İqtisadiyyat kafedrası

О кафедре

Müstəqil ixtisas kafedrası kimi ilk dəfə “İctimai fənlər” kafedrasından ayrılaraq “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası kimi formalaşmışdır. Sonradan “İstehsalın təşkili” ixtisasının “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasına təhkim edilməsi ilə əlaqədar olaraq kafedranın bazası əsasında “İqtisadi nəzəriyyə və istehsalın təşkili” kafedrası yaradılmışdır. Növbəti islahatlar zamanı “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisası qeyd edilən kafedraya təhkim edilməklə kafedranın adı “Ümumi iqtisadiyyat” olmuşdur. İxtisaslaşmanın və islahatların növbəti mərhələsi kimi İnstitut Elmi Şurasının 28 fevral 2006-cı il tarixli qərarı ilə “Ümumi iqtisadiyyat” kafedrasının bazası əsasında “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisas kafedrası yaradılmışdır. Mingəçevir Politexnik İnstitutunun Elmi Şurasının 15 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı və rektorun 15.09.2010-cu il tarixli 97 saylı əmri ilə təhsil sahəsində aparılan növbəti islahatların və ixtisasların təsnifləşdirilməsinin tələblərinə uyğun olaraq “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrası ləğv edilərək, onun bazasında “İqtisadiyyat” ixtisas kafedrası yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyul 2015-ci il tarixli 1335 nömrəli Sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitunun bazasında Mingəşevir Dövlət Universiteti yaradıldıqdan sonra kafedranın fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş,  ixtisasların, fənlərin sayı  və akademik heyətin tərkibi genişlənmişdi.  Hazırda “İqtisadiyyat” kafedrası Mingəçevir Dövlət Universiteti, “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Kafedranın missiyası innovativ tədris metodlarından istifadə etməklə müasir  əmək bazarının tələblərinə uyğun  səriştələrə malik yeni nəsil mütəxəssislər yetişdirilmək, tələbələrin ömürboyu təlim konsepsiyasını inkişaf etdirmək, elmi araşdırmaları genişləndirməklə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına, təhsil sisteminə töhfələr vermək və  tədqiqat prosesində aktiv iştirak etməkdir.

 

Kafedranın əsas fəaliyyət istiqamətləri.

 

İqtisadiyyat kafedrası  fənlər üzrə tədris, metodiki, elmi tədqiqat, elmi-pedaqoji işçilərin hazırlanmasını və təhsilalanlar arasında tərbiyə işlərini həyata keçirir. İqtisadiyyat kafedrası mövcud tələblərə uyğun olaraq üzərinə düşən aşağıdakı  vəzifələri yerinə yetirir:

 1. Bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, seminar

   və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılması;

 1. Magistrlik dissertasiya mövzularına , istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin

  sərbəst işlərinə rəhbərlik edilməsi;

 1. Kollokviumların keçirilməsi;
 2. Təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
 3. Kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
 4. Elmi tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
 5. Tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi;
 6. Kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 7. Tədris prosesində İKT vasitələrdən istifadə edilməsi ilə bağlı əməkdaşlara bacaqrıqların öyrədilməsi;
 8. Elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması;
 9. Əməkdaşlardan tərəfindən kənar müəssisələrdən daxil olan dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
 10. Tədris texnologiyaları üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-texniki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi;
 11. Ali təhsil müəssisəsinin məzunları ilə daim əlaqənin təşkil edilməsi;
 12. Elmi biliklərin təbliğ edilməsi;

Seminar və dəyirmi masaların keçirilməsi. 

İxtisaslar haqqında

050402 “Mühasibat” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

Mühasibat” ixtisası hər hansısa bir müəssisənin gələcək fəaliyyətini müəyyən edən sahələrdən biridir. Mühasibat uçotunun və maliyyə təhlilinin aparılması üçün baza riyazi bilikləri olan, diqqətli, analitik düçüncəyə sahib olan abituriyentlər mühasibat ixtisasına yiyələnə bilərlər.
 “Mühasibat ” ixtisasını bitirən məzunlar  mühasibat uçotu və auditin təşkili və aparılması sahəsində ixtisaslaşmış peşəyə malik olmalıdır.  Müəssisələrdə mühasibat uçotunun təşkili, illik he-sabatların hazırlanması, daxili nəzarət sisteminin yaradılması və təşkilini bacarmalıdır. Bundan əlavə məzunlar korparativ maliyyə, audit və nəzarət, idarəetmə uçotu üzrə biliklərdən  istifadə etməklə maliyyə təhlili, effektiv təminatın aparılması və daha geniş biznes və  texnoloji mühitdə inkişaf və performansın idarəedilməsi kimi səriştələrə yiyələnəcəklər.  Mühasibat ixtisasını bitirən məzunların  peşə fəaliyyətinin sahəsi dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrində maliyyə, vergi, əmlakın idarə edilməsi, sosial-müdafiə sahəsi, audit firmaları, hesablama palatası, bank, sığorta, qiymətli kağızlar sahəsi və s. hesab edilir.  Həmçinin konsaltinq, maliyyə menecmenti  və transmilli şirkətlərdə peşəkar mühasibatlıq sahələrində mütəxəssis kimi işləyə bilərlər.

050403 “Maliyyə” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

İqtisadiyyat istiqamətli ixtisaslardan biri olub, müəssisə və dövlət səviyyəsində maliyyə resurslarının təmini və idrəedilməsini öyrənir. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə xidmətinin təşkili və idarə edilməsinin əsasları, təsərrüfat vahidlərinin maliyyə departamentlərinin strukturu və onun formalaşdırılması məsələləri, ölkənin maliyyə, bank-kredit, vergi siyasətini həyata keçirən orqanlarında fəaliyyət istiqamətlərini, müəssisə və təşkilatların maliyyə departamentlərində xidmətin təşkili və onun hüquqi əsasları maliyyə ixtisasında öyrədilir. Maliyyə ixtisasının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ixtisasın məzunları iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən AR Maliyyə Nazirliyində, İqtisadiyyat Nazirliyində, bank sektorunda, sığorta təşkilatalrında və digər maliyyə qurumlarında bilik və bacarıqlarından istifadə etnəklə yüksək əmək haqqı ilə işləyə bilərlər. Məzunlar maliyyə-bank meneceri, kredit mütəxəssisi, sığorta agenti,maliyyə vasitəçiliyi üzrə agent və digər müvafiq peşələrdə çalışa bilərlər.

050404 “İqtisadiyyat” (bakalavriat və magistratura təhsil səviyyəsi üzrə);

“İqtisadiyyat” ixtisası iqtisadi fəaliyyəti planlaşdırmağı, təşkil etməyi, reallaşdırmağı təmin etməyi, nəzarət və səmərəliliyi təhlil etməyi bacaran mütəxəssislər yetişdirir. “İqtisadiyyat” ixtisasını bitirən məzunlar iqtisadçı peşəsinə sahib olur və  ixtisasın sayəsində istehsal və xidmət müəssisənin təşkilati strukturu və onun formalaşdırılması, sahibkarklıq subyektlərinin təşkili və idarə edilməsinin əsaslarını, iqtisadi idarəetmə qərarlarının qəbul olunması və onların reallaşdırılması yollarını  öyrənirlər. “İqtisadiyyat” ixtisasını bitirənlər dövlət strukturlarının müvafiq bölmələrində, özəl şirkətlərdə, xarici iqtisadi faəliiyətlə məşğul olan müəssisələrdə və digər biznes strukturlarında çalışa bilərlər.  Bundan əlavə tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə uyğun gələn istənilən iqtisadi bloka daxil olan nazilrik və komitələrdə, həmçinin biznes və maliyyə sahəsində mütəxəssis olaraq çalışa bilərlər.

050810 “Turizm işinin təşkili” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə).

