MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ QİYABİ TƏHSİL FORMASI ÜZRƏ

2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN YAZ SEMESTRİ ÜÇÜN

DƏRS CƏDVƏLİ

 

04.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

10.05.2021

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

İ17(Q)

 

18:40 19:40

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Dövlətin iqtisadi siyasəti müh.       dos. Qasımov C.C.

Marketinq müh.     Hacıyev A.V.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Vergilər və vergitutma müh.       b/m. Niftəliyev N.F.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Dövlətin iqtisadi siyasəti müh.       dos. Qasımov C.C.

Vergilər və vergitutma müh.       b/m. Niftəliyev N.F.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Dövlətin iqtisadi siyasəti müh.       dos. Qasımov C.C.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

Marketinq müh.     Hacıyev A.V.

Marketinq məşğ.     Hacıyev A.V.

Dövlətin iqtisadi siyasəti müh.       dos. Qasımov C.C.

Vergilər və vergitutma məşğ.       b/m. Niftəliyev N.F.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

Dövlətin iqtisadi siyasəti müh.       dos. Qasımov C.C.

Vergilər və vergitutma müh.       b/m. Niftəliyev N.F.

Marketinq məşğ.     Hacıyev A.V.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

 
 

19:55 20:55

Vergilər və vergitutma müh.       b/m. Niftəliyev N.F.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məşğ.       dos. Qasımov C.C.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

Vergilər və vergitutma məşğ.       b/m. Niftəliyev N.F.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məşğ.       dos. Qasımov C.C.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

Vergilər və vergitutma məşğ.       b/m. Niftəliyev N.F.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məşğ.       dos. Qasımov C.C.

Vergilər və vergitutma müh.       b/m. Niftəliyev N.F.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məşğ.       dos. Qasımov C.C.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Marketinq müh.     Hacıyev A.V.

Vergilər və vergitutma məşğ.     b/m. Niftəliyev N.F.

 
 
 
 

21:10       22:10

Vergilər və vergitutma məşğ.       b/m. Niftəliyev N.F.

Marketinq məşğ.     Hacıyev A.V.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Marketinq müh.     Hacıyev A.V.

Marketinq məşğ.     Hacıyev A.V.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Marketinq müh.     Hacıyev A.V.

Marketinq məşğ.     Hacıyev A.V.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məşğ.       dos. Qasımov C.C.

 
 
 
 

İ18(Q)

 

04.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

10.05.2021

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

18:40 19:40

İqtisadi hüquq   müh. Quliyeva Ş.T.

Statistika müh. Süleymanova T.Ə.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi müh.   b/m. Tağıyev A.M.

İqtisadi hüquq   müh. Quliyeva Ş.T.

Mülki müdafiə müh. b/m. Abbasov A.M.

Sığorta işinin təşkili müh.     Səfərov N.V.

Mülki müdafiə müh. b/m. Abbasov A.M.

İqtisadi hüquq   müh. Quliyeva Ş.T.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi məşğ.     b/m. Tağıyev A.M.

Statistika müh. Süleymanova T.Ə.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi müh.   b/m. Tağıyev A.M.

Sığorta işinin təşkili məşğ.     Səfərov N.V.

İqtisadi hüquq   müh. Quliyeva Ş.T.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi müh.   b/m. Tağıyev A.M.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi məşğ.     b/m. Tağıyev A.M.

Statistika məşğ. Süleymanova T.Ə.

İqtisadi hüquq   müh. Quliyeva Ş.T.

Sığorta işinin təşkili məşğ.     Səfərov N.V.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi məşğ.     b/m. Tağıyev A.M.

Mülki müdafiə məşğ. b/m. Abbasov A.M.

 
 

19:55 20:55

Sığorta işinin təşkili müh.     Səfərov N.V.

İqtisadi hüquq   məşğ.       Quliyeva Ş.T.

Statistika məşğ. Süleymanova T.Ə.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi məşğ. b/m. Tağıyev A.M.

Sığorta işinin təşkili məşğ.     Səfərov N.V.

İqtisadi hüquq   məşğ.       Quliyeva Ş.T.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi müh. b/m. Tağıyev A.M.

Sığorta işinin təşkili məşğ.     Səfərov N.V.

