Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

27 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Saat

Fənn

Mövzu

Müəllim

11:00

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik

Məktəbəqədər təhsildə keyfiyyətin idarə olunması

Müəllim Ülviyyə

Verdiyeva

11:00

Marketinq

Məhsul çeşidinin idarə edilməsi

Müəllim Saqib

Məmmədov

11:00

İqtisadi informatika

İnformasiya emalının texniki vasitələri. Kompüterlərin inkişaf tarixi

Dosent Almaz

Əliyeva

11:30

Mikroiqtisadiyyat

İstehsal xərcləri və mənfəət

Baş müəllim

Günəş Şəfaqətov

11:30

Xarici dil-2

Text: The Climate of the British Isles. Vocabulary / Grammar: Nouns with or without articles

Müəllim Dürdanə

Qurbanova

11:30

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafında İT-nin rolu

Dosent Elmira

İsrafilova

12:00

Elektrotexnikanın əsasları-2

Dördqütblülərin siniflərə

bölünməsi

Müəllim Liliya

Süleymanova

12:00

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Milli iqtisadiyyatın inkişafının proqnozlaşdırılması və

planlaşdırılması

Baş müəllim

Arif Tağıyev

12:00

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

Məlumat cədvəlində verilənlərin birləşdiril­məsi və onların təhlili

Müəllim Şəbnəm

Nəsirova

12:00

Biznesin idarə edilməsi

Menecerlər qrupunun formalaşdırılması

Baş müəllim

Təranə Əliyeva

12:30

Heyətin idarə olunması

Karyeranın planlaşdırılması və inkişaf etdirilməsi modelləri

Dosent Emilya

Hüseynova

14:00

Psixologiya

Şəxsiyyətin inkişafı

Müəllim Nərgiz

Həsənova

14:00

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası

Kompüter riyaziyyatında riyazi modelləşdirmə məsələlərinin tədrisi metodikası

Dosent Məlahət

İsmayılova

14:00

Biznesin təhlükəsizliyi

Biznes fəaliyyətində təhlükəsizlik xidmətinin təşkili

Müəllim Təranə Süleymanova

14:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

İntellektual informasiya sistemlərinin nəzəri və metodoloji əsasları

Müəllim Nərmin

Əhmədova

14:30

Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı.

Fosfat turşusu istehsalı tullantılarının utilizasiyası

Dosent   Adil Aslanov

14:30

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Qısaqapanmanın qərarlaşmış rejimində sinxron generatorların əsas parametrləri

Müəllim Alim

Nəcəfov

14:30

Təhsildə İKT

Kompüterlərin proqram təminatı

Müəllim Səadət

Aslanova

14:30

Pedaqoji psixologiya

Təlim motivləri və onların formalaşmasının psixoloji əsasları

Həsənova Nərgiz

15:00

Bank işi

Pul hesablaşmalarının mahiyyəti və onun formaları

Dosent   Cəmilə Musayeva

15:00

İdarəetmə qərarları

Qərar qəbul edilən halların riyazi modelləri      

Müəllim   Nuran Cəfərov

15:00

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

Sistemin əsas xassələri və təsnifatı

Baş müəlim Asudə

Abdurrahmanova

15:00

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikasının aktual problemləri

Riyaziyyatda I-IV siniflər üçün kurikulum və şagirdlərin qiymətləndirilməsi meyarları

Dosent Məlahət

İsmayılova

15:30

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan monqol

ekspansiyası və monqol

hökmranlığı dövründə

Baş müəllim İlham Məmmədov

16:00

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-1

Azərbaycan dili tədrisinin məqsəd və vəzifələri

Baş müəllim

Gülxar Yusibova

16:00

Elektronikanın əsasları

Yarımkeçirici diodlar

Müəllim Bəxtiyar

Əliyev

16:00

İstilik energetik qurğuların yanacaqları, yanma nəzəriyyəsi və təsərrüfatı

Yanacağın ballastı

Baş müəllim Əli

Məmmədov

16:00

İqtisadiyyat

İstehsal və istehlak

Baş müəllim

Məlahət Rəhimova

16:30

Sosiologiya

İctimai rəyin sosiologiyası

Baş müəllim

Üzeyir Zeynalov

17:00

Cəbr-2

Müqayisə anlayışı. Tərifdən çıxan bəzi sadə xassələr. Müqayisənin xassələri

Baş müəllim Sabir Babuşov

17:00

Sistem mühəndisliyi

Risklərin idarə edilməsi

Dosent Elmira  

İsrafilova

17:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

İnformasiya kommunikasiya texnolo­giyasının yaradılmasının əsasları

Baş müəllim

Rəsmiyyə

Əmiraslanova

17:30

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

İdarəetmə sistemində

informasiya texnolo­giyası

Baş müəllim    

Asudə Abdurrahmanova

18:00

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Modulyasiyalar

Müəllim Bəxtiyar

Əliyev