Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

07 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

    Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

R19.1

R19.2

İS19.1

İS19.2

AƏ17

MT17.1

MT17.2

Rİ17

İS17.1;

İS17.2

R17

XD17

11:00

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

11:30

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Xarici dildə oxu və nitq-6

Baş müəllim Kərim Əliyev

12:00

Xarici dildə oxu və nitq-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

12:30

Xarici dil-1

Müəllim Samirə Əhmədova

13:00

Təhsildə İKT

Müəllim Səadət Aslanova

14:00

Ana dilinin tədrisi metodikası

Müəllim Səbinə Novruzova

17:00

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası

Günel Baxşiyeva     

Qrup

Saat

İS18.1; İS18.2

MT18.1;

MT18.2

R18.1; R18.2

Rİ18.1;

Rİ18.2

Rİ16

XD18

11:30

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

14:30

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim Kərim Əliyev

15:00

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

15:30

İnformatika-1

Müəllim Ceyhun Əlizadə

16:00

Təhsildə İKT

Müəllim Səadət Aslanova

        Elçin Tağıyev

Hesablama riyaziyyatı

Dosent Məlahət İsmayılova

17:00

İnformatika və Təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması  

   Baş müəllim

Zemfira Əliyeva     

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ17.1,

İ17.2

Bİ18

DB18

M17

İ18.1

İ18.2

İ17(Q)

ST17.1

ST17.2

Mq17

DB17

ST16(Q)

Mt17

Bİ17

11:00

İqtisadi hüquq

Baş müəllim Nazim Niftəliyev

Logistika

Müəllim Aynur Namazova

Korporativ idarəetmə(Korporativ menecment)

Baş müəllim   Zaur Rəsulov

11:30

Dünya iqtisadiyyatı

Müəllim Elmira Xəlilova

12:00

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Baş müəllim  Arif Tağıyev

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

Qrup

Saat

MU18

M18

ST18

Mq18

MU19.1

MU19.2

Mq19.1

Mq19.2

İ18.1

İ18.2

11:00

Logistika

Müəllim Aynur Namazova

12:00

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

İqtisadi informatika

Müəllim Səadət Aslanova

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə Əmiraslanova

14:00

Maliyyə

Baş müəllim Mehriban Kərimova

16:00

İKT

Baş müəllim Rəsmiyyə Əmiraslanova

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

ÇM18

İT18

İT17

İE18

EE19

İE17

EE17

YN18

11:00

 

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

11:30

Avtomatlaşdırmanın əsasları

Müəllim Əbülfət Ədilov

12:00

Elektrotexniki materiallar

Müəllim Liliya Süleymanova

15:00

Elektrotexnika

Müəllim Liliya Süleymanova

15:30

İES-in qaz qurğuları

Dosent Ülkər Aşurova

16:00

Kompüterlərin arxitekturası

Müəllim Şəbnəm Nəsirova,  Nərmin Əhmədova

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

17:00

Verilənlərin strukturu

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

18:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar MUstafayev