Центр информационных технологий

Об отделе

Центр информационных технологий (ныне ЦИТ) является одним из основных структурных подразделений Мингячевирского Государственного Университета. Эта структура претворяет в жизнь информационное обеспечение учебного, научно- исследовательского и воспитательного процесса, пропагандирует науку, культуру, новые методы, включающие в себе печатную продукцию и электронные ресурсы, организует их системное использование. А также служит  развитию интеллектуального и духовного потенциала общества.

Работы, проводимые в отделе

ЦИТ контролирует претворению в жизнь непрерывной деятельности беспроводного интернета (WiFi) во внутренней сети и доступа интернета в зданиях университета с целью обмена информацией. Предоставляет технические услуги электронным устройствам,  находящимся в аудиториях и во всех структурных подразделениях университета, проверяет  исправность их состояния, претворяет в жизнь обеспечение необходимыми  программами.

       Периодически  оказывать  помощь  профессорско-преподавательскому составу в подготовке  видео уроков и размещать готовые  видеоуроки  на сайте университета; оказывать регулярную поддержку в участии сотрудников в различных проектах. Умножение компьютерных знаний сотрудников и студентов остается под постоянным вниманием, и в этой области оказывается им помощь.

      ЦИТ проявляет деятельность в проведении онлайн и традиционных уроков, в проведении онлайн и офлайн конференций, а также в приготовлении программ, приглашений и поздравлений. Процесс приёма студентов также является одним из главных направлений центра.

Şöbə müdiri

Elnur Xəlilov

Baş müəllim

elnur.xalilov@mdu.edu.az

tel: 055 440 37 69

Əməkdaşlar

Hazırda İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin 6 nəfərdən ibarət əməkdaşı var.

Əli Abdullayev  – İKT üzrə texnik
Məhəmməd Şükürov  – operator
Xəyal Hüseynov  – operator
Balabəy Həsənov  – operator

Pərvanə Nəcəfli  – operator

Nərmin Cəfərli – operator

Xəbərlər

Elanlar

Əlaqə

email: ikt@mdu.edu.az

Tel: 024 274 35 87

 

İnformasiya texnologiyaları mərkəzi

Şöbə haqqında

İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi (bundan sonra – İTM) Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) əsas struktur bölmələrindən biri olaraq, tədris, elmi-tədqiqat və tərbiyə prosesinin informasiya təminatını həyata keçirən, biliyi, elmi, mədəniyyəti yeni metodlarla təbliğ edən, çap məhsullarını və elektron resursları toplayıb mühafizə edən, onların sistemli ictimai istifadəsini təşkil edən, cəmiyyətin intellektual və mənəvi potensialının inkişafına xidmət göstərən strukturdur.

Şöbədə görülən işlər

İTM informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə daxili şəbəkənin və internetə çıxışın fasiləsiz fəaliyyətinə, universitet binalarında kabelsiz internet (WIFI) xidmətinin göstərilməsinə nəzarət edir. Universitetin bütün struktur bölmələrində və auditoriyalarda yerləşən elektron qurğulara texniki xidmət göstərir, onların saz vəziyyətdə olması, lazımi proqram təminatı ilə təchiz edilməsini həyata keçirir. Universitetin elektron resurslarını nəzarətdə saxlayır, saytın fəaliyyətini nizamlayır. 

Mütəmadi olaraq professor-müəllim heyətinə videodərslərin hazırlanmasında köməklik göstərmək və hazırlanmış videodərsləri universitetin saytında yerləşdirilmək, əməkdaşlırın müxtəlif layihələrdə iştirakına mütəmadi dəstək göstərmək mərkəz tərəfindən həyata keçirilir. Əməkdaşların və tələbələrin kompüter biliklərinin artırılması daim diqqətdə saxlanılır və bu sahədə onlara yardım göstərilir.

İTM onlayn və ənəvi dərslərin dərslərin, müxtəlif tədbirləin, konfransların keçirilməsində (onlayn, oflayn), proqramların, dəvətnamələrin, təbriklərin hazırlanmasında fəaliyyət göstərir.  Tələbə qəbulu prosesi də mərkəzin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir.

Şöbə müdiri

Elnur Xəlilov

Baş müəllim

elnur.xalilov@mdu.edu.az

tel: 055 440 37 69

Сотрудники

Hazırda İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin 6 nəfərdən ibarət əməkdaşı var.

Əli Abdullayev  – İKT üzrə texnik
Məhəmməd Şükürov  – operator
Xəyal Hüseynov  – operator
Balabəy Həsənov  – operator

Pərvanə Nəcəfli  – operator

Nərmin Cəfərli – operator

Новости

Объявления

Контакт

email: ikt@mdu.edu.az

Tel: 024 274 35 87