Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

26 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

11:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

MS Excel-də   statistik funksiyalar. Ekspert qiymətləndirmə üsulu

Baş müəllim

Rəsmiyyə

Əmiraslanova

11:00

Biznesin təhlükəsizliyi

Biznesdə risklər və onların idarə edilməsi. Biznes fəaliyyətində təhlükəsizlik xidmətinin təşkili

Müəllim Təranə

Süleymanova

11:00

Elektrik enerjisinin

ötürülməsi və paylanması

Rayon şəbəkələrinin elektrik hesablanması

Müəllim Səadət

Şıxəliyeva

11:30

Pedaqogika

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin quruluşu və təşkili prinsipləri

Müəllim Könül

Cabbarova

11:30

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Proqramlaşdırma dillərinin təkamülü

Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova

11:30

Elektrotexniki materiallar

Dielektrik materiallar

Müəllim Liliya

Süleymanova

12:00

Xarici dilin fonetikası-2

Intonation of the Author's words. Exercises on the theme. Poem: Azerbaijan (to read)

Müəllim Afayət

Tanırverdiyeva

12:00

Sistem mühəndisliyi

Sistem mühəndisliyinin idarə edilməsi

Dosent Elmira  

İsrafilova

12:00

Maliyyə

Maliyyə bazarı və maliyyə nəzarəti

Baş müəllim

Mehriban Kərimova

14:00

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

İbtidai siniflərdə riyaziyyat təliminin prinsipləri, metodları və təşkili formaları

Müəllim Sevda

İsmayılova

14:00

Psixologiya

Şüur və mənlik şüuru

Müəllim

Nərgiz Həsənova

14:00

Keyfiyyətə nəzarət

Keyfiyyət menecmentinin mahiyyəti. Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması

Müəllim   Aynur Namazova

14:00

Kompüter modelləşdirilməsi

Riyazi modelləşdirmə

Baş müəllim

Zenfira Əliyeva

14:30

Pedaqoji psixologiya

Təlim fəaliyyətinin psixoloji əsasları. Təlim fəaliyyəti və psixi inkişafın qarşılıqlı əlaqəsi problemi

Müəllim

Nərgiz Həsənova

14:30

Korporativ menecment.

Korporativ idarəetmə

Səhmdarların hüquqları

Baş müəllim Zaur Rəsulov

14:30

Kompüterlərin arxitekturası

Fərdi kompüterin əsas hesab-məntiq elementlərinin iş prinsipi və arxitekturası.

Müəllim Nərmin

Əhmədova

14:30

Bronlaşdırma sistemləri

Worldspan bronlaşdırma

sistemi və onun üstünlükləri

Müəllim Cəlil

Bağırov

15:00

Ekoloji turizm

Ekoturizmdə təhlükəsizlik

Müəllim   Aysel Qocayeva

15:00

İqtisadi informatika

Fərdi kompüterin daxili və xarici qurğuları

Baş müəllim

Rəsmiyyə

Əmiraslanova

15:30

İqtisadi informatika

MS Office proqram paketi ilə tanışlıq. MS Word proqramında səhifənin parametrlərinin sazlanması (lab)

Müəllim

Səadət Aslanova

15:30

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

Qazların istilik keçirməsi

Müəllim Gülər Qocayeva

15:30

Ümumi fizika

Molekulyar fizika. Molekulyar fizikanın əsas müddəaları.

Maddənin aqreqat halları.

Dosent Təranə

Yusibova

16:00

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı

Müəllim Aytən

Hüseynova

16:00

Turizmdə nəqliyyat xidməti

Dəmir yolu nəqliyyatının inkişafı və turizmdə rolu

Dosent Şahsuvar

Heydərov

16:30

Türk xalqları tarixi-2

XIX əsrin II yarısında Orta Asiyanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi

Baş müəllim

Mətanət Yusifova

16:30

İnformasiya texnologiyalarına giriş

İnformasiya texnologiyalarının təkamülü

Dosent Elmira  

İsrafilova

17:00

Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitekturası

Fərdi kompüterin əsas xarakteristikaları və tətbiq sahələri

Müəllim Günel

Baxşiyeva

17:00

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Azərbaycanın keçid dövrü iqtisadiyyatı

Dosent Cəlal Qasımov

17:30

Mülki müdafiə

Föqəladə hallar zamanı əhalinin köçürülməsi

Müəllim İlham

Məmmədov

18:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Tərpənməz oxlu üçbəndli dişli ötürmə mexanizmləri.

Tərpənməz oxlu çoxpilləli dişli ötürmə mexanizmləri.

Dosent Vüqar

Mustafayev

18:00

Hesablama təcrübələri

Cəbri və qeyri-cəbri (transendent) tənliklərin təqribi həlli

Baş müəllim

Zenfira Əliyeva