MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

PEDAQOJİ FAKÜLTƏ ÜZRƏ

2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN DƏRS CƏDVƏLİ

AƏ20.1

AƏ20.2

İS20.1

İS20.2

MT20.1

MT20.2

R20.1

Rİ20.1

Rİ20.2

T20.1

T20.2

XD20

I

1
09-00
10-00

Psixologiya

Mühazirə

İlhamə İsmayılova

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası-1
Mühazirə
Zəminə Gülüstani

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Analitik həndəsə-1
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Alqoritimlər nəzəriyyəsi
Mühazirə
Mürsəl Paşayev

Təhsildə İKT

Mühazirə
Şəbnəm Nəsirova

Xarici dilin kommunikativ fonetikası
Məşğələ
Lalə Rüstəmova
 

2
10-15
11-
15

Şifahi xalq ədəbiyyatı

Mühazirə

Flora Namazova

Multikultarilzmə giriş
  Mühazirə
İlham Məmmədov

Psixologiya
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Psixologiya
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Riyazi analiz-1
Mühazirə
Vilayət Əhmədov

Türk xalqları və
dövlətlərinin tarixi
Məşğələ
Mətanət Yusibova

Təhsildə İKT
 Lab.
Şəbnəm Nəsirova
Mədinə Əsədova

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
Mühazirə
İlham Məmmədov

Multikultarilzmə giriş
  Məşğələ
İlham Məmmədov

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
 Məşöələ
Şükufə Qocayeva
Xəyalə Abdullayeva

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
Mühazirə
Məlahət Məmmədova

3
11-
30
1
2-30

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Məşğələ
Sevda Mikayılova
Nərgiz Kərimova

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Məşöələ
Zenfira Əzizova
Şükufə Qocayeva

Alqoritmlər nəzəriyyəsi

0.5.1

Mürsəl Paşayev


Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Xarici dilin kommunikativ qrammatikası-1
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Xədicə Əliyeva

Ədəbiyyatşünaslığa giriş
Məşğələ
Maarifə Manafova

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.1     Məşğələ
İlham Məmmədov

II

1
09-00
10-00

Təhsildə İKT

Mühazirə
Elçin Tağıyev

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Məşöələ
Zenfira Əzizova
Şükufə Qocayeva

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-1
Məşğələ
Məhəmməd Məmmədov

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova

Cəbr-1
Mühazirə
Sabir Babuşov

Qədim dünya tarixi
  Mühazirə
İlham Məmmədov

Psixologiya
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

2
10-15
11-
15

Ədəbiyyatşünaslığa giriş
Mühazirə
Maarifə Manafova

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan dili
Məşğələ
Aynur Dadaşova

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ
Ayna Babazadə

Riyazi analiz-1
Mühazirə
Vilayət Əhmədov

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
 Mühazirə
İlham Məmmədov

Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
  Mühazirə
Mətanət Yusibova

Xarici dil bacarıqları-1
Məşğələ
Nərgiz Kərimova
Xədicə Əliyeva

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
 Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

3
11-
30
1
2-30

Psixologiya

Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Təhsildə İKT
Lab
Şəbnəm Nəsirova
Mədinə Əsədova

Psixologiya

Məşğələ

Nərgiz Həsənova

Alqoritimlər nəzəriyyəsi
05,1   Lab..
Mürsəl Paşayev

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.1     Məşğələ
İlham Məmmədov

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.1     Məşğələ
Məlahət Məmmədova

III

1
09-00
10-00

Dilçiliyə giriş

Mühazirə
Sevil İsayeva

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi
metodikası-1
 Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Təhsildə İKT
Mühazirə
Şəbnəm Nəsirova

Cəbr-1
Məşğələ
Sabir Babuşov

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.1     Məşğələ
İlham Məmmədov

Psixologiya
 Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Xarici dilin kommunikativ fonetikası
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva

Psixologiya

Mühazirə
İlhamə İsmayılova

   

Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
Mühazirə
Mətanət Yusibova

2
10-15
11-
15

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
Məşğələ
Afaytət Tanıverdiyeva Nərgiz Kərimova

