MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

QİYABİ TƏHSİL FORMASI ÜZRƏ 2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN

DƏRS CƏDVƏLİ

 

Qrup

Req.

Saat

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

26.12.2020

27.12.2020

28.12.2020

Həftənin günləri

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

VI

VII

I

EE19 (Q)

18:40   19:40

1

Texniki mexanika Mustafayev V     müh

Elektrotexnikanın əsasları -I 

Süleymanova L   müh.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti    Hüseynova P                        məş

Multikulturalizmə giriş   Quliyeva Ş     müh

Riyaziyyat-3     (Tətbiqi riyaziyyat)    

Əhmədov V  məş

Texniki mexanika          Mustafayev V                      müh

Elektrotexnikanın əsasları -I            Süleymanova L                  müh.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P          məş

Multikulturalizmə giriş    Quliyeva Ş                              məş

Riyaziyyat-3     (Tətbiqi riyaziyyat)           Əhmədov V                          məş

Texniki mexanika             Mustafayev V                             müh

Elektrotexnikanın əsasları -I            Süleymanova L                  məş

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

Multikulturalizmə giriş                               Quliyeva Ş                                müh

Texniki xarici dil          İsmayılova M                      məş

Texniki xarici dil           İsmayılova M                      məş

Texniki mexanika                    Mustafayev V                      müh

19:55 20:55

2

Riyaziyyat-3   (Tətbiqi riyaziyyat)  Əhmədov V          müh.

Texniki mexanika Mustafayev V     müh

Elektrotexnikanın əsasları -I  Süleymanova L                 müh.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti     Hüseynova P             məş

Riyaziyyat-3     (Tətbiqi riyaziyyat) Əhmədov V     müh.

Texniki xarici dil            İsmayılova M          məş

Texniki mexanika  Mustafayev V      müh

Elektrotexnikanın əsasları -I  Süleymanova L                  müh.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti    Hüseynova P                      məş

Riyaziyyat-3     (Tətbiqi riyaziyyat)    Əhmədov V                          müh.

Texniki xarici dil            İsmayılova M                      məş

Texniki mexanika            Mustafayev V                      müh

Elektrotexnikanın əsasları -I                 Süleymanova L                  müh.

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti      Hüseynova P                        məş

Multikulturalizmə giriş                               Quliyeva Ş                           məş

Elektrotexnikanın əsasları -I            Süleymanova L                  məş/lab

Texniki xarici dil          İsmayılova M                      məş

21:10 22:10

3

Riyaziyyat-3   (Tətbiqi riyaziyyat)   Əhmədov V         müh.

Texniki mexanika            Mustafayev V                      məş

Elektrotexnikanın əsasları -I   Süleymanova L                  məş

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti      Hüseynova P                        məş

Texniki xarici dil

  İsmayılova M                      məş

Riyaziyyat-3     (Tətbiqi riyaziyyat) 

Əhmədov V                              müh.

Texniki mexanika            Mustafayev V                         məş

Elektrotexnikanın əsasları -I        Süleymanova L   lab

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

Riyaziyyat-3     (Tətbiqi riyaziyyat)        Əhmədov V                          məş

Texniki xarici dil          İsmayılova M                      məş

Texniki mexanika            Mustafayev V                    müh/məş

Elektrotexnikanın əsasları -I                    Süleymanova L                      lab

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

Multikulturalizmə giriş                               Quliyeva Ş                                müh/məş

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

Texniki xarici dil           İsmayılova M                      məş

İE19 (Q)

18:40   19:40

1

Fizika    Ağayeva R       müh.  

Fizika  

Ağayeva R         məş  

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti Hüseynova P məş

Multikulturalizmə giriş   Quliyeva Ş                            müh

Elektrotexnika              Süleymanova L                müh.

Fizika  Ağayeva R                              müh.  

Fizika Ağayeva R                              məş  

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti  Hüseynova P                        məş

Multikulturalizmə giriş                               Quliyeva Ş                            məş

Elektrotexnika              Süleymanova L                müh.

Fizika                          Ağayeva R                              müh.  

Fizika                           Ağayeva R                              müh.  

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

Multikulturalizmə giriş                    Quliyeva Ş                            müh

Fizika                           Ağayeva R                              müh.  

Elektrotexnika                  Süleymanova L                        lab

19:55   20:55

2

Fizika    Ağayeva R                              müh.  

Elektrotexnika              Süleymanova L                müh.

Fizika  Ağayeva R                              lab

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti  Hüseynova P                        məş

Elektrotexnika              Süleymanova L                lab

Fizika Ağayeva R                              müh.  

