İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 22.09.2020

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

II

13-00
14-00

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh.
b/m Rəhimova M.F.

Biznesin əsasları müh.
b/m Paşayeva S.B.

Menecment     müh.
Kərimli G.F

Biznesin əsasları   müh.
b/m Paşayeva S.B.

Dövlət qulluğu   müh.
Məmmədov S.Y.

Menecment     müh.
Kərimli G.F.

Turizmin     iqtisadiyyatı   müh.
Xəlilov X.R.

14-15
15-15

Dünya iqtisadiyyatı   müh.
Xəlilova E.E.

Maliyyə nəzarəti   müh.
Məmmədli V.Ə.

Qiymət və qiymətləndirmə   müh.
Yusifova N.E.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi   müh.
b/m Hacıyeva E.Z.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.
Süleymanova T.Ə.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Marketinqin   əsasları   müh.
Namazova A.M.

İşgüzar yazışmalar   məş.
Hacıyev A.V.

15-30
16-30

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E

Maliyyə   məş.
b/m Kərimova M.A.

Marketinq     məş.
Namazova A.M.

Dünya                             iqtisadiyyatı məş.
Xəlilova E.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş
b/m. Paşayev M.Ə.

Ətraf mühitiniqtisadiyyatı məş.
b/m Səfərova T.A.

Dövlət təşkilatlarında menecment     məş.
Məmmədov S.Y.

Marketinq     məş.
Namazova A.M.

Beynəlxalq turizmin əsasları   məş.
Qocayeva A.M.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
Aslanova S.R.            

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 22.09.2020

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

II

09-00
10-00

Maliyyə uçotu müh.
Əhmədov A.K.

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi   müh.
Kələşov A.Q.

Mülki müdafiə     müh.
b/m. Abbasov A.M.

Müəssisənin
iqtisadiyyatı   müh.
i.f.d. Tağıyev M.Z.

Ərzaq təhlükəsizliyi məş.
Nəsibova A.C.

Maliyyə     müh.
Hüseynova A.İ.

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi müh.
Xəlilova E.E.

10-15
11-15

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti müh.    
b/m. Rəhimova M.F.

Bank işi   məş.
Musayev Ə.N.

Ekonometrika     müh.
dos. Musayeva C.Q.

İnsan resurslarının idarə edilməsi müh.
Süleymanova T.Ə.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh.
Aslanova S.R.

Statistika   məş.
b/m. Hacıyeva E.Z.

İnsan resursalrının                             idarə edilməsi müh. Süleymanova T.Ə.

Mülki müdafiə müh.
b/m. Abbasov A.M.

11-30
12-30

Menecment   məş.
Kərimli G.F.

Statistika   məş.
Süleymanova T.Ə.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   məş.                                                                 b/m. Tağıyev A.M.

Menecment     məş.
b/m. Rəsulov Z.Y.

Beynəlxalq biznes   müh.     Nəsibova A.C.

Regional idarəetmə məş.
i.f.d. Hüseynova R.A.

Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları   məş.
Xəlilova X.Q.

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 22.09.2020

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

II

13-00
14-00

Audit müh.
Musayev Ə.N.

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri
müh.
Kələşov A.Q.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi  
müh. dos. Səmədova O.M.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi   müh.
b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit   müh.
Musayev Ə.N.

Müəssisənin maliyyə menecmenti məş. Süleymanova T.Ə.

İqtisadi diplomatiya müh.
Nəsibova A.C.

İşgüzar xarici (ingilis) dil məş. Əzizova A.M.
f.f.d. Allahverdiyeva E.İ.

14-15
15-15

Ekonometrika   məş. dos. Güləliyev M.G.

Dövlətin iqtisadi siyasəti məş.
dos. Qasımov C.C.

Vergilər və vergitutma   məş.     b/m. Niftəliyev N.F.

Biznes-plan məş.
b/m. Səfərova T.A.

Strateji menecment   müh.
dos. Hüseynova E.Y

Marketinqin kommunikasiya sistemi   müh. Məmmədov S.Y.

Biznes etikası və sosial məsuliyyət  
müh.
Nəsibova A.C.

Məntiq müh.
dos. Rəsulov M.B.

Kənd turizminin   təşkili     müh. Qocayeva A.M.

Vergiinzibatçılığı   məş.Məmmədli V.Ə.

Biznes-plan məş.
b/m. Səfərova T.A.

15-30
16-30

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu   müh. Muradov Ş.N.

Ekonometrika məş.
dos. Güləliyev M.G.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı     məş. Məmmədli Y.Z.

Audit   məş.                       Kələşov A.Q.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş.
b/m. Əliyeva T.Ə.

Layihələrin idarə edilməsi məş.
b/m. Hacıyeva E.Z.

Mülki müdafiə müh.
Abbasov A.M.

Azərbaycanın turizm sənayesi məş. Quliyeva M.E

 

Pedaqoji fakültə - 22.09.2020

II

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

13-00
14-00

Pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Ümumi pedaqogika
Mühazirə
Aygün İsmayılova

Azərbaycan dili
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Psixologiya
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Antropologiya
Mühazirə
Aygün Qədirova

Muttikulturalizmə giriş
Mühazirə
İlham Məmmədov

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Qəhrəman Kələşov

Riyazi analiz-3 Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Riyazi analiz-3 Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Dilçiliyə giriş
Mühazirə
Sevil İsayeva

14-15
15-15

Müasir Azərbaycan dili - 2
Mühazirə
Rahilə Mustafayeva

Politologiya
Mühazirə
Esmira Cəfərova

Məktəbəqədər pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Həndəsə-3
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Azərbaycan Albaniyası tarixinin problemləri
Mühazirə
Nizami Zeynalov

Akademik yazı və oxu
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Şükufə Qocayeva

Ana dili-3
Mühazirə
Zəminə Gülüstani

15-30
16-30

Xarici dil-3
Məşğələ
Şükufə Qocayeva

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Riyazi analiz-3       Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

 

Pedaqoji fakültə - 22.09.2020

II

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

09-00
10-00

Azərbaycan dili tarixi
Mühazirə
Namaz Manafov

İnformatika və onun t/m
Mühazirə
Leyla İsmayılzadə

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

İnformatika-2
Mühazirə  
Şəbnəm Nəsirova

Azərbaycan tarixi-3
Mühazirə
Mətanət Yusibova

İngilis dilinin
Amerikan variantı
Məşğələ
Kərim Əliyev
Afayət Tanırverdiyeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

Tibbi biliklərin əsasları
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

İnformatikanın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

10-15
11-15

Bədii mətnin linqvistik təhlili    
Mühazirə
   Gülxar Yusibova

Uşaq ədəbiyyatı
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

Ümumi fizika
Mühazirə
Təranə Yusibova

Riyazi məntiq
Mühazirə
Məmməd Məmmədov

İnformatika və təhsildə İKT
Mühazirə
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Mühazirə
Məlahət Məmmədova

Təhsildə İKT
Mühazirə
Zemfira Əliyeva

Müasir Azərbaycan dili – 4
Mühazirə
Gülxar Yusibova

11-30
12-30

Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi – 3
Məşğələ
Ayna Babazadə

Xarici dil-5
Məşğələ
Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Nitq mədəniyyəti
Məşğələ
Rahilə Məmmədova

Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
Mühazirə
Tofiq Orucov

Xarici dil -2
Məşğələ
Leyla Məmmədova
Nərgiz Kərimova

 

Pedaqoji fakültə - 22.09.2020

II

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

13-00
14-00

Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
Mühazirə
Fəxriyyə İsayeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Könül Cabbarova

Nitq inkişafı metodikası
Mühazirə
Rahilə Məmmədova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Məşğələ
Nailə Allahyarova

Xətti proqramlaşdırma məsələləri
Mühazirə
Sabir Babuşov

Azərbaycan ədəbiyyatı
Mühazirə
Maarifə Manafova

Xarici dilin tədrisi metodikası-3
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

14-15
15-15

Ümumi dilçilik
Mühazirə
Maarifə Manafova

Ana dilinin tədrisi metodikası-2
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Ülviyyə Kərimova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -2
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

Proqramlaşdırma dilləri
Mühazirə
Rəsmiyyə Əmiraslanova

Xarici dildə oxu və nitq-7
Məşğələ
Riçard Şlayd

15-30
16-30

Türk dillərinin müqayisəsi
Məşğələ
Aynur Dadaşova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Ülviyyə Kərimova

Tibbi biliklərin
əsasları-1
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Xarici dilin üslubiyyatı
Məşğələ
Kərim Əliyev

Tibbi biliklərin
əsasları-1
0,5.2    Məşğələ
Afina Allahverdiyeva

 

Mühəndislik fakültəsi - 22.09.2020

Gün

Saat

EE19

İE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

II

13-00
14-00

Ölçmə texnikasının əsasları                                           G.Qocayeva                                     Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - I                                         Ü.Aşurova                                                 Müh

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar                                                  R.Hüseynova                                                                                                                             Müh.

Nəzəri mexanika                                                             R.Mustafayev                                    Müh.

Kompüter arxitekturası                                     G.Baxşiyeva                                     Müh.

Mühəndis qrafikası                                                     Ş.Əliyeva                                                Müh.

Ekoloji tədqiqat metodları                                                     A.Cavadova                                             Müh.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri                                           S.Şıxəliyeva    Müh.        

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət                                             t.f.d.   H.Əsgərova                                         Müh.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi                                             İ.Məmmədov                                       Müh.