Mülki müdafiə məşğ. b/m. Abbasov A.M.

Sığorta işinin təşkili müh.     Səfərov N.V.

Statistika məşğ. Süleymanova T.Ə.

Mülki müdafiə müh. b/m. Abbasov A.M.

Sığorta işinin təşkili müh.     Səfərov N.V.

Statistika müh. Süleymanova T.Ə.

Sığorta işinin təşkili məşğ.     Səfərov N.V.

Sığorta işinin təşkili müh.     Səfərov N.V.

Statistika müh. Süleymanova T.Ə.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi müh. b/m. Tağıyev A.M.

Statistika məşğ. Süleymanova T.Ə.

 
 
 

 

21:10       22:10

Mülki müdafiə müh. b/m. Abbasov A.M.

Mülki müdafiə məşğ. b/m. Abbasov A.M.

Statistika müh. Süleymanova T.Ə.

Statistika məşğ. Süleymanova T.Ə.

İqtisadi hüquq   məşğ.       Quliyeva Ş.T.

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi məşğ.   b/m. Tağıyev A.M.

İqtisadi hüquq   məşğ.       Quliyeva Ş.T.

Mülki müdafiə müh. b/m. Abbasov A.M.

İqtisadi hüquq   məşğ.       Quliyeva Ş.T.

 
 
 
 

 

İ19(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Xəlilova E.E.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı məşğ.   Məmmədli Y.Z.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı müh.   Məmmədli Y.Z.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Xəlilova E.E.

Makroiqtisadiyyat müh.     prof. Əyyubov V.S.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat müh. prof. Əyyubov V.S.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Xəlilova E.E.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı müh.   Məmmədli Y.Z.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Xəlilova E.E.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

İqtisadi informatika   lab.05-1     Əhmədova N.K.

İqtisadi informatika   məşğ.     Əhmədova N.K.

Qiymət və qiymətləndirmə müh. Xəlilova E.E.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı müh.   Məmmədli Y.Z.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       prof. Əyyubov V.S.

19:55 20:55

Makroiqtisadiyyat müh. prof. Əyyubov V.S.

Sosiologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       prof. Əyyubov V.S.

İqtisadi informatika   məşğ.     Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat müh.       prof. Əyyubov V.S.

İqtisadi informatika   lab.05-1     Əhmədova N.K.

Sosiologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       prof. Əyyubov V.S.

Sosiologiya məşğ.   b/m. Yusifova M.R.

Makroiqtisadiyyat müh.     prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat müh.   prof. Əyyubov V.S.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       prof. Əyyubov V.S.

İqtisadi informatika   lab.05-2     Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat müh.     prof. Əyyubov V.S.

Qiymət və qiymətləndirmə məşğ.   Xəlilova E.E.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı məşğ.   Məmmədli Y.Z.

İqtisadi informatika   lab.05-1   - 1 saat   Əhmədova N.K.

İqtisadi informatika   lab.05-2   - 1 saat Əhmədova N.K.

21:10       22:10

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı müh.   Məmmədli Y.Z.

Qiymət və qiymətləndirmə məşğ.   Xəlilova E.E.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

Sosiologiya məşğ.   b/m. Yusifova M.R.

Qiymət və qiymətləndirmə məşğ.  
Xəlilova E.E.

İqtisadi informatika   lab.05-2     Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       prof. Əyyubov V.S.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı məşğ.   Məmmədli Y.Z.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı müh.   Məmmədli Y.Z.

Qiymət və qiymətləndirmə məşğ.   Xəlilova E.E.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

Qiymət və qiymətləndirmə məşğ.   Xəlilova E.E.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı məşğ.   Məmmədli Y.Z.

Sosiologiya müh.   1 saat b/m. Yusifova M.R.

İqtisadi informatika   məşğ. - 1 saat Əhmədova N.K.

Makroiqtisadiyyat müh. - 1 saat   prof. Əyyubov V.S.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı məşğ.   Məmmədli Y.Z.

Sosiologiya məşğ.1 saat b/m. Yusifova M.R.

İ20.1(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos. Səmədova O.M.

İqtisadiyyata giriş müh.     dos. Səmədova O.M.

Politologiya müh. b/m. Yusifova M.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos. Səmədova O.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Əzizova A.M.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

İqtisadiyyata giriş müh.       dos. Səmədova O.M.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

19:55 20:55

İqtisadiyyata giriş müh. dos. Səmədova O.M.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Əzizova A.M.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Politologiya məşğ.   b/m. Yusifova M.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Əzizova A.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.   Əzizova A.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos. Səmədova O.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Babazadə A.Ç.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos. Səmədova O.M.

21:10       22:10

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos. Səmədova O.M.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Əzizova A.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh.       dos. Səmədova O.M.

Politologiya məşğ.   b/m. Yusifova M.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Əzizova A.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Əzizova A.M.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

İqtisadiyyata giriş müh.       dos. Səmədova O.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. - 1 saat Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. - 1 saat   Əzizova A.M.

Politologiya məşğ. -     1 saat     b/m. Yusifova M.R.

İ20.2(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m.İsmayılova M.M.

Politologiya məşğ.   b/m. Yusifova M.R.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m.İsmayılova M.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m.İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     b/m. Şəfaqətov G.M.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

 
 

19:55 20:55

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m.İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.-1 saat b/m.İsmayılova M.M.

 
 
 
 

21:10       22:10

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m.İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m.İsmayılova M.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m.İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Politologiya müh.   b/m. Yusifova M.R.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Politologiya məşğ.   b/m. Yusifova M.R.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya   Nəsibli S.A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. - 1 saat Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Politologiya məşğ. -     1 saat     b/m. Yusifova M.R.

 
 
 
 

 

MU17(Q)

 

04.05.2021

05.05.2021

06.05.2021

07.05.2021

10.05.2021

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

 

18:40 19:40

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu müh. Əhmədov A.K.

İdarəetmə   təhlili     məşğ.     dos. Hüseynov M.M

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məşğ. Əhmədov A.K.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məşğ. Əhmədov A.K.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

İdarəetmə   təhlili     müh.     dos. Hüseynov M.M

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məşğ. Əhmədov A.K.

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu müh. Əhmədov A.K.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

İdarəetmə   təhlili     müh.     dos. Hüseynov M.M

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məşğ. Əhmədov A.K.

İdarəetmə   təhlili     məşğ.     dos. Hüseynov M.M

 
 

19:55 20:55

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

İdarəetmə   təhlili     müh.     dos. Hüseynov M.M

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu müh. Əhmədov A.K.

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu məşğ. Əhmədov A.K.

İdarəetmə   təhlili     müh.     dos. Hüseynov M.M

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu müh. Əhmədov A.K.

İdarəetmə   təhlili     məşğ.     dos. Hüseynov M.M

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

Audit müh.   b/m. Kərimova M.A.

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu müh. Əhmədov A.K.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

İdarəetmə   təhlili     məşğ.     dos. Hüseynov M.M

Audit məşğ.   b/m. Kərimova M.A.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər məşğ.   Mahmudov H.R.

 
 
 
 

21:10       22:10

İdarəetmə   təhlili     müh.     dos. Hüseynov M.M

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər müh.   Mahmudov H.R.

İdarəetmə   təhlili     məşğ.     dos. Hüseynov M.M

 
 
 
 

 

MU19(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə edilməsi müh.     i.f.d. Hüseynova R.A.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh. Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Maliyyə məşğ.   Hüseynova A.İ.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.       b/m. Səfərova T.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

19:55 20:55

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.       i.f.d. Hüseynova R.A.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.     b/m. Səfərova T.A.

Maliyyə məşğ.   Hüseynova A.İ.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.   i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   məşğ.   Quliyeva M.E.

Maliyyə məşğ.   Hüseynova A.İ.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   məşğ.   Quliyeva M.E.

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.       b/m. Səfərova T.A.

Makroiqtisadiyyat   müh. - 1 saat   b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   məşğ.   Quliyeva M.E.

21:10       22:10

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.       b/m. Səfərova T.A.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   məşğ.   Quliyeva M.E.

Maliyyə məşğ.   Hüseynova A.İ.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.       i.f.d. Hüseynova R.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məşğ.       i.f.d. Hüseynova R.A.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   məşğ.   Quliyeva M.E.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.       b/m. Səfərova T.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məşğ.       i.f.d. Hüseynova R.A.

Maliyyə müh.   Hüseynova A.İ.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.     i.f.d. Hüseynova R.A.

Maliyyə məşğ.   Hüseynova A.İ.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məşğ. - 1 saat   i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

MU20.1(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

İqtisadiyyata giriş müh. b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Politologiya məşğ.   Quliyeva Ş.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

19:55 20:55

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh. b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. -   1 saat Məmmədova İ.Ə.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

Politologiya məşğ. -     1 saat     Quliyeva Ş.R.

21:10       22:10

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Politologiya məşğ.   Quliyeva Ş.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. İsmayılova M.M.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Hüseynova P.A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. İsmayılova M.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. - 1 saat     b/m. İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

MU20.2(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

İqtisadiyyata giriş müh. b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. Allahverdiyev E.I.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

 
 

19:55 20:55

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

Politologiya məşğ.   Quliyeva Ş.R.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

Politologiya məşğ.   Quliyeva Ş.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. Allahverdiyev E.I.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh. b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. Allahverdiyev E.I.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. -   1 saat Məmmədova İ.Ə.

Politologiya müh.   Quliyeva Ş.R.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

 
 
 
 

21:10       22:10

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. Allahverdiyev E.I.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. Allahverdiyev E.I.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. Allahverdiyev E.I.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ.     b/m. Allahverdiyev E.I.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya Dadaşova A.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. 1 saat     b/m. Allahverdiyev E.I.

Politologiya məşğ. -     1 saat     Quliyeva Ş.R.

 
 
 
 

Mq19(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi məşğ.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları məşğ. Xəlilova X.Q.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları müh. Xəlilova X.Q.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi məşğ.   b/m. Hacıyeva E.Z.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi müh.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi müh.     b/m. Hacıyeva E.Z.

19:55 20:55

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi müh.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları müh. Xəlilova X.Q.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi məşğ.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi müh.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları müh. Xəlilova X.Q.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları məşğ. - 1 saat Xəlilova X.Q.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat   müh. - 1 saat     b/m. Şəfaqətov G.M.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

21:10       22:10

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları müh. Xəlilova X.Q.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi müh.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları məşğ. Xəlilova X.Q.

Makroiqtisadiyyat   məşğ.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları müh. Xəlilova X.Q.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi məşğ.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi məşğ.     b/m. Hacıyeva E.Z.

Mq20(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Qurbanova G.Q.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Babayev R.F.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Qurbanova G.Q.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

İqtisadiyyata giriş müh.     dos.Səmədova O.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Babayev R.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Babayev R.F.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Qurbanova G.Q.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

İqtisadiyyata giriş müh.     dos.Səmədova O.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos.Səmədova O.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Babayev R.F.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. - 1 saat   Qurbanova G.Q.

 
 

19:55 20:55

İqtisadiyyata giriş müh.     dos.Səmədova O.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos.Səmədova O.M.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Politologiya məşğ.   Qədirova A.R.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Politologiya məşğ.   Qədirova A.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Qurbanova G.Q.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Qurbanova G.Q.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Babayev R.F.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. - 1 saat Babayev R.F.

 
 
 
 

21:10       22:10

Azərbaycan tarixi müh. Cavadov M.C.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.     Babayev R.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Qurbanova G.Q.

İqtisadiyyata giriş müh.     dos.Səmədova O.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos.Səmədova O.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos.Səmədova O.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. Qurbanova G.Q.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Babayev R.F.

İqtisadiyyata giriş müh.     dos.Səmədova O.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.     dos.Səmədova O.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Babayev R.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Babayev R.F.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

Politologiya məşğ. -     1 saat     Qədirova A.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Babayev R.F.

 
 
 
 

M20(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

İqtisadiyyata giriş müh. b/m. Rəhimova M.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m. İsmayılova M.M.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m. İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m. İsmayılova M.M.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

İqtisadiyyata giriş müh.     b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Politologiya məşğ. -     1 saat     Qədirova A.R.

