ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Fakültə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsi MDU üzrə verilmiş 14.09.2015-ci il tarixli müvafiq əmr əsasında təsis edilmişdir. Yaradıldığı gündən Pedaqoji fakültə öz fəaliyyətini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli, 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, habelə qüvvədə olan mövcud normativ-hüquqi sənədlər və Mingəçevir Dövlət Universitetinin Daxili Nizamnaməsi əsasında qurmuşdur. Fakültənin əsas missiyası müasir dövrün və müasir əmək bazarının tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verən pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı həyata keçirməkdən ibarətdir.

Fakültə Elmi Şurası haqqında

Fakültə Elmi Şurası fakültənin ali idarəetmə orqanı olub, 14 nəfər üzvdən ibarətdir:

 1. Zeynalov Nizami Dilənçi  oğlu
 2. Süleymanova Sevinc Nəriman qızı
 3. Mustafayev Sahib Mustafa  oğlu
 4. Əzizova Zenfira Mirsəfər  qızı
 5. Məmmədov Sahib Əmirxan oğlu
 6. Babuşov Sabir Nəriman oğlu
 7. İsmayılova Məlahət Fərrux qızı
 8. Hümmətov Müsəllim Mövsüm oğlu
 9. Namazova Flora Kamran qızı
 10. Məhərrəmova Vəfa Eldar qızı
 11. Yunusova Günel Kamil qızı
 12. Əliyev Kərim Səməd oğlu
 13. Cabbarova Könül Hidayət qızı
 14. Hacıyeva Təranə Adışirin qızı

Bunlardan 7 nəfəri Elmi Şurada vəzifəsinə görə, 7 nəfəri isə seçkili nümayəndə kimi yer tuturlar.

Fakültənin strukturu

Beləliklə, fakültənin elmi təşkili strukturu 2020/2021-ci tədris ilindən 4 ixtisas kafedrasından ibarət kodlaşdırılmışdır:   

01.1 Humanitar fənlər kafedrası

01.2 Riyaziyyat kafedrası

01.3 Xarici dillər kafedrası

01.4 Pedaqogika və psixologiya kafedrası.

Pedaqoji fakültədə təhsilin magistratura və bakalavriat səviyyələri üzrə müvafiq ixtisaslara uyğun kadr hazırlığı həyata keçirilir. Bunlar aşağıdakılardır: magistratura təhsil səviyyəsi üzrə 5 ixtisasda, o cümlədən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Xarici dil müəllimliyi, Riyaziyyat müəllimliyi, İnformatika müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasları; bakalavriat təhsil səviyyəsində isə 7 ixtisasda, o cümlədən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Xarici dil (ingilis) müəllimliyi, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, Riyaziyyat müəllimliyi, Tarix müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi və Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasları (2020/2021-ci ilin təhsil proqramında isə Məktəbəqədər təhsil) üzrə kadr hazırlığı. Fakültədə iki İKT loboratoriyası, 1 fənn kabineti fəaliyyət göstərir.

 

Fakültə dekanı

Nizami Zeynalov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Əməkdaşlar

Flora Namazova  – dekan müavini

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Sevinc Süleymanova  – dekan müavini

Kamela Həsənova  – tyutor

Şəbnəm İslamova  – tyutor

Xatirə Abdullayeva  – tyutor

Təravət Kərimova  – tyutor

Elmayə Məmmədova  – tyutor

Afiqə Əhmədova – tyutor

Çinarə Nağıyeva – tyutor

Dərs cədvəli
Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar
Xəbərlər
Elanlar
Layihələr
Məzunlar
Əlaqə

Email: fakulte_pedaqoji@mdu.edu.az

Tel: 024 275 38 96 

Fakültə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsi MDU üzrə verilmiş 14.09.2015-ci il tarixli müvafiq əmr əsasında təsis edilmişdir. Yaradıldığı gündən Pedaqoji fakültə öz fəaliyyətini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli, 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, habelə qüvvədə olan mövcud normativ-hüquqi sənədlər və Mingəçevir Dövlət Universitetinin Daxili Nizamnaməsi əsasında qurmuşdur. Fakültənin əsas missiyası müasir dövrün və müasir əmək bazarının tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verən pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı həyata keçirməkdən ibarətdir.

Fakültə Elmi Şurası haqqında

Fakültə Elmi Şurası fakültənin ali idarəetmə orqanı olub, 14 nəfər üzvdən ibarətdir:

 1. Zeynalov Nizami Dilənçi  oğlu
 2. Süleymanova Sevinc Nəriman qızı
 3. Mustafayev Sahib Mustafa  oğlu
 4. Əzizova Zenfira Mirsəfər  qızı
 5. Məmmədov Sahib Əmirxan oğlu
 6. Babuşov Sabir Nəriman oğlu
 7. İsmayılova Məlahət Fərrux qızı
 8. Hümmətov Müsəllim Mövsüm oğlu
 9. Namazova Flora Kamran qızı
 10. Məhərrəmova Vəfa Eldar qızı
 11. Yunusova Günel Kamil qızı
 12. Əliyev Kərim Səməd oğlu
 13. Cabbarova Könül Hidayət qızı
 14. Hacıyeva Təranə Adışirin qızı

Bunlardan 7 nəfəri Elmi Şurada vəzifəsinə görə, 7 nəfəri isə seçkili nümayəndə kimi yer tuturlar.

