Бухгалтерия

Об отделе

Учет финансовой и хозяйственной деятельности Мингячевирского  Государственного университета ведется со стороны бухгалтерии. В данное время бухгалтерия, отвечая современным требованиям,  полностью автоматизирована на основе современных программ. Бухгалтерия состоит из нижеследующих отделов.

   – Отдел учета трудовой зарплаты.

   –  Учет платной учебы и стипендий

   – Отдел учета момериальных цен.

   – Отдел экономики

   – Отдел финансов

Обеспечение рациональности связи между факультетами и финансово-хозяйственной деятельности университета, оперативное выполнение указаний ректора, внесение механизма нового финансирования в учебном заведении координируются советчиком ректора по финансовым проблемам.

Şöbədə görülən işlər

Şöbə müdiri

Şahin Muradov – baş mühasib 

Əməkdaşlar

Nərgiz Mustafayeva  – baş mühasibin müavini

Sevda Zeynalova – mühasib

Yeganə Səfərova  – mühasib


Nailə Yusifova – operator

Ülvi Seyidov  – mühasib

Əlaqə

muhasib@mdu.edu.az

Mühasibatlıq

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu mərkəzi Mühasibatlıq tərəfindən aparılır.

Hazırda universitetin mühasibatlığı inkişaf edərək dövrün müasir tələblərinə cavab verən müasir proqramlar əsasında tam avtomatlaşdırılmışdır. Mühasibatlıq aşağıdakı şöbə və bölmələrdən ibarətdir.

– Əmək haqqının uçotu bölməsi

– Ödənişli təhsilin və təqaüdün uçotu

– Momerial qiymətlilərin uçotu bölməsi

– İqtisadiyyat bölməsi

– Maliyyə bölməsi

Universitetin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti şöbələr və fakültələrlə əlaqənin səmərəliliyini təmin etmək, rektorluğun göstərişlərini operativ yerinə yetirmək, təhsil müəssisəsində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqində, təkliflərin hazırlanmasında rektorun maliyyə məsələləri üzrə müşaviri ilə koordinasiya olunur.

Şöbədə görülən işlər

Şöbə müdiri

Şahin Muradov – baş mühasib 

Сотрудники

Nərgiz Mustafayeva  – baş mühasibin müavini

Sevda Zeynalova – mühasib

Yeganə Səfərova  – mühasib


Nailə Yusifova – operator

Ülvi Seyidov  – mühasib

Контакт

muhasib@mdu.edu.az