Dilçiliyə giriş

Məşğələ
Sevil İsayeva

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi
metodikası-1
    Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Azərbaycan dili
Mühazirə
Aynur Dadaşova

Cəbr-1

Mühazirə

Sabir Babuşov

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.2     Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.2     Məşğələ
İlham Məmmədov

Arxeologiya və
etnoqrafiyanın əsasları
Məşğələ
Aygün Qədirova

Qədim dünya tarixi
Məşğələ
İlham Məmmədov

Xarici dilin kommunikativ qrammatikası-1
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Xədicə Əliyeva

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.2     Məşğələ
İlham Məmmədov

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.2     Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

3
11-
30
1
2-30

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Məşğələ
Şükufə Qocayeva
Xəyalə Abdullayeva

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ
Ayna Babazadə

Riyazi analiz-1

Məşğələ

Vilayət Əhmədov

Analitik həndəsə-1
Məşğələ
Müsəllim Hümmətov
 

Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Psixologiya

Məşğələ

Sahib Məmmədov

IV

1
09-00
10-00

Şifahi xalq ədəbiyyatı  
  Məşğələ
Flora Namazova

Təhsildə İKT
0,5.1     Lab.
Elçin Tağıyev

Təhsildə İKT
Lab.
Şəbnəm Nəsirova  
Mədinə Əsədova      

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Məşğələ

Dürdanə Qurbanova

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.1     Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Cəbr-1
Məşğələ
Sabir Babuşov

Psixologiya
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Təhsildə İKT
0,5.1     Lab.
Elçin Tağıyev

Şifahi xalq ədəbiyyatı  
Məşğələ
Flora Namazova

Multikultarilzmə giriş
 Məşğələ
İlham Məmmədov

2
10-15
11-
15

Dilçiliyə giriş
                                                             Məşğələ

Sevil İsayeva

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
Məşğələ
Sevda Mikayılova
Nərgiz Kərimova

Təhsilin fəlsəfəsi
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan tarixi
Məşğələ
Tahirə Quliyeva

Cəbr-1

Məşğələ

Sabir Babuşov

Riyazi analiz-1
Məşğələ
Vilayət Əhmədov

Analitik həndəsə-1
Məşğələ
Müsəllim Hümmətov

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsasları
Mühazirə
Aygün Qədirova

Xarici dilin kommunikativ fonetikası
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
 Məşğələ
Zenfira Əzizova
Şükufə Qocayeva

3
11-
30
1
2-30

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-1
Məşğələ
Məhəmməd Məmmədov

Təhsilin fəlsəfəsi
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

 Azərbaycan tarixi
Mühazirə
Tahirə Quliyeva

Alqoritimlər nəzəriyyəsi
0,5.2   Lab
Mürsəl Paşayev

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Məşğələ
Gülnar Vəliyeva

Xarici dil bacarıqları-1
Məşğələ
Nərgiz Kərimova
Xədicə Əliyeva
 

Təhsildə İKT
0,5.2   Lab.
Elçin Tağıyev

V

1
09-00
10-00

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
Məşğələ
Afaytət Tanıverdiyeva Nərgiz Kərimova

Təhsildə İKT
0,5.2   Lab.
Elçin Tağıyev

İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası-1
Mühazirə
Məhəmməd Məmmədov

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Məşğələ

Dürdanə Qurbanova

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Mühazirə
Ayna Babazadə

Təhsildə İKT
  Lab.
Şəbnəm Nəsirova
Mədinə Əsədova

Arxeologiya və
etnoqrafiyanın əsasları
Məşğələ
Aygün Qədirova

Psixologiya
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Ədəbiyyatşünaslığa giriş
   Məşğələ
Maarifə Manafova

Uşaq ədəbiyyatı
 Mühazirə
Ayna Babazadə

Psixologiya

Mühazirə

Nərgiz Həsənova

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.1     Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Xarici dilin kommunikativ fonetikası
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

