Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Respublika səviyyəli Elmi konfranslar

 1. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV DÜHASI VƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN” (4-5 may 2022-ci il, 6 məruzə, 116 tezis)
 2. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ QAZANDIĞIMIZ TARİXİ ZƏFƏR HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİNİN TƏNTƏNƏSİDİR” mövzusunda ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN MATERİALLARI (4 may 2021-ci il) 
 3. Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar (11-12 dekabr 2020-ci il, 5 məruzə, 239 tezis)
 4. Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar (6-7 dekabr 2019-cu il, 4 məruzə, 298 tezis)
 5. Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan (7-8 may 2018-ci il, 4 məruzə, 223 tezis)
 6. Qloballaşma və regional inteqrasiya (23-24 dekabr 2016-cı il, 4 məruzə, 78 tezis) 
 7. Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri (22-23 aprel 2016-cı il, 4 məruzə, 124 tezis) 
 8. Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası (27-28 noyabr 2015-ci il, 3 məruzə, 193 tezis)
 9. Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı (28-29 noyabr 2014-cü il, 6 məruzə, 78 tezis) 
 10. Dövlətin regional siyasətinin reallaşdırılmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: reallıqlar və perspektiv inkişaf. (6-7 dekabr 2013-cü il, Mingəçevir Politexnik İnstitutu AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Aran regional bölməsi ilə birlikdə, 6 məruzə, 87 tezis) 

Respublika səviyyəli Elmi və praktik konfranslar

 1. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV DÜHASI VƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN” (4-5 may 2022-ci il, 6 məruzə, 116 tezis)
 2. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ QAZANDIĞIMIZ TARİXİ ZƏFƏR HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİNİN TƏNTƏNƏSİDİR” mövzusunda ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN MATERİALLARI
 3. Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar (11-12 dekabr 2020-ci il, 5 məruzə, 239 tezis)
 4. Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar (6-7 dekabr 2019-cu il, 4 məruzə, 298 tezis)
 5. Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan (7-8 may 2018-ci il, 4 məruzə, 223 tezis)
 6. Qloballaşma və regional inteqrasiya (23-24 dekabr 2016-cı il, 4 məruzə, 78 tezis) 
 7. Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri (22-23 aprel 2016-cı il, 4 məruzə, 124 tezis) 
 8. Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası (27-28 noyabr 2015-ci il, 3 məruzə, 193 tezis)
 9. Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı (28-29 noyabr 2014-cü il, 6 məruzə, 78 tezis) 
 10. Dövlətin regional siyasətinin reallaşdırılmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: reallıqlar və perspektiv inkişaf. (6-7 dekabr 2013-cü il, Mingəçevir Politexnik İnstitutu AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Aran regional bölməsi ilə birlikdə, 6 məruzə, 87 tezis)