İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 23.09.2020

MU19.1

MU19.2

M19

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

III

13-00
14-00

Qiymət və qiymətləndirmə   müh.
Yusifova N.E

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.
b/m Əliyeva T.Ə.

İqtisadi                           informatika   müh.
Aslanova S.R.

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Dünya iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

Dünya turizm                       bazarı   müh.
Qocayeva A.M.

14-15
15-15

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı   məş.
Nəsibova A.C.

Ətraf mühitin   iqtisadiyyatı   məş.
b/m Səfərova T.A.

Makroiqtisadiyyat   müh.
prof. Əyyubov V.S.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh
b/m Paşayev M.Ə.

Makroiqtisadiyyat   müh.
prof. Əyyubov V.S.

Menecment     məş.
Kərimli G.F.

Logistika     məş.
Namazova A.M.

İnzibati hüquq   müh.
Quliyeva Ş.T.

Sahibkarlığın əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

İkinci xarici dil-1 məş.0,5.1
b/m. İslamova N.M.

15-30
16-30

Dünya                         iqtisadiyyatı   məş.
Xəlilova E.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş.
Aslanova S.R.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Azərbaycan iqtisadiyyatı   müh.
b/m. Tağıyev A.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m. Rəhimova M.F.

Biznesin əsasları   məş.
b/m Paşayeva S.B.

Azərbaycan     iqtisadiyyatı   müh.
Tağıyev A.M.

Marketinqin                       əsasları   məş.
Namazova A.M.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
Aslanova S.R.                    

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 23.09.2020

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

III

09-00
10-00

Marketinq   müh.
Namazova A.M.

Qiymət və qiymətləndirmə müh.   Məmmədli Y.Z.

Mülki müdafiə     məş.
b/m. Abbasov A.M.

Kommersiya işi   müh.    
Xəlilova X.Q.

Marketinqin tədqiqatları müh.         dos. İsgəndərov F.Ə.

Statistika   məş.
b/m. Hacıyeva E.Z.

Maliyyə və investisiyalar müh.
Hüseynova A.İ.

Mülki müdafiə     məş.
b/m. Abbasov A.M.

10-15
11-15

Menecment   müh.  
Kərimli G.F.

Audit   müh.
Kələşov A.Q.

Mühasibat uçotu   müh.
dos. Qədimli N.A.

Ekonometrika   müh.
dos. Güləliyev M.G.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları     müh. Xəlilova X.Q.

Mühasibat uçotu müh.
dos. Qədimli N.A.

Maliyyə     məş.
Hüseynova A.İ.

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi məş.
Xəlilova E.E.

11-30
12-30

Maliyyə uçotu məş.
Əhmədov A.K.

Sığorta işi məş.
Səfərov N.V.

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi   məş.
b/m. Tağıyev A.M.

Müəssisənin
iqtisadiyyatı məş.
i.f.d. Tağıyev M.Z.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 1
Əsədova M.Y.

Destinasiya menecmenti   müh.
Bağırov C.A.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab. 0,5. 2
Əsədova M.Y.

Turizmdə informasiya
texnologiyaları   müh.
Əlizadə C.B.

 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 23.09.2020

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

III

13-00
14-00

Ekonometrika   müh.
dos. Güləliyev M.G.

Dövlətin iqtisadi siyasəti     müh.  dos. Qasımov C.C.

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti   müh. 

b/m. Rəsulov Z.Y.

Maliyyə   menecmenti müh.
Süleymanova T.Ə.

Beynəlxalq marketinq müh.     Namazova A.M.

İnnovasiya menecmenti müh. b/m. Səfərova T.A.

Dövlət idarəetmə nəzəriyyəsi müh. b/m. Hacıyeva E.Z.

Otel menecmenti müh. Quliyeva M.E.

14-15
15-15

Audit  məş.     Musayev Ə.N.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   müh.  

Mahmudov H.R.

