Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Abituriyentlər üçün

Abituriyentlər üçün

Abituriyentlər üçün

Bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasları

Bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasları

I qrup

Riyaziyyat müəllimliyi

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi qiyabi

İnformasiya texnologiyaları

Nəqliyyat mühəndisliyi qiyabi

Nəqliyyat mühəndisliyi

Sənaye mühəndisliyi

 

 

II qrup

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin idarə edilməsi qiyabi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İqtisadiyyat

İqtisadiyyat qiyabi

Maliyyə

Maliyyə qiyabi

Marketinq

Marketinq qiyabi

Menecment

Mühasibat

Mühasibat qiyabi

Turizm işinin təşkili

Turizm işinin təşkili qiyabi

III qrup

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

İbtidai sinif müəllimliyi

Məktəbəqədər təhsil

Tarix müəllimliyi

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

 

IV qrup

Ekologiya

 

I qrup

Riyaziyyat müəllimliyi

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi qiyabi

İnformasiya texnologiyaları

Nəqliyyat mühəndisliyi qiyabi

Nəqliyyat mühəndisliyi

Sənaye mühəndisliyi

 

 

II qrup

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin idarə edilməsi qiyabi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İqtisadiyyat

İqtisadiyyat qiyabi

Maliyyə

Maliyyə qiyabi

Marketinq

Marketinq qiyabi

Menecment

Mühasibat

Mühasibat qiyabi

Turizm işinin təşkili

Turizm işinin təşkili qiyabi

III qrup

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

İbtidai sinif müəllimliyi

Məktəbəqədər təhsil

Tarix müəllimliyi

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

 

IV qrup

Ekologiya

 

Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə ixtisaslar və ixtisaslaşmalar

İxtisas: 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi                                               

İxtisaslaşma: Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası  və metodologiyası

İxtisas: 060105 Riyaziyyat müəllimliyi                     

İxtisaslaşma: Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisas: 060103 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)                                                      

İxtisaslaşma: Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisas: 060115 İbtidai sinif müəllimliyi                                                                    

İxtisaslaşma: İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

İxtisas: 060404 İqtisadiyyat                                                                                                       

İxtisaslaşma: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

İxtisas: 060405 Sənayenin təşkili və idarə olunması                                                       

İxtisaslaşma: İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

İxtisas: 060609 İstilik mühəndisliyi            

İxtisaslaşma: İstilik elektrik stansiyaları

İxtisas: 06066322 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri                                  

İxtisaslaşma: İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılması sistemləri

İxtisas: 060649 Ekologiya mühəndisliyi                                                           

İxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması

İxtisas: 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi                                            

İxtisaslaşma: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

İxtisas: 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi                    

İxtisaslaşma: Elektroenergetika

İxtisas: 060113 İnformatika müəllimliyi                                                              

İxtisaslaşma: İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisas: 060101 Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi                                               

İxtisaslaşma: Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası  və metodologiyası

İxtisas: 060105 Riyaziyyat müəllimliyi                     

İxtisaslaşma: Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisas: 060103 Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)                                                      

İxtisaslaşma: Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisas: 060115 İbtidai sinif müəllimliyi                                                                    

İxtisaslaşma: İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası

İxtisas: 060404 İqtisadiyyat                                                                                                       

İxtisaslaşma: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

İxtisas: 060405 Sənayenin təşkili və idarə olunması                                                       

İxtisaslaşma: İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

İxtisas: 060609 İstilik mühəndisliyi            

İxtisaslaşma: İstilik elektrik