Отдел науки и инноваций

Об отделе

Отдел науки и инноваций МГУ является структурным разделением Мингечаурского Государственного Университета, организует деятельность университета в научно- исследовательской области и осуществляет её координацию.

Отдел был создан в 2019 году в рамках проведенных структурных реформ.

Своей деятельностью отдел руководствуется действующими законами Азербайджанской Республики, указами Президента АР, решениями и указами кабинета министров АР, уставом университета, приказами и предписаниями ректора.

Работы, проводимые в отделе

Отдел выполняет нижеследующие функции.

  • Ведет статистику научного потенциала и научно-технического университета.
  • Определяя направления научных исследований,  составление планов, контролирует их соответствие сферам, государственным приоритетам, актуальности, теоретическому или практическому значению, составлению текущих и перспективных планов по научным исследованиям и полного их осуществления.
  • проводит мониторинг и ведет учет деятельности сотрудников в области науки и инноваций.
  • информирует сотрудников университета о предстоящих местных, республиканских, и международного уровня предприятиях (конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, конкурсы, выставки и др.) и оказывает возможную организационную  помощь  сотрудникам, участвующим в таких мероприятиях.
  • координирует проблемы подготовки научных редакций в университете.

Şöbə müdiri

Mustafayev Vüqar Sabir oğlu – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

12 noyabr 1966-cı il tarixində Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Mingəçevir şəhər 7 saylı orta məktəbini bitirmiş və Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutuna (hazırkı Azərbaycan Texniki Universiteti) qəbul olunmuşdur. 1991-ci ildə həmin ali məktəbi “Yükqaldırıcı nəqliyyat, inşaat və yol maşınları və avadanlığı” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il təyinat üzrə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Maşın detalları və YQNM” kafedrasında stajor-tədqiqatçı vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur.

Ali məktəbdə təhsil alarkən 1985-1987-ci illərdə (o vaxt qüvvədə olan qanun əsasında) hərbi xidmətdə olmuşdur.

1993-98-ci illərdə AzDRES Tikinti-Quraşdırma İdarəsində təhlükəsizlik texnikası üzrə baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. Bu illər ərzində Mingəçevir Politexnik İnstitutunun (hazırkı Mingəçevir Dövlət Universitetinin) “Maşınqayırma və ümumtexniki fənlər” kafedrasında (hazırkı “Mexanika” kafedrasında) saat hesabı dərs aparmışdır. 1998-ci ildən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun “Maşın mühəndisliyi və ümumtexniki fənlər” kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

2015-ci ildə “Nəqliyyat və maşın mühəndisliyi” kafedrasının (hazırkı Mexanika kafedrasının) müdiri, 2015-20-ci illərdə Energetika və mexanika fakültəsinin (hazırkı Mühəndislik fakültəsinin) dekanı olmuşdur. 2020-ci ildən Elm və innovasiyalar şöbəsinin müdiridir.

2005-ci ilin iyun ayında “05.02.02 – Maşınşünaslıq, maşın detalları və ötürmə sistemləri” ixtisasi üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və 2006-cı ilin mart ayında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona texnika elmləri namizədi (texnika üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsi, 2012-ci ilin sentyabr ayında isə dosent elmi adı verilmişdir.

50-dən çox elmi və tədris-metodiki işin, o cümlədən 1 patent, 2 metodik vəsait və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı, bir nəvəsi var.

Əməkdaşlar

Xəbərlər

Elanlar

Kazan Dövlər Energetika Universiteti (КГЭУ) RF AAK –  Вестник КГЭУ  elmi jurnalına məqalə qəbulu aparır:

до 28 апреля собираем статьи в номер 1 журнала ВАК РФ – Вестник КГЭУ.   Будем  благодарны ,если направите Вашу статью или Ваших коллег в данный номер. требования к оформлению направляю. Статьи просим направлять на почту: vkgeu@bk.ru

“Genius” Beynəlxalq İdman, Təhsil Və Elm Mərkəzi (Qazaxıstan) 15-16 may 2021-ci il tarixlərində “XX əsrdə təhsil və elm” Beynəlxalq elmi-praktik internet-konfrans keçirir:

Naxçıvan Dövlət Universitetində 23 may 2021-ci il tarixində “Beynəlxalq Duzdağ araşdırmaları” mövzusunda onlayn konqres keçriləcək:

Əlaqə

(055) 289 12 66; (050) 521 96 97

Elm və innovasiyalar şöbəsi

Şöbə haqqında

Elm və innovasiyalar şöbəsi Mingəçevir Dövlət Universitetinin struktur bölməsi olub, elmi-tədqiqat və innovasiyalar sahəsində Universitetin fəaliyyətini təşkil edir və koordinasiyasını həyata keçirir.

Şöbə Universitetdə 2019-cu ildə aparılan struktur islahatları çərçivəsində yaradılmışdır.

Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmr və təlimatlarını, Universitetin Nizamnaməsini, rektorun əmr və göstərişlərini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

Şöbədə görülən işlər

Şöbə aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

– Universitetin elmi potensialının və elmi-texniki resurslarının statistikasını aparır,

– kafedralarda elmi tədqiqatların istiqamətləri müəyyənləşdirilərkən onların dövlətin müvafiq sahə üzrə prioritet inkişaf istiqamətlərinə uyğun olmasına, aktuallığına, nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb etməsinə, elmi tədqiqatlar üzrə cari və perspektiv planların tərtib edilməsinə və bu planların vaxtında və tam yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

– elm və innovasiyalar sahəsində Universitetin əməkdaşlarının fəaliyyətlərinin nəticələri barəsində məlumatların uçotunu və monitorinqini həyata keçirir;

–  elm və innovasiyalar sahəsi ilə bağlı yerli, respublika və beynəlxalq səviyyədə keçiriləcək tədbirlər (konfranslar, simpoziumlar, seminarlar, dəyirmi masalar, müsabiqələr, sərgilər və s.) barəsində Universitetin əməkdaşlarını məlumatlandırır və belə tədbirlərdə iştirak edəcək əməkdaşlara mümkün təşkilati köməklik göstərir;

-Universitetdə elmi nəşrlərin hazırlanması məsələlərini koordinasiya edir.

Şöbə müdiri

Mustafayev Vüqar Sabir oğlu – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

12 noyabr 1966-cı il tarixində Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Mingəçevir şəhər 7 saylı orta məktəbini bitirmiş və Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutuna (hazırkı Azərbaycan Texniki Universiteti) qəbul olunmuşdur. 1991-ci ildə həmin ali məktəbi “Yükqaldırıcı nəqliyyat, inşaat və yol maşınları və avadanlığı” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il təyinat üzrə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Maşın detalları və YQNM” kafedrasında stajor-tədqiqatçı vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur.

Ali məktəbdə təhsil alarkən 1985-1987-ci illərdə (o vaxt qüvvədə olan qanun əsasında) hərbi xidmətdə olmuşdur.

1993-98-ci illərdə AzDRES Tikinti-Quraşdırma İdarəsində təhlükəsizlik texnikası üzrə baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. Bu illər ərzində Mingəçevir Politexnik İnstitutunun (hazırkı Mingəçevir Dövlət Universitetinin) “Maşınqayırma və ümumtexniki fənlər” kafedrasında (hazırkı “Mexanika” kafedrasında) saat hesabı dərs aparmışdır. 1998-ci ildən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun “Maşın mühəndisliyi və ümumtexniki fənlər” kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

2015-ci ildə “Nəqliyyat və maşın mühəndisliyi” kafedrasının (hazırkı Mexanika kafedrasının) müdiri, 2015-20-ci illərdə Energetika və mexanika fakültəsinin (hazırkı Mühəndislik fakültəsinin) dekanı olmuşdur. 2020-ci ildən Elm və innovasiyalar şöbəsinin müdiridir.

2005-ci ilin iyun ayında “05.02.02 – Maşınşünaslıq, maşın detalları və ötürmə sistemləri” ixtisasi üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və 2006-cı ilin mart ayında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona texnika elmləri namizədi (texnika üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsi, 2012-ci ilin sentyabr ayında isə dosent elmi adı verilmişdir.

50-dən çox elmi və tədris-metodiki işin, o cümlədən 1 patent, 2 metodik vəsait və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı, bir nəvəsi var.

Сотрудники

Новости

Объявления

Kazan Dövlər Energetika Universiteti (КГЭУ) RF AAK –  Вестник КГЭУ  elmi jurnalına məqalə qəbulu aparır:

до 28 апреля собираем статьи в номер 1 журнала ВАК РФ – Вестник КГЭУ.   Будем  благодарны ,если направите Вашу статью или Ваших коллег в данный номер. требования к оформлению направляю. Статьи просим направлять на почту: vkgeu@bk.ru

“Genius” Beynəlxalq İdman, Təhsil Və Elm Mərkəzi (Qazaxıstan) 15-16 may 2021-ci il tarixlərində “XX əsrdə təhsil və elm” Beynəlxalq elmi-praktik internet-konfrans keçirir:

Naxçıvan Dövlət Universitetində 23 may 2021-ci il tarixində “Beynəlxalq Duzdağ araşdırmaları” mövzusunda onlayn konqres keçriləcək:

Контакт

(055) 289 12 66; (050) 521 96 97

Elm və innovasiyalar şöbəsi

Şöbə haqqında

Elm və innovasiyalar şöbəsi Mingəçevir Dövlət Universitetinin struktur bölməsi olub, elmi-tədqiqat və innovasiyalar sahəsində Universitetin fəaliyyətini təşkil edir və koordinasiyasını həyata keçirir.

