Отдел кадровых ресурсов

Об отделе

Был создан приказом 187 №1 от 25 октября 2019 года ректора МГУ. Отдел в своей работе руководствуется Трудовым законом Азербайджанской Республики «Об образовании» и «О науке», уставом о вузе, приказами и распоряжениями Министерства  Науки и образования, решениями и предписаниями руководства МГУ, а также постановлениями об отделе кадровых ресурсов. План (деятельность) отдела для каждого учебного года составляется отдельно и утверждается ректором. В то же время в отделе сотрудничают 2 табельщицы. Главный специалист и остальные сотрудники осуществляют обязанности, указанные в постановлении, несут ответственность в выполнении заданных поручений.

Şöbədə görülən işlər

– Mingəçevir Dövlət Universitetinin iqtisadi və sosial inkişaf planları əsasında kadrlara tələbatının müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması işində iştirak edir;

– Əmək qanunvericiliyinə, Əsasnamə və təlimatlara əsasən işçilərin işə qəbulu, işdən çıxarılması, bir iş yerindən başqasına keçirilməsi, vəzifələrinin böyüdülməsi, mükafatlandırılması, kadrların ixtisasının artırılması və s. sənədləri rəsmiləşdirmək;     

 – İşçilərlə bağlanan əmək müqavilələrinin layihələrini hazırlamaq, əmək müqaviləsi bildirişlərini qeydiyyata alınması üçün elektron informasiya sisteminə daxil etmək;

– Əməkhaqqının düzgün hesablanması, işdən azad olunma, bir işdən digərinə keçirilmə ilə əlaqədar müraciət edən təhsil işçilərini qəbulunu həyata keçirmək və müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək;

–   Vəzifə və ixtisas dərəcələrini artırmaq üçün mütəxəssislərin işgüzarlıq keyfiyyətini öyrənmək;

–   İşçilərlə əmək münasibətlərinin əmək qanunvericiliyinə uyğun tənzimlənməsi üçün kadr sənədləşmələrini aparmaq;

–  İşçilərə məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunu aparmaq, məzuniyyətdən vaxtında, tərtib edilmiş qrafik üzrə istifadə edilməsinə nəzarət etmək;

– Şəxsi işlərin və əmək kitabçalarının mövcud tələblərə uyğun tərtibini təmin etmək;

– Tabel uçotunu, ezamiyyə qrafiklərinin tərtibi və yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

 – Kadr axıcılığını, üzrsüz işburaxma hallarını və digər əmək intizamı pozuntularını təhlil etmək, əmək qanunvericiliyinə uyğun intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi haqqında sənədləşməni aparmaq;

Şöbə müdiri

Əlaqə

Tel: 024-27-5-91-99

insan.resurslari@mdu.edu.az

İnsan resursları

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektorunun 25 oktyabr 2019-cu il tarixli 187 № li əmri ilə yaradılıb. Şöbə öz işində Azərbaycan Respublikasının Əmək qanunvericiliyini, “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, ali məktəb haqqında Əsasnaməni, Təhsil Nazirliyinin əmr və sərəncamlarını, MDU-nun nizamnaməsini, həmçinin MDU-nun rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, habelə MDU-nun İnsan resursları şöbəsi haqqında Əsasnaməni rəhbər tutur. Şöbənin iş (fəaliyyət) planı hər tədris ili üçün ayrıca tərtib olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir. Şöbədə universitetin rektoruna bilavasitə tabe olan baş mütəxəssis çalışır. Şöbənin eyni zamanda 2 nəfər tabelçi əməkdaşı var. Baş mütəxəssis və digər əməkdaşlar Əsasnamədə göstərilən vəzifələri həyata keçirir, verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsində məsuliyyət daşıyır.

Şöbədə görülən işlər

– Mingəçevir Dövlət Universitetinin iqtisadi və sosial inkişaf planları əsasında kadrlara tələbatının müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması işində iştirak edir;

– Əmək qanunvericiliyinə, Əsasnamə və təlimatlara əsasən işçilərin işə qəbulu, işdən çıxarılması, bir iş yerindən başqasına keçirilməsi, vəzifələrinin böyüdülməsi, mükafatlandırılması, kadrların ixtisasının artırılması və s. sənədləri rəsmiləşdirmək;     

 – İşçilərlə bağlanan əmək müqavilələrinin layihələrini hazırlamaq, əmək müqaviləsi bildirişlərini qeydiyyata alınması üçün elektron informasiya sisteminə daxil etmək;

– Əməkhaqqının düzgün hesablanması, işdən azad olunma, bir işdən digərinə keçirilmə ilə əlaqədar müraciət edən təhsil işçilərini qəbulunu həyata keçirmək və müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək;

–   Vəzifə və ixtisas dərəcələrini artırmaq üçün mütəxəssislərin işgüzarlıq keyfiyyətini öyrənmək;

–   İşçilərlə əmək münasibətlərinin əmək qanunvericiliyinə uyğun tənzimlənməsi üçün kadr sənədləşmələrini aparmaq;

–  İşçilərə məzuniyyətlərin verilməsinin uçotunu aparmaq, məzuniyyətdən vaxtında, tərtib edilmiş qrafik üzrə istifadə edilməsinə nəzarət etmək;

– Şəxsi işlərin və əmək kitabçalarının mövcud tələblərə uyğun tərtibini təmin etmək;

– Tabel uçotunu, ezamiyyə qrafiklərinin tərtibi və yerinə yetirilməsini təşkil etmək;

 – Kadr axıcılığını, üzrsüz işburaxma hallarını və digər əmək intizamı pozuntularını təhlil etmək, əmək qanunvericiliyinə uyğun intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi haqqında sənədləşməni aparmaq;

Şöbə müdiri

Контакт

Tel: 024-27-5-91-99

insan.resurslari@mdu.edu.az