2
10-15
11-
15

Psixologiya
  Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
Məşğələ
Sevda Mikayılova
Nərgiz Kərimova

Təhsilin fəlsəfəsi
Məşğələ
Səbinə Quliyeva

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
  Məşğələ 0.5.1
Şükufə Qocayeva

Azərbaycan tarixi
Məşğələ
Tahirə Quliyeva

Azərbaycan dili
 Məşğələ
Aynur Dadaşova

Analitik həndəsə-1

Məşğələ

Nailə Allahyarova

Analitik həndəsə-1
Məşğələ
Müsəllim Hümmətov

Riyazi analiz-1
Məşğələ
Vilayət Əhmədov

Qədim dünya tarixi

Məşğələ

İlham Məmmədov

Türk xalqları və dövlətlərinin tarixi
 Məşğələ
Mətanət Yusibova

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.2     Məşğələ
Məlahət Məmmədova

Mülkü müdafiə və ilkin tibbi yardım
0,5.2     Məşğələ
İlham Məmmədova

3
11-
30
1
2-30

Xarici dildə işgüzar və akademik
kommunikasiya-1
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Nərgiz Kərimova
 

 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1
  Məşğələ 0.5.2
Şükufə Qocayeva

Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Məşğələ
Gülnar Vəliyeva

Alqoritimlər nəzəriyyəsi
0,5.2   Lab
Mürsəl Paşayev

Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

 

Gün

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

I

1
13-00
1
4-00

Pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Ana dili-3
Mühazirə
Zəminə Gülüstani

Xartici dil-1

Əsmər Hacıyeva

 

Psixologiya
             Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Pedaqogika-1
Məşğələ
Könül Cabbarova

Muttikulturalizmə giriş
Məşğələ
İlham Məmmədov

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2
Məşğələ
Tofiq Orucov

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Mühazirə
Sevinc Səmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Xətti proqramlaşdırma məsələləri
Məşğələ
Sabir Babuşov

Təhsil sahəsində ingilis dili
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

   

Sosiologiya
Mühazirə
Mətanət Yusibova

2
1
4-15
1
5-15

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 1
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Dünya ədəbiyyatı - 1
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Mühazirə
Rizvan Bağırov

Məktəbəqədər pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Azərbaycan tarixi
Mühazirə
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3
Mühazirə
Müsəllim Hümmətov

Azərbaycan tarixi -1
Mühazirə
Nizami Zeynalov

Xarici dilin fonetikası-3
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

Nitq mədəniyyəti
Məşğələ
Sevil İsayeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2
Məşğələ
Tofiq Orucov

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Riyazi fizika tənlikləri
Məşğələ
Sahib Mustafayev

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Xarici dildə oxu və nitq-7
Məşğələ
Riçard Şlayd

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3   Məşğələ
Rizvan Bağırov

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları Məşğələ
Səbinə Novruzova

3
1
5-30
1
6-30

Xarici dil – 2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 1 Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Xarici dil-3
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

 Azərbaycan dili

mühazirə

Səbinə Novruzova

Cəbr -3
Məşğələ
Rima Məmmədova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Tarixə köməkçi fənlər
Mühazirə
Aygün Qədirova

Xarici dildə oxu və
nitq-3 Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2
Mühazirə
Sevda İsmaylova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Proqramlaşdırma dilləri
Lab.məşğələ
Rəsmiyyə Əmiraslanova
Elçin Tağıyev

II

1
13-00
1
4-00

Pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Ümumi pedaqogika
Mühazirə
Aygün İsmayılova

Azərbaycan dili
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Psixologiya
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Antropologiya
Mühazirə
Aygün Qədirova

Muttikulturalizmə giriş
Mühazirə
İlham Məmmədov

Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Könül Cabbarova

Nitq inkişafı metodikası
Mühazirə
Rahilə Məmmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Xətti proqramlaşdırma məsələləri
Mühazirə
Sabir Babuşov

Azərbaycan ədəbiyyatı
Mühazirə
Maarifə Manafova

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Qəhrəman Kələşov

Riyazi analiz-3 Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Dilçiliyə giriş
Mühazirə
Sevil İsayeva