Elektrotexnika              Süleymanova L               müh.

Fizika  Ağayeva R                              lab.  

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

Elektrotexnika              Süleymanova L                lab

Fizika                          Ağayeva R                              müh.  

Elektrotexnika              Süleymanova L                müh.

Fizika                           Ağayeva R                              məş/lab  

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                   Hüseynova P                         məş

Multikulturalizmə giriş        Quliyeva Ş                            məş

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1           Aşurova Ü                                 Müh

21:10 22:10

3

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1                          Aşurova Ü                                  Müh

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1               Aşurova Ü                                 Müh

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1          Aşurova Ü                                  Məş

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti       Hüseynova P                        məş

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1      

Aşurova Ü                                  Müh

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1   

Aşurova Ü                                  Müh

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1  

Aşurova Ü                                  lab

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1   Aşurova Ü                                  Müh

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1   Aşurova Ü                                  Müh

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1                          Aşurova Ü                                  Məş

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1              Aşurova Ü                                  lab

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1              Aşurova Ü                                  Müh

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                  Hüseynova P                        məş

Multikulturalizmə giriş                               Quliyeva Ş                            məş

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti                 Hüseynova P                        məş

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - 1             Aşurova Ü                                  məş/lab

YN19 (Q)

18:40   19:40

1

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  müh.

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  müh.

Kimya                      Aslanov A                        müh.

Nəzəri mexanika                Mustafayev R                  müh. Nəzəri mexanika                Mustafayev R                  müh. Kimya                           Aslanov A                                  müh.

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  müh.

Kimya                           Aslanov A                          müh. Nəzəri mexanika                 Mustafayev R                  müh. Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  müh.

Kimya           Aslanov A                            müh.

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  müh.

Kimya                         Aslanov A                            müh.

Nəzəri mexanika          Mustafayev R                 müh.

Xarici dil - 2                       Məbudova F                            məş

19:55   20:55

2

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                 müh.

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  məş.

İnformatika                  Tağıyev E                                müh

Xarici dil - 2   Məbudova F          məş

Kimya  

Aslanov A          lab

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  məş.

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  məş

Xarici dil - 2       Məbudova F                             məş

Xarici dil - 2    Məbudova F              məş

Kimya   

Aslanov A           lab

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  məş

Nəzəri mexanika                  Mustafayev R                  məş

Xarici dil - 2                       Məbudova F                            məş

Kimya                  Aslanov A                          müh.

Kimya                           Aslanov A                            müh/lab

21:10 22:10

3

İnformatika           

Tağıyev E                                  müh

İnformatika                    Tağıyev E                                  lab

İnformatika               Tağıyev E                                  lab

Xarici dil - 2    Məbudova F            məş

Xarici dil - 2                       Məbudova F                            məş

İnformatika                  Tağıyev E                                  müh

İnformatika                    Tağıyev E                            lab

İnformatika                      Tağıyev E                            müh

Xarici dil - 2         Məbudova F                            məş

Xarici dil - 2                       Məbudova F                            məş

İnformatika                                    Tağıyev E                                müh

İnformatika                Tağıyev E                                lab

İnformatika            Tağıyev E                                lab

Xarici dil - 2   Məbudova F       məş

Kimya      Aslanov A                        müh.

İT19 (Q)

18:40   19:40

1

İnformasiya texnologiyalarına giriş                 Nuriyeva V                          müh

İnformasiya texnologiyalarına giriş                Nuriyeva V                          müh

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                      müh  

Multikulturalizmə giriş                           Quliyeva Ş                              müh

Riyaziyyat-3                 Məmmədov M                              müh.

İnformasiya texnologiyalarına giriş        Nuriyeva V                          müh

İnformasiya texnologiyalarına giriş                Nuriyeva V                         müh

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                      müh  

Azərbaycan tarixi      Cavadov M                      müh  

Riyaziyyat-3                               Məmmədov M                                      müh.

İnformasiya texnologiyalarına giriş                                Nuriyeva V                          müh

İnformasiya texnologiyalarına giriş                  Nuriyeva V                          müh

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                     müh    

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                      müh  

İnformasiya texnologiyalarına giriş                              Nuriyeva V                          müh

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                      müh  

Riyaziyyat-3          Məmmədov M            müh.

19:55   20:55

2

İnformasiya texnologiyalarına giriş                Nuriyeva V                          müh

İnformasiya texnologiyalarına giriş                  Nuriyeva V                         məş

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                      müh  

Azərbaycan tarixi  Cavadov M                      məş  

Riyaziyyat-3                               Məmmədov M                                  məş

İnformasiya texnologiyalarına giriş                              Nuriyeva V                          məş

İnformasiya texnologiyalarına giriş                    Nuriyeva V                          məş

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                      məş  

Azərbaycan tarixi    Cavadov M                      məş  

Riyaziyyat-3                                       Məmmədov M                        məş

İnformasiya texnologiyalarına giriş                  Nuriyeva V                         məş

İnformasiya texnologiyalarına giriş                   Nuriyeva V                          məş

Azərbaycan tarixi                     Cavadov M                      məş  

Azərbaycan tarixi       Cavadov M                      məş  

Riyaziyyat-3                     Məmmədov M                          məş

Elektronikanın əsasları                            Əliyev B                                 müh

Riyaziyyat-3                     Məmmədov M                      məş

21:10 22:10

3

Riyaziyyat-3                             Məmmədov M                                müh.

Elektronikanın əsasları                                Əliyev B                                     müh

Elektronikanın əsasları                               Əliyev B                                       məş

Azərbaycan tarixi  Cavadov M                      müh  

Multikulturalizmə giriş                              Quliyeva Ş                            məş

Riyaziyyat-3                         Məmmədov M                            müh.

Elektronikanın əsasları                                Əliyev B                                     müh

Elektronikanın əsasları                     Əliyev B                                     məş

Multikulturalizmə giriş                              Quliyeva Ş                              müh

Multikulturalizmə giriş                                Quliyeva Ş                              müh

Riyaziyyat-3                             Məmmədov M                              məş

Elektronikanın əsasları                                Əliyev B                                     müh

Elektronikanın əsasları                                Əliyev B                                     məş

Multikulturalizmə giriş                              Quliyeva Ş                                məş

Elektronikanın əsasları                                Əliyev B                                     məş

Elektronikanın əsasları                                Əliyev B                                     məş

Elektronikanın əsasları           Əliyev B                                     müh

 

Qrup

Req.

Saat

01.12.2020

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

07.12.2020

08.12.2020

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

14.12.2020

15.12.2020

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

21.12.2020

22.12.2020

23.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

26.12.2020

28.12.2020

Həftənin günləri

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

I

II

III

IV

V

VI

I

ENM20 (Q)

15:30   16:30

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1     Əzizova A                                məş.

Kimya          

Aslanov A                                   müh.

Fizika - 1        

Sarıyev V                            müh.

Kimya

Aslanov A                                          məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə Orucov T                                    məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1   

Əzizova A                                məş.

Kimya          Aslanov A                                            müh.

Fizika - 1                     Sarıyev V                            müh.

Xətti cəbr və analitik həndəsə  Orucov T                               məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə       Orucov T                              məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1 

Əzizova A    məş.

Kimya      Aslanov A                            məş/lab

Fizika - 1                 Sarıyev V                                müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1                      Əzizova A                          məş. 

Xətti cəbr və analitik həndəsə      Orucov T                                 müh

16:45   17:45

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1       Əzizova A                              məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1   Əzizova A                              məş.

Kimya                                     Aslanov A   lab.

Fizika - 1          

Sarıyev V                              lab.

Xətti cəbr və analitik həndəsə Orucov T                                müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1    Əzizova A                              məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1   Əzizova A                              məş.

Kimya                                 Aslanov A                              lab

Fizika - 1               Sarıyev V                               lab

Xətti cəbr və analitik həndəsə                       Orucov T                              müh

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1                                     Əzizova A                              məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1        Əzizova A                              məş.

Kimya        Aslanov A                                məş

Fizika - 1                                 Sarıyev V                                    məş/lab

Xətti cəbr və analitik həndəsə     Orucov T                                  məş

18:00 19:00

3

Kimya                                                Aslanov A                                      müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1      Əzizova A                        məş.

Xətti cəbr və analitik həndəsə  Orucov T                                 müh

Fizika - 1            

Sarıyev V                              məş.

Fizika - 1        

Sarıyev V                              müh.

Kimya  

Aslanov A         müh.

Xətti cəbr və analitik həndəsə    Orucov T                               müh

Fizika - 1                Sarıyev V                            məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1                       Əzizova A                          məş. 

Kimya      Aslanov A                                            müh.

Xətti cəbr və analitik həndəsə                       Orucov T                                    məş

Fizika - 1                                    Sarıyev V                                  müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya–1                       Əzizova A      müh

NM20 (Q)

15:30   16:30

1

Azərbaycanın tarixi                        Quliyeva T                        müh

Fizika               

Ağayeva R                                  müh.