“Turizm işinin təşkili” ixtisasının əsas məqsədi turizm sənayesi üçün müştəri xidmətləri, satış və idarəetmə mövzularında müasir dövrün tələblərinə uyğun nəzəri və praktiki biliklərə malik, həmçinin özündə qlobal turizm sənayesində baş verən dəyişiklikləri düzgün təhlil etmə və uyğunlaşma bacarıqlarını cəmləşdirən kadrların hazırlanmasıdır. İxtisas məzunları beynəlxalq turizm bazarında mövcud və potensial meylləri müqayisə etməklə, turizm menecmenti və turizm destinasiyasının idarə edilmməsi sahəsində qazanılmış bilikləri, bacarıqları turizmin müxtəlif fəaliyyət sahələrinə tətbiq etməyi və turizm məhsulunun qiymətini müəyyən etməyi bacarmalıdırlar. Bu ixtisas üzrə məzun olmuş şəxslər tur operatorlar, tur menecerlər, turizm tədqiqatçıları adlanırlar.
 “Turizm işinin təşkili” ixtisasının məzunları ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxana şəbəkələrində, turizm şirkətlərində, beynəlxalq turizm təşkilatlarında, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi və s. kimi uyğun təyinatlı dövlət qurumlarında çalışa bilərlər. Eyni zamanda turizm və xidmət sahələri üzrə layihə, istehsalat-texnoloji və təşkilati-inzibatçıllq istiqamətlərində istənilən uyğun peşədə işləyə bilərlər.

Заведующий кафедрой
Преподаваемые предметы

050809 “Turizm bələdçiliyi” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə).

“İqtisadiyyat” kafedrasında müxtəlif ixtisaslar üzrə tədris olunan fənlər

 1. Bakalavriat ixtisas səviyyəsi üzrə

 

050405-İqtisadiyyat

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Beynəlxalq iqtisadiyyat
 6. İnkişaf iqtisadiyyatı
 7. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 8. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)
 9. İqtisadi fikir tarixi
 10. Əməyin iqtisadiyyatı

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

               I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Xərclərin idarə edilməsi
 4. Risk və nəzarət
 5. Mühasibatda proqram təminatı

               II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri
 6. Vergilər və vergitutma

               IV Blok

 1. Aqrar iqtisadiyyat
 2. İnstitusional iqtisadiyyat
 3. Sənayenin iqtisadiyyatı
 4. Könüllülük fəaliyyəti

               V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

               VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Маркетинг
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr

               VIII Blok

 1. Təbii sərvətlərin iqtisadiyyatı
 2. İqtisadi siyasət
 3. İnkişafda institutların rolu
 4. Beynəlxalq biznes iqtisadiyyatı
 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 6. Təbii sərvətlərin iqtisadiyyatı

               IX Blok

 1. İqtisadi diplomatiya
 2. Tətbiqi ekonometrika
 3. Müqaysəli iqtisadi sistemlər
 4. Regional iqtisadiyyat
 5. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı

               Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə
 5. Karyera planlaması

 

050406-Maliyyə

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Maliyyə uçotu
 5. Korporativ maliyyə
 6. Dövlət maliyyəsi
 7. Maliyyə bazarları
 8. İnvestisiyanın idarə edilməsi
 9. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi
 10. Vergitutma
 11. Maliyyə menecmenti
 12. İqtisadiyyata giriş
 13. Mikroiqtisadiyyat
 14. Makroiqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Maliyyə hesabatlılığı
 2. Xərclərin idarə edilməsi
 3. Risk və nəzarət
 4. Mühasibatda proqram təminatı
 5. Maliyyə riyaziyyatı

                      II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri

    IV Blok

 1. İnstitusional iqtisadiyyat
 2. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)
 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Davranış iqtisadiyyatı

V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

                      VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Маркетинг
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr
 8. Könüllülük fəaliyyəti

                      VIII Blok

 1. Beynəlxalq maliyyə
 2. Büdcə sistemi
 3. İnkişafda institutların rolu
 4. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri
 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

                      IX Blok

 1. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 2. Şirkət birləşmələri, satınalmalar və özəl kapital
 3. Büdcə və xəzinə uçotu
 4. Maliyyə nəzarəti və audit
 5. Dövlətin gəlir və xərclərinin idarə edilməsi

                      X Blok

 1. Maliyyə hüququ
 2. Portfelin idarə edilməsi
 3. Maliyyə modelləşdirilməsi
 4. Müəssisənin maliyyəsi
 5. Vergi inzibatçılığı

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə

050409- Mühasibat

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Fəaliyyətin effektiv idarə edilməsi
 5. Maliyyə uçotu
 6. İdarəetmə uçotu
 7. Maliyyə hesabatlılığı
 8. Audit
 9. Vergitutma
 10. Maliyyə menecmenti
 11. Mülki müdafiə
 12. İqtisadiyyata giriş
 13. Mikroiqtisadiyyat
 14. Makroiqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Maliyyə riyaziyyatı
 2. Xərclərin idarə edilməsi
 3. Risk və nəzarət
 4. Mühasibatda proqram təminatı

                      II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri

                           IV Blok

 1. Aqrar iqtisadiyyat
 2. İnstitusional iqtisadiyyat
 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)

                      V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

                      VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Маркетинг
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr
 8. Könüllülük fəaliyyəti

                      VIII Blok

 1. Vergi auditi
 2. Vergi hesabatlılığı
 3. Biznesin qiymətləndirilməsi
 4. Maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi
 5. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi

                      IX Blok

 1. Beynəlxalq audit
 2. Strateji biznes hesabatlılığı
 3. Ali idarəetmə hesabatlılığı

                      X Blok

 1. Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu
 2. Xidmət sahələrində mühasibat uçotu
 3. İstehsal sahələrində mühasibat uçotu

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə

050809- Turizm bələdçiliyi

İxtisas fənləri

 1. Turizmə giriş
 2. Bələdçiliyin əsasları
 3. Azərbaycan coğrafiyası
 4. Dayanıqlı turizm
 5. Turizm məhsulunun hazırlanması
 6. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili
 7. Ədəbiyyat və milli -mədəni kimlik
 8. Etnoqrafiya
 9. Təsviri incəsənət
 10. Azərbaycanın şəhərsalma tarixi
 11. Memarlığa giriş
 12. Bədii ifaçılıq sənətinin tarixi
 13. Dünya və Azərbaycan muzeyləri
 14. Dekorativ tətbiqi sənət
 15. Menecmentin əsasları
 16. Marketinqin əsasları
 17. Mühasibat uçotu
 18. Arxeologiya, mədəniyyət və turizm
 19. Turizmdə vasitəçilər
 20. Sosial tədqiqata giriş

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      IBlok

 1. Turizm biznesi
 2. Turizm iqtisadiyyatı
 3. Экономика

                      III Blok

 1. Turizm coğrafiyası
 2. Beynəlxalq turizm coğrafiyası
 3. Regional turizm coğrafiyası

                      IV Blok

 1. Azərbaycanın turizm ehtiyatları
 2. Azərbaycan turizm sənayesi
 3. Beynəlxalq turizm bazarları

                      V Blok

 1. Kənd turizmi
 2. İcma turizmi
 3. Ekoloji turizm

                      VI Blok

 1. Otel menecmenti
 2. Qonaq qəbulu və yerləşdirilməsi
 3. Peşə etikası və etikiet

                      VII Blok

 1. Müalicə və sağlamlıq turizmi
 2. Dağ-piyada turizmi
 3. Qış turizmi

                      VIII Blok

 1. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 3. Beynəlxalq turizm bazarlarında inkişaf trendləri

                      IX Blok

 1. Muzeylərdə ekskursiyaların təşkili
 2. Ekskursiya marşrutlarının modelləşdirilməsi
 3. Mədəniyyətlərarası səriştələr

                      X Blok

 1. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin turizm potensialı
 2. Turizmin inkişafının proqnozlaşdırılması
 3. Turizmin inkişafının planlaşdırılması

                      XI Blok

 1. Servis fəaliyyəti
 2. Qastronomiya turizmi
 3. Bronlaşdırma sistemləri

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar
 3. Sərt bacarıqlar
 4. İstehsalat təcrübəsi