Xarici dilin tədrisi metodikası-3
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

2
1
4-15
1
5-15

Müasir Azərbaycan dili - 2
Mühazirə
Rahilə Mustafayeva

Politologiya
Mühazirə
Esmira Cəfərova

Məktəbəqədər pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Həndəsə-3
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Azərbaycan Albaniyası tarixinin problemləri                      
Mühazirə
Nizami Zeynalov

Akademik yazı və oxu
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Şükufə Qocayeva

Ümumi dilçilik
Mühazirə
Maarifə Manafova

Ana dilinin tədrisi metodikası-2
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Ülviyyə Kərimova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -2
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

Proqramlaşdırma dilləri
Mühazirə
Rəsmiyyə Əmiraslanova

Xarici dildə oxu və nitq-7
Məşğələ
Riçard Şlayd

Ana dili-3
Mühazirə
Zəminə Gülüstani

3
1
5-30
1
6-30

Xarici dil-3
Məşğələ
Şükufə Qocayeva

 Xarici dil-1

Məşğələ

Əsmər

Hacıyeva

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Riyazi analiz-3       Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Türk dillərinin müqayisəsi
Məşğələ
Aynur Dadaşova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Kərimova

Tibbi biliklərin
əsasları-1
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Xarici dilin üslubiyyatı
Məşğələ
Kərim Əliyev

Tibbi biliklərin
əsasları-1
     0,5.2   Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

III

1
13-00
1
4-00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 1
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Ana dili-3
Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Qəhrəman Kələşov

Sosiologiya
Mühazirə                                                                                
Üzeyir Zeynalov

Orta əsrlər tarixi-2
Mühazirə
Vüsalə Mövlayeva

Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Funksional analiz
Mühazirə
Vaqif Allahverdiyeva

Funksional analiz
Mühazirə
Vaqif Allahverdiyeva

Xarici dilin leksikologiyası
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Xarici dilin üslubiyyatı
Mühazirə
Kərim Əliyev

2
1
4-15
1
5-15

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-3
Məşğələ
Şükufə Qocayeva

Ana dili-3 Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Pedaqogika
Mühazirə
Ayşən İsmayılova

Azərbaycan tarixi -1
Məşğələ
Nizami Zeynalov

Xarici dildə oxu və nitq-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
               Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Verilənlər bazası
Mühazirə
Asudə Abdurahmanova

Xarici dildə oxu və nitq-7
Məşğələ 0,5.1
Riçard Şlayd

Sosiologiya
Məşğələ
Mətanət Yusibova

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Riyaziyyatın təlimində interaktiv üsulunun tətbiqi
Məşğələ
Nailə Allahyarova

3
1
5-30
1
6-30

Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Mühazirə
Rizvan Bağırov

Məktəbəqədər
pedaqogika
       Məşğələ
Aygün İsmayılova

Akademik Yazı və oxu
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Şükufə Qocayeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Tibbi biliklərin əsasları-1
Məşğələ
0,5.1
Afina Allahverdiyeva

Xarici dilin tədrisi metodikası-3
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

IV

1
13-00
1
4-00

Dünya ədəbiyyatı - 1
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Ümumi pedaqogika
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Məşğələ

Rizvan Bağırov

İnklüziv təhsil
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan tarixi
Mühazirə
Gülər Əjdərzadə

Sosiologiya
Məşğələ
Üzeyir Zeynalov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Antropologiya
Məşğələ
Aygün Qədirova

Xarici dilin qrammatikası-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

Türk dillərinin müqayisəsi
Mühazirə
Aynur Dadaşova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Ana dilinin tədrisi
metodikası-2
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Kərimova

Riyaziyyatın təlimində interaktiv üsulunun tətbiqi
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Funksional analiz
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Xarici dilin leksikologiyası
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Sosiologiya
Məşğələ
Üzeyir Zeynalov

