Mühasibatlıq

Mingəçevir Dövlət Universitetinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu mərkəzi Mühasibatlıq tərəfindən aparılır. Mühasibatlıq 5 nəfərdən ibarət aparıcı mühasib və iqtisadçıdan ibarətdir.

Hazırda universitetin mühasibatlığı inkişaf edərək dövrün müasir tələblərinə cavab verən müasir proqramlar əsasında tam avtomatlaşdırılmışdır. Mühasibatlıq aşağıdakı  şöbə və bölmələrdən ibarətdir.

- Əmək haqqının uçotu bölməsi

- Ödənişli təhsilin və təqaüdün uçotu

- Momerial qiymətlilərin uçotu bölməsi

- İqtisadiyyat bölməsi

- Maliyyə bölməsi

Universitetin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti şöbələr və fakültələrlə əlaqənin səmərəliliyini təmin etmək, rektorluğun göstərişlərini operativ yerinə yetirmək, təhsil müəssisəsində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqində, təkliflərin hazırlanmasında rektorun maliyyə məsələləri üzrə müşaviri ilə koordinasiya olunur.

Şöbəyə baş mühasib Vəfa Əhmədova rəhbərlik edir.

 

Əməkdaşlar

Əhmədova Vəfa Əjdər - baş mühasib

Mustafayeva Nərgiz Mahmud - I dərəcəli mühasib

Zeynalova Sevda Xanəhməd - I dərəcəli mühasib

Səfərova Yeganə Hökmət - mühasib

Yusifova Nailə Misir - operator