Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

17 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

Qrup

Saat

AƏ17

İS17.1;

İS17.2

MT19.1

MT19.2

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

İS19.1

İS19.2

İS18.1

İS18.2

AƏ18.1

AƏ18.2

MT17.1

MT17.2

R18.1

R18.2

MT18.1

MT18.2

T18

11:30

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

12:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Tahirə Quliyeva

Azərbaycan tarixi-2

Dosent Nizami Zeynalov

13:00

RİKNƏ-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

İbtidai təhsilin pedaqogikası

Müəllim Ayşən İsmayılova

14:00

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

Müəllim Sevda İsmayılova

Azərbaycan dialektologiyası

Dosent Namaz Manafov

Sosial pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

15:00

Pedaqogika

p.f.d.Sahib Əliyev

16:00

Azərbaycan romanının inkişaf tarixi

Müəllim Pərvin Hüseynova

Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

Müəllim Ayşən İsmayılova

17:00

Pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

TO19

M19          

ST19

İ19

Bİ19.1

Bİ19.2

Bİ18

M17

MU19.1

MU19.2

Mq19.1

Mq19.2

K19

MU17

11:30

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

12:30

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Xarici (ingilis) dil-2

f.f.d.Şükufə Qocayeva

Xarici (ingilis) dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova  

14:00

Turizm fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Müəllim Qənimət Hüseynov

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Baş müəllim Arif Tağıyev

İdarəetmə uçotu

Müəllim Akif Əhmədov

16:00

Sosiologiya

Baş müəllim Mətanət Yusifova

18:00

Sosiologiya

Baş müəllim Üzeyir Zeynalov

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İT19

EE18

İT18

İE19

E19

YN19

ÇM18

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş

Dosent Elmira   İsrafilova

Xarici (İngilis dili) dil-1

Dosent Vəfa Məhərrəmova

14:00

Xarici (İngilis dili) dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Baş müəllim Sevil İsayeva

16:00

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Mirzə Cavadov

Marketinq

Müəllim Aynur Namazova