MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ        
                     2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN
                          DƏRS   CƏDVƏLİ

     
     
     
     

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 18.09.2020

       

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

     

II

13-00
14-00

İşgüzar                          yazışmalar   müh.
Hacıyev A.V.

Ətraf mühitin                       iqtisadiyyatı   məş.
b/m SəfərovA T.A.

Politologiya   məş.
Quliyeva Ş.R.

Logistika   müh.
Namazova A.M.

Ətraf mühitin                             iqtisadiyyatı məş.
b/m Səfərova T.A.

Politologiya   məş.
Quliyeva Ş.R

Turizmin                     iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilov X.R.

     

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   məş.
Quliyeva Ş.T.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququnun əsasları   məş.
Quliyeva Ş.T.

     

14-15
15-15

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

İnsan resurslarının                         idarə edilməsi   məş.
Süleymanova T.Ə.

Biznesin                                            əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

     

     

15-30
16-30

     

     

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 18.09.2020

         

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

         

II

09-00
10-00

Menecment   müh.                                                                                                   b/m. Rəsulov Z.Y.

Ekonometrika   müh.                                                                                                              dos. Qarayev M.Ş.

İdarəetmə                                 nəzəriyyələri məş.                               b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmdə informasiya                       texnologiyaları   lab. 0,5. 2                Əlizadə C.B.

         

Destinasiya                                         menecmenti məş.                                   Bağırov C.A.

         

10-15
11-15

Maliyyə   məş.                                             b/m. Kərimova M.A.

Ekonometrika   məş.                       dos. Musayeva C.Q.

Mülki müdafiə məş.                           b/m. Abbasov A.M.

Ekonometrika   məş.                                                                                                               dos. Qarayev M.Ş.

Strateji menecment   məş. Cəfərov N.Z.

İnsan resursalrının                                   idarə edilməsi   məş.                       Süleymanova T.Ə.

Turizmdə marketinq və                     marketinq araşdırmaları     müh. Xəlilova X.Q.

         

Ekonometrika müh.                                 dos. Güləliyev M.G.

         

11-30
12-30

Menecment   məş.                                                                                                   b/m. Rəsulov Z.Y.

Kommersiya fəaliyyətinin                         əsasları   məş.                                         Xəlilova X.Q.

Ekonometrika   məş.                                   dos. Qarayev M.Ş.

         

         

                           
                               

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 18.09.2020

           

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

     
     

II

13-00
14-00

Ekonometrika müh.                                                                   dos. Güləliyev M.G.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş.                                   b/m. Əliyeva T. Ə.

İnnovasiya                               menecmenti məş.                                         i.f.d. Hüseynova R.A.

Audit     məş.                            Musayev Ə.N.

Layihə                             menecmenti müh.                                             b/m. Hacıyeva E.Z.

Məntiq məş.                             dos. Rəsulov M. B.

Azərbaycanın turizm                       sənayesi müh.                               Quliyeva M.E.

     
     

Biznes etikası və                           sosial məsuliyyət                                     məş. Nəsibova A.C.

     
     

14-15
15-15

Biznes-plan müh.                                                                                               b/m. Səfərova T.A.

Marketinqin idarə                           ediməsi məş.                         Namazova A. M.

Otel menecmenti müh.                    Quliyeva M.E.

     
     

     
     

15-30
16-30

     
     

     
     
                               

Pedaqoji fakültə - 18.09.2020

           

II

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

 

13-00
14-00

Pedaqogika                       Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-2                     Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Politologiya
Məğələ
Aygün Qədirova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları-3
               Məşğələ                                                                    
Rizvan Bağırov

İnklüziv təhsil
           Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Azərbaycan dili

           Məşğələ

Səbinə Novruzova

Psixologiya

                                                       Mühazirə

İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-3
                                                                 Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Riyazi analiz-3
                                                                Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Pedaqogika

Mühazirə

Könül Cabbarova

Xarici dilin qrammatikası-3
                    
                       Məşğələ

Kərim Əliyev
Telman Qarayev

 

Xarici dil-2
                       Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Pedaqogika                       Məşğələ
Sevinc Səmədova

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları           Məşğələ
Səbinə Novruzova

Politologiya
                         Məğələ
Aygün Qədirova

Məktəbəqədər pedaqogika
                 Məşğələ
Aygün İsmayılova

 

14-15
15-15

Dünya ədəbiyyatı - 1
                                                                 Məşğələ

Fəxriyyə İsayeva

Müasir Azərbaycan
dili -2              
                  Məşğələ
Rahilə Mustafayeva