050810- Turizm işinin təşkili

İxtisas fənləri

 1. Turizmə giriş
 2. Turizm coğrafiyası
 3. Biznes riyaziyyatı
 4. Mikroiqtisadiyyat
 5. Makroiqtisadiyyat
 6. Mühasibat uçotu
 7. İdarəetmə uçotu və korporativ qərarların verilməsi
 8. Turizm məhsulunun hazırlanması
 9. Turizm siyasəti və planlaşdırılması
 10. Dayanıqlı turizm
 11. Destinasiyaların idarə edilməsi
 12. Qonaqpərvərlik sahəsinin idarə edilməsi
 13. Turizmdə vasitəçilər
 14. Sosial tədqiqata giriş
 15. Keyfiyyət əsaslı tədqiqat metodları
 16. Kəmiyyət əsaslı tədqiqat metodları
 17. Bronlaşdırma sistemləri
 18. Turist davranışı və psixologiyası

 

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Turizmin inkişafının tənzimlənməsi
 2. Azərbaycan turizm sənayesi
 3. Экономика

                      III Blok

 1. Layihə menecmenti
 2. Maliyyə və investisiyalar
 3. Biznesdə keyfiyyət təminatı

                      IV Blok

 1. Beynəlxalq turizm bazarında inkişaf trendləri
 2. Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası
 3. Ekoloji turizm

                      V Blok

 1. Peşə etikası və etiket
 2. Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası
 3. Beynəlxalq turizm coğrafiyası

                      VI Blok

 1. Səyahət agentlikləri və turoperatorluq
 2. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili
 3. Otel menecmenti

                      VIII Blok

 1. Servis fəaliyyəti
 2. Destinasiya menecmenti
 3. Konqres, tədbirlər və konfransların təşkili

                      IX Blok

 1. Müalicə və sağlamlıq turizmi
 2. Mədəniyyətlərarası səriştələr
 3. Mədəni irs və turizm

                      X Blok

 1. Kənd turizminin təşkili
 2. Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları

                      050402-Biznesin idarəedilməsi

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      V Blok

 1. Risk və nəzarət
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Xərclərin idarəedilməsi

                      VI Blok

 1. Korporativ maliyyə
 2. Sığorta
 3. Bank işi

                      050404-Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

                      İxtisas fənləri

 1. Mikroiqtisadiyyat
 2. Makroiqtisadiyyat

I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Risk və nəzarət
 3. Xərclərin idarəedilməsi

V Blok

 1. Davranış maliyyəsi
 2. Sığorta
 3. Bank işi

VIII Blok

 1. İnstitutisional iqtisadiyyat
 2. Mühasibat uçotunun, maliyyə hesabatlılıöının və auditin əsasları
 3. Dövlət idarəçiliyində informasiya sistemləri və texnologiyaları

050407-Marketinq

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Risk və nəzarət

                      VI Blok

 1. Korporativ maliyyə
 2. Bank işi
 3. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi

                      050408-Menecment

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      I Blok

 1. Xərclərin idarəedilməsi
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Risk və nəzarət

                      VI Blok

 1. Bank işi
 2. Sığorta
 3. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi

050638-Sənaye mühəndisliyi

                      İxtisas fənləri

 1. Экономика

 

 

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar

Kafedra iş planına uyğun olaraq aktual olan sosial-iqtisadi mövzular üzrə dəyirmi masalar və müzakirələr təşkil edir.  Maliyyə savadlılığının artırılması və genişləndirilməsi məqsədilə silsilə nəzəri-praktik seminarlar keçirir və əməkdaş universitetlərlə birgə konfranslar təşkil edir.

– “Davamlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat: Milli Prioritetlər və strateji hədəflər” mövzusunda elmi seminar;

-“Tarixi qələbənin davamlı iqtisadi inkişafa potensial təsirləri” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

– “Maliyyə savadlılığının artırılması: nağdsız hesablaşmalar və onların təşkili formaları” mövzusunda nəzəri-praktik seminar;

– “İcbari tibbi sığorta” və “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası” mövzularında dəyirmi masa;

Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) və Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

Проекты
 1. Cari və perspektiv plani təsdiq edilib və “Milli iqtisadi inkişaf stratefiyasi: qlobal trendlər, müasir çağirişlar və strateji hədəflər” mövzusunda tədqiqatların aparılması planlaşdırılıb. Kafedra əməkdaşları üçün ümumi mövzu üzrə fərdi və ya qrup halında ___istiqamətdə elmi-tədqiqat obyektləri (mövzuları) seçilib və 5 il ərzində mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsi planlaşdırılıb.
 2. ( Kafedranın iş planına və nəzərdə tutulmuş tədbirlərə uyğun əlavə layihələr də yazmaq olar, məs. Türkiyə Universitetləri və digər Universitetlərlə nəzərdə tutulmuş tədbirlər və s.)
Новости
Elmi nəşrlər

Dərs və tədris  vəsaitləri

      “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”- prof.V.S.Əyyubov, b/m.A.M.Tağıyev

      “Azərbaycan iqtisadiyyatı”-dos.C.Q.Musayeva, b/m.A.M.Tağıyev

      “İdarəetmə təhlili”- dos.N.A.Qədimli

      “İqtisadiyyata giriş”-dos.O.M.Səmədova

 

 

Контакт

Email: kafedra_iqtisadiyyat@mdu.edu.az

Tel: (024) 275-81-46

İqtisadiyyat kafedrası

Kafedra haqqında

Müstəqil ixtisas kafedrası kimi ilk dəfə “İctimai fənlər” kafedrasından ayrılaraq “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası kimi formalaşmışdır. Sonradan “İstehsalın təşkili” ixtisasının “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasına təhkim edilməsi ilə əlaqədar olaraq kafedranın bazası əsasında “İqtisadi nəzəriyyə və istehsalın təşkili” kafedrası yaradılmışdır. Növbəti islahatlar zamanı “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisası qeyd edilən kafedraya təhkim edilməklə kafedranın adı “Ümumi iqtisadiyyat” olmuşdur. İxtisaslaşmanın və islahatların növbəti mərhələsi kimi İnstitut Elmi Şurasının 28 fevral 2006-cı il tarixli qərarı ilə “Ümumi iqtisadiyyat” kafedrasının bazası əsasında “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisas kafedrası yaradılmışdır. Mingəçevir Politexnik İnstitutunun Elmi Şurasının 15 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı və rektorun 15.09.2010-cu il tarixli 97 saylı əmri ilə təhsil sahəsində aparılan növbəti islahatların və ixtisasların təsnifləşdirilməsinin tələblərinə uyğun olaraq “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrası ləğv edilərək, onun bazasında “İqtisadiyyat” ixtisas kafedrası yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyul 2015-ci il tarixli 1335 nömrəli Sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitunun bazasında Mingəşevir Dövlət Universiteti yaradıldıqdan sonra kafedranın fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş,  ixtisasların, fənlərin sayı  və akademik heyətin tərkibi genişlənmişdi.  Hazırda “İqtisadiyyat” kafedrası Mingəçevir Dövlət Universiteti, “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Kafedranın missiyası innovativ tədris metodlarından istifadə etməklə müasir  əmək bazarının tələblərinə uyğun  səriştələrə malik yeni nəsil mütəxəssislər yetişdirilmək, tələbələrin ömürboyu təlim konsepsiyasını inkişaf etdirmək, elmi araşdırmaları genişləndirməklə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına, təhsil sisteminə töhfələr vermək və  tədqiqat prosesində aktiv iştirak etməkdir.

 

Kafedranın əsas fəaliyyət istiqamətləri.

 

İqtisadiyyat kafedrası  fənlər üzrə tədris, metodiki, elmi tədqiqat, elmi-pedaqoji işçilərin hazırlanmasını və təhsilalanlar arasında tərbiyə işlərini həyata keçirir. İqtisadiyyat kafedrası mövcud tələblərə uyğun olaraq üzərinə düşən aşağıdakı  vəzifələri yerinə yetirir:

 1. Bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, seminar

   və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılması;

 1. Magistrlik dissertasiya mövzularına , istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin

  sərbəst işlərinə rəhbərlik edilməsi;

 1. Kollokviumların keçirilməsi;
 2. Təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
 3. Kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
 4. Elmi tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
 5. Tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi;
 6. Kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 7. Tədris prosesində İKT vasitələrdən istifadə edilməsi ilə bağlı əməkdaşlara bacaqrıqların öyrədilməsi;
 8. Elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması;
 9. Əməkdaşlardan tərəfindən kənar müəssisələrdən daxil olan dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
 10. Tədris texnologiyaları üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-texniki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi;
 11. Ali təhsil müəssisəsinin məzunları ilə daim əlaqənin təşkil edilməsi;
 12. Elmi biliklərin təbliğ edilməsi;

Seminar və dəyirmi masaların keçirilməsi. 

