Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

04 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji

   Qrup

Saat

XD19

R19.1

R19.2

AƏ17

MT19.1

MT19.2

İS17.1

İS17.2

R17

XD17

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

11:00

Xarici dil-2

Müəllim

Gülşən Nəsirova

11:30

Pedaqogika

Baş müəllim Könül Cabbarova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

Azərbaycan tarixi

Müəllim Vüsalə Mövlayeva

12:30

Həndəsə-2

Müəllim Nailə Allahyarova

Xarici dilin tədrisi metodikası

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

12:30

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş Müəllim Kərinm Əliyev

Azərbaycan ədəbi dil tarixi

Müəllim Səadət Ağakişiyeva

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

14:00

Ana dilinin tədrisi metodikası

Müəllim Səbinə Novruzova

16:00

Xarici dilin fonetikası-2

Müəllim Afayət Tanrıverdiyeva

17:00

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

İnformatika -1

Baş müəllim     Zemfira Əliyeva

 

   Qrup

Saat

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1;

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

XD18

Rİ16

14:00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2

f.f.d.Günel Yunusova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

15:00

Xarici dildə oxu

və nitq-4

Baş müəllim Əsmər Hacıyeva

16:00

Xarici dil-4

Müəllim Lalə Rüstəmova

Xarici dil-2

Müəllim

Dürdanə Qurbanova

Hesablama riyaziyyatı

Dosent Məlahət İsmayılova

18:00

İbtidai təhsilin kurikulumu

Baş müəllim Səbinə Quliyeva

Xarici dil-2

Müəllim Gülnarə Qurbanova

 

İqtisadiyyat və iarəetmə fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

Bİ19.1

Bİ19.2

ST19

DB19

MU19.1

M19

Mq19.2

TO19

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

Bİ17

DB17

Mt17

11:00

Xarici (Rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim Xəyalə Xəlilova

Biznesin təhlükəsizliyi

Müəllim Təranə Süleymanova

11:30

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Svetlana Nəsibli

Maliyyə bazarları

Müəllim Arif Kələşov

Bələdiyyə idarəçiliyi

Dosent Elmir Cəfərov

12:00

İqtisadi informatika

Baş müəllim Rəsmiyyə

Əmiraslanova

Müəllim Səadət Aslanova

Xarici (Rus) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

İdarəetmə qərarları

Müəllim Nuran Cəfərov

12:30

Maliyyə hesabatları

Müəllim Aytən Hüseynova

Audit

Müəllim Musayev Ələsvər

14:00

Menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

15:30

Politologiya

Dosent

Esmira Cəfərova

Xarici (ingilis) dil-2

Müəllim Aynur Əzizova

Korporativ menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

 

Qrup

Saat

MU18

M18

Mq18

TO18

DB18

ST18

11:30

Bazar infrastrukturu

Baş müəllim Təranə Əliyeva

12:00

Pul və banklar

Baş müəllim Mehriban Kərimova

İnsan resurslarının idarə edilməsi

Müəllim Günel Kərimli

13:00

Marketinq

Müəllim Xəyalə Xəlilova

14:00

Azərbaycan iqtisadiyyatı

Müəllim Yeganə Məmmədli

Menecment

Baş müəllim Zaur Rəsulov

16:00

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Məllim Nərmin Əhmədova

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

Qrup

Saat

E19

EE19

İT19

ÇM19.1

EM19

YN19

EM17

İE17

İT17

EE17

İT18

EE18

İE18

11:30

Elektrotexnikanın əsasları-2

Müəllim Liliya Süleymanova

Avtomatlaşdırmanın

əsasları

Müəllim Əbülfət Ədilov

12:00

Fizika

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

İnformatika

Baş müəllim

Mürsəl

Paşayev

İES-in buxar və qaz turbinləri

Dosent Mahir İsmayılov

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları  Müəllim

Şəbnəm Nəsirova, Nərmin Əhmədova

14:00

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Aybəniz Şəfiyeva

15:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Fəxriyyə İsayeva

Xarici (ingilis)

dil-2

Müəllim Samirə Əhmədova

16:00

Üzvi kimya

Dosent Adil Aslanov

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Dosent Pərvanə Səfərova

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim

Zemfira Əliyeva

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

Baş müəllim Əli Məmmədov

Hesablama təcrübələri

Baş müəllim Asudə Abdurrahmanova

17:00

Fizika-2

fiz.f.d. Rayihə Ağayeva

Azərbaycan tarixi

Baş müəllim İlham Məmmədov

Sistem mühəndisliyi    

Dosent   Elmira İsrafilova