Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

31 mart 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

AƏ17

İS17.1;

İS17.2

MT19.1;

MT19.2

MT17.1,MT17.2

R17

Rİ17

İS19.1

İS19.2

T19

XD17

11:00

İnformatika və təhsildə İKT

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1

Müəllim Günel Əhmədova

11:30

Orta əsrlər

tarixi-1

Dosent

Nizami Zeynalov

14:00

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

Təhsildə İKT

Müəllim

Səadət Aslanova

14:30

Politologiya

Müəllim

Aygün Qədirova

Politologiya

Müəllim

Aygün Qədirova

Politologiya

Müəllim

Aygün Qədirova

15:30

Azərbaycan tarixi

Baş müəllim İlham Məmmədov

Azərbaycan tarixi

Baş müəllim İlham Məmmədov

 

Qrup

Saat

AƏ18.1,

AƏ18.2

İS18.1;

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

XD18

R18.1;

R18.2

Rİ16

Rİ18.1,Rİ18.2

14:00

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər

Baş müəllim Vilayət Əhmədov

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı

Müəllim Ayşən İsmayılova

Xarici dil-1

Dosent Namaz

Manafov

Elementar riyaziyyat-1

Müəllim Mehparə Məmmədova

14:30

Politologiya

Müəllim

Aygün Qədirova

15:00

Xarici dil-1

Leyla Məmmədova

               

15:30

Azərbaycan tarixi

Baş müəllim İlham Məmmədov

16:00

İnformatika-1

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

17:00

Təhsildə İKT

Müəllim

Elçin Tağıyev

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

Süni intellekt sistemləri

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

DB19

Bİ19.1

Bİ19.2

ST19

MU19.1

MU19.2

M19

TO17

Bİ17

DB17,

Mq17

Mt17

Mq19.1

Mq19.2

ST17.1,ST17.2

11:00

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

11:30

Rus dili

Baş müəllim Lalə Əhmədova

12:00

İqtisadi informatika

Müəllim

Səadət Aslanova

İqtisadi informatika

Müəllim

Səadət Aslanova

Biznesin idarə edilməsi

Baş müəllim Təranə Əliyeva

Rus dili

Baş müəllim Lalə Əhmədova

14:00

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

15:00

İqtisadi İnformatika

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

Mühasibat və mühasibat məsələləri

Müəllim Əhmədov Akif

Biznesin təhlükəsizliyi

Müəllim Təranə Süleymanova

16:00

İqtisadi İnformatika

Müəllim

Nərmin Əhmədova

 

Qrup

Saat

TO18

Bİ18

DB18

M18

MU18

İ18.1

İ18.2

ST18

11:00

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

İqtisadi hüquq

Baş müəllim Nazim Niftəliyev

14:00

Turizmdə nəqliyyat xidməti

Dosent Heydərov Şahsuvar

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Nərmin Əhmədova

15:00

Pul və banklar

Baş müəllim Kərimova Mehriban

Keyfiyyətə nəzarət

Müəllim Aynur Namazova

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Səadət Aslanova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

EE19

YN19

EM19

İT17

YN17

İE17

ÇM19.1

ÇM19.2

EE17

11:00

Kimya

Dosent Adil Aslanov

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent

Elmira İsrafilova

İnformatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

15:00

Texniki informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

İnformatika

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

Xarici dil-2

Müəllim Samirə Əhmədova

Sistem mühəndisliyi

Dosent

Elmira İsrafilova

Avtomobillərin nəzəriyyəsi və hesabın əsasları

Dosent Heydərov Şahsuvar

16:00

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim Əbülfət Ədilov

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Qrup

Saat

ÇM18

İT18

EE18

YN18

12:00

Elektrotexnika

Müəllim Liliya Süleymanova

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova

15:00

İnformasiya sistemləri

Dosent

Elmira İsrafilova

Elektronikanın əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev

16:00

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev

18:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar Mustafayev