Şöbə Universitetdə 2019-cu ildə aparılan struktur islahatları çərçivəsində yaradılmışdır.

Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmr və təlimatlarını, Universitetin Nizamnaməsini, rektorun əmr və göstərişlərini və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

Şöbədə görülən işlər

Şöbə aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir:

– Universitetin elmi potensialının və elmi-texniki resurslarının statistikasını aparır,

– kafedralarda elmi tədqiqatların istiqamətləri müəyyənləşdirilərkən onların dövlətin müvafiq sahə üzrə prioritet inkişaf istiqamətlərinə uyğun olmasına, aktuallığına, nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb etməsinə, elmi tədqiqatlar üzrə cari və perspektiv planların tərtib edilməsinə və bu planların vaxtında və tam yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.

– elm və innovasiyalar sahəsində Universitetin əməkdaşlarının fəaliyyətlərinin nəticələri barəsində məlumatların uçotunu və monitorinqini həyata keçirir;

–  elm və innovasiyalar sahəsi ilə bağlı yerli, respublika və beynəlxalq səviyyədə keçiriləcək tədbirlər (konfranslar, simpoziumlar, seminarlar, dəyirmi masalar, müsabiqələr, sərgilər və s.) barəsində Universitetin əməkdaşlarını məlumatlandırır və belə tədbirlərdə iştirak edəcək əməkdaşlara mümkün təşkilati köməklik göstərir;

-Universitetdə elmi nəşrlərin hazırlanması məsələlərini koordinasiya edir.

Şöbə müdiri

Mustafayev Vüqar Sabir oğlu – texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

12 noyabr 1966-cı il tarixində Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Mingəçevir şəhər 7 saylı orta məktəbini bitirmiş və Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutuna (hazırkı Azərbaycan Texniki Universiteti) qəbul olunmuşdur. 1991-ci ildə həmin ali məktəbi “Yükqaldırıcı nəqliyyat, inşaat və yol maşınları və avadanlığı” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin il təyinat üzrə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Maşın detalları və YQNM” kafedrasında stajor-tədqiqatçı vəzifəsinə işə qəbul olunmuşdur.

Ali məktəbdə təhsil alarkən 1985-1987-ci illərdə (o vaxt qüvvədə olan qanun əsasında) hərbi xidmətdə olmuşdur.

1993-98-ci illərdə AzDRES Tikinti-Quraşdırma İdarəsində təhlükəsizlik texnikası üzrə baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. Bu illər ərzində Mingəçevir Politexnik İnstitutunun (hazırkı Mingəçevir Dövlət Universitetinin) “Maşınqayırma və ümumtexniki fənlər” kafedrasında (hazırkı “Mexanika” kafedrasında) saat hesabı dərs aparmışdır. 1998-ci ildən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun “Maşın mühəndisliyi və ümumtexniki fənlər” kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmışdır.

2015-ci ildə “Nəqliyyat və maşın mühəndisliyi” kafedrasının (hazırkı Mexanika kafedrasının) müdiri, 2015-20-ci illərdə Energetika və mexanika fakültəsinin (hazırkı Mühəndislik fakültəsinin) dekanı olmuşdur. 2020-ci ildən Elm və innovasiyalar şöbəsinin müdiridir.

2005-ci ilin iyun ayında “05.02.02 – Maşınşünaslıq, maşın detalları və ötürmə sistemləri” ixtisasi üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və 2006-cı ilin mart ayında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona texnika elmləri namizədi (texnika üzrə fəlsəfə doktoru) elmi dərəcəsi, 2012-ci ilin sentyabr ayında isə dosent elmi adı verilmişdir.

50-dən çox elmi və tədris-metodiki işin, o cümlədən 1 patent, 2 metodik vəsait və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı, bir nəvəsi var.

Сотрудники

Новости

Объявления

Kazan Dövlər Energetika Universiteti (КГЭУ) RF AAK –  Вестник КГЭУ  elmi jurnalına məqalə qəbulu aparır:

до 28 апреля собираем статьи в номер 1 журнала ВАК РФ – Вестник КГЭУ.   Будем  благодарны ,если направите Вашу статью или Ваших коллег в данный номер. требования к оформлению направляю. Статьи просим направлять на почту: vkgeu@bk.ru

“Genius” Beynəlxalq İdman, Təhsil Və Elm Mərkəzi (Qazaxıstan) 15-16 may 2021-ci il tarixlərində “XX əsrdə təhsil və elm” Beynəlxalq elmi-praktik internet-konfrans keçirir:

Naxçıvan Dövlət Universitetində 23 may 2021-ci il tarixində “Beynəlxalq Duzdağ araşdırmaları” mövzusunda onlayn konqres keçriləcək:

Контакт

(055) 289 12 66; (050) 521 96 97