Mingəçevir Dövlət Universiteti

Microsoft Teams platforması üzrə

10 aprel 2020-ci iltarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə)

Qrup

Saat

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

18:40

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası

dos.

N.Manafov

İngilis dilinin tədrisi tarixi

dos.

M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası

dos.

M.Hümmətov

Ekonometrika

dos. C.Musayeva

Energetika sənayesinin iqtisadi problemləri

dos.

E.Hüseynova

Energetika sistemləri

dos. T.Hüseynov

Nəqliyyat axınları nəzəriyyəsi

dos.

S.Qəhrəmanov

İnformasiya texnologiyalarının müasir problemləri

tex.f.d.

M.Əhmədov

Ekoloji informasiya sistemləri

f.f.d.

R.Ağayeva

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos.

N.Manafov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları

dos.

A.Əliyeva

İqtisadi inkişaf və iqtisadi artım

dos. A.Qasımov

Energetika müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları

dos. T.Hüseynov

Ekoloji informasiya sistemləri

dos.

M.Mehdiyev