Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

02 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

AƏ17.

İS17.1;

İS17.2

MT17.1

MT17.2

XD19

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

Rİ17

İS19.1

İS19.2

T19

R17

XD17

11:00

İxtisas ölkəsinin ədəbiyyatı

Baş müəllim Kərim Əliyev

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

11:30

Musiqi və onun tədrisi metodikası

Müəllim Ülviyyə Kərimova

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusifova

12:00

İnformatika və təhsildə İKT

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi y/o məsələ həlli

Baş müəllim Vaqif Abdullayev

Xarici dildə oxu və nitq-6

Baş müəllim Kərim Əliyev

14:00

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

Psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

15:00

Xarici dil-1

Müəllim Samirə Əhmədova

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

Baş müəllim Gülxar Yusifova

Akademik yazı və oxu

Fil.f.d. Şükufə Qocayeva

 

 

   Qrup

Saat

AƏ18.1,

AƏ18.2

İS18.1;

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

XD18

Rİ18.1

Rİ18.2

R18.1;

R18.2

Rİ16

T18

15:00

Müasir Azərbaycan dili-3

Baş müəllim Rahilə Mustafayeva

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

15:30

Riyazi analiz-4

Dosent Kələşov Qəhrəman

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

16:00

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim Kərim Əliyev

Qədim və orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti

Baş müəllim Mətanət Yusifova

16:30

İnformatika-1

Müəllim Ceyhun Əlizadə

Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri

Müəllim Niyaməddin Məmmədov

17:00

Təhsildə İKT

Müəllim

Elçin Tağıyev

Kompüter modelləşdirilməsi

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

 

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

DB17

İ17.1

İ17.2

Bİ18

İ18.1

İ18.2

Mq17

TO17

Bİ17

Mt17

Mq18

M18

TO18

DB18

DB19

11:30

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

Korporativ menecment. Korporativ idarəetmə

Baş müəllim Zaur Rəsulov

12:00

Firmanın iqtisadiyyatı

Dosent Murad Tağıyev

Ekoloji turizm

Müəllim Qocayeva Aysel

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

14:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Səadət Aslanova

Servis fəaliyyəti

Müəllim Mədinə Quliyeva

İKT

Müəllim

Səadət Aslanova

14:30

Marketinq

Müəllim Aynur Namazova

Bazar infrastrukturu

Baş müəllim Təranə Əliyeva

Milli hesabatların beynəlxalq standartları

Müəllim Hüseynova Aytən

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Nərmin Əhmədova

 

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

YN19

YN18

İT17

ÇM18

EE17

İT18

EE18

İE18

11:30

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Müəllim Səadət Şıxəliyeva

12:00

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

14:30

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Marketinq

Müəllim Aynur Namazova

15:00

Kompüterlərin arxitekturası

Müəllim

Nərmin Əhmədova

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

Müəllim Gülər Qocayeva

16:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Sistem mühəndisliyi

Dosent

Elmira İsrafilova

Elektronikanın əsasları

Müəllim

Bəxtiyar Əliyev

17:00

Kooperativ idarəetmə

sistemləri

Müəllim

Ceyhun Əlizadə

Hesablama təcrübələri

Asudə Abdurrahmanova

Elektronikanın əsasları

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

18:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar Mustafayev