 
 

19:55 20:55

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

Politologiya məşğ.   Qədirova A.R.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan tarixi müh.   Cavadov M.C.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş müh. b/m. Rəhimova M.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m. İsmayılova M.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. b/m. İsmayılova M.M.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh. -   1 saat Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

 
 
 
 

21:10       22:10

Azərbaycan tarixi müh. Cavadov M.C.

İqtisadiyyata giriş məşğ. b/m. Rəhimova M.F.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2   məşğ. b/m. İsmayılova M.M.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2   məşğ. b/m. İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müh.     Məmmədova İ.Ə.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Politologiya məşğ.   Qədirova A.R.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

İqtisadiyyata giriş məşğ.   b/m. Rəhimova M.F.

Azərbaycan tarixi məşğ.   Cavadov M.C.

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 məşğ. - 1 saat b/m. İsmayılova M.M.

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika məşğ.   Məmmədova İ.Ə.

Politologiya müh.   Qədirova A.R.

 
 
 
 

ST19(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

 

18:40 19:40

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

Biznesin əsasları   müh.       b/m. Paşayeva S.B.

Menecment   məşğ. Kərimli G.F.

Keyfiyyətə nəzarət   müh.     dos. Qarayev M.Ş.

Menecment   müh. Kərimli G.F.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Menecment   müh. Kərimli G.F.

Biznesin əsasları   məşğ.       b/m. Paşayeva S.B.

İqtisadi informatika   müh.     Əhmədova N.K.

Keyfiyyətə nəzarət   məşğ.     dos. Qarayev M.Ş.

Menecment   məşğ. Kərimli G.F.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Biznesin əsasları   müh.       b/m. Paşayeva S.B.

İqtisadi informatika   məşğ. - 1 saat   Əhmədova N.K.

 
 

19:55 20:55

Biznesin əsasları   müh.       b/m. Paşayeva S.B.

Menecment   müh. Kərimli G.F.

Keyfiyyətə nəzarət   məşğ.     dos. Qarayev M.Ş.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Biznesin əsasları   müh.       b/m. Paşayeva S.B.

Keyfiyyətə nəzarət   məşğ.     dos. Qarayev M.Ş.

Menecment   məşğ. Kərimli G.F.

Biznesin əsasları   müh.       b/m. Paşayeva S.B.

Menecment   məşğ. Kərimli G.F.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Keyfiyyətə nəzarət   müh.       dos. Qarayev M.Ş.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

İqtisadi informatika   məşğ.     Əhmədova N.K.

Menecment   müh. Kərimli G.F.

Biznesin əsasları   məşğ.   - 1 saat b/m. Paşayeva S.B.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

 
 
 
 

21:10       22:10

Keyfiyyətə nəzarət   müh.       dos. Qarayev M.Ş.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

İqtisadi informatika   müh.   Əhmədova N.K.

Biznesin əsasları   məşğ.     b/m. Paşayeva S.B.

İqtisadi informatika   məşğ.   Əhmədova N.K.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ. Quliyeva M.E.

Keyfiyyətə nəzarət   müh.     dos. Qarayev M.Ş.

İqtisadi informatika   lab.   Əhmədova N.K.

Keyfiyyətə nəzarət   məşğ.   dos. Qarayev M.Ş.

İqtisadi informatika   müh.   Əhmədova N.K.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh. Quliyeva M.E.

Menecment   müh. Kərimli G.F.

Keyfiyyətə nəzarət   müh.   dos. Qarayev M.Ş.

Menecment   məşğ. Kərimli G.F.

İqtisadi informatika   lab.     Əhmədova N.K.

Keyfiyyətə nəzarət   məşğ.     dos. Qarayev M.Ş.

 
 
 
 

DB19(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Dövlət təşkilatlarında menecment   müh.       Məmmədov S.Y.

İctimaiyyətlə əlaqələr müh. Məmmədov S.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.   Nuriyeva V.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.   Nuriyeva V.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi müh.       i.f.d. Hüseynova R.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment   müh.       Məmmədov S.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.   Nuriyeva V.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment   müh.       Məmmədov S.Y.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.       b/m. Səfərova T.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

İctimaiyyətlə əlaqələr məşğ. Məmmədov S.Y.

İctimaiyyətlə əlaqələr müh. Məmmədov S.Y.