Ümumi dilçilik
Məşğələ
Maarifə Manafova

2
1
4-15
1
5-15

Müasir Azərbaycan
dili -2
Məşğələ
Rahilə Mustafayeva

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Məşğələ Rizvan Bağırov

Ümumi pedaqogika
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Məktəbəqədər pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Psixologiya
Məşğələ
İlhamə İsmayılova

Cəbr-3
Məşğələ
Rima Məmmədova

Cəbr -3
Məşğələ
Sabir Babuşov

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Azərbaycan Albaniyası tarixinin problemləri
Məşğələ
Nizami Zeynalov

Dilçiliyə giriş
Məşğələ
Sevil İsayeva

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Nadir Rəsulov

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Məşğələ
Səhyəddin Məmmədov

Nitq inkişafıüzrə metodikası
Məşğələ
Rahilə Məmmədova

Riyazi fizika tənlikləri
Mühazirə
Sahib Mustafayev

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-1
Mühazirə
İlham Məmmədov

Tərcümə
Məşğələ
Kərim Əliyev
Mayıl İsmayılov

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

3
1
5-30
1
6-30


 Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Məktəbəqədər pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Xatici dildə oxu və nitq-5
Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Mühazirə
Sevinc Səmədova

Xarici dildə oxu və nitq -7
Məşğələ
0,5.2
Riçard Şlayd

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

V

1
13-00
1
4-00

Pedaqogika   Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-2                     Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Politologiya
Məğələ
Aygün Qədirova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Məşğələ                                                                  
Rizvan Bağırov

İnklüziv təhsil
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Psixologiya
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Cəbr-3
Məşğələ
Rima Məmmədova

Pedaqogika
Mühazirə
Könül Cabbarova

Xarici dilin qrammatikası-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Nitq inkişafı metodikası
Məşğələ
Rahilə Məmmədova

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
Məşğələ
Səhyəddin Məmmədov

Funksional analiz
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-   0,5.1    
Məşğələ
İlham Məmmədov

Azərbaycan ədəbiyyatı
Məşğələ
Maarifə Manafova

Pedaqogika                       Məşğələ
Sevinc Səmədova

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları Məşğələ
Səbinə Novruzova

Politologiya
Məğələ
Aygün Qədirova

Məktəbəqədər pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları- 0,5.2    
Məşğələ
İlham Məmmədov

2
1
4-15
1
5-15

Dünya ədəbiyyatı - 1
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Müasir Azərbaycan
dili -2
Məşğələ
Rahilə Mustafayeva

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Xarici dil-1
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

İnklüziv təhsil
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Azərbaycan tarixi
Məşğələ
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Orta əsrlər tarixi-2
Məşğələ
Vüsalə Mövlayeva

Xarici dilin fonetikası-3
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Könül Cabbarova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Məlahət İsmayılova

Verilənlər bazası
Mühazirə
Asudə Abdurahmanova

Tərcümə
Məşğələ
Kərim Əliyev
Mayıl İsmayılov

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Nitq inkişafı metodikası                    
Mühazirə
Rahilə Məmmədova

3
1
5-30
1
6-30

Xarici dil-3
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Azərbaycan tarixi
Məşğələ
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Pedaqogika
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Tarixə köməkçi fənlər
Məşğələ
Aygün Qədirova

Nitq mədəniyyəti
Mühazirə
Sevil İsayeva

Ana dilinin tədrisi
metodikası-2
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
Mühazirə
Niyaməddin Məmmədov

Təhsil sahəsində ingilis dili
Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

Gün

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

I

1
09-00
10-0
0

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Bədii mətnin linqvistik təhlili Məşğələ
Aynur Dadaşova

İnformatika və onun t/m
Mühazirə
Leyla İsmayılzadə

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması   kursunun nəzəri əsasları
Mühazirə
Səriyyə Allahverdiyeva

Riyazi məntiq
Mühazirə
Məmməd Məmmədov

Elementar riyaziyyat-2
Mühazirə
Sevda İsmayılova

Yeni tarix-2
Məşğələ
İlham Məmmədov

Müasir Azərbaycan dili
Məşğələ
Aynur Dadaşova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

