Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

20 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

AƏ19.1;

AƏ19.2

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

T19

AƏ17

R17

Rİ17

MT17.1

MT17.2

XD17

11:00

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

11:30

Ana dili-2

Müəllim Zəminə Gülüstani

12:00

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Gülnarə Qurbanova

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması metodikası

Müəllim Səriyyə Allahverdiyeva

12:30

Müasir Azərbaycan dili-1

Baş müəllim Sevil İsayeva

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri

Dosent Müsəllim Hümbətov

14:00

Azərbaycan tarixi

Müəllim Tahirə Quliyeva

Hesablama riyaziyyatı

Dosent

Məlahət İsmayılova

15:00

Həndəsə-2

Müəllim Nailə Allahyarova

Akademik yazı və oxu

f.f.d.Şükufə Qocayeva

15:30

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4

Dosent

Flora   Namazova

Etnopedaqogika

Dosent

Sahib Məmmədov

 

Qrup

Saat

İS18.1

İS18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

14:00

Nitq inkişafı üzrə işin metodikası

f.f.d.Rahilə Məmmədova

 

15:00

Elementar riyaziyyat-1

Müəllim Sevda İsmayılova

16:00

Elementar riyaziyyat-1

Müəllim Mehparə Məmmədova

Yeni tarix-1

Müəllim Tahirə Quliyeva

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

Mq19.1

Mq19.2

K19

M19

İ18.1

İ18.2

Mq17

Bi18

Mg18

TO18

DB18

İ17.1

İ17.2

11:30

İnsan resurslarının idarə edilməsi

İ.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

12:00

Firmanın iqtisadiyyatı

İ.f.d.Murad Tağıyev

Audit

Müəllim Musayev Ələsvər

13:30

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Dosent Cəlal Qasımov

15:00

Servis fəaliyyəti

Müəllim Mədinə Quliyeva

16:00

Xarici (ingilis)

dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

İE19

E19

İT19

ÇM19.1

ÇM19.2

EM17

EE17

YN17

EE18

İE18

EM18

ÇM18

11:30

Analitik kimya

Dosent Adil Aslanov

12:00

Xarici dil-1

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Radioekologiya

Dosent Məhiyəddon Mehdiyev

Standartlaşdırma və sertifikasiya

Müəllim Sima Mahmudova

12:30

Xarici (ingilis)

dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

14:00

Xarici (ingilis)

dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Xarici dil-2

Dosent Vəfa Məhərrəmova

Kimya-2

Dosent Pərvanə Səfərova

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

t.f.d. Hökümə Əsgərova

15:00

Fizika-2

fiz.f.d.

Rayihə Ağayeva

Alternativ enerji mənbələri

t.f.d. Hökümə Əsgərova

Texniki mexanika

Müəllim Rövşən Mustafayev

16:00

Xarici dil-1

Müəllim Gülnarə Qurbanova

Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı

Dosent Adil Aslanov

17:00

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya

Müəllim Sima Mahmudova