Rəqəmsal sistemlər N.Əhmədova                                             Müh.

Toksikologiyanın əsasları                                                 V.Mustafayeva                                            Müh.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - I                                         Ü.Aşurova                                                 Lab

Azərbaycan tarixi                                                           T.Quliyeva                                            Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi                                 S.Mahmudova                                 lab.

14-15
15-15

Texniki xarici dil                                                                  dos.M.İsmayılov                                                                 Məş.

Tətbiqi mexanika                                                     V.Mustafayev                                                           Müh.

Tətbiqi mexanika R.Mustafayev                                                                                                                                       Müh.

Materialşunaslıq                                             b/m O.Məmmədov                                     Müh.

Elektronikanın əsasları                                         Ə.Bəxtiyar                                               Lab.

Azərbaycan tarixi                                                           T.Quliyeva                                             Müh.

Torpaqşunaslıq                                                             V.Mustafayeva Məş.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı                                       A.Nəcəfov Müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması                                                G.Qocayeva   Müh.

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları                                                   İ.Məmmədov                                 Müh.

Paylanmış sistemlər                                                                                                                      dos.E.Israfilova                                                                                                        

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları                                                            G.Məmmədova                             Müh.                                                                    

Tətbiqi mexanika                                                               R.Mustafayev                                    Məş.

Politologiya                                                     Ş.Quliyeva                                     Məş.

Materialşunaslıq                                             b/m O.Məmmədov                                     Lab.

15-30
16-30

Multikulturalizmə giriş                                                                     b/m İ.Məmmədov       Məş.

İnformatika                                                                                                                                      b/m.Z.Əliyeva                                                                                                  

  Nəqliyyat mühərrikləri                                                 dos.S.Qəhrəmanov                                      Müh.

İnformasiya sistemləri                                                                   dos.E.Israfilova                                               Məş.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi                                                                f.f.d R.Ağayeva                                   Məş.

Azərbaycan coğrafiyası                                                     Q.Abdullayev                                               Məş.

Mühəndis iqtisadiyyatı                                                        A.Hacıyev Məş.      

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı                                           A.Nəcəfov   Müh.      

Avtomobil nəqliyyatının istismarı                                             Q.Kərimov   Müh.

İntelektual texnologiyalar                                                                                                                   N.Əhmədova                                                                                                          

İstilik energetika-sında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı                                     H.Əsgərova                                       Lab

Nəqliyyat mühərrikləri                                                 dos.S.Qəhrəmanov                                        Məş.

Sənaye elektrik təchizatı                                   S.Şıxəliyeva                                               Məş.

Avtomobillərin istismar materialları                                         S.Mahmudova   Lab.

 

Mühəndislik fakültəsi - 22.09.2020

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

II

09-00
10-00

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları                             A.Nəcəfov                                 Müh.                                                                                                                                            

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri                                                                                                                                   Ə.Ədilov                                                                                    

Biznesin əsasları                                                   S.Paşayeva                                         Müh.                                                                                          

Avtomobil daşımaları və VNS                                               Q.Kərimov                                             Müh.

Əməliyyat sistemləri                                                               b/m.A.Abdurrahmanova                                                                            Müh.

Hidrologiya                                               V.Sarıyev                                                     Müh.

10-15
11-15

Elektrik maşınlarının əsasları                                        L.Süleymanova                                       Müh.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri                                                 Ə.Ədilov                                               Müh.

İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti                                                     X.Xəlilova                                           Müh.                                                                                          

Maşın hissələri və KEƏ                                                         dos. V.Mustafayev                                                                   Müh.

Verilənlər bazasının əsasları                                                                   b/m. R.Əmiraslanova                                                                               Müh.

Maşın detalları və KEƏ                                                         R.Mustafayev                               Məş.

Elektrik maşınlarının əsasları                                          L.Süleymanova                                       Lab

11-30
12-30

Kommutasiya aparatları və qurğuları                                               S.Şıxəliyeva                               Müh.

Elektrotexnika                                                  L.Süleymanova                                       Müh.                                                                                        

İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisionerləşməsi                                          G.Qocayeva                                             Məş.

Verilənlər bazasının əsasları                                                                   N.Əhmədova                                                                                Lab. 05.1

İnsan-maşın interfeysləri                                                                   b/m.A.Abdurrahmanova                                                                             Lab. 05.2

Mülki müdafiə                              A.Abbasov                                                                                                                                                             Məş.

Proqramlaşdırılan məntiqi kontroller                                                                                                            Ə.Bəxtiyar                                                                                                   Məş

İstilik texnikası                                                                  G.Qocayeva                                                                           Lab. 05.2

Ekoloji hüquq                                 Q.Abdullayev                                                 Müh.