Mingəçevir Dövlət Universitetində Microsoft Teams platforması üzrə

15 may 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

Fakültə

Pedaqoji fakültə

   Qrup

Saat

AƏ19.1

AƏ19.2

T19

XD19

MT19.1

MT19.2

İS19.1

İS19.2

R19.1

R19.2

Rİ17

R17

XD17

İS17.1

İS17.2

MT18.1

MT18.2

11:30

Xarici dil-2

Müəllim Xəyalə

Abdullayeva

Akademik yazı və oxu

f.f.d.Şükufə Qocayeva

12:00

İnformatika və təhsildə İKT

Baş müəllim   Zemfira Əliyeva

Xarici dil-2

Müəllim Lalə Rüstəmova

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Ayna Babazadə

14:00

Xarici dilin qrammatikası-2

Baş müəllim

Kərim Əliyev

Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1

Müəllim Günel Əhmədova

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2

Müəllim Məlahət Məmmədova

16:00

Xarici dildə oxu və nitq

Müəllim Lalə Rüstəmova

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

Müəllim Nadir Rəsulov

17:00

Xarici dil-2

Müəllim Xəyalə Abdullayeva

Xarici dildə oxu və nitq-6

Baş müəllim Kərim Əliyev

18:00

Əməliyyat sistemləri və kompüterlərin arxitekturası

Müəllim Günel Baxşiyeva

 

Qrup

Saat

R18.1;

R18.2

Rİ16

XD18

Rİ18.1

Rİ18.2

İS18.1

İS18.2

T18

12:00

Azərbaycan tarixi-2

Dosent Nizami Zeynalov

13:00

İnformatika və təhsildə İKT

Müəllim Ceyhun Əlizadə

14:00

 İnformatika -1  

Baş müəllim Zemfira Əliyeva

Təhsildə İKT

Müəllim Elçin Tağıyev

15:00

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2

Müəllim Məlahət Məmmədova

Xarici (Fransız dili) dil-1

Müəllim Leyla Məmmədova

17:00

Kompüter modelləşdirilməsi

Baş müəllim Zemfira Əliyeva

Xarici (Alman dil) dil-1

Dosent Namaz Manafov

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

Qrup

Saat

İ17.1,

İ17.2

MU18

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

ST19

MU19.1

MU19.2

M19

Mq19.2

TO19

M17

T017

DB18

Bİ18

12:00

Aqrar iqtisadiyyat

Müəllim Yeganə Məmmədli

İqtisadi informatika

Dosent Almaz Əliyeva

Ali riyaziyyat-2

Baş müəllim Nətavan Kələşova

12:30

Xarici (rus dili) dil-2

Baş müəllim Nərgiz İslamova

Ekonometrika

Dosent Maarif Qarayev

14:00

İşgüzar yazışmalar

İ.f.d.Ruhiyyə Hüseynova

16:00

İqtisadi informatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Müəllim Səadət Aslanova

Məryəm Əsədova

17:00

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

Müəllim

Aytən Hüseynova

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

Müəllim Mədinə Quliyeva

18:00

Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası

Müəllim Aysel Qocayeva

 

                                                                                                                                               Mühəndislik fakültəsi

     Qrup

Saat

EE19

İT19

ÇM19.1

ÇM19.2

EE18

YN18

EE17

İE18

İT17

EM17

İE17

ÇM18

EM19

10:30

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları

Baş müəllim Qəzənfər Əliyev

11:30

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Müəllim Səadət Şıxəliyeva

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Müəllim Əbülfət Ədilov

12:00

Texniki informatika

Baş müəllim Mürsəl Paşayev

Yüksək gərginlik texnikası

Müəllim Liliya Süleymanova

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

Müəllim Gülər Qocayeva

12:30

Korporativ idarəetmə sistemləri

Müəllim Ceyhun Əlizadə  

13:00

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Baş müəllim Oqtay Məmmədov

14:00

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Dosent Vüqar Mustafayev

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Dosent

Pərvanə Səfərova

15:00

İES-in qazan qurğuları

Müəllim Sveta

Bəkirova

Xarici dil-2

Müəllim Samirə Əhmədova

16:00

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Fəxriyyə İsayeva

17:00

Fizika-2

f.f.d.Rayihə Ağayeva

Azərbaycan tarixi

Baş müəllim İlham Məmmədov

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Müəllim Səadət Ağakişiyeva