Orfoqrafiya və
orfoepiya təliminin metodik əsasları
                    
    Mühazirə

Səbinə Novruzova

Xarici dil-1

           Məşğələ

Xəyalə Abdullayeva

İnklüziv təhsil
           Məşğələ
Nərgiz Həsənova

Riyazi analiz-3
                                                                 Məşğələ

Qəhrəman Kələşov

Azərbaycan tarixi
                                                             Məşğələ
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3

                     Məşğələ

Nailə Allahyarova

Cəbr-3

                 Məşğələ

Rima Məmmədova

Orta əsrlər tarixi-2
                 Məşğələ
Vüsalə Mövlayeva

Xarici dilin fonetikası-3
                    
                       Məşğələ

Afayət Tanırverdiyeva
Lalə Rüstəmova

 
 

15-30
16-30

Xarici dil-3

Məşğələ

Xəyalə Abdullayeva

Azərbaycan tarixi
                                                             Məşğələ
Gülər Əjdərzadə

Həndəsə-3

                     Məşğələ

Nailə Allahyarova

Pedaqogika

Mühazirə

İlhamə İsmayılova

Tarixə köməkçi fənlər

Məşğələ

Aygün Qədirova

 
 
                               

Pedaqoji fakültə - 18.09.2020

           

II

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

 

09-00
10-00

Bədii mətnin linqvistik təhlili                 Məşğələ

Gülxar Yusibova

Azərbaycan dili tarixi

                       Məşğələ                              
Aynur Dadaşova

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
                                                  Mühazirə
Niyaməddin Məmmədov

Adi diferensial tənliklər  
             Məşğələ                                                
Tofiq Orucov

Elementar
riyaziyyat-2
               Məşğələ
Sevda İsmayılova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
                  
Məşğələ

Afina Allahverdiyeva

Xarici dildə oxu və nitq- 5      
               Məşğələ
Əsmər Hacıyeva
Kərim Əliyev

 

 

10-15
11-15

Dünya ədəbiyyatı – 3
                                                           Mühazirə
Günel Yunusova

Tibbi biliklərin əsasları
           Məşğələ

Afina Allahverdiyeva

Xarici dil-5

               Məşğələ

Lalə Rüstəmova

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
                                                                        Məşğələ

Nərgiz Həsənova

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
                                                                     Məşğələ

Ayşən İsmayılova

Ümumi fizika
                 Məşğələ
                                                                      
Təranə Yusibova

Riyazi məntiq
                     Məşğələ

Məmməd Məmmədov

Kompyuter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri.         lab.
ə multimedia vasitələri.           lab.

Almaz Əliyeva
Şəbnəm Nəsirova

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
               Məşğələ                                                    
Vaqif Abdullayev

Etnoqrafiya

Mühazirə

Aygün Qədirova

Müasir Azərbaycan dili          
               Mühazirə

Aynur Dadaşova


Triqonometrik funksiyalar , tənliklər və bərabərsizliklər
                
             Məşğələ

Niyaməddin Məmmədov

 

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 3        
                       Məşğələ
Ayna Babazadə

Müasir Azərbaycan
dili – 4          Məşğələ

Gülxar Yusibova

Riyazi məntiq
                     Məşğələ

Məmməd Məmmədov

Riyaziyyatın inkişaf tarixi
                     Məşğələ                                              
Səriyyə Allahverdiyeva

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
               Məşğələ
                                                    
Vaqif Abdullayev

Kompyuter şəbəkələri, internet və multimedia vasitələri.         lab.
ə multimedia vasitələri.         lab.

Almaz Əliyeva
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
                     Məşğələ
             0,5.2

Məlahət Məmmədova

 

11-30
12-30

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
                                                                     Məşğələ

Ayşən İsmayılova

Defektologiya və loqopediyanın əsasları
                                                                           Məşğələ

Nərgiz Həsənova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və
onların tətbiqləri          
Məşğələ
Tofiq Orucov

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
                     Məşğələ                                                  
Vaqif Abdullayev

İnformatika-2  
                  lab.
0,5.2
Şəbnəm Nəsirova

Tətbiqi proqramlar

                     Məşğələ

Rəsmiyyə Əmiraslanova

 

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
     Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
                     Məşğələ                                                 
Vaqif Abdullayev

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və
onların tətbiqləri
                 Məşğələ
Tofiq Orucov

 
                               

Pedaqoji fakültə - 18.09.2020

           

II

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

           

