Energetİka kafedrası

Kafedranın yaranması və fəaliyyət dövrü

“Elektroenergetika və istilik energetikası” kafedrası 1995-ci ildə “İstilik texnikası və energetikası” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 2010-cu il tarixdən tədrisin yeni standartlarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kafedranın adında dəyişiklik aparılaraq “Elektroenergetika və istilik energetikası” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə isə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Buna uyğun olaraq, yenidən formalaşan “Elektroenergetika və istilik energetikası” kafedrası, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə fəaliyyətini davam etdirməkdədir.

Fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə kafedra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali məktəblərin kafedraları haqqında əsasnamə”ni rəhbər tutmuş və işini bu əsasnamənin müddəalarına əsasən qurmuşdur. Kafedrada bakalavr təhsil pillə­si üzrə tədris həm əyani, həm də qiyabi formada apa­rılır. Kafedranın əməkdaşları tələbələrlə səmə­rə­li iş qurmağa çalışırlar. Lazımı hallarda kafedrada olan ədəbiyyatlar, eləcə də müəllimlərin şəxsi kitabxana fondunun ədəbiyyatları da tələbələrin sərəncamına verilir.

Fənlərin tələbələr tərəfində daha yaxşı mənimsənilməsində dərs vəsaitlərinin rolu danılmazdır. Kafedranın bütün əməkdaşları tədrisin keyfiyyətinin artırılması, tələbələrin elmi-yaradıcılıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi, kitabla işləmə bacarığının formalaşdırılması üçün universitet kitabxanasının imkanlarından istifadə etməyə çalışır. Bundan başqa institutun kitabxanasının dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunmasında yaxından iştirak etməyə çalışırlar. Kafedrada tədris olunan ixtisas fən­ləri müasir tələblərə uyğun olaraq təkmilləşdirilir.

1995-2007-ci illərdə kafedrya f.r.f.d., dosent Mustafayev Fazil Mehrəli oğlu rəhbərlik etmişdir. 2007-ci ildən kafedra müdiri tex.f.d. Aşurova Ülkər İzzət qızı təyin olunmuşdur.

Rəhbərlik (kafedra müdiri haqqında qısa məlumat)

Aşurova Ülkər İzzət qızı 1974-cü ildə Əli Bayramlı (indiki Şirvan) şəhərində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun “Energetika və mexanika” fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1996-cı ildən Mingəçevir Politexnik İnstitutunda çalışıb. 1996-1998-ci illər ərzində institutun “Fizika, elektronika və izolyasiya texnikası” kafedrasında laborant, 1998-ci ildən isə “İstilik texnikası və energetikası” kafedrasında müəllim, sonra isə baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.

Ü.İ.Aşurova 1998-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının aspiranturasının qiyabi şöbəsinə daxil olmuş, 2005-ci ildə ”Buxarlandırıcı boruların temperatur rejimləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafıə edərək texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

2007-ci ildə Ü.İ.Aşurova müsabiqə yolu ilə “İstilik texnikası və energetikası”  kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmiş və hazırda bu vəzifədə çalışır. 2009-cu ildə rektorun əmri ilə dosent elmi adı verilmişdir. 

Ü.İ.Aşurova 2015-ci ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır.

İxtisas haqqında 

Kafedrada yarandığı dövrdən 2007-ci ilədək “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisası üzrə tədris aparılırdı. 2007-2008-ci tədris ilindən iki ixtisas üzrə – T030200 “Elektroenergetika şəbəkələri və sistemləri” və T040100 “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisasları üzrə tədris aparılmağa başladı. 2009-2010-cu tədris ilindən yeni standartlara uyğun olaraq bu ixtisasların adları dəyişdirilmış və uyğun olaraq 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” və 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” adlandırılmışdır.

Tədris olunan fənlər

 1. Elektrotexniki materiallar
 2. Elektrotexnikanın  əsasları
 3. Ölçmə texnikasının əsasları
 4. Elektroenergetikanın əsasları
 5. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması
 6. Elektrik enerjisinin istehsalı
 7. İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı
 8. İstilik texnikasının nəzəri əsasları
 9. İstilik energetik qurğuların yanacaqları, yanma nəzəriyyəsi və təsərrüfatı
 10. Energetikada idarəetmə, sertifikasiya və innovasiya
 11. Hidravlika
 12. Avtomatlaşdırmanınn əsasları
 13. Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası
 14. Energetika və enerji resursları
 15. Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi
 16. Elektrotexnika
 17. İstilik texnikası
 18. Rele mühafizəsi və avtomatika
 19. Еnergetik qurğular və istilik energetikası
 20. Elektrik sistemlərində keçid prosesləri
 21. Еlektrik maşınları
 22. Yüksək gərginlik texnikası
 23. Elektrik stansiyalarının elektrik hissələri
 24. Yerli elektrik şəbəkələri
 25. Kabel xətləri
 26. Elektrik işıqlandırılmasının əsasları
 27. Qаzodinamika
 28. Energetik qurğuların elektrik avadanlığı
 29. İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri
 30. İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri
 31. İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları
 32. Elektrotexnika və еlеktronika
 33. Еlektroenergetik sistemlərin avtomatik qurğularının elementləri
 34. Elektrik sistemlərinin dayanıqlığı
 35. Alternativ enerji mənbələri
 36. Еlektrik stansiyalarının rejimləri və  istismarı
 37. Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri
 38. Energetik sistemlər
 39. Uzaq elektrik ötürməsi
 40. Elektrik sistemlərinin etibarlılığı
 41. Elektrik sistemlərinin inkişafının optimal modeli
 42. Əməyin mühafizəsi
 43. Energetika və ətraf mühit
 44. Havanın kondisiyalaşması
 45. İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı
 46. İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları
 47. Elektrik şəbəkələri və sistemləri
 48. İstilik elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi
 49. İstilik energetika qurğularının kimyəvi su rejimləri

Çap olunmuş vəsaitlər haqqında (dərslik, dərs vəsaiti)

1. Hüseynov T.Ə. İstilik texnikasının əsaslarından laboratoriya işlərinə rəhbərlik, Bakı, 2004.

2. Hüseynov T.Ə., Eyyubova K.S. Konvektiv istilik mübadiləsi və aqreqat halı dəyişdikdə istilikvermə, Bakı, 2009.

3. Kafedranın əməkdaşları  M.L.Əfəndiyevin “Yanacaqlar və yanma nəzəriyyəsi” adlı dərsliyi və M.B.İsmayılovun  “İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri” adlı dərs vəsaiti qrif almaq üçün təqdim olunub.

Kafedra əməkdaşları haqqında məlumat

1

Aşurova Ülkər İzzət

-    tex.f.d., dosent, Kafedra müdiri

2

Musayev Zəbulla Nüsrəddin

- tex.f.d., dosent

3

Hüseynov Təhmasib Əbil

- tex.f.d., dosent

4

Eyyubova Kəmalə Səməd

- tex.f.d., baş müəllim

5

İsmayılov Mahir Balaca

- tex.f.d., baş müəllim

6

Əsgərova Hökumə Ağahüseyn

- tex.f.d., müəllim

7

Məmmədov Əli Hüseyn

- baş müəllim

8

Süleymanova Liliya Çingiz

- müəllim

9

Şıxəliyeva Səadət Yaşar

- müəllim

10

Nəcəfov Alim Vəzir

- müəllim

11

Şəfiyeva Aybəniz Baxış

- müəllim

12

Ədilov Əbülfət Həsən

- müəllim

13

Bəkirova Sveta Xalid

- laborant