İxtisaslar haqqında

050402 “Mühasibat” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

Mühasibat” ixtisası hər hansısa bir müəssisənin gələcək fəaliyyətini müəyyən edən sahələrdən biridir. Mühasibat uçotunun və maliyyə təhlilinin aparılması üçün baza riyazi bilikləri olan, diqqətli, analitik düçüncəyə sahib olan abituriyentlər mühasibat ixtisasına yiyələnə bilərlər.
 “Mühasibat ” ixtisasını bitirən məzunlar  mühasibat uçotu və auditin təşkili və aparılması sahəsində ixtisaslaşmış peşəyə malik olmalıdır.  Müəssisələrdə mühasibat uçotunun təşkili, illik he-sabatların hazırlanması, daxili nəzarət sisteminin yaradılması və təşkilini bacarmalıdır. Bundan əlavə məzunlar korparativ maliyyə, audit və nəzarət, idarəetmə uçotu üzrə biliklərdən  istifadə etməklə maliyyə təhlili, effektiv təminatın aparılması və daha geniş biznes və  texnoloji mühitdə inkişaf və performansın idarəedilməsi kimi səriştələrə yiyələnəcəklər.  Mühasibat ixtisasını bitirən məzunların  peşə fəaliyyətinin sahəsi dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrində maliyyə, vergi, əmlakın idarə edilməsi, sosial-müdafiə sahəsi, audit firmaları, hesablama palatası, bank, sığorta, qiymətli kağızlar sahəsi və s. hesab edilir.  Həmçinin konsaltinq, maliyyə menecmenti  və transmilli şirkətlərdə peşəkar mühasibatlıq sahələrində mütəxəssis kimi işləyə bilərlər.

050403 “Maliyyə” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

İqtisadiyyat istiqamətli ixtisaslardan biri olub, müəssisə və dövlət səviyyəsində maliyyə resurslarının təmini və idrəedilməsini öyrənir. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə xidmətinin təşkili və idarə edilməsinin əsasları, təsərrüfat vahidlərinin maliyyə departamentlərinin strukturu və onun formalaşdırılması məsələləri, ölkənin maliyyə, bank-kredit, vergi siyasətini həyata keçirən orqanlarında fəaliyyət istiqamətlərini, müəssisə və təşkilatların maliyyə departamentlərində xidmətin təşkili və onun hüquqi əsasları maliyyə ixtisasında öyrədilir. Maliyyə ixtisasının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ixtisasın məzunları iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən AR Maliyyə Nazirliyində, İqtisadiyyat Nazirliyində, bank sektorunda, sığorta təşkilatalrında və digər maliyyə qurumlarında bilik və bacarıqlarından istifadə etnəklə yüksək əmək haqqı ilə işləyə bilərlər. Məzunlar maliyyə-bank meneceri, kredit mütəxəssisi, sığorta agenti,maliyyə vasitəçiliyi üzrə agent və digər müvafiq peşələrdə çalışa bilərlər.

050404 “İqtisadiyyat” (bakalavriat və magistratura təhsil səviyyəsi üzrə);

“İqtisadiyyat” ixtisası iqtisadi fəaliyyəti planlaşdırmağı, təşkil etməyi, reallaşdırmağı təmin etməyi, nəzarət və səmərəliliyi təhlil etməyi bacaran mütəxəssislər yetişdirir. “İqtisadiyyat” ixtisasını bitirən məzunlar iqtisadçı peşəsinə sahib olur və  ixtisasın sayəsində istehsal və xidmət müəssisənin təşkilati strukturu və onun formalaşdırılması, sahibkarklıq subyektlərinin təşkili və idarə edilməsinin əsaslarını, iqtisadi idarəetmə qərarlarının qəbul olunması və onların reallaşdırılması yollarını  öyrənirlər. “İqtisadiyyat” ixtisasını bitirənlər dövlət strukturlarının müvafiq bölmələrində, özəl şirkətlərdə, xarici iqtisadi faəliiyətlə məşğul olan müəssisələrdə və digər biznes strukturlarında çalışa bilərlər.  Bundan əlavə tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə uyğun gələn istənilən iqtisadi bloka daxil olan nazilrik və komitələrdə, həmçinin biznes və maliyyə sahəsində mütəxəssis olaraq çalışa bilərlər.

050810 “Turizm işinin təşkili” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə).

“Turizm işinin təşkili” ixtisasının əsas məqsədi turizm sənayesi üçün müştəri xidmətləri, satış və idarəetmə mövzularında müasir dövrün tələblərinə uyğun nəzəri və praktiki biliklərə malik, həmçinin özündə qlobal turizm sənayesində baş verən dəyişiklikləri düzgün təhlil etmə və uyğunlaşma bacarıqlarını cəmləşdirən kadrların hazırlanmasıdır. İxtisas məzunları beynəlxalq turizm bazarında mövcud və potensial meylləri müqayisə etməklə, turizm menecmenti və turizm destinasiyasının idarə edilmməsi sahəsində qazanılmış bilikləri, bacarıqları turizmin müxtəlif fəaliyyət sahələrinə tətbiq etməyi və turizm məhsulunun qiymətini müəyyən etməyi bacarmalıdırlar. Bu ixtisas üzrə məzun olmuş şəxslər tur operatorlar, tur menecerlər, turizm tədqiqatçıları adlanırlar.
 “Turizm işinin təşkili” ixtisasının məzunları ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxana şəbəkələrində, turizm şirkətlərində, beynəlxalq turizm təşkilatlarında, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi və s. kimi uyğun təyinatlı dövlət qurumlarında çalışa bilərlər. Eyni zamanda turizm və xidmət sahələri üzrə layihə, istehsalat-texnoloji və təşkilati-inzibatçıllq istiqamətlərində istənilən uyğun peşədə işləyə bilərlər.

Tədris olunan fənlər

050809 “Turizm bələdçiliyi” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə).

“İqtisadiyyat” kafedrasında müxtəlif ixtisaslar üzrə tədris olunan fənlər

 1. Bakalavriat ixtisas səviyyəsi üzrə

 

050405-İqtisadiyyat

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Beynəlxalq iqtisadiyyat
 6. İnkişaf iqtisadiyyatı
 7. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 8. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)
 9. İqtisadi fikir tarixi
 10. Əməyin iqtisadiyyatı

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

               I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Xərclərin idarə edilməsi
 4. Risk və nəzarət
 5. Mühasibatda proqram təminatı

               II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri
 6. Vergilər və vergitutma

               IV Blok

 1. Aqrar iqtisadiyyat
 2. İnstitusional iqtisadiyyat
 3. Sənayenin iqtisadiyyatı
 4. Könüllülük fəaliyyəti

               V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

               VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Marketinq
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr

               VIII Blok

 1. Təbii sərvətlərin iqtisadiyyatı
 2. İqtisadi siyasət
 3. İnkişafda institutların rolu
 4. Beynəlxalq biznes iqtisadiyyatı
 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 6. Təbii sərvətlərin iqtisadiyyatı

               IX Blok

 1. İqtisadi diplomatiya
 2. Tətbiqi ekonometrika
 3. Müqaysəli iqtisadi sistemlər
 4. Regional iqtisadiyyat
 5. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı

               Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə
 5. Karyera planlaması

 

050406-Maliyyə

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Maliyyə uçotu
 5. Korporativ maliyyə
 6. Dövlət maliyyəsi
 7. Maliyyə bazarları
 8. İnvestisiyanın idarə edilməsi
 9. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi
 10. Vergitutma
 11. Maliyyə menecmenti
 12. İqtisadiyyata giriş
 13. Mikroiqtisadiyyat
 14. Makroiqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Maliyyə hesabatlılığı
 2. Xərclərin idarə edilməsi
 3. Risk və nəzarət
 4. Mühasibatda proqram təminatı
 5. Maliyyə riyaziyyatı