Bədii mətnin linqvistik təhlili Məşğələ
Gülxar Yusibova

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Adi diferensial tənliklər
Mühazirə
Vilayət Əhmədov

2
10-15
11-15

Müasir Azərbaycan dili – 4
Mühazirə
Gülxar Yusibova

Nitq mədəniyyəti
Məşğələ
Sevil İsayeva

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
Mühazirə
Sevinc Səmədova

Riyaziyyatın inkişaf tarixi
Mühazirə
Səriyyə Allahverdiyeva

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Adi diferensial
tənliklər
Məşğələ
Tofiq Orucov

Etnoqrafiya
Məşğələ
Aygün Qədirova

İngilis dilinin
Amerikan variantı
Məşğələ
Kərim Əliyev
Afayət Tanırverdiyeva

İnformatikanın tədrisi metodikası
Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

3
11-30
12-30

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 3
Məşğələ
Ayna Babazadə

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Ümumi fizika
lab.
Təranə Yusibova

İnformatika-2
lab. 0,5.1
Şəbnəm Nəsirova

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Xarici dilinin tədrisi
metodikası-1
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Triqonometrik funksiyalar , tənliklər və bərabərsizliklər Mühazirə
Niyaməddin Məmmədov

Xarici dil -2
Məşğələ
Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

II

1
09-00
10-0

Azərbaycan dili tarixi
Mühazirə
Namaz Manafov

İnformatika və onun t/m
Mühazirə
Leyla İsmayılzadə

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

İnformatika-2
Mühazirə  
Şəbnəm Nəsirova

Azərbaycan tarixi-3
Mühazirə
Mətanət Yusibova

İngilis dilinin
Amerikan variantı
Məşğələ
Kərim Əliyev
Afayət Tanırverdiyeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

Tibbi biliklərin əsasları
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

İnformatikanın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

2
10-15
11-15

Bədii mətnin linqvistik təhlili
Mühazirə
   Gülxar Yusibova

Uşaq ədəbiyyatı
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

Ümumi fizika
Mühazirə
Təranə Yusibova

Riyazi məntiq
Mühazirə
Məmməd Məmmədov

İnformatika və təhsildə İKT
Mühazirə
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Mühazirə
Məlahət Məmmədova

Təhsildə İKT
Mühazirə
Zemfira Əliyeva

Müasir Azərbaycan dili – 4
Mühazirə
Gülxar Yusibova

3
11-30
12-30

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 3
Məşğələ
Ayna Babazadə

Xarici dil-5
Məşğələ
Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Nitq mədəniyyəti
Məşğələ
Rahilə Məmmədova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
Mühazirə
Tofiq Orucov

Xarici dil -2
Məşğələ
Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

III

1
09-00
10-0
0

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3    
Mühazirə  
Ayna Babazadə

Xarici dil-5
Məşğələ
Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
Mühazirə
Ayşən İsmayılova

Multikulturalizmə giriş
Mühazirə
İlham Məmmədov

Kompyuter şəbəkələri, internet və
multimedia vasitələri
Mühazirə
Almaz Əliyeva
    

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ 0,5.1
Məlahət Məmmədova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
       0,5.1       lab.    
Məlahət İsmayılova

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Riyaziyyatın inkişaf tarixi Məşğələ  
Səriyyə Allahverdiyeva

Ümumi fizika
Məşğələ
Təranə Yusibova

Təhsildə İKT
lab.  
Zemfira Əliyeva

2


10-15
11-15

Müasir Azərbaycan
dili – 4
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Tibbi biliklərin əsasları
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Elementar riyaziyyat- 2
Mühazirə
Mehparə Məmmədova

Elementar riyaziyyat-2
Mühazirə
Sevda İsmayılova

Azərbaycan tarixi-3
Məşğələ
Mətanət Yusibova

Xarici dildə oxu və nitq-5  
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva
Telman Qarayev

İnformatikanın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

3
11-30
12-30

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Müasir Azərbaycan
dili – 4
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Xarici dil-5
Məşğələ

Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ

Səadət Ağakişiyeva

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
                   Məşğələ

Ülviyyə Verdiyeva

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması kursunun nəzəri əsasları
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Ümumi fizika
lab.
Təranə Yusibova

İnformatika-2   0,5.2       lab.
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ
0,5.2
Məlahət Məmmədova

Kompyuter şəbəkələri, internet və
multimedia vasitələri 05,1  lab.
Almaz Əiyeva

IV

1
09-00
10-0
0

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3
Mühazirə  
Ayna Babazadə

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Adi diferensial tənliklər
Mühazirə
Vilayət Əhmədov

Azərbaycan tarixi-3
Mühazirə
Mətanət Yusibova

Xarici dil -2
Məşğələ
Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

Təhsildə İKT
Məşğələ
Zemfira Əliyeva

Müasir Azərbaycan
dili – 4
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi -3
Məşğələ
Ayna Babazadə

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğəllə
Afina Allahverdiyeva

2
10-15
11-15

Azərbaycan dili tarixi
Məşğələ
Namaz Manafov

Bədii mətnin linqvistik təhlili  
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

İnformatika və onun t/m
Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiyalar və innovasiyalar
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Multikulturalizmə giriş
Məşğələ
İlham Məmmədov

 

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Mühazirə

Vaqif Abdullayev

İnformatika və təhsildə İKT
Məşğələ
Şəbnəm Nəsirova

Xarici dilinin tədrisi
metodikası-1
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Məlahət İsmayılova

  Multikulturalizmə giriş
Məşğələ
İlham Məmmədov

3
11-30
12-30

İnformatika və onun t/m
Məşğələ
Leyla İsmayılzadə

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
Mühazirə
Nərgiz Həsənova

Elementar riyaziyyat- 2
Məşğələ
Mehparə Məmmədova

Elementar riyaziyyat- 2
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Elementar riyaziyyat-2
Məşğələ
Sevda İsmayılova

İnformatika-2
lab. 0,5.1
Şəbnəm Nəsirova

Yeni tarix-2
Mühazirə
İlham Məmmədov

Tətbiqi proqramlar
Mühazirə
Rəsmiyyə Əmiraslanova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
         0,5.1     Məşğələ
Məlahət Məmmədova

V

1
09-00
10-0

Bədii mətnin linqvistik təhlili
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Azərbaycan dili tarixi
Məşğələ
Aynur Dadaşova

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
Mühazirə
Niyaməddin Məmmədov

Adi diferensial tənliklər  
Məşğələ
Tofiq Orucov

Elementar
riyaziyyat-2
Məşğələ
Sevda İsmayılova

Xarici dildə oxu və nitq- 5
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva
Telman Qarayev

2
10-15
11-15

Dünya ədəbiyyatı – 3
Mühazirə
Günel Yunusova

Tibbi biliklərin əsasları
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Xarici dil-5
Məşğələ
Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi
Məşğələ
Ayşən İsmayılova

Ümumi fizika
Məşğələ
Təranə Yusibova

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Kompüter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri.   lab.
Almaz Əliyeva
Şəbnəm Nəsirova

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
               Məşğələ

Vaqif Abdullayev

Etnoqrafiya

Mühazirə

Aygün Qədirova


Triqonometrik funksiyalar , tənliklər və bərabərsizliklər
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 3
Məşğələ
Ayna Babazadə

Müasir Azərbaycan
dili – 4
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Riyazi məntiq
Məşğələ
Məmməd Məmmədov

Riyaziyyatın inkişaf tarixi
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Məşğələ
                                                    
Vaqif Abdullayev

Kompüter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri.         lab.

Almaz Əliyeva
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ 0,5.2
Məlahət Məmmədova

3
11-30
12-30

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
Məşğələ
Ayşən İsmayılova

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
Məşğələ
Tofiq Orucov

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

İnformatika-2  
lab. 0,5.2
Şəbnəm Nəsirova

 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

Tətbiqi proqramlar
Məşğələ
Rəsmiyyə Əmiraslanova

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və
onların tətbiqləri
Məşğələ
Tofiq Orucov