Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

30 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

 

Pedaqoji fakültə üzrə

   Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

AƏ17.1; AƏ17.2

İS17.1;   İS17.2

MT19.1; MT19.2

R17

Rİ17

İS19.1,

İS19.2

XD17

11:00

Müasir Azərbaycan dili-1.

Baş müəllim

Sevil İsayeva

11:30

Ana dilinin tədrisi metodikası

Müəllim Səbinə Novruzova

12:00

Azərbaycan ədəbi dil tarixi.

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Dosent Müsəllim Hümbətov

Akademik yazı və oxu.

f.f.d.Şükufə Qocayeva

14:00

Uşaq psixologiyası.

Müəllim Gülnar

Məmmədova

Təhsildə İKT

Müəllim Səadət Aslanova

 

   Qrup

Saat

MT18.1; MT18.2

R18.1; R18.2

Rİ16

T18

15:00

İnformatika və

təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

Kompüter modelləşdirilməsi

Baş müəllim Zenfira Əliyeva

Pedaqogika-2

Baş müəllim Könül Cabbarova

15:30

Azərbaycan tarixi

Baş müəllim İlham Məmmədov

17:00

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması

Baş müəllim Zenfira Əliyeva

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə

Qrup

Saat

İ17.1,

İ17.2

TO18

M17

Bİ18

DB18

M18

MU18

İ18.1

İ18.2

ST18

Bİ17

DB17

Mt17

11:30

Audit.

Müəllim Musayev Ələvsər

Servis fəaliyyətinin

əsasları.

Müəllim Quliyeva

Mədinə

12:00

Pul və banklar.

Baş müəllim Mehriban Kərimova

Firmanın iqtisadiyyatı.

Dosent Murad Tağıyev

Biznesin idarə edilməsi.

Baş müəllim Təranə Əliyeva

12:30

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Nərmin Əhmədova

14:00

Dünya iqtisadiyyatı

Müəllim Elmira Xəlilova

14:30

Menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

Menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

15:00

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Müəllim Yeganə Məmmədli

Antiböhran idarəetmə

Müəllim Aynur Namazova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə

     Qrup

Saat

EE18

EE17

İT19

İT17

İT18

11:30

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması.

Müəllim Səadət Şıxəliyeva

12:00

Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi

Müəllim Liliya Süleymanova

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent Elmira İsrafilova

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

14:30

Alternativ enerji mənbələri

t.f.d.Hökumə Əsgərova

16:00

Elektronikanın əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev

Sistem mühəndisliyi

Dosent Elmira İsrafilova

17:00

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova