Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Mingəçevir Dövlət Universiteti

vakant olan aşağıdakı vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR

Dekan vəzifəsinə:

1. “Pedaqoji” fakültəyə

2. “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinə

3. “Mühəndisllik” fakültəsinə

Kafedralar üzrə:

  * “Humanitar fənlər” kafedrası: müdir – 1 yer, dosent – 5 yer,baş müəllim – 7  yer, müəllim – 6 yer;

* “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası: müdir – 1 yer, dosent – 2 yer, baş müəllim – 4 yer, müəllim – 1 yer;

  * “Xarici dillər” kafedrası: müdir - 1 yer, dosent – 2 yer, baş müəllim – 9 yer,müəllim – 9 yer;

  * “Riyaziyyat” kafedrası: müdir – 1 yer, professor – 1 yer, dosent – 7 yer, baş  müəllim – 14 yer, müəllim – 7 yer;

  * “İqtisadiyyat” kafedrası: müdir – 1 yer, professor – 1 yer, dosent – 5 yer, baş müəllim – 5 yer, müəllim – 3 yer; 

  * “Sənayenin təşkili və idarəetmə” kafedrası: müdir – 1 yer, dosent – 5 yer, baş müəllim – 6 yer, müəllim –4 yer;

  * “Mexanika” kafedrası: müdir – 1 yer, dosent – 6 yer, baş müəllim – 5 yer, müəllim – 4 yer;

  * “Fizika və ekologiya” kafedrası: müdir – 1 yer, professor – 1 yer, dosent – 5 yer, baş müəllim – 4 yer;

  * “Energetika” kafedrası: müdir – 1 yer, dosent – 4 yer, baş müəllim – 2 yer, müəllim – 4 yer.

Müsabiqə müddəti elan dərc edildikdən bir ay keçənədəkdir. Sənədləri təlimata uyğun olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana göndərmək lazımdır:

AZ 4500Mingəçevir şəhəri, D.Əliyeva küçəsi 21, telefon: 275-32-72.

Rektorluq