Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

03 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

 

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

AƏ17.

İS17.1;

İS17.2

MT17.1

MT17.2

XD19

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

XD17

İS19.1

İS19.2

T19

R17

Rİ17

11:00

Psixologiya

Baş müəllim İlhamə İsmayılova

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

11:30

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

Müəllim Ayşən İsmayılova

Cəbr-2

Baş müəllim Sabir Babuşov

Arxeologiya

Müəllim Aygün Qədirova

12:00

İnformatika və təhsildə İKT

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

Xarici dildə oxu və nitq-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Mətbuat dili

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

12:30

RİKTM-1

Müəllim Sevda İsmayılova

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Dosent Məlahət İsmayılova

18:00

Azərbaycan dilində feil

Baş müəllim Gülxar Yusibova

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası (lab)

Müəllim

Günel Baxşıyeva

   Qrup

Saat

MT19.1

MT19.2

AƏ18.1,

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

XD18

Rİ18.1

Rİ18.2

R18.1

R18.2

Rİ16

T18

14:00

Pedaqoji psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

Xarici dil-1

Dosent Namaz Manafov

15:00

Dünya ədəbiyyatı-2

Dosent Flora Namazova

İnformatika-1

Baş müəllim Zenfira Əliyeva

15:30

Uşaq psixologiyası

Müəllim Gülnar Məmmədova

Xarici dil-4

Müəllim Lalə Rüstəmova

Xarici dil-1

Müəllim Leyla Məmmədova

16:00

İnformatika və təhsildə İKT Müəllim

Ceyhun Əlizadə

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması

Baş müəllim Zenfira Əliyeva

Azərbaycan tarixi-2

Dosent Nizami Zeynalov

16:30

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

Mq19.1

Mq19.2

İ17.1

İ17.2

K19

TO18

TO19

M17

M18

TO17

DB17

Mt17

Mq18

Mu18

ST19

Bİ19.1

Bİ19.2

İ19

DB19

11:30

Rus dili-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Səyahət agentlikləri və tur operatorları

Müəllim Quliyeva Mədinə

Rus dili-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

12:00

Aqrar iqtisadiyyat

Müəllim Məmmədli Yeganə

Pul və banklar

Baş müəllim Mehriban Kərimova

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

14:00

Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası

Müəllim Aysel Qocayeva

Bazar infrastrukturu

Baş müəllim

Təranə Əliyeva

14:30

AR büdcə sistemi

Müəllim Hüseynova Aytən

Antiböhran idarəetmə

Müəllim Aynur Namazova

15:00

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim Günel Kərimli

İşgüzar yazışmalar    

Müəllim Saqib Məmmədov

16:30

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

   Qrup

Saat

İ18

          Bİ18

14:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Səadət Aslanova

16:00

İKT

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova


 

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

YN19

EM19

EE17

EE19

İT17

EM18

İE18

11:30

Elektrotexniki materiallar

Müəllim Liliya Süleymanova

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent

Elmira İsrafilova

Ümumi ekologiya

b.f.d.Vüsalə Mustafayeva

Elektroenergetikada diaqnostika

Müəllim Alim Nəcəfov

14:00

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

t.f.d.Hökumə Əsgərova

15:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Analitik kimya

Dosent Adil Aslanov

16:30

Korporativ idarəetmə sistemləri

Müəllim

Ceyhun Əlizadə

17:00

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

Baş müəllim: Asudə Abdurrahmanova, Müəllim: Şəbnəm Nəsirova