Qeyri-neft sənayesinin  iqtisadiyyatı   müh.
b/m. Əliyeva T.Ə.

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi     müh.   Xəlilov X.R.

Layihə menecmenti məş. b/m Hacıyeva E.Z.

Dövlət qulluğu etikası müh. Məmmədov S.Y.

İşgüzar xarici (ingilis) dil məş. Əzizova A.M. f.f.d. Allahverdiyeva E.İ.

15-30
16-30

Gömrük işi   məş.
Yusifova N.E.

Büdcə və xəzinə                         uçotu   müh.                         Muradov Ş.N.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi məş.                               dos. Qasımov C.C.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı     məş. Məmmədli Y.Z.

İnnovasiya menecmenti məş.    i.f.d. Hüseynova R.A.

Audit   məş.
Kələşov A.Q.

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası   məş.                   Quliyeva M.E.

 

Pedaqoji fakültə - 23.09.2020

III

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

R19.1

R19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

T19

XD19

13-00
14-00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 1
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva! *­˾Ȁ99Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev
­̀""Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova
­Ѐ##Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova
­Ԁ$$Ana dili-3
Məşğələ
Zəminə Gülüstani
­؀$$Ana dili-3
Məşğələ
Zəminə Gülüstani
­
܀GGRiyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Mühazirə
Rizvan Bağırov0 8­ࠀ))Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova
­$
࿨''Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva
­Ā11Məktəbəqədər
pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova ­Ȁ))Riyazi analiz-3
Mühazirə
Qəhrəman Kələşov ­̀‑‑Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov ­Ѐ$$Sosiologiya
Mühazirə
Üzeyir Zeynalov
­Ԁ$$Pedaqogika
Mühazirə
Ayşən İsmayılova

Ana dili-3
Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Qəhrəman Kələşov

Sosiologiya
Mühazirə
Üzeyir Zeynalov

Orta əsrlər tarixi-2
Mühazirə
Vüsalə Mövlayeva

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

14-15
15-15

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Telman Qarayev

Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-3
Məşğələ
Şükufə Qocayeva

Ana dili-3
Məşğələ
Zəminə Gülüstani

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Azərbaycan dili
Məşğələ
Səbinə Novruzova

Cəbr -3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Pedaqogika
Mühazirə
Ayşən İsmayılova

Azərbaycan tarixi -1
Məşğələ
Nizami Zeynalov

Xarici dildə oxu və nitq-3
Məşğələ
Kərim Əliyev
Əsmər Hacıyeva

Sosiologiya
Məşğələ
Mətanət Yusibova

15-30
16-30

Pedaqogika
Məşğələ
Sevinc Səmədova

Xarici dil-2
Məşğələ
Afayət Tanırverdiyeva
Sevda Mikayılova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-3
Mühazirə
Rizvan Bağırov

Məktəbəqədər
pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Akademik Yazı və oxu
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Şükufə Qocayeva

 

Pedaqoji fakültə - 23.09.2020

III

AƏ18.1

AƏ18.2

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

R18.1

R18.2

Rİ18.1

Rİ18.2

T18

XD18

Rİ16

09-00
10-00

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi – 3    
Mühazirə  
Ayna Babazadə

Xarici dil-5
Məşğələ
Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Məktəbəqədər pedaqogika tarixi  
Mühazirə
Ayşən İsmayılova

Multikulturalizmə giriş
Mühazirə
İlham Məmmədov

Kompyuter şəbəkələri, internet və
multimedia vasitələri
Mühazirə
Almaz Əliyeva
    

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ 0,5.1
Məlahət Məmmədova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
       0,5.1       lab.    
Məlahət İsmayılova

Riyaziyyat təlimində inkişafetdirici çalışmalardan istifadə yolları
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Riyaziyyatın inkişaf tarixi  Məşğələ  
Səriyyə Allahverdiyeva