                      II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri

    IV Blok

 1. İnstitusional iqtisadiyyat
 2. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)
 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Davranış iqtisadiyyatı

V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

                      VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Marketinq
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr
 8. Könüllülük fəaliyyəti

                      VIII Blok

 1. Beynəlxalq maliyyə
 2. Büdcə sistemi
 3. İnkişafda institutların rolu
 4. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri
 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

                      IX Blok

 1. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 2. Şirkət birləşmələri, satınalmalar və özəl kapital
 3. Büdcə və xəzinə uçotu
 4. Maliyyə nəzarəti və audit
 5. Dövlətin gəlir və xərclərinin idarə edilməsi

                      X Blok

 1. Maliyyə hüququ
 2. Portfelin idarə edilməsi
 3. Maliyyə modelləşdirilməsi
 4. Müəssisənin maliyyəsi
 5. Vergi inzibatçılığı

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə

050409- Mühasibat

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Fəaliyyətin effektiv idarə edilməsi
 5. Maliyyə uçotu
 6. İdarəetmə uçotu
 7. Maliyyə hesabatlılığı
 8. Audit
 9. Vergitutma
 10. Maliyyə menecmenti
 11. Mülki müdafiə
 12. İqtisadiyyata giriş
 13. Mikroiqtisadiyyat
 14. Makroiqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Maliyyə riyaziyyatı
 2. Xərclərin idarə edilməsi
 3. Risk və nəzarət
 4. Mühasibatda proqram təminatı

                      II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri

                           IV Blok

 1. Aqrar iqtisadiyyat
 2. İnstitusional iqtisadiyyat
 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)

                      V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

                      VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Marketinq
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr
 8. Könüllülük fəaliyyəti

                      VIII Blok

 1. Vergi auditi
 2. Vergi hesabatlılığı
 3. Biznesin qiymətləndirilməsi
 4. Maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi
 5. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi

                      IX Blok

 1. Beynəlxalq audit
 2. Strateji biznes hesabatlılığı
 3. Ali idarəetmə hesabatlılığı

                      X Blok

 1. Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu
 2. Xidmət sahələrində mühasibat uçotu
 3. İstehsal sahələrində mühasibat uçotu

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə

050809- Turizm bələdçiliyi

İxtisas fənləri

 1. Turizmə giriş
 2. Bələdçiliyin əsasları
 3. Azərbaycan coğrafiyası
 4. Dayanıqlı turizm
 5. Turizm məhsulunun hazırlanması
 6. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili
 7. Ədəbiyyat və milli -mədəni kimlik
 8. Etnoqrafiya
 9. Təsviri incəsənət
 10. Azərbaycanın şəhərsalma tarixi
 11. Memarlığa giriş
 12. Bədii ifaçılıq sənətinin tarixi
 13. Dünya və Azərbaycan muzeyləri
 14. Dekorativ tətbiqi sənət
 15. Menecmentin əsasları
 16. Marketinqin əsasları
 17. Mühasibat uçotu
 18. Arxeologiya, mədəniyyət və turizm
 19. Turizmdə vasitəçilər
 20. Sosial tədqiqata giriş

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      IBlok

 1. Turizm biznesi
 2. Turizm iqtisadiyyatı
 3. İqtisadiyyat

                      III Blok

 1. Turizm coğrafiyası
 2. Beynəlxalq turizm coğrafiyası
 3. Regional turizm coğrafiyası

                      IV Blok

 1. Azərbaycanın turizm ehtiyatları
 2. Azərbaycan turizm sənayesi
 3. Beynəlxalq turizm bazarları

                      V Blok

 1. Kənd turizmi
 2. İcma turizmi
 3. Ekoloji turizm

                      VI Blok

 1. Otel menecmenti
 2. Qonaq qəbulu və yerləşdirilməsi
 3. Peşə etikası və etikiet

                      VII Blok

 1. Müalicə və sağlamlıq turizmi
 2. Dağ-piyada turizmi
 3. Qış turizmi

                      VIII Blok

 1. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 3. Beynəlxalq turizm bazarlarında inkişaf trendləri

                      IX Blok

 1. Muzeylərdə ekskursiyaların təşkili
 2. Ekskursiya marşrutlarının modelləşdirilməsi
 3. Mədəniyyətlərarası səriştələr

                      X Blok

 1. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin turizm potensialı
 2. Turizmin inkişafının proqnozlaşdırılması
 3. Turizmin inkişafının planlaşdırılması

                      XI Blok

 1. Servis fəaliyyəti
 2. Qastronomiya turizmi
 3. Bronlaşdırma sistemləri

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar
 3. Sərt bacarıqlar
 4. İstehsalat təcrübəsi

050810- Turizm işinin təşkili

İxtisas fənləri

 1. Turizmə giriş
 2. Turizm coğrafiyası
 3. Biznes riyaziyyatı
 4. Mikroiqtisadiyyat
 5. Makroiqtisadiyyat
 6. Mühasibat uçotu
 7. İdarəetmə uçotu və korporativ qərarların verilməsi
 8. Turizm məhsulunun hazırlanması
 9. Turizm siyasəti və planlaşdırılması
 10. Dayanıqlı turizm
 11. Destinasiyaların idarə edilməsi
 12. Qonaqpərvərlik sahəsinin idarə edilməsi
 13. Turizmdə vasitəçilər
 14. Sosial tədqiqata giriş
 15. Keyfiyyət əsaslı tədqiqat metodları
 16. Kəmiyyət əsaslı tədqiqat metodları
 17. Bronlaşdırma sistemləri
 18. Turist davranışı və psixologiyası

 

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Turizmin inkişafının tənzimlənməsi
 2. Azərbaycan turizm sənayesi
 3. İqtisadiyyat

                      III Blok

 1. Layihə menecmenti
 2. Maliyyə və investisiyalar
 3. Biznesdə keyfiyyət təminatı

                      IV Blok

 1. Beynəlxalq turizm bazarında inkişaf trendləri
 2. Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası
 3. Ekoloji turizm

                      V Blok

 1. Peşə etikası və etiket
 2. Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası
 3. Beynəlxalq turizm coğrafiyası

                      VI Blok

 1. Səyahət agentlikləri və turoperatorluq
 2. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili
 3. Otel menecmenti

                      VIII Blok

 1. Servis fəaliyyəti
 2. Destinasiya menecmenti
 3. Konqres, tədbirlər və konfransların təşkili

                      IX Blok

 1. Müalicə və sağlamlıq turizmi
 2. Mədəniyyətlərarası səriştələr
 3. Mədəni irs və turizm

                      X Blok

 1. Kənd turizminin təşkili
 2. Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları

                      050402-Biznesin idarəedilməsi

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      V Blok

 1. Risk və nəzarət
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Xərclərin idarəedilməsi

                      VI Blok

 1. Korporativ maliyyə
 2. Sığorta
 3. Bank işi

                      050404-Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

                      İxtisas fənləri

 1. Mikroiqtisadiyyat
 2. Makroiqtisadiyyat

I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Risk və nəzarət
 3. Xərclərin idarəedilməsi

V Blok

 1. Davranış maliyyəsi
 2. Sığorta
 3. Bank işi

VIII Blok

 1. İnstitutisional iqtisadiyyat
 2. Mühasibat uçotunun, maliyyə hesabatlılıöının və auditin əsasları
 3. Dövlət idarəçiliyində informasiya sistemləri və texnologiyaları

050407-Marketinq

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Risk və nəzarət

                      VI Blok

 1. Korporativ maliyyə
 2. Bank işi
 3. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi

                      050408-Menecment

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      I Blok

 1. Xərclərin idarəedilməsi
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Risk və nəzarət

                      VI Blok

 1. Bank işi
 2. Sığorta
 3. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi

050638-Sənaye mühəndisliyi

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyat

 

 

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar

Kafedra iş planına uyğun olaraq aktual olan sosial-iqtisadi mövzular üzrə dəyirmi masalar və müzakirələr təşkil edir.  Maliyyə savadlılığının artırılması və genişləndirilməsi məqsədilə silsilə nəzəri-praktik seminarlar keçirir və əməkdaş universitetlərlə birgə konfranslar təşkil edir. 

