MDU 2030: İnkişaf strategiyası

MDU 2030: İnkişaf strategiyası

Mingəçevir Dövlət Universiteti 2030: İnkişaf strategiyası

MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 2030: İNKIŞAF STRATEGİYASI

Sloqanımız

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Missiyamız

Dayanıqlı inkişafa töhfə verən yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamaq, nəticəyönümlü elmi tədqiqatlar aparmaq və cəmiyyətə faydalı sosial xidmətlər göstərmək

Vizyonumuz

Təhsil, tədqiqat və innovasiya sahəsində qabaqcıl mövqeyi ilə fərqlənən yeni dövrün universitetinə çevrilmək