Mingəçevir Dövlət Universitetində ZOOM platforması üzrə

13 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji fakültə

Qrup  

Saat

T19

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

MT19.1

MT19.2

AƏ17

Rİ17

İS17.1

İS17.2

R17

11:00

Cəbr

Baş müəllim Sabir Babuşov

Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

Dosent Məlahət İsmayılova

12:00

Pediatriya və gigyenanın əsasları

Müəllim Firdovsi Rəhimov

Ümumi fizika

Dosent Təranə Yusibova

14:00

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-1

Müəllim Sevda İsmayılova

16:00

Xarici dil-2

f.f.d.Mayıl İsmayılov

Azərbaycan tarixi

Müəllim Tahirə Quliyeva

Azərbaycan dilində feil

Baş müəllim Gülxar Yusibova

 

Qrup

Saat

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

T18

Rİ18.1

Rİ18.2

MT18.1

MT18.2

XD18

R18.1

R18.2

Rİ16

14:00

Əsas həndəsi anlayışlar və təkliflər

Baş müəllim Vilayət Əhmədov

Pedaqoji psixologiya

Müəllim Nərgiz Həsənova

15:00

Dünya ədəbiyatı-2

Dosent Flora Namazova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

f.f.d.Maarifə Manafova

Xarici (Fransız) dil-1

Müəllim Leyla Məmmədova

Riyazi analiz-4

Müəllim Niyaməddin Məmmədov

17:30

Qədim və orta əsrlərdə türk xalqlarının mədəniyyəti

Baş müəllim Mətanət Yusifova

Xarici (Alman) dil-1

Dosent Namaz Manafov

Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri

Müəllim Niyaməddin Məmmədov

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Qrup

Saat

İ19

ST19

Bİ19.1

Bİ19.2

MU19.1

MU19.2

DB19

DB17

ST17.1

ST17.2

Mq17

T018

11:00

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Müəllim Rövşən Babayev

Xarici (rus)

dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

12:00

Xarici (rus)

dil-2

Baş müəllim Lalə Əhmədova

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

Müəllim Aysel Qocayeva

14:30

Mühasibat uçotu

Müəllim Akif Əhmədov

15:00

Mikroiqtisadiyyat

Baş müəllim Günəş Şəfaqətov

16:00

İşgüzar yazışmalar

Müəllim Saqib Məmmədov

 

Mühəndislik fakültəsi üzrə:

       Qrup

Saat

EE19

E19

ÇM19.1

ÇM19.2

İE19

İE18

EM18

İT19

EE18

EM19

11:30

Kimya-2

Dosent Pərvanə Səfərova

12:00

İnformasiya texnologiyalarına giriş Dosent Elmira İsrafilova        

Kommunikasiya və Busistemin əsasları

Müəllim Bəxtiyar Əliyev    

13:00

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

14:00

Fizika-2

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı
Dosent

Adil Aslanov

Xarici dil-2

Müəllim Samirə   Əhmədova

15:00

Xarici dil-2

Baş müəllim Mətanət İsmayılova

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

t.f.d. Hökümə Əsgərova

16:00

Tətbiqi fizika

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Azərbaycan tarixi

Müəllim Mirzə Cavadov