AVTOMATLAŞDIRMANIN ƏSASLARI (dərs vəsaiti)

S.Ə.QƏHRƏMANOV, V.S.MUSTAFAYEV

Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 4 aprel 2018-ci il tarixli (protokol №7) qərarı ilə təsdiq edilmişdir