Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

16 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

Rİ17

İS17.1;

İS17.2

R17

XD17

MT17.1

MT17.2

MT18.1;

MT18.2

AƏ18.1;

AƏ18.2

11:00

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə   Qurbanova

Gülşən Nəsirova

11:30

İnformatika və təhsildə İKT  Baş müəllim Zemfira Əliyeva,

Müəllim

Şəbnəm Nəsirova      

Mətbuat dili

Müəllim Əsmər Hacıyeva

12:00

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə   Qurbanova

Gülşən Nəsirova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna

Babazadə

14:00

Xarici dil-1

Müəllim Samirə Əhmədova

14:30

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna

Babazadə

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə rəhbərlik

Müəllim Ülviyyə Verdiyeva

Azərbaycan əski yazısı

f.f.d.Günel Yunusova

15:00

Xarici dil-6

Müəllim Gülnarə Qurbanova

16:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

18:00

Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası

Müəllim   Günel Baxşiyeva    

 

Qrup

Saat

Rİ16

XD18

İS18.1

İS18.2

15:30

Xarici dildə oxu və nitq-4

Müəllim Əsmər Hacıyeva

16:00

Kompyuter modelləşdirilməsi Baş müəllim Zemfira Əliyeva    

Təhsildə İKT

Müəllim

Elçin Tağıyev

17:00

Ölkəşünaslıq

Müəllim Kərim Əliyev

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İ19

DB19

ST19

Bİ19.1

Bİ19.2

K19

Mq19.1

Mq.19.2

MU19.1

MU19.2

İ17.1,

İ17.2

Mq17

Mu17

M17

Mt17

DB17

11:30

İşgüzar yazışmalar

İ.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

Antiböhran idarəetmə

Müəllim Aynur Namazova

13:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Gülər Əjdərzadə

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Mürsəl Paşayev

İqtisadi informatika

Baş müəllim

Rəsmiyyə Əmiraslanova

Vergilər və vergitutma

Müəllim Vüqar Məmmədli

15:00

Politologiya

Dosent Esmira   Cəfərova

Bank işi

Baş müəllim Mehriban Kərimova

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Müəllim Elmira Xəlilova

 

Qrup

Saat

TO19

Bİ18

DB18

İ18.1

İ18.2

T017

Mu18

Mq18

ST18

11:30

Ekoloji turizm

Müəllim Aysel Qocayeva

Maliyyə

Müəllim Aytən Hüseynova

14:00

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Müəllim Aytən Hüseynova

Keyfiyyətə

nəzarət

Müəllim Aynur Namazova

15:00

Xarici (ingilis)dil-2

Müəllim Əzizova Aynur

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim

Səadət   Aslanova

Peşə etikası və etiket

Baş müəllim İlham Məmmədov

17:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Baş müəllim Rəsmiyyə

Əmiraslanova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

       Qrup

Saat

İT19

İE18

EE17

EM19

E19

İE19

İT17

YN17

EM17

İE17

YN19

İT18

11:00

Elektroenergetikada diaqnostika

Müəllim Alim Nəcəfov

11:30

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim Əbülfət Ədilov

Xarici dil-1

Dosent Vəfa Məhərrəmova

12:00

Güc elektronikası və intiqalın idarə edilməsi

Müəllim Liliya Süleymanova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Baş müəllim Sevil İsayeva

Nəqliyyatın iqtisadiyyatı və menecmenti

Müəllim Xəyalə Xəlilova

12:30

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

Müəllim Gülər Qocayeva

14:00

Xarici dil-1

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Su ehtiyyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Dosent Pərvanə Səfərova

İES-in qazan qurğuları

Dosent Ülkər Aşurova

Politologiya

Müəllim Şəlalə Quliyeva

15:00

Ümumi ekologiya

b.f.d.Vüsalə Mustafayeva

16:00

Korporativ idarəetmə sistemləri

Müəllim    Ceyhun

Əlizadə  

Kompüterlərin arxitekturası  

Müəllim    Nərmin Əhmədova

17:00

Sistem mühəndisliyi  

Dosent

Elmira İsrafilova  

Meliorasiya və rekultativ işin ekolojı əsasları

b.f.d.Vüsalə Mustafayeva

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova