Beynəlxalq səviyyəli Elmi və praktik konfranslar

 1. Hoca Əhməd Yəsəvi VII Beynəlxalq Elmi Tədqiqatlar Konfransı (24-25 fevral 2023-cü il)
  CİLD 1
  CİLD 2
  CİLD 3
  CİLD 4
 2. Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar (16-17 dekabr 2022-ci il)
  CİLD 1 (ilkin versiya)
  CİLD 2 (ilkin versiya)
 3. Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər (10-11 dekabr 2021-ci il, MDU-da ilk Beynəlxalq Elmi konfrans, AÇILIŞ – Plenar 13 çıxış, Plenar iclas – 7 məruzə, 476 tezis)
  CİLD 1
  CİLD 2

Beynəlxalq səviyyəli Elmi və praktik konfranslar

 1. Hoca Əhməd Yəsəvi VII Beynəlxalq Elmi Tədqiqatlar Konfransı (24-25 fevral 2023-cü il)
  CİLD 1
  CİLD 2
  CİLD 3
  CİLD 4
 2. Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar (16-17 dekabr 2022-ci il)
  CİLD 1 (ilkin versiya)
  CİLD 2 (ilkin versiya)
 3. Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər (10-11 dekabr 2021-ci il, MDU-da ilk Beynəlxalq Elmi konfrans, AÇILIŞ – Plenar 13 çıxış, Plenar iclas – 7 məruzə, 476 tezis)
  CİLD 1
  CİLD 2