Humanİtar fənlər kafedrası

Kafedranın yaranması və fəaliyyət dövrü

“Humanitar fənlər” kafedrası qeyri-ixtisas kafedrası olmasına baxmayaraq Mingəçevir Politexnik İnstitutunun əsas tədris-elmi struktur bölmələrindən biri olub, tədris, metodiki və elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını və tələbələr arasında tərbiyəvi məsələləri həyata keçirib. Burada müəllimlərlə yanaşı tələbələrin də elmi-tədqiqat işləri aparmasına şərait yaradılır. Tədris prosesini kafedranın yüksək ixtisaslı, peşəkar və elmi dərəcəli əməkdaşları təmin edib.

Yarandığı gündən kafedranın adı və tərkibi dəfələrlə dəyişsə də funksiyaları dəyişməmiş, fəaliyyəti müddətində səmərəli elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə nail olmuş, dərslərin yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılmasını təmin etmişdir.

Kafedraya müxtəlif illərdə professor Nazim Əhmədov, dosent Saleh İbrahimov rəhbərlik edib. 2006-cı ildən kafedraya siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Esmira Hilal qızı Cəfərova rəhbərlik edir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq, yenidən formalaşan “Humanitar fənlər” kafedrası, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə fəaliyyətini davam etdirir.

“Humanitar fənlər” kafedrasının əməkdaşları həm universitetin, həm də şəhərin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. Hazırda kafedrada 3 nəfər dosent, 3 nəfər fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 2 nəfər fəlsəfə doktoru, müəllim, 8 nəfər baş müəllim və 8 nəfər müəllim çalışır. Kafedranın müəllimlərindən 3 nəfəri AMEA-nın müxtəlif institutlarında dissertant kimi elmi-tədqiqat işlərini davam etdirirlər.

Kafedrada 2016-2020-ci illər üçün “Qloballaşan dünya və Azərbaycan” elmi-tədqiqat işinin problemlərinin araşdırılması planlaşdırılmışdır.

İxtisas haqqında 

Kafedrada bakalavr pilləsi üzrə 050101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi və magistr təhsil pilləsi üzrə 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisasları üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş ixtisaslar fəaliyyət göstərir.

Rəhbərlik (kafedra müdiri haqqında qısa məlumat) 

Cəfərova Esmira Hilal qızı 1956-cı ildə Ağdaş şəhərində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Mingəçevir şəhər 10 saylı orta məktəbi bitirmiş və V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) daxil olmuşdur. İnstitutda təhsil aldığı illərdə eyni zamanda Ali Komsomol məktəbini bitirmişdir. 1977-ci ildə institutu bitirib Mingəçevir şəhər 2 saylı orta məktəbdə fizika müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Komsomol işinə irəli çəkilmiş və 1977-81-ci illərdə Toxuculuq Kombinatının komsomol komitəsinin katibi, 1982-ci ildən isə Mingəçevir şəhər Komsomol Komitəsinin I katibi vəzifəsində çalışmışdır. 1989-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mingəçevir şəhər Komitəsinə Təşkilat şöbəsinin müdir müavini vəzifəsinə təyin edilmiş, az sonra şəhər Partiya Komitəsinin katibi seçilmişdir.

1985-ci ildə şəhər Xalq Deputatları Sovetinin deputatı, 1990-cı ildə isə deputat, eyni zamanda  şəhər sovetinin sədr müavini vəzifəsinə seçilmişdir.

1996-cı ildə sovetlərin fəaliyyətinə xitam verildiyi üçün Şəhər İcra Hakimiyyətinə işə köçürülmüş, lakin tezliklə Mingəçevir Politexnik İnstitutuna  baş müəllim kimi daimi işə keçmiş, pedaqoji və elmi fəaliyyətə başlamışdır. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Demokratiyaya keçid dövründə liderlik: sosial-siyasi təhlil” mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə, 2008-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

2006-cı ildən hazırkı dövrə qədər Mingəçevir Dövlət Universitetində “Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

1994-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

1988-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə, 2012-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 

2  kitab və 31 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir. 3 övladı, 2 nəvəsi var. 

Tədris olunan fənlər

 1

Politologiya

Sosiologiya

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

Uşaq ədəbiyyatı

Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi

Ədəbi əsərlərin təhlili

Azərbaycan dili

Azərbaycan dialektologiyası

10 

Qədim türk yazılı abidələrinin dili

11

Müasir Azərbaycan dili

12 

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

13 

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

14 

Azərbaycan dilinin tədrisinin tarixi

15 

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları

16 

Müəllimin nitq mədəniyyətinin əsasları

17 

İfadəli oxudan praktikum

18 

İfadəli oxu

19

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri

20 

Nitq inkişafı

21 

Savad təlimi

22 

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

23 

Ədəbi tənqid tarixi

24 

Ədəbiyyat

25 

Ana dili

26 

Ana dili - 1,2

27 

Dilçiliyə giriş

28 

Müasir Azərbaycan dili-1 (fonetika)

29 

Ümumtəhsil kurikulumun əsasları

30 

Azərbaycan dilindən praktikum

31 

Musiqi

32

Linqvistik təhlil

33 

Ana dilinin tədrisi metodikası

34 

Ana dili dərslərində yeni təlim texnologiyalarından istifadə

35 

Azərbaycan tarixi

36 

Multikulturalizmə giriş

37 

Davamlı insan inkişafı

38 

Fəlsəfə

39 

Azərbaycan multikulturalizmi

Çap olunmuş vəsaitlər haqqında (dərslik, dərs vəsaiti)

1. Cəfərova E.H. Hakimiyyət və liderlik institutu. Siyasət, Bakı, 1999, 51 səh.

2. Cəfərova E.H. Siyasi hakimiyyət və demokratiya. Səda, Mingəçevir, 2008, 84 səh.

Kafedra əməkdaşları haqqında məlumat

 1

Cəfərova Esmira Hilal

dosent, s.f.d., Kafedra müdiri

Namazova Flora Kamran

dosent, fil.f.d.

Manafov Namaz Rizvan

dosent, fil.f.d.

Məmmədova Rahilə Mirzalı

fil.f.d., baş müəllim

Yunusova Günel Kamil

fil.f.d., baş müəllim

İsmayılov İlham Mehdixan

s.f.d., baş müəllim

Zeynalov Nizami Dilənçi

t.f.d., müəllim

İsmayılov Şahismayıl Namaz

t.f.d., müəllim

 9

Məmmədov İlham Məbud

baş müəllim

10 

Yusifova Mətanət Rizvan qızı

baş müəllim

11 

Yusibova Gülxar Firqət

müəllim

12 

İsayeva Sevil Mirhəsən

müəllim

13 

Dadaşova Aynur Nürəddin

müəllim

14 

Hüseynova Pərvin Ağabala

müəllim

 15

Kərimova Ülviyyə Məsim

müəllim

16 

Novruzova Səbinə Bəlohər

müəllim

17 

Ağakişiyeva Səadət Arif

müəllim

18 

Abbasova Gülnar Adil

müəllim

19 

Babazadə Ayna Çingiz qızı

müəllim

20 

Zeynalov Üzeyir Ələmşah

müəllim

21 

Quliyeva Tahirə Əli

müəllim

22 

Hüseynov Qənimət Fərman

müəllim

23 

Əzizova Aynur Misir qızı

laborant