Ümumi fizika
Məşğələ    Təranə Yusibova

Təhsildə İKT
lab.    
Zemfira Əliyeva

10-15
11-15

Müasir Azərbaycan
dili – 4          
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Tibbi biliklərin əsasları
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması   kursunun nəzəri əsasları
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Elementar riyaziyyat- 2
Mühazirə
Mehparə Məmmədova

Elementar riyaziyyat-2
Mühazirə
Sevda İsmayılova

Azərbaycan tarixi-3
Məşğələ
Mətanət Yusibova

Xarici dildə oxu və nitq- 5      
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva
Telman Qarayev

İnformatikanın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

11-30
12-30

Dünya ədəbiyyatı – 3
Məşğələ
Günel Yunusova

Müasir Azərbaycan
dili – 4          
Məşğələ
Gülxar Yusibova

Xarici dil-5
Məşğələ
Lalə Rüstəmova
Sevda Mikayılova

Uşaq ədəbiyyatı
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Məşğələ
Ülviyyə Verdiyeva

Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması   kursunun nəzəri əsasları
Məşğələ
Səriyyə Allahverdiyeva

Ümumi fizika
lab.
Təranə Yusibova

İnformatika-2
   0,5.2     lab.
Şəbnəm Nəsirova

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları -2
Məşğələ
0,5.2
Məlahət Məmmədova

 

Pedaqoji fakültə - 23.09.2020

III

AƏ17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

R17

Rİ17

XD17

13-00
14-00

Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
Məşğələ
Fəxriyyə İsayeva

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Funksional analiz
Mühazirə
Vaqif Allahverdiyeva

Funksional analiz
Mühazirə
Vaqif Allahverdiyeva

Xarici dilin leksikologiyası
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Xarici dilin üslubiyyatı
Mühazirə
Kərim Əliyev

14-15
15-15

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Gülnar Məmmədova

Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Günel Nəcəfova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Verilənlər bazası
Mühazirə
Asudə Abdurahmanova

Xarici dildə oxu və nitq-7
Məşğələ 0,5.1
Riçard Şlayd

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Məşğələ
Səadət Ağakişiyeva

Riyaziyyatın təlimində interaktiv üsulunun tətbiqi
Məşğələ
Nailə Allahyarova

15-30
16-30

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Tibbi biliklərin əsasları-1
Məşğələ
0,5.1

Afina Allahverdiyeva

Xarici dilin tədrisi metodikası-3
Mühazirə
Əsmər Hacıyeva

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Məşğələ
Könül Cabbarova

 

Mühəndislik fakültəsi - 23.09.2020

Gün

Saat

EE19

İE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

III

13-00
14-00

Elektroenergetikanın əsasları      S.Şıxəliyeva    Müh.

Tətbiqi mexanika 

V.Mustafayev             Müh.

Xarici dil -2

E.Allahverdiyev   

G.Nəsirova      Məş.

İnformatika        b/m.Z.Əliyeva Lab. 0.5.1

Nəzəri mexanika   

R.Mustafayev  Məş.

Kompüter arxitekturası      G.Baxşiyeva Lab.

Kimya texnologiyasının əsasları  

dos. M.Mehdiyev Müh.

İnsan bialogiyası

L.Əhmədova Məş.

Elektrik sistemlərinin dayanaqlığı

A.Nəcəfov   Müh.

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət t.f.d.   H.Əsgərova Müh.

Rəqəmsal sistemlər  

N.Əhmədova        Müh

Çirkab sularının təmizlənməsi   dos.P.Səfərova  Müh.

Elektroenergetikanın əsasları      S.Şıxəliyeva         Lab.

Tətbiqi mexanika 

V.Mustafayev       Məş.

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət  t.f.d.   H.Əsgərova Məş.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi    

İ.Məmmədov   Məş.

14-15
15-15

Elektrotexnikanın əsasları -1      L.Süleymanova  Müh.

Elektrotexnika 

L.Süleymanova         Lab.