– “Davamlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat: Milli Prioritetlər və strateji hədəflər” mövzusunda elmi seminar;

-“Tarixi qələbənin davamlı iqtisadi inkişafa potensial təsirləri” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

– “Maliyyə savadlılığının artırılması: nağdsız hesablaşmalar və onların təşkili formaları” mövzusunda nəzəri-praktik seminar;

– “İcbari tibbi sığorta” və “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası” mövzularında dəyirmi masa;

Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) və Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

Layihələr
 1. Cari və perspektiv plani təsdiq edilib və “Milli iqtisadi inkişaf stratefiyasi: qlobal trendlər, müasir çağirişlar və strateji hədəflər” mövzusunda tədqiqatların aparılması planlaşdırılıb. Kafedra əməkdaşları üçün ümumi mövzu üzrə fərdi və ya qrup halında ___istiqamətdə elmi-tədqiqat obyektləri (mövzuları) seçilib və 5 il ərzində mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsi planlaşdırılıb.
 2. ( Kafedranın iş planına və nəzərdə tutulmuş tədbirlərə uyğun əlavə layihələr də yazmaq olar, məs. Türkiyə Universitetləri və digər Universitetlərlə nəzərdə tutulmuş tədbirlər və s.)
Xəbərlər
Elmi nəşrlər

Dərs və tədris  vəsaitləri

      “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”- prof.V.S.Əyyubov, b/m.A.M.Tağıyev

      “Azərbaycan iqtisadiyyatı”-dos.C.Q.Musayeva, b/m.A.M.Tağıyev

      “İdarəetmə təhlili”- dos.N.A.Qədimli

      “İqtisadiyyata giriş”-dos.O.M.Səmədova

 

 

Əlaqə

Email: kafedra_iqtisadiyyat@mdu.edu.az

Tel: (024) 275-81-46

İqtisadiyyat kafedrası

О кафедре

Müstəqil ixtisas kafedrası kimi ilk dəfə “İctimai fənlər” kafedrasından ayrılaraq “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası kimi formalaşmışdır. Sonradan “İstehsalın təşkili” ixtisasının “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasına təhkim edilməsi ilə əlaqədar olaraq kafedranın bazası əsasında “İqtisadi nəzəriyyə və istehsalın təşkili” kafedrası yaradılmışdır. Növbəti islahatlar zamanı “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisası qeyd edilən kafedraya təhkim edilməklə kafedranın adı “Ümumi iqtisadiyyat” olmuşdur. İxtisaslaşmanın və islahatların növbəti mərhələsi kimi İnstitut Elmi Şurasının 28 fevral 2006-cı il tarixli qərarı ilə “Ümumi iqtisadiyyat” kafedrasının bazası əsasında “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisas kafedrası yaradılmışdır. Mingəçevir Politexnik İnstitutunun Elmi Şurasının 15 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı və rektorun 15.09.2010-cu il tarixli 97 saylı əmri ilə təhsil sahəsində aparılan növbəti islahatların və ixtisasların təsnifləşdirilməsinin tələblərinə uyğun olaraq “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrası ləğv edilərək, onun bazasında “İqtisadiyyat” ixtisas kafedrası yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyul 2015-ci il tarixli 1335 nömrəli Sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitunun bazasında Mingəşevir Dövlət Universiteti yaradıldıqdan sonra kafedranın fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş,  ixtisasların, fənlərin sayı  və akademik heyətin tərkibi genişlənmişdi.  Hazırda “İqtisadiyyat” kafedrası Mingəçevir Dövlət Universiteti, “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Kafedranın missiyası innovativ tədris metodlarından istifadə etməklə müasir  əmək bazarının tələblərinə uyğun  səriştələrə malik yeni nəsil mütəxəssislər yetişdirilmək, tələbələrin ömürboyu təlim konsepsiyasını inkişaf etdirmək, elmi araşdırmaları genişləndirməklə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına, təhsil sisteminə töhfələr vermək və  tədqiqat prosesində aktiv iştirak etməkdir.

 

Kafedranın əsas fəaliyyət istiqamətləri.

 

İqtisadiyyat kafedrası  fənlər üzrə tədris, metodiki, elmi tədqiqat, elmi-pedaqoji işçilərin hazırlanmasını və təhsilalanlar arasında tərbiyə işlərini həyata keçirir. İqtisadiyyat kafedrası mövcud tələblərə uyğun olaraq üzərinə düşən aşağıdakı  vəzifələri yerinə yetirir:

 1. Bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, seminar

   və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılması;

 1. Magistrlik dissertasiya mövzularına , istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin

  sərbəst işlərinə rəhbərlik edilməsi;

 1. Kollokviumların keçirilməsi;
 2. Təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
 3. Kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
 4. Elmi tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
 5. Tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi;
 6. Kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 7. Tədris prosesində İKT vasitələrdən istifadə edilməsi ilə bağlı əməkdaşlara bacaqrıqların öyrədilməsi;
 8. Elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması;
 9. Əməkdaşlardan tərəfindən kənar müəssisələrdən daxil olan dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
 10. Tədris texnologiyaları üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-texniki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi;
 11. Ali təhsil müəssisəsinin məzunları ilə daim əlaqənin təşkil edilməsi;
 12. Elmi biliklərin təbliğ edilməsi;

Seminar və dəyirmi masaların keçirilməsi. 

İxtisaslar haqqında

050402 “Mühasibat” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

Mühasibat” ixtisası hər hansısa bir müəssisənin gələcək fəaliyyətini müəyyən edən sahələrdən biridir. Mühasibat uçotunun və maliyyə təhlilinin aparılması üçün baza riyazi bilikləri olan, diqqətli, analitik düçüncəyə sahib olan abituriyentlər mühasibat ixtisasına yiyələnə bilərlər.
 “Mühasibat ” ixtisasını bitirən məzunlar  mühasibat uçotu və auditin təşkili və aparılması sahəsində ixtisaslaşmış peşəyə malik olmalıdır.  Müəssisələrdə mühasibat uçotunun təşkili, illik he-sabatların hazırlanması, daxili nəzarət sisteminin yaradılması və təşkilini bacarmalıdır. Bundan əlavə məzunlar korparativ maliyyə, audit və nəzarət, idarəetmə uçotu üzrə biliklərdən  istifadə etməklə maliyyə təhlili, effektiv təminatın aparılması və daha geniş biznes və  texnoloji mühitdə inkişaf və performansın idarəedilməsi kimi səriştələrə yiyələnəcəklər.  Mühasibat ixtisasını bitirən məzunların  peşə fəaliyyətinin sahəsi dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrində maliyyə, vergi, əmlakın idarə edilməsi, sosial-müdafiə sahəsi, audit firmaları, hesablama palatası, bank, sığorta, qiymətli kağızlar sahəsi və s. hesab edilir.  Həmçinin konsaltinq, maliyyə menecmenti  və transmilli şirkətlərdə peşəkar mühasibatlıq sahələrində mütəxəssis kimi işləyə bilərlər.

050403 “Maliyyə” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

İqtisadiyyat istiqamətli ixtisaslardan biri olub, müəssisə və dövlət səviyyəsində maliyyə resurslarının təmini və idrəedilməsini öyrənir. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə xidmətinin təşkili və idarə edilməsinin əsasları, təsərrüfat vahidlərinin maliyyə departamentlərinin strukturu və onun formalaşdırılması məsələləri, ölkənin maliyyə, bank-kredit, vergi siyasətini həyata keçirən orqanlarında fəaliyyət istiqamətlərini, müəssisə və təşkilatların maliyyə departamentlərində xidmətin təşkili və onun hüquqi əsasları maliyyə ixtisasında öyrədilir. Maliyyə ixtisasının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ixtisasın məzunları iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən AR Maliyyə Nazirliyində, İqtisadiyyat Nazirliyində, bank sektorunda, sığorta təşkilatalrında və digər maliyyə qurumlarında bilik və bacarıqlarından istifadə etnəklə yüksək əmək haqqı ilə işləyə bilərlər. Məzunlar maliyyə-bank meneceri, kredit mütəxəssisi, sığorta agenti,maliyyə vasitəçiliyi üzrə agent və digər müvafiq peşələrdə çalışa bilərlər.

050404 “İqtisadiyyat” (bakalavriat və magistratura təhsil səviyyəsi üzrə);

“İqtisadiyyat” ixtisası iqtisadi fəaliyyəti planlaşdırmağı, təşkil etməyi, reallaşdırmağı təmin etməyi, nəzarət və səmərəliliyi təhlil etməyi bacaran mütəxəssislər yetişdirir. “İqtisadiyyat” ixtisasını bitirən məzunlar iqtisadçı peşəsinə sahib olur və  ixtisasın sayəsində istehsal və xidmət müəssisənin təşkilati strukturu və onun formalaşdırılması, sahibkarklıq subyektlərinin təşkili və idarə edilməsinin əsaslarını, iqtisadi idarəetmə qərarlarının qəbul olunması və onların reallaşdırılması yollarını  öyrənirlər. “İqtisadiyyat” ixtisasını bitirənlər dövlət strukturlarının müvafiq bölmələrində, özəl şirkətlərdə, xarici iqtisadi faəliiyətlə məşğul olan müəssisələrdə və digər biznes strukturlarında çalışa bilərlər.  Bundan əlavə tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə uyğun gələn istənilən iqtisadi bloka daxil olan nazilrik və komitələrdə, həmçinin biznes və maliyyə sahəsində mütəxəssis olaraq çalışa bilərlər.

050810 “Turizm işinin təşkili” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə).

“Turizm işinin təşkili” ixtisasının əsas məqsədi turizm sənayesi üçün müştəri xidmətləri, satış və idarəetmə mövzularında müasir dövrün tələblərinə uyğun nəzəri və praktiki biliklərə malik, həmçinin özündə qlobal turizm sənayesində baş verən dəyişiklikləri düzgün təhlil etmə və uyğunlaşma bacarıqlarını cəmləşdirən kadrların hazırlanmasıdır. İxtisas məzunları beynəlxalq turizm bazarında mövcud və potensial meylləri müqayisə etməklə, turizm menecmenti və turizm destinasiyasının idarə edilmməsi sahəsində qazanılmış bilikləri, bacarıqları turizmin müxtəlif fəaliyyət sahələrinə tətbiq etməyi və turizm məhsulunun qiymətini müəyyən etməyi bacarmalıdırlar. Bu ixtisas üzrə məzun olmuş şəxslər tur operatorlar, tur menecerlər, turizm tədqiqatçıları adlanırlar.
 “Turizm işinin təşkili” ixtisasının məzunları ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxana şəbəkələrində, turizm şirkətlərində, beynəlxalq turizm təşkilatlarında, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi və s. kimi uyğun təyinatlı dövlət qurumlarında çalışa bilərlər. Eyni zamanda turizm və xidmət sahələri üzrə layihə, istehsalat-texnoloji və təşkilati-inzibatçıllq istiqamətlərində istənilən uyğun peşədə işləyə bilərlər.

Заведующий кафедрой
Преподаваемые предметы

050809 “Turizm bələdçiliyi” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə).

“İqtisadiyyat” kafedrasında müxtəlif ixtisaslar üzrə tədris olunan fənlər

 1. Bakalavriat ixtisas səviyyəsi üzrə

 

050405-İqtisadiyyat

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Beynəlxalq iqtisadiyyat
 6. İnkişaf iqtisadiyyatı
 7. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 8. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)
 9. İqtisadi fikir tarixi
 10. Əməyin iqtisadiyyatı

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

               I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Xərclərin idarə edilməsi
 4. Risk və nəzarət
 5. Mühasibatda proqram təminatı

               II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri
 6. Vergilər və vergitutma

               IV Blok

 1. Aqrar iqtisadiyyat
 2. İnstitusional iqtisadiyyat
 3. Sənayenin iqtisadiyyatı
 4. Könüllülük fəaliyyəti

               V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

               VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Маркетинг
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr

               VIII Blok

 1. Təbii sərvətlərin iqtisadiyyatı
 2. İqtisadi siyasət
 3. İnkişafda institutların rolu
 4. Beynəlxalq biznes iqtisadiyyatı
 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 6. Təbii sərvətlərin iqtisadiyyatı

               IX Blok

 1. İqtisadi diplomatiya
 2. Tətbiqi ekonometrika
 3. Müqaysəli iqtisadi sistemlər
 4. Regional iqtisadiyyat
 5. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı

               Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə
 5. Karyera planlaması

 

050406-Maliyyə

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Maliyyə uçotu
 5. Korporativ maliyyə
 6. Dövlət maliyyəsi
 7. Maliyyə bazarları
 8. İnvestisiyanın idarə edilməsi
 9. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi
 10. Vergitutma
 11. Maliyyə menecmenti
 12. İqtisadiyyata giriş
 13. Mikroiqtisadiyyat
 14. Makroiqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Maliyyə hesabatlılığı
 2. Xərclərin idarə edilməsi
 3. Risk və nəzarət
 4. Mühasibatda proqram təminatı
 5. Maliyyə riyaziyyatı

                      II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri

    IV Blok

 1. İnstitusional iqtisadiyyat
 2. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)
 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Davranış iqtisadiyyatı

V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

                      VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Маркетинг
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr
 8. Könüllülük fəaliyyəti

                      VIII Blok

 1. Beynəlxalq maliyyə
 2. Büdcə sistemi
 3. İnkişafda institutların rolu
 4. Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri
 5. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

                      IX Blok

 1. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi
 2. Şirkət birləşmələri, satınalmalar və özəl kapital
 3. Büdcə və xəzinə uçotu
 4. Maliyyə nəzarəti və audit
 5. Dövlətin gəlir və xərclərinin idarə edilməsi

                      X Blok

 1. Maliyyə hüququ
 2. Portfelin idarə edilməsi
 3. Maliyyə modelləşdirilməsi
 4. Müəssisənin maliyyəsi
 5. Vergi inzibatçılığı

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə

050409- Mühasibat

İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat
 4. Fəaliyyətin effektiv idarə edilməsi
 5. Maliyyə uçotu
 6. İdarəetmə uçotu
 7. Maliyyə hesabatlılığı
 8. Audit
 9. Vergitutma
 10. Maliyyə menecmenti
 11. Mülki müdafiə
 12. İqtisadiyyata giriş
 13. Mikroiqtisadiyyat
 14. Makroiqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Maliyyə riyaziyyatı
 2. Xərclərin idarə edilməsi
 3. Risk və nəzarət
 4. Mühasibatda proqram təminatı

                      II Blok

 1. Sığorta işi
 2. Bank işi
 3. Davranış maliyyəsi
 4. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi
 5. Rəqəmsal ödənişlər və elektron bankçılıq xidmətləri

                           IV Blok

 1. Aqrar iqtisadiyyat
 2. İnstitusional iqtisadiyyat
 3. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 4. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı
 5. Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)

                      V Blok

 1. İnnovasiya iqtisadiyyatı
 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 3. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
 4. İqtisadi dinamikanın əsasları

                      VI Blok

 1. Qiymət siyasəti
 2. Beynəlxalq marketinq
 3. Маркетинг
 4. Reklam işi
 5. Xidmətlərin marketinqi
 6. Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi
 7. İctimaiyyətlə əlaqələr
 8. Könüllülük fəaliyyəti

                      VIII Blok

 1. Vergi auditi
 2. Vergi hesabatlılığı
 3. Biznesin qiymətləndirilməsi
 4. Maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi
 5. Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi

                      IX Blok

 1. Beynəlxalq audit
 2. Strateji biznes hesabatlılığı
 3. Ali idarəetmə hesabatlılığı

                      X Blok

 1. Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu
 2. Xidmət sahələrində mühasibat uçotu
 3. İstehsal sahələrində mühasibat uçotu

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar (Soft skills)
 3. Sərt bacarıqlar (Hard skills)
 4. İstehsalat təcrübəsi / layihə

