MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

2020/2021- TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİNİN

DƏRS   CƏDVƏLİ

 

I növbə

ENM20

NM20

SM20

İT20

EM20

E20

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

 

I

09:00 10:00

1

Riyazi analiz-1 V.Əhmədov müh

İstilik texnikası və hidravlika M.İsmayılov müh.

Riyazi analiz-1 M.Məmmədova müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 Ü.Mehdiyeva G.Nəsirova məş.

Ümumi kimya-2 A.Aslanov müh.

Biosfer və onun mühafizəsi A.Cavadova müh.

Alternativ enerji mənbələri A.Şəfiyeva Müh.

İES-in buxar və qaz turbinləri K.Eyyubova Müh.

Toxuculuq materiallarının texnologiyası Ş.Əliyeva müh.

Avtomobil yolları İ.Məmmədov Müh.

Korporativ informasiya sistemləri C.Əlizadə

Məsafədən zontlamanın fiziki əsasları V.Sarıyev Müh.
 
 

10:15 11:15

2

Fizika -2 R. Ağayeva Müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya P.Hüseynova məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 F.Mabudova məş.

Azərbaycanın tarixi T.Quliyeva müh.

Azərbaycan tarixi T.Quliyeva müh.

Ümumi ekologiya V.Mustafayeva müh.

Yüksək gərginlik texnikası L.Süleymanova Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi A.Şəfiyeva

Tikiş məmulatlarının texnologiyası-1 Ş.Əliyeva müh.

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya S. Mahmudova Müh.

Sistem mühəndisliyi E. İsrafilova

Radioekologiya M. Mehdiyev Müh.

 
 

11:30 12:30

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 G.Nəsirova F.Mabudova məş

Politologiya A.Qədirova müh.

 Mühəndis və kompüter qrafikası O.Məmmədova məş.

Azərbaycanın tarixi T.Quliyeva məş.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya G.Vəliyeva müh.

Ali riyaziyyat M.Məmmədov müh.

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi S.Şıxəliyeva Müh.

Politologiya E.Cəfərova Müh.

Ekologiya V.Mustafayeva müh.

Nəqliyyatda iqtisadiyyat və menecment X.Xəlilova müh.

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə A.Mustafayeva müh.

Ətraf mühitin mühafizəsinin nəzəri əsasları Q.Abdullayev müh.

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya G.Vəliyeva müh.

Alternativ enerji mənbələri A.Şəfiyeva Məş.

Politologiya E.Cəfərova Müh.

Məsafədən zontlamanın fiziki əsasları V.Sarıyev məş.

 

II

09:00 10:00

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 G.Nəsirova F.Mabudova məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 V.Məhərrəmova Ü.Mehdiyeva məş.

Fizika T.Yusibova Müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya G.Vəliyeva məş.

Azərbaycan tarixi T.Quliyeva müh.

Ali riyaziyyat M.Məmmədov müh.

Elektrik sistemlərinin keçid prosesləri A.Nəcəfov Müh.

İES-in buxar və qaz turbinləri Ə.Əbülfət Məş.

Toxuculuq materiallarının texnologiyası Ş.Əliyeva müh.

Korporativ informasiya sistemləri C.Əlizadə məş.

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları V.Mustafayeva müh.

 

İstilik texnikası və hidravlika M.İsmayılov müh.

Toxuculuq materiallarının texnologiyası Ş.Əliyeva Lab.

 

10:15 11:15

2

Kimya A.Aslanov müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya P.Hüseynova məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 F.Mabudova məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 Ü.Mehdiyeva G.Nəsirova məş.

Riyaziyyat-2 M.Məmmədov müh.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya G.Vəliyeva məş.

Güc elektronikası və intiqalın idarə olunması L.Süleymanova Lab.

İstilik elektrik stnsiyalarının qazan qurğuları S.Bəkirova Müh.

Ekologiya V.Mustafayeva məş.

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya S. Mahmudova Lab. 05.1

Sistem mühəndisliyi E. İsrafilova

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi P.Səfərova Müh.

 

İstilik texnikası və hidravlika G.Qocayeva lab.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya G.Vəliyeva məş.

Yüksək gərginlik texnikası L.Süleymanova Lab.

Tikiş məmulatlarının texnologiyası-1 Ş.Əliyeva müh.

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya S. Mahmudova Lab. 05.2

 

11:30 12:30

3

Riyazi analiz-1 V.Əhmədov məş.

Riyazi analiz-1 M.Məmmədov müh.

Mühəndis və kompüter qrafikası O.Məmmədova müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 Ü.Mehdiyeva G.Nəsirova məş.

Ümumi kimya-2 P.Səfərova Lab.05.2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 S.Əhmədova məş.

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi S.Şıxəliyeva Müh.

Mülki müdafiə A.Abbasov Müh.

Sosiologiya Ü.Zeynalov müh.

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları İ.Məmmədov Müh.

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma M.Paşayev

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi V.Sarıyev Məş.

 

Sənaye təhlükəsizliyi S.Mahmudova Lab.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 F.Mabudova M.İsmayılova məş.

 

III

09:00 10:00

1

Fizika R. Ağayeva Lab. 05.2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 V.Məhərrəmova Ü.Mehdiyeva məş

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 F.Mabudova məş.

Riyazi analiz S.Allahverdiyeva müh.

İqlim dəyişmələri və qlobal istiləşmə L.Əhmədova müh.

Ümumi ekologiya V.Mustafayeva məş.

Elektrik sistemlərinin keçid prosesləri A.Nəcəfov Müh.

Xammal, mal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət S.Mahmudova müh.

Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecmenti X.Xəlilova Müh.

İnternet texnologiyaları A.Abdurrahmanova müh.

Ətraf mühitin mühafizəsinin nəzəri əsasları Q.Abdullayev müh.

 

Fizika R. Ağayeva Lab. 05.1

Fizika T.Yusibova məş.

Avtomobil yolları İ.Məmmədov Müh.

 

10:15 11:15

2

Mühəndis-kompüter qrafikası O.Məmmədova müh.

Riyazi analiz-1 M.Məmmədov məş.

Sənaye təhlükəsizliyi S.Mahmudova müh.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər A.Abdurrahmanova müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 M.İsmayılova F.Mabudova məş.

Biosfer və onun mühafizəsi A.Cavadova məş.

Elektroenergetika diaqnostikası A.Nəcəfov Lab.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi A.Şəfiyeva

Mülki müdafiə A.Abbasov müh.

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları İ.Məmmədov Müh.

Sistem mühəndisliyi   E. İsrafilova

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi P. Səfərova Müh.

 

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi A.Şəfiyeva Lab.

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma M.Paşayev Müh.

Radioekologiya M. Mehdiyev Məş.

 

11:30 12:30

3

Kimya A.Aslanov lab.05.1

Kompüter qrafikası O.Məmmədova məş.

Riyazi analiz-1 M.Məmmədova məş. 


Riyazi analiz S.Allahverdiyeva məş.

Riyaziyyat-2 M.Məmmədov məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 S.Əhmədova məş.

Alternativ enerji mənbələri A.Şəfiyeva Müh.

İES-in buxar və qaz turbinləri K.Eyyubova Müh.

Tikiş məmulatlarının texnologiyası-1 Ş.Əliyeva Lab. 05.1

Avtomobil yolları İ.Məmmədov Məş.

İnternet texnologiyaları A.Abdurrahmanova Lab.05.1

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə A.Mustafayeva Lab.05.2

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları A.Cavadova məş.

 

Fizika R. Ağayeva Məş.

Ümumi kimya-2 A.Aslanov Lab.05.1

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi S.Şıxəliyeva Lab.

 

IV

09:00 10:00

1

Mühəndis-kompüter qrafikası O.Məmmədova məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 V.Məhərrəmova Ü.Mehdiyeva məş.

Riyazi analiz S.Allahverdiyeva müh.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 F.Mabudova M.İsmayılova məş.

Elektroenergetikada diaqnostika A.Nəcəfov Müh.

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğular Ə. Ədilov Müh.

Əməyin mühafizəsi S.Mahmudova müh.

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları İ.Məmmədov Məş.

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma M.Paşayev Lab.05.1

İnternet texnologiyaları A.Abdurrahmanova Lab.05.2

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları V.Mustafayeva müh.

 

 

10:15 11:15

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 G.Nəsirova F.Mabudova məş

Kompüter qrafikası O.Məmmədova müh.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər A.Abdurrahmanova məş

İqlim dəyişmələri və qlobal istiləşmə L.Əhmədova məş.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 S.Əhmədova məş.

Güc elektronikası və intiqalın idarə olunması L.Süleymanova Müh.

İstilik elektrik stnsiyalarının qazan qurğuları S.Bəkirova Müh.

Sosiologiya Ü.Zeynalov məş.

Metrologiya, standart-laşdırma və sertifikasiya S. Mahmudova Müh.

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları E.Xəlilov

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi P. Səfərova Müh.

 
Politologiya A.Qədirova məş.

Mühəndis və kompüter qrafikası O.Məmmədova məş.

Xammal, mal və məhsul-un keyfiyyətinə nəzarət S.Mahmudova məş.

Nəqliyyatın iqtisadiy-yatı və menecmenti X.Xəlilova Məş.

 

11:30 12:30

3

Kimya A.Aslanov məş.

Mühəndis və kompüter qrafikası O.Məmmədova məş.

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər A.Abdurrahmanova Lab.05.1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya G.Vəliyeva məş.

Ali riyaziyyat M.Məmmədov məş.

