Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

15 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

MT19.1

MT19.2

R19.2

İS19.1

İS19.2

MT17.1

MT17.2

Rİ17

İS17.1

İS17.2

XD17

11:00

Arxeologiya

Müəllim Aygün Qədirova

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

Xarici dil-2

Müəllim

f.f.d.

Şükufə Qocayeva

Gülnarə Qurbanova

11:30

Xarici dil-2

Müəllim Dürdanə Qurbanova

Gülşən Nəsirova

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

12:00

İnformatika və təhsildə İKTBaş müəllim Zemfira Əliyeva    

Təhsildə İKT Müəllim

Səadət

Aslanova

Mətbuat dili

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

14:00

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş müəllim Kərim Əliyev

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

Politologiya

Müəllim Aygün Qədirova

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Dosent Məlahət İsmayılova

17:00

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Qrup

Saat

İS18.1; İS18.2

T18

R18.1; R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

Rİ16

XD18

13:00

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

Hesablama riyaziyyatı

Dosent Məlahət İsmayılova

14:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

İntensiv ingilis dili

Baş müəllim Kərim Əliyev

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları-2

Müəllim Məlahət Məmmədova

16:00

Xarici dil-4

Müəllim Lalə Rüstəmova

Multikulturalizmə giriş

Baş müəllim İlham Məmmədov

Süni intellekt sistemlərinin idarə olunması

Baş müəllim Zenfira Əliyeva

17:00

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

Kompüter modelləşdirilməsiMüəllim Şəbnəm Nəsirova            

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

MU18

M18

Bİ19.1

Bİ19.2

İ18.1

İ18.2

Bİ18

DB18

ST17.1

ST17.2

Mq17

Mt17

Bİ17

DB17

T017

11:00

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Mühasibat uçotu

Dosent Nüşabə Qədimli

Yerli özünü idarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

Müəllim Saqib Məmmədov

11:30

Statistika

Baş müəllim Elmira Hacıyeva

Heyətin idarə olunması

Baş müəllim Təranə Əliyeva

Heyətin idarə olunması

Dosent Emilya Hüseynova

12:00

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

Audit

Baş müəllim Mehriban Kərimova

13:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Baş müəllim Natəvan Kələşova

14:00

Müəssisənin maliyyəsi

Müəllim Vüqar Məmmədli

Biznesin idarə edilməsi

Baş müəllim Təranə Əliyeva

Bronlaşdırma sistemləri

Müəllim Bağırov Cəlil

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

Qrup

Saat

M19

K19

Mq19.1

Mq19.2

MU19.1

MU19.2

TO19

ST18

Mq18

11:00

Xarici (rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

12:00

İqtisadi informatika

Ş.Nəsirova

N.Əhmədova

R.Əmiraslanova

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

İqtisadi informatika

Ş.Nəsirova

N.Əhmədova

R.Əmiraslanova

13:00

Mikroiqtisadiyyat

Dosent Ofelya Səmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Baş müəllim Natəvan Kələşova

Statistika

Baş müəllim Elmira Hacıyeva

14:00

Multikulturalizmə giriş

Müəllim Quliyeva Şəlalə

16:00

İqtisadiyyat

Baş müəllim Məlahət Rəhimova

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

       Qrup

Saat

EE19

İT19

ÇM19.1

ÇM19.2

EE17

İE17

İT17

EM17

YN19

YN17

İT18

11:00

Avtomobil yolları

Dosent Mustafa Məmmədov

11:30

İES-in buxar və qaz turbinləri

Dosent Mahir İsmayılov

12:00

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Müəllim Alim Nəcəfov

İnformatika

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova

13:00

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

14:00

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Aybəniz Şəfiyeva

15:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim İsayeva Fəxriyyə

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

16:00

Tətbiqi fizika

f.f.d.Rayihə Ağayeva

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları 

Baş Elnur   Xəlilov

17:00

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Rövşən Mustafayev

18:00

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə  

Baş müəllim

Asudə Abdurrahmanova, Müəllim Nərmin Əhmədova

Qrup

Saat

EE18

ÇM18

İE18

YN18

11:00

Avtomatlaşdırmanın əsasları

Müəllim Əbülfət Ədilov

11:30

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Müəllim Səadət Şıxəliyeva

12:00

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Baş müəllim Oqtay Məmmədov

Materiallar müqaviməti

Müəllim Rövşən Mustafayev

14:30

İqtisadiyyat

Müəllim Mədinə Quliyeva