Dövlət təşkilatlarında menecment   müh.       Məmmədov S.Y.

19:55 20:55

İctimaiyyətlə əlaqələr müh. Məmmədov S.Y.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.       i.f.d. Hüseynova R.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məşğ.   Nuriyeva V.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment   müh.      Məmmədov S.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.   Nuriyeva V.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.       b/m. Səfərova T.A.

İctimaiyyətlə əlaqələr müh. Məmmədov S.Y.

Dövlət təşkilatlarında menecment   məşğ.       Məmmədov S.Y.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.       i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.   b/m. Səfərova T.A.

İctimaiyyətlə əlaqələr müh. Məmmədov S.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.   Nuriyeva V.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment   məşğ.       Məmmədov S.Y.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.   Nuriyeva V.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.   b/m. Səfərova T.A.

İctimaiyyətlə əlaqələr məşğ.   - 1 saat Məmmədov S.Y.

Dövlət təşkilatlarında menecment   məşğ.      Məmmədov S.Y.

21:10       22:10

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.   b/m. Səfərova T.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment   məşğ.       Məmmədov S.Y.

İctimaiyyətlə əlaqələr məşğ. Məmmədov S.Y.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.       i.f.d. Hüseynova R.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məşğ.       i.f.d. Hüseynova R.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment   məşğ.       Məmmədov S.Y.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları müh.   Nuriyeva V.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı müh.       b/m. Səfərova T.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məşğ.       i.f.d. Hüseynova R.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məşğ.   Nuriyeva V.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.     i.f.d. Hüseynova R.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məşğ. - 1 saat       Nuriyeva V.A.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   məşğ. - 1 saat   i.f.d. Hüseynova R.A.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı məşğ.       b/m. Səfərova T.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları lab. - 1saat Nuriyeva V.A.

K19(Q)

 

11.05.2021

12.05.2021

13.05.2021

14.05.2021

17.05.2021

18.05.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

22.05.2021

24.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

28.05.2021

29.05.2021

31.05.2021

 

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

IV gün

V gün

I gün

II gün

III gün

 

18:40 19:40

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat müh.       b/m. Şəfaqətov G.M.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Nuriyeva V.A.

Qiymətin əmələ gəlməsi müh.     Yusifova N.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Nuriyeva V.A.

Makroiqtisadiyyat müh. b/m. Şəfaqətov G.M.

Qiymətin əmələ gəlməsi müh.     Yusifova N.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat müh.     b/m. Şəfaqətov G.M.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Nuriyeva V.A.

Makroiqtisadiyyat müh. b/m. Şəfaqətov G.M.

Qiymətin əmələ gəlməsi   müh.       Yusifova N.E.

Qiymətin əmələ gəlməsi məşğ. - 1 saat   Yusifova N.E.

Makroiqtisadiyyat müh. b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

19:55 20:55

Makroiqtisadiyyat   müh.   b/m. Şəfaqətov G.M.

Qiymətin əmələ gəlməsi müh.     Yusifova N.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat müh.     b/m. Şəfaqətov G.M.

Qiymətin əmələ gəlməsi məşğ.     Yusifova N.E.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       b/m. Şəfaqətov G.M.

Qiymətin əmələ gəlməsi müh.     Yusifova N.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. Nuriyeva V.A.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məşğ. Nuriyeva V.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Nuriyeva V.A.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       b/m. Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. Nuriyeva V.A.

Makroiqtisadiyyat müh. - 1 saat b/m. Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       b/m. Şəfaqətov G.M.

21:10       22:10

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       b/m. Şəfaqətov G.M.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Azərbaycan iqtisadiyyatı məşğ.   Quliyeva M.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məşğ. Nuriyeva V.A.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh. Nuriyeva V.A.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

Qiymətin əmələ gəlməsi məşğ.     Yusifova N.E.

Azərbaycan iqtisadiyyatı müh.   Quliyeva M.E.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

Marketinq   məşğ.     Xəlilov X.R.

Makroiqtisadiyyat məşğ.       b/m. Şəfaqətov G.M.

Marketinq   müh.     Xəlilov X.R.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları məşğ.-1 saat Nuriyeva V.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.- 1saat   Nuriyeva V.A.