İnformatika   

b/m.Z.Əliyeva Müh.

Nəqliyyat mühərrikləri

Q.Kərimov Lab.

Menecmentin əsasları     

X.Xəlilova  Məş.

Qeyri- üzvi kimya  

dos. A.Aslanov Müh.

Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüququ əsasları   A.Cavadova Müh.

Layihə menecmenti E.Hacıyeva Məş.

İES və köməkçi avadanlığı  Ə.Ədilov   Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi   S.Mahmudova   Müh.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi 

E.Xəlilov       Müh.

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları     

L.Əhmədova        Məş.                                                                    

İstilik texnikasının nəzəri əsasları - I   Ü.Aşurova  Məş

Tətbiqi mexanika      R.MustafayevLab.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri  S.Şıxəliyeva  Lab.      

Avtomatlaşdırmanın əsasları Q.Kərimov   Lab.

15-30
16-30

Texniki xarici dil   dos.M.İsmayılov  Məş.

Energetika və enerji resursları  H.Əsgərova   Müh

Materialşunaslıq

Ş.Əliyeva Müh.

Xarici (ingilis) dil -2            X.Əliyeva Məş.

Riyaziyyat -3    M.Məmmədov   Müh.

Ekoloji tədqiqat metodları  A.Cavadova  Məş.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri  S.Şıxəliyeva   Məş.      

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı    A.Nəcəfov Lab.      

Avtomobillərin istismar materialları  S.Mahmudova Müh.

Kriptoqrafiya və şəbəkələrin təhlükəsizliyi E.Xəlilov    Lab. 05.1

Qərar qəbuletmənin əsasları  b/m.Z.Əliyeva  Lab. 05.2

Toksikologiyanın əsasları

V.Mustafayeva Məş.

Riyaziyyat -3   b/m V.Əhmədov Məş.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı    A.Nəcəfov  Müh.

Sosiologiya

M.Yusifova    Məş.

Əmək mühafizəsi    

G.Məmmədova    Lab.

 

Mühəndislik fakültəsi - 23.09.2020

Saat

EE18

İE18

ÇM18

YN18

İT18

EM18

III

09-00
10-00

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları  

A.Nəcəfov    Müh.    

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri  Ə.Ədilov   Məş.

Texnoloji proseslərin idarə edilməsi 

Ş.Əliyeva     Müh.

Avtomobil daşımaları və VNS Q.Kərimov   Müh.

İnsan-maşın interfeysləri   

b/m.A.Abdurrahmanova  Müh.

Hidrologiya   b/m V.Sarıyev  Məş..

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları  

  A.Nəcəfov        Lab.    

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri    

Ə.Ədilov Müh.

Avtomobil daşımaları və VNS  Q.Kərimov   Məş.

Verilənlər bazasının əsasları 

b/m. R.Əmiraslanova       Müh.

10-15
11-15

Tənzimləmə texnikası      

A.Nəcəfov    Məş.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri   

Ə.Ədilov     Müh.

Hidravlika 

dos. M.İsmayılov Müh.

Maşın hissələri və KEƏ  

dos. V.Mustafayev  Müh.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları   

E.Xəlilov    Müh.

Maşın detalları və KEƏ   R.Mustafayev  Müh.

Tənzimləmə texnikası

A.Nəcəfov    Lab.

11-30
12-30

 

Daxilin yanma mühərrikləri və vurucular

İ.Məmmədov Müh.

İstilik texnikası      

dos. Ü.Aşurova Müh.

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları       E.Xəlilov     Lab.05.2

İnsan-maşın interfeysləri          b/m.A.Abdurrahmanova    Lab. 05.1

Metrologiya, standartlaş-dırma və sertifikatlaşdırma   

S.Mahmudova Məş.

Daxilin yanma mühərrikləri və vurucular    

İ.Məmmədov        Lab.

Biznesin əsasları       S.Paşayeva  Məş.