Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

18 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

10:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mədəni nitqə verilən başlıca tələblər

Ayna Babazadə

11:00

Bank işi

Bankların kredit əməliyyatları

Dosent Cəmilə Musayeva

12:00

Radioekologiya

Radioaktiv izotopların spontan parçalanma qanunu

Dosent Məhyəddin Mehdiyev

13:00

Həndəsə-2

Uc nöqtələri ilə verilmiş vektorun koordinatları

Nailə Allahverdiyeva

14:00

Maliyyə

Maliyyə ehtiyatları və maliyyə siyasəti

Baş müəllim Mehriban Kərimova

15:00

Kompüter arxitekturası

Kompüterlərin təyinatı üzrə təsnifatı

Nərmin Əhmədova

16:00

Azərbaycan tarixi

Azərbaycanda feodal münasibətlərinin təşəkkülü və inkişafı

Vüsalə Mövlayeva

17:00

Mikroiqtisadiyyat

İstehlakçı davranışı

Baş müəllim Günəş Şəfaqətov

18:00

Mülki müdafiə

Bioloji silahlar və davranış qaydaları

Baş müəllim Ariz Abbasov