13-00
14-00

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
              
Məşğələ

Fəxriyyə İsayeva

Nitq inkişafı   metodikası
                    
                           Məşğələ

Rahilə Məmmədova

Ətraf aləmlə tanışlığın metodikası
                 Məşğələ

İlham Məmmədov

Funksional analiz
                        
                     Məşğələ

Vaqif Abdullayev

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-
     0,5.1             Məşğələ
İlham Məmmədov

Azərbaycan ədəbiyyatı
           Məşğələ

Maarifə Manafova

           

Mülkü müdafiə və tbbi biliklərin əsasları-
     0,5.2             Məşğələ
İlham Məmmədov

           

14-15
15-15

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası

               Məşğələ

Səadət Ağakişiyeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası

                                            Mühazirə
Könül Cabbarova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə

Günel Nəcəfova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Məlahət İsmayılova

Verilənlər bazası

                   Mühazirə

Asudə Abdurahmanova

Tərcümə
                
Məşğələ

Kərim Əliyev
Mayıl İsmayılov

           

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
                
                                                             Mühazirə
Günel Nəcəfova

Nitq inkişafı metodikası                    
                                                                       Mühazirə
Rahilə Məmmədova

           

15-30
16-30

Nitq mədəniyyəti

Mühazirə

Sevil İsayeva

Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası-2
               Məşğələ

Tofiq Orucov

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
                                                               Məşğələ
Gülnar Məmmədova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
                 Mühazirə

Niyaməddin Məmmədov

Təhsil sahəsində ingilis dili
                     Məşğələ
Kərim Əliyev
Telman Qarayev

           
           
                               
                               

Mühəndislik fakültəsi - 18.09.2020

           

Gün

Saat

EE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

 

II

13-00
14-00

Elektrik enerjisinin istehsalı                             A.Nəcəfov                                             Müh.

Materialşunaslıq                                             Ş.Əliyeva                                     Məş.

Materialşunaslıq                                          Ş.Əliyeva                                       Lab.

Konstruksiya materiallarının texnologiyası                                                               b/m O.Məmmədov                                           Müh.

Kimya texnologiyasının əsasları                                         dos. M.Mehdiyev                                             Müh.

Rəqəmsal sistemlər                                                                               N.Əhmədova                                                                          Lab. 05.1

Rəqəmsal sistemlər                                                                               V.Nuriyeva                                                                            Lab. 05.2

Mühəndisi geodeziya                                                           A.Cavadova                               Məş.

 

Materialşunaslıq                                             Ş.Əliyeva                                     Lab.

Xarici dil -2                                                     E.Allahverdiyev                         G.Nəsirova                                         Məş.

Ekologi monitorinq                                                 L.Əhmədova                                          Məş.

 

14-15
15-15

Ölçmə texnikasının əsasları                                             G.Qocayeva                                     Müh.

İnformatika                                           N.Əhmədova                                            Lab. 05.2

Xarici (ingilis ) dil -2                                                     D.Qurbanova                                       Məş.

Kimya texnologiyasının əsasları                                         dos. M.Mehdiyev                                          Məş.

Qərar qəbuletmənin əsasları                                           b/m.Z.Əliyeva                                                                 Lab. 05.1

İntelektual texnologiyalar                                                                                                                N.Əhmədova                                                                                                                                                                                                Lab. 05.2

Çirkab sularının təmizlənməsi                                                         V.Sarıyev                                 Məş.

 

Ölçmə texnikasının əsasları                                           G.Qocayeva                               Lab.

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar                                             R.Hüseynova                                     Məş.

 

15-30
16-30

 
 
                               
                               

Mühəndislik fakültəsi - 18.09.2020

           

Gün

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

           

II

09-00
10-00

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller                                           Ə.Bəxtiyar                               Müh.

Elektrotexnika                                               L.Süleymanova                                                 Müh.

Mülki müdafiə                                 A.Abbasov                                             Müh.

             
             

10-15
11-15

Kommutasiya aparatları və qurğuları                                               S.Şıxəliyeva                               Müh.

Elektrotexnika                                               G.Qocayeva                                              Lab. 0.5.2

Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması                                   T.Əliyeva                                                               Məş.

             

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller                                                                                                              Ə.Bəxtiyar                                                                                                   Məş.

İstilik texnikası                                     dos.Ü.Aşurova                                                   Məş.

Maşın detalları və KEƏ                                               R.Mustafayev                               Müh.

             

11-30
12-30

Kommutasiya   aparatları və qurğuları                                            S.Şıxəliyeva                                               Lab.

             

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller                                                                                                                      Ə.Bəxtiyar                                                                                         Lab. 05.2