Elektrik sistemlərinin keçid prosesləri   A.Nəcəfov Lab.

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları E.Xəlilov Lab.05.2

Ətraf mühitin mühafizəsinin nəzəri əsasları V.Sarıyev məş.

 

Kimya M.Mehdiyev lab.05.2

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər A.Abdurrahmanova Lab.05.2

Mülki müdafiə A.Abbasov Məş.

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları E.Xəlilov Lab.05.1

 

V

09:00 10:00

1

Fizika

T.Yusibova Lab. 

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları Ə. Ədilov   Müh.

Tikiş məmulatlarının texnologiyası-1 Ş.Əliyeva Lab. 05.2

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma M.Paşayev Lab.05.2

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə A.Mustafayeva Lab.05.1

 

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları Ə. Ədilov Məş.

 

10:15 11:15

2

İstilik elektrik stnsiyalarının qazan qurğuları S.Bəkirova Məş.

Əməyin mühafizəsi S.Mahmudova Lab.

Avtomobilılərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları Ə.Tağızadə Müh.

 

İstilik elektrik stnsiyalarının qazan qurğuları S.Bəkirova Lab

Mülki müdafiə A.Abbasov məş.

 

11:30 12:30

3

Avtomobilılərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları Ə.Tağızadə Məş.

 

Avtomobilılərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları Ə.Tağızadə Müh.

 

 

 

 

II növbə

EE19

İE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

 

I

1

13:00 14:00

Kommutasiya aparatları və qurğuları  S. Şıxəliyeva Müh.

Su emalı qurğuları-nın texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi S.Bəkirova   Müh.

Elektrotexnika     L.Süleymanova müh

Materiallar müqaviməti   R.Mustafayev Müh.

Kompüter şəbəkələrinə giriş   E.Tağıyev   Müh.

Analtik kimya   A. Aslanov   Müh.

Goğrafi ekologiyanın əsasları Q.Abdullayev müh.

 
 

2

14:15 15:15

Elektrotexnikanın əsasları -2 L.Süleymanova Müh.

Materialşünaslıq Ş.Əliyeva Müh.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   S. Mahmudova   müh

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi V. Mustafayev   Müh.

Verilənlər bazasının əsasları A.Mustafayeva Müh.

Tullantısız istehsal prosesləri, tullantıların təkrar emalı A. Aslanov Müh.  

Bitkilərin mühafizəsi və ekoloji problemlər V.Mustafayeva müh.

 
 

3

15:30 16:30

Elektrotexnikanın əsasları-2 L.Süleymanova Lab.

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası   G. Qocayeva Müh.

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyalarının əsasları   S.Qəhrəmanov Müh.

İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri   M.Əhmədov Müh.  

Ekoloji nəzarət üsul və vasitələri G. Məmmədova Müh.

Politologiya A.Qədirova müh.

 

Kommutasiya aparatları və qurğuları S. Şıxəliyeva Lab.

Trikotaj məmulatlar   Ş.Əliyeva   müh

Ekologiya mehəndisliyinə giriş M. Mehdiyev Məş.

Politologiya A.Qədirova məş.

 

II

1

13:00 14:00

Kommunikasiya və Busistemin əsasları B.Əliyev Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -2   Ü. Aşurova Müh.

Trikotaj məmulatlar   Ş.Əliyeva   müh

Multimediya texnologiyaları C.Əlizadə Müh.

Ətraf mühitin kimyası M. Mehdiyev Müh.

Biosferin ekolojı xüsusiyyətləri və mühafizəsi A.Cavadova müh.

 

Nəqliyyatda xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibi     Q.Kərimov Məş.

 

2

14:15 15:15

Qazodinamika     M. İsmayılov   Müh.

Elektrotexnika     L.Süleymanova   müh

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi V. Mustafayev   Müh.

Multikulturalizmə giriş   Ş.Quliyeva Müh.

Ekoloji nəzarət üsul və vasitələri   G. Məmmədova   Müh.

Multikulturalizmə giriş Ş.Quliyeva Müh.

 

Elektrotexnikanın əsasları-2 L.Süleymanova Məş.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   S. Mahmudova   müh

Multikulturalizmə giriş   Ş.Quliyeva Məş.

Multikulturalizmə giriş Ş.Quliyeva Məş.

 

3

15:30 16:30

Politologiya   Ş.Quliyeva   Müh.

Politologiya     Ş.Quliyeva   Müh.

Elektrotexnika     L.Süleymanova   Lab.

Trikotaj məmulatlar   Ş.Əliyeva   Lab. 05.1

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyalarının əsasları   S.Qəhrəmanov Məş.

Politologiya   Ş.Quliyeva   Müh.

Tullantısız istehsal prosesləri, tullantıların təkrar emalı A.Cavadova Məş.

