31 may 2020-ci iltarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə)

qrup

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İSM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

saat

18:40

Azərbaycan multikulturalizmi

b/m İ.Məmmədov

Ekonometrika

dos.

C. Musayeva

Energetika

sənayesinin

iqtisadi

problemləri

dos.

E. Hüseynova

Azərbaycan multikulturalizmi

b/m İ.Məmmədov

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos.

N. Manafov

İngilis dilinin tədrisi tarixi

dos.

M. İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası

dos.

M. Hümmətov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları

dos.

A. Əliyeva

İqtisadi

inkişaf və iqtisadi artım

dos.

A. Qasımov

Energetika müəssisələrinin

idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi

yolları

dos.

T. Hüseynov

Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit

keçid prosesləri

dos.

Z. Musayev

Nəqliyyat

axınları nəzəriyyəsi

dos.

S. Qəhrəmanov

Ekologiya mühəndisliyinin müasir

problemləri

dos.

M. Mehdiyev