Azərbaycanın tarixi                  Quliyeva T                          müh

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya                      Hüseynova P                   məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə                   Məmmədov M              müh.

Azərbaycanın tarixi 

Quliyeva T                          məş

Fizika   Ağayeva R                                 müh.

Azərbaycanın tarixi  Quliyeva T                            müh

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya         Hüseynova P                    məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə                   Məmmədov M              müh.

Azərbaycanın tarixi  

Quliyeva T   müh

Fizika     Ağayeva R                                müh.

Azərbaycanın tarixi                  Quliyeva T                         müh

Politologiya                      Cəfərova E                                müh

Politologiya                      Cəfərova E                                müh

Azərbaycanın tarixi                  Quliyeva T                               məş

16:45   17:45

2

Fizika                                    Ağayeva R                                  müh.

Fizika                              Ağayeva R                                məş

Azərbaycanın tarixi                  Quliyeva T                          məş

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya                    Hüseynova P                    məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə                   Məmmədov M              məş

Fizika

Ağayeva R                                  müh.

Fizika 

Ağayeva R     lab

Azərbaycanın tarixi   Quliyeva T                            məş

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya     Hüseynova P                    məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə                   Məmmədov M              məş

Fizika 

Ağayeva R   məş

Fizika     Ağayeva R                                  lab

Azərbaycanın tarixi                  Quliyeva T                              məş

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya                    Hüseynova P                    məş

Politologiya                    Cəfərova E                                məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə                   Məmmədov M              məş

18:00   19:00

3

Xətti cəbr və analitik həndəsə                    Məmmədov M              müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya                    Hüseynova P                    məş

Fizika               

Ağayeva R                                  müh.

Politologiya                      Cəfərova E                                    müh

Politologiya                      Cəfərova E                              məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə                   Məmmədov M              müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya                    Hüseynova P                    məş

Fizika                              Ağayeva R                                müh.

Politologiya                      Cəfərova E                              müh

Politologiya                      Cəfərova E                                    məş

Xətti cəbr və analitik həndəsə   Məmmədov M              müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya                    Hüseynova P                   məş

Fizika                             Ağayeva R                                müh.

Politologiya                      Cəfərova E                              müh

Fizika                                Ağayeva R                                  məş/lab

İE16(Q)

18:40  19:40

1

Havanın kondisiyalaşdırılması             Qocayeva G                          müh

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment   Xəlilova X                            müh.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət   Şəfiyeva A                          müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması    Qocayeva G                      müh

Havanın kondisiyalaşdırılması        Qocayeva G                        müh

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment                            Xəlilova X                              məş

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət     Şəfiyeva A                          müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması          Qocayeva G                          müh

Havanın kondisiyalaşdırılması   Qocayeva G         müh

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment       Xəlilova X                            müh.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət  Şəfiyeva A                            məş

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment  Xəlilova X                            məş

Havanın kondisiyalaşdırılması Qocayeva G     imt

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı                               Nəcəfov A                            imt.

19:55 20:55

2

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı   Nəcəfov A                            müh.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət          Şəfiyeva A                        məş.

Havanın kondisiyalaşdırılması             Qocayeva G                          məş

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment       Xəlilova X                        müh.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı       Nəcəfov A                          müh.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı          Nəcəfov A                            müh.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət  

Şəfiyeva A                        məş

Havanın kondisiyalaşdırılması        Qocayeva G                      müh

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment    

Xəlilova X                            müh.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı                              Nəcəfov A                              müh.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı     Nəcəfov A       müh.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət            Şəfiyeva A                          müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması         Qocayeva G                          müh

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment 

Xəlilova X                                müh.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı       Nəcəfov A                           lab

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət                             Şəfiyeva A                              imt

21:10 22:10

3

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət      Şəfiyeva A                        müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment    Xəlilova X                          məş

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı                  Nəcəfov A                           lab.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət 

Şəfiyeva A                          müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması   Qocayeva G                        məş

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment   Xəlilova X                            məş

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı            Nəcəfov A                            lab

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət   

Şəfiyeva A                              müh.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət     Şəfiyeva A                          müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması       Qocayeva G                          məş

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment 

Xəlilova X                              məş

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment 

Xəlilova X                            imt