Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM” platforması üzrə

07 may  2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji fakültə

Qrup

Saat

T19

AƏ17.

İS17.1;

İS17.2

R17

XD19

Rİ19.1

Rİ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

Rİ17

11:00

Uşaq psixologiyası

Müəllim Gülnar Məmmədova

11:30

Müasir pedaqoji texnologiyalar

p.f.d.Bəsti Seyidzadə

Adi diferensial tənliklər

Baş müəllim Sabir Babuşov

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

12:00

Xarici dildə oxu və nitq-2

Baş müəllim Kərim Əliyev

Lalə Rüstəmova

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri

Dosent Müsəllim Hümbətov

14:00

Psixologiya

Müəllim Gülnar Məmmədova

15:00

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasıl

Baş müəllim Gülxar Yusibova

Pediatriya və gigyenanın əsasları

Müəllim Firdovsi Rəhimov

16:00

Türk xalqları tarixi-2

Baş müəllim Mətanət Yusifova

 

   Qrup

Saat

İS18.1

İS18.2

MT18.1;

MT18.2

AƏ18.2

AƏ18.2

T18

15:00

Nitq inkişafı üzrə işin metodikası

f.f.d.Rahilə Məmmədova

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafı

Müəllim Ayşən İsmayılova

Müasir Azərbaycan dili-3

Müəllim Gülnar Vəliyeva

15:30

Pedaqogika-2

Baş müəllim Könül Cabbarova

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Qrup

Saat

Mq19.1

Mq19.2

K19

ST19

İ19

TO18

M19

DB19

ST17.1

ST17.2

11:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

12:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

13:00

Vergilər və vergitutma

Baş müəllim Nazim Niftəliyev

14:00

Servis fəaliyyəti

Müəllim Quliyeva Mədinə

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi ststistika

Müəllim Natəvan Kələşova

15:00

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

Sosiologiya

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Müəllim Şəfa Quliyeva

 

Mühəndislik fakültəsi

Qrup

Saat

YN17

EM18

EE18

İT18

EM17

YN19

     İE19

EM19

13:00

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Baş müəllim Vüqar Sarıyev

Riyaziyyat-2

Baş müəllim Məhəmməd Məmmədov

14:00

Ekologiya mühəndisliyinə giriş

Dosent Məhiyəddin Mehdiyev

16:00

Avtomobillərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları

Dosent Şahsuvar Heydərov

Elektronikanın əsasları  

Müəllim Bəxtiyar Əliyev        

Xarici-2

Müəllim Samirə Əhmədova

17:00

Elektronikanın əsasları Müəllim Bəxtiyar Əliyev,

Müəllim Şəbnəm Nəsirova    

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Müəllim Rövşən Mustafayev