050809- Turizm bələdçiliyi

İxtisas fənləri

 1. Turizmə giriş
 2. Bələdçiliyin əsasları
 3. Azərbaycan coğrafiyası
 4. Dayanıqlı turizm
 5. Turizm məhsulunun hazırlanması
 6. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili
 7. Ədəbiyyat və milli -mədəni kimlik
 8. Etnoqrafiya
 9. Təsviri incəsənət
 10. Azərbaycanın şəhərsalma tarixi
 11. Memarlığa giriş
 12. Bədii ifaçılıq sənətinin tarixi
 13. Dünya və Azərbaycan muzeyləri
 14. Dekorativ tətbiqi sənət
 15. Menecmentin əsasları
 16. Marketinqin əsasları
 17. Mühasibat uçotu
 18. Arxeologiya, mədəniyyət və turizm
 19. Turizmdə vasitəçilər
 20. Sosial tədqiqata giriş

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      IBlok

 1. Turizm biznesi
 2. Turizm iqtisadiyyatı
 3. Экономика

                      III Blok

 1. Turizm coğrafiyası
 2. Beynəlxalq turizm coğrafiyası
 3. Regional turizm coğrafiyası

                      IV Blok

 1. Azərbaycanın turizm ehtiyatları
 2. Azərbaycan turizm sənayesi
 3. Beynəlxalq turizm bazarları

                      V Blok

 1. Kənd turizmi
 2. İcma turizmi
 3. Ekoloji turizm

                      VI Blok

 1. Otel menecmenti
 2. Qonaq qəbulu və yerləşdirilməsi
 3. Peşə etikası və etikiet

                      VII Blok

 1. Müalicə və sağlamlıq turizmi
 2. Dağ-piyada turizmi
 3. Qış turizmi

                      VIII Blok

 1. Azərbaycan iqtisadiyyatı
 2. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
 3. Beynəlxalq turizm bazarlarında inkişaf trendləri

                      IX Blok

 1. Muzeylərdə ekskursiyaların təşkili
 2. Ekskursiya marşrutlarının modelləşdirilməsi
 3. Mədəniyyətlərarası səriştələr

                      X Blok

 1. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin turizm potensialı
 2. Turizmin inkişafının proqnozlaşdırılması
 3. Turizmin inkişafının planlaşdırılması

                      XI Blok

 1. Servis fəaliyyəti
 2. Qastronomiya turizmi
 3. Bronlaşdırma sistemləri

                      Təcrübə

 1. Karyera planlaması
 2. Yumuşaq bacarıqlar
 3. Sərt bacarıqlar
 4. İstehsalat təcrübəsi

050810- Turizm işinin təşkili

İxtisas fənləri

 1. Turizmə giriş
 2. Turizm coğrafiyası
 3. Biznes riyaziyyatı
 4. Mikroiqtisadiyyat
 5. Makroiqtisadiyyat
 6. Mühasibat uçotu
 7. İdarəetmə uçotu və korporativ qərarların verilməsi
 8. Turizm məhsulunun hazırlanması
 9. Turizm siyasəti və planlaşdırılması
 10. Dayanıqlı turizm
 11. Destinasiyaların idarə edilməsi
 12. Qonaqpərvərlik sahəsinin idarə edilməsi
 13. Turizmdə vasitəçilər
 14. Sosial tədqiqata giriş
 15. Keyfiyyət əsaslı tədqiqat metodları
 16. Kəmiyyət əsaslı tədqiqat metodları
 17. Bronlaşdırma sistemləri
 18. Turist davranışı və psixologiyası

 

Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyən edilən fənlər

                      I Blok

 1. Turizmin inkişafının tənzimlənməsi
 2. Azərbaycan turizm sənayesi
 3. Экономика

                      III Blok

 1. Layihə menecmenti
 2. Maliyyə və investisiyalar
 3. Biznesdə keyfiyyət təminatı

                      IV Blok

 1. Beynəlxalq turizm bazarında inkişaf trendləri
 2. Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası
 3. Ekoloji turizm

                      V Blok

 1. Peşə etikası və etiket
 2. Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası
 3. Beynəlxalq turizm coğrafiyası

                      VI Blok

 1. Səyahət agentlikləri və turoperatorluq
 2. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili
 3. Otel menecmenti

                      VIII Blok

 1. Servis fəaliyyəti
 2. Destinasiya menecmenti
 3. Konqres, tədbirlər və konfransların təşkili

                      IX Blok

 1. Müalicə və sağlamlıq turizmi
 2. Mədəniyyətlərarası səriştələr
 3. Mədəni irs və turizm

                      X Blok

 1. Kənd turizminin təşkili
 2. Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları

                      050402-Biznesin idarəedilməsi

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      V Blok

 1. Risk və nəzarət
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Xərclərin idarəedilməsi

                      VI Blok

 1. Korporativ maliyyə
 2. Sığorta
 3. Bank işi

                      050404-Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

                      İxtisas fənləri

 1. Mikroiqtisadiyyat
 2. Makroiqtisadiyyat

I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Risk və nəzarət
 3. Xərclərin idarəedilməsi

V Blok

 1. Davranış maliyyəsi
 2. Sığorta
 3. Bank işi

VIII Blok

 1. İnstitutisional iqtisadiyyat
 2. Mühasibat uçotunun, maliyyə hesabatlılıöının və auditin əsasları
 3. Dövlət idarəçiliyində informasiya sistemləri və texnologiyaları

050407-Marketinq

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      I Blok

 1. Maliyyə uçotu
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Risk və nəzarət

                      VI Blok

 1. Korporativ maliyyə
 2. Bank işi
 3. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi

                      050408-Menecment

                      İxtisas fənləri

 1. İqtisadiyyata giriş
 2. Mikroiqtisadiyyat
 3. Makroiqtisadiyyat

                      I Blok

 1. Xərclərin idarəedilməsi
 2. Maliyyə hesabatlılığı
 3. Risk və nəzarət

                      VI Blok

 1. Bank işi
 2. Sığorta
 3. Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi

050638-Sənaye mühəndisliyi

                      İxtisas fənləri

 1. Экономика

 

 

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar

Kafedra iş planına uyğun olaraq aktual olan sosial-iqtisadi mövzular üzrə dəyirmi masalar və müzakirələr təşkil edir.  Maliyyə savadlılığının artırılması və genişləndirilməsi məqsədilə silsilə nəzəri-praktik seminarlar keçirir və əməkdaş universitetlərlə birgə konfranslar təşkil edir. 

– “Davamlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat: Milli Prioritetlər və strateji hədəflər” mövzusunda elmi seminar;

-“Tarixi qələbənin davamlı iqtisadi inkişafa potensial təsirləri” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

– “Maliyyə savadlılığının artırılması: nağdsız hesablaşmalar və onların təşkili formaları” mövzusunda nəzəri-praktik seminar;

– “İcbari tibbi sığorta” və “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası” mövzularında dəyirmi masa;

Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) və Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

Проекты
 1. Cari və perspektiv plani təsdiq edilib və “Milli iqtisadi inkişaf stratefiyasi: qlobal trendlər, müasir çağirişlar və strateji hədəflər” mövzusunda tədqiqatların aparılması planlaşdırılıb. Kafedra əməkdaşları üçün ümumi mövzu üzrə fərdi və ya qrup halında ___istiqamətdə elmi-tədqiqat obyektləri (mövzuları) seçilib və 5 il ərzində mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsi planlaşdırılıb.
 2. ( Kafedranın iş planına və nəzərdə tutulmuş tədbirlərə uyğun əlavə layihələr də yazmaq olar, məs. Türkiyə Universitetləri və digər Universitetlərlə nəzərdə tutulmuş tədbirlər və s.)
Новости
Elmi nəşrlər

Dərs və tədris  vəsaitləri

      “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”- prof.V.S.Əyyubov, b/m.A.M.Tağıyev

      “Azərbaycan iqtisadiyyatı”-dos.C.Q.Musayeva, b/m.A.M.Tağıyev

      “İdarəetmə təhlili”- dos.N.A.Qədimli

      “İqtisadiyyata giriş”-dos.O.M.Səmədova

 

 

Контакт

Email: kafedra_iqtisadiyyat@mdu.edu.az

Tel: (024) 275-81-46