Goğrafi ekologiyanın əsasları Q.Abdullayev məş.

 

Politologiya   Ş.Quliyeva   Məş.

Politologiya     Ş.Quliyeva   Məş.

Marketinq  A.Namazova     məş.

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyalarının əsasları   S.Qəhrəmanov Müh.

Politologiya   Ş.Quliyeva Məş.

 

III

1

13:00 14:00

Elektronikanın əsaları   B. Əliyev   Müh.

İqtisadiyyat     M.Rəhimova   müh

Hidravlika və hidravlik maşınlar O.Məmmədov     Müh.

Verilənlər bazasının əsasları A.Mustafayeva Lab.

Tullantısız istehsal prosesləri, tullantıların təkrar emalı   A. Aslanov Müh.  

Radioekologiya G.Məmmədova   müh.

 

Materialşünaslıq Ş.Əliyeva Məş.

Materiallar müqaviməti   R.Mustafayev Lab.

 

2

14:15 15:15

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması S. Şıxəliyeva Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -2   Ü. Aşurova   Müh.

Standartlaşdırma və sertifikasiya   S. Mahmudova   məş

Elektrotexnika     L.Süleymanova   Lab.

Nəqliyyatda xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibi   Q.Kərimov   Müh.

İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri   M.Əhmədov Müh.  

Analtik kimya   A. Aslanov Müh.

Biosferin ekolojı xüsusiyyətləri və mühafizəsi A.Cavadova məş.

 

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması S. Şıxəliyeva Lab.

Materialşünaslıq Ş.Əliyeva Müh.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası   O.Məmmədov Lab.

Multimediya texnologiyaları C.Əlizadə Müh.

 

3

15:30 16:30

Kommunikasiya və Busistemin əsasları B.Əliyev   Lab.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -2   Ü. Aşurova   Məş.

İqtisadiyyat     M.Rəhimova məş

Marketinq     A.Namazova   məş.

Hidravlika və hidravlik maşınlar   O.Məmmədov   Lab.

 Kompüter şəbəkələrinə giriş E.Tağıyev.   Lab.

Analtik kimya   A. Aslanov   Lab.

Radioekologiya G.Məmmədova   məş.

 

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -2   Ü. Aşurova   Lab.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası   O.Məmmədov   Lab.

İqtisadiyyat     M.Rəhimova   məş

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyalarının əsasları Q.Kərimov Lab.

Analtik kimya   A. Aslanov Məş.

 

IV

1

13:00 14:00

Trikotaj məmulatlar   Ş.Əliyeva   Lab. 05.1

Materiallar müqaviməti   R.Mustafayev Müh.  

Verilənlər bazasının əsasları A.Mustafayeva Müh.

Ekologiya mühəndisliyinə giriş M. Mehdiyev Müh.

Meşəçilik və meşə ekologiyası L.Əhmədova müh.

 

Su emalı qurğuları-nın texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi   S.Bəkirova   Məş.

Kompüter şəbəkələrinə giriş   E.Tağıyev   Müh.

 

2

14:15 15:15

Texniki mexanika R.Mustafayev Müh.

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası   G. Qocayeva Lab.

Marketinq     A.Namazova   müh

Maşın və mexanizm-lər nəzəriyyəsi V. Mustafayev Lab.

İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri   M.Əhmədov   Lab.

Ekoloji nəzarət üsul və vasitələri   G. Məmmədova Məş.

Bitkilərin mühafizəsi və ekoloji problemlər V.Mustafayeva məş.

 

Maşın və mexanizm-lər nəzəriyyəsi V. Mustafayev Məş.

 

3

15:30 16:30

Elektronikanın əsaları   B.Əliyev Lab.

Mülki müdafiə İ.Məmmədov Müh.

Trikotaj məmulatlar   Ş.Əliyeva   Lab. 05.2

Multimediya texnologiyaları C.Əlizadə Lab.

Ətraf mühitin kimyası M. Mehdiyev Lab..

Meşəçilik və meşə ekologiyası L.Əhmədova məş.

 

Kommutasiya aparatları və qurğuları   S. Şıxəliyeva Müh.

 

V

1

13:00 14:00

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması S. Şıxəliyeva Müh.

Qazodinamika     M. İsmayılov   Müh.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası   O.Məmmədov   müh

Materiallar müqaviməti   R.Mustafayev Məş.  

 

Qazodinamika     M. İsmayılov   Məş.

 

2

14:15 15:15

Texniki mexanika R.Mustafayev Müh.

Mülki müdafiə İ.Məmmədov Məş.

Trikotaj məmulatlar   Ş.Əliyeva   Lab. 05.2

Standartlaşdırma və sertifikasiya   S. Mahmudova   məş

Hidravlika və hidravlik maşınlar   O.Məmmədov Müh.

 

Texniki mexanika R.Mustafayev Məş.

 

3

15:30 16:30