Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

10 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ17

İS17.1;

İS17.2

MT17.1

MT17.2

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

R19.1

R19.2

İS19.1

İS19.2

             Rİ18.1

Rİ18.2

11:00

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

11:30

Müasir pedaqoji texnologiyalar

p.f.d.Bəsti Seyidzadə

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

12:00

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Müəllim Pərvin Hüseynova

Riyazi analiz-2

Dosent Qəhrəman Kələşov

14:00

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

Müəllim Sevda İsmayılova

15:00

Pedaqogika

p.f.d.Sahib Əliyev

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

TO19

M19

MU17

ST19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

DB18

11:30

İdarəetmə uçotu

Müəllim Akif Əhmədov

Ekonometrika

Dosent Maarif Qarayev

14:00

Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllim Qənimət Hüseynov

16:00

Sosiologiya

Baş müəllim Mətanət Yusifova

İqtisadi informatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

EE19

İT17

İE19

E19

YN19

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş Dosent Elmira   İsrafilova

Texniki informatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev

Xarici (İngilis dili) dil-1

Dosent Vəfa Məhərrəmova

15:00

Xarici (İngilis dili) dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Baş müəllim Sevil İsayeva

16:00

Sistem mühəndisliyi Dosent   Elmira İsrafilova