Fakültənin strukturu

Beləliklə, fakültənin elmi təşkili strukturu 2020/2021-ci tədris ilindən 4 ixtisas kafedrasından ibarət kodlaşdırılmışdır:   

01.1 Humanitar fənlər kafedrası

01.2 Riyaziyyat kafedrası

01.3 Xarici dillər kafedrası

01.4 Pedaqogika və psixologiya kafedrası.

Pedaqoji fakültədə təhsilin magistratura və bakalavriat səviyyələri üzrə müvafiq ixtisaslara uyğun kadr hazırlığı həyata keçirilir. Bunlar aşağıdakılardır: magistratura təhsil səviyyəsi üzrə 5 ixtisasda, o cümlədən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Xarici dil müəllimliyi, Riyaziyyat müəllimliyi, İnformatika müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasları; bakalavriat təhsil səviyyəsində isə 7 ixtisasda, o cümlədən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Xarici dil (ingilis) müəllimliyi, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, Riyaziyyat müəllimliyi, Tarix müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi və Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasları (2020/2021-ci ilin təhsil proqramında isə Məktəbəqədər təhsil) üzrə kadr hazırlığı. Fakültədə iki İKT loboratoriyası, 1 fənn kabineti fəaliyyət göstərir.

 

Fakültə dekanı

Nizami Zeynalov

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Сотрудники

Flora Namazova  – dekan müavini

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Sevinc Süleymanova  – dekan müavini

Kamela Həsənova  – tyutor

Şəbnəm İslamova  – tyutor

Xatirə Abdullayeva  – tyutor

Təravət Kərimova  – tyutor

Elmayə Məmmədova  – tyutor

Afiqə Əhmədova – tyutor

Çinarə Nağıyeva – tyutor

Dərs cədvəli
Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar
Новости
Объявления
Проекты
Məzunlar
Контакт

Email: fakulte_pedaqoji@mdu.edu.az

Tel: 024 275 38 96 

Fakültə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsi MDU üzrə verilmiş 14.09.2015-ci il tarixli müvafiq əmr əsasında təsis edilmişdir. Yaradıldığı gündən Pedaqoji fakültə öz fəaliyyətini “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 yanvar 2011-ci il tarixli, 9 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ali Təhsil Müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi, habelə qüvvədə olan mövcud normativ-hüquqi sənədlər və Mingəçevir Dövlət Universitetinin Daxili Nizamnaməsi əsasında qurmuşdur. Fakültənin əsas missiyası müasir dövrün və müasir əmək bazarının tələblərinə yüksək səviyyədə cavab verən pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı həyata keçirməkdən ibarətdir.

Fakültə Elmi Şurası haqqında

Fakültə Elmi Şurası fakültənin ali idarəetmə orqanı olub, 14 nəfər üzvdən ibarətdir:

 1. Zeynalov Nizami Dilənçi  oğlu
 2. Süleymanova Sevinc Nəriman qızı
 3. Mustafayev Sahib Mustafa  oğlu
 4. Əzizova Zenfira Mirsəfər  qızı
 5. Məmmədov Sahib Əmirxan oğlu
 6. Babuşov Sabir Nəriman oğlu
 7. İsmayılova Məlahət Fərrux qızı
 8. Hümmətov Müsəllim Mövsüm oğlu
 9. Namazova Flora Kamran qızı
 10. Məhərrəmova Vəfa Eldar qızı
 11. Yunusova Günel Kamil qızı
 12. Əliyev Kərim Səməd oğlu
 13. Cabbarova Könül Hidayət qızı
 14. Hacıyeva Təranə Adışirin qızı

Bunlardan 7 nəfəri Elmi Şurada vəzifəsinə görə, 7 nəfəri isə seçkili nümayəndə kimi yer tuturlar.

Fakültənin strukturu

Beləliklə, fakültənin elmi təşkili strukturu 2020/2021-ci tədris ilindən 4 ixtisas kafedrasından ibarət kodlaşdırılmışdır:   

01.1 Humanitar fənlər kafedrası

01.2 Riyaziyyat kafedrası

01.3 Xarici dillər kafedrası

01.4 Pedaqogika və psixologiya kafedrası.

Pedaqoji fakültədə təhsilin magistratura və bakalavriat səviyyələri üzrə müvafiq ixtisaslara uyğun kadr hazırlığı həyata keçirilir. Bunlar aşağıdakılardır: magistratura təhsil səviyyəsi üzrə 5 ixtisasda, o cümlədən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Xarici dil müəllimliyi, Riyaziyyat müəllimliyi, İnformatika müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasları; bakalavriat təhsil səviyyəsində isə 7 ixtisasda, o cümlədən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Xarici dil (ingilis) müəllimliyi, Riyaziyyat və informatika müəllimliyi, Riyaziyyat müəllimliyi, Tarix müəllimliyi, İbtidai sinif müəllimliyi və Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisasları (2020/2021-ci ilin təhsil proqramında isə Məktəbəqədər təhsil) üzrə kadr hazırlığı. Fakültədə iki İKT loboratoriyası, 1 fənn kabineti fəaliyyət göstərir.

 

Fakültə dekanı
Nizami Zeynalov tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Сотрудники
Flora Namazova  – dekan müavini filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Sevinc Süleymanova  – dekan müavini
Kamela Həsənova  – tyutor
Şəbnəm İslamova  – tyutor
Xatirə Abdullayeva  – tyutor
Təravət Kərimova  – tyutor
Elmayə Məmmədova  – tyutor
Afiqə Əhmədova – tyutor
Çinarə Nağıyeva – tyutor
Dərs cədvəli
Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masalar
Новости
Объявления
Проекты
Məzunlar
Контакт

Email: fakulte_pedaqoji@mdu.edu.az

Tel: 024 275 38 96