Beynəlxalq elmi konfranslar

 1. MAS-19 “RİYAZİYYAT – MÜHƏNDİSLİK – TƏBİƏT – TEXNİKA VƏ SAĞLAMLIQ ELMLƏRİ” üzrə beynəlxalq  elmi konfransın materialları (17-18 aprel 2024-cü il)

CİLD

2. “DAVAMLI İNKİŞAF STRATEGİYASI: QLOBAL TRENDLƏR, MİLLİ TƏCRÜBƏLƏR VƏ YENİ HƏDƏFLƏR” II Beynəlxalq elmi konfransının materialları (08-09 dekabr 2023-cü il)

CİLD 1
CİLD 2
CİLD 3

3.Hoca Əhməd Yəsəvi VII Beynəlxalq Elmi Tədqiqatlar Konfransı (24-25 fevral 2023-cü il)
CİLD 1
CİLD 2
CİLD 3
CİLD 4

4. Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar (16-17 dekabr 2022-ci il)
CİLD 1
CİLD 2

5. Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər (10-11 dekabr 2021-ci il)
CİLD 1
CİLD 2

Beynəlxalq səviyyəli Elmi və praktik konfranslar

 1. “DAVAMLI İNKİŞAF STRATEGİYASI: QLOBAL TRENDLƏR, MİLLİ TƏCRÜBƏLƏR VƏ YENİ HƏDƏFLƏR” II Beynəlxalq elmi konfransının materialları (müəlliflərin öz məqalələri ilə bağlı qeydləri 12 mart 2024-cü il tarixinədək qəbul edilir (konfrans@mdu.edu.az e-poçtuna). Bu tarixdən sonra materiallar çapa təqdim olunacaq.)
  “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİSİ: KÜRESEL TRENDLER, ULUSAL DENEYİMLER VE YENİ HEDEFLER” 2. Uluslararası bilimsel kongresinin bildirileri (yazarların makalelerine ilişkin notları 12 Mart 2024 tarihine kadar kabul edilir (konfrans@mdu.edu.az  e-postasına). Bu tarihten sonra materyaller yayına sunulacaktır.)
  Proceedings of The 2nd International Scientific Conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY: GLOBAL TRENDS, NATIONAL EXPERIENCE AND NEW GOALS” ( notes on articles will be accepted until March 12, 2024 (to email konfrans@mdu.edu.az). After this date, materials will be submitted for publication.)
  Материалы II Международной научной конференции «СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НОВЫЕ ЦЕЛИ» (замечания авторов на статьи принимаются до 12 марта 2024 года (на э-почту konfrans@mdu.edu.az). После этой даты материалы будут представлены для публикации.)
  CİLD 1
  CİLD 2
  CİLD 3
 2. Hoca Əhməd Yəsəvi VII Beynəlxalq Elmi Tədqiqatlar Konfransı (24-25 fevral 2023-cü il)
  CİLD 1
  CİLD 2
  CİLD 3
  CİLD 4
 3. Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar (16-17 dekabr 2022-ci il)
  CİLD 1
  CİLD 2
 4. Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər (10-11 dekabr 2021-ci il)
  CİLD 1
  CİLD 2 

Beynəlxalq səviyyəli Elmi və praktik konfranslar

 1. “DAVAMLI İNKİŞAF STRATEGİYASI: QLOBAL TRENDLƏR, MİLLİ TƏCRÜBƏLƏR VƏ YENİ HƏDƏFLƏR” II Beynəlxalq elmi konfransının materialları (müəlliflərin öz məqalələri ilə bağlı qeydləri 12 mart 2024-cü il tarixinədək qəbul edilir (konfrans@mdu.edu.az e-poçtuna). Bu tarixdən sonra materiallar çapa təqdim olunacaq.) “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİSİ: KÜRESEL TRENDLER, ULUSAL DENEYİMLER VE YENİ HEDEFLER” 2. Uluslararası bilimsel kongresinin bildirileri (yazarların makalelerine ilişkin notları 12 Mart 2024 tarihine kadar kabul edilir (konfrans@mdu.edu.az  e-postasına). Bu tarihten sonra materyaller yayına sunulacaktır.) Proceedings of The 2nd International Scientific Conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY: GLOBAL TRENDS, NATIONAL EXPERIENCE AND NEW GOALS” ( notes on articles will be accepted until March 12, 2024 (to email konfrans@mdu.edu.az). After this date, materials will be submitted for publication.) Материалы II Международной научной конференции «СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НОВЫЕ ЦЕЛИ» (замечания авторов на статьи принимаются до 12 марта 2024 года (на э-почту konfrans@mdu.edu.az). После этой даты материалы будут представлены для публикации.)      CİLD 1
  CİLD 2
  CİLD 3
 2. Hoca Əhməd Yəsəvi VII Beynəlxalq Elmi Tədqiqatlar Konfransı (24-25 fevral 2023-cü il)
  CİLD 1
  CİLD 2
  CİLD 3
  CİLD 4
 3. Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: reallıqlar və çağırışlar (16-17 dekabr 2022-ci il)
  CİLD 1
  CİLD 2
 4. Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr və yeni hədəflər (10-11 dekabr 2021-ci il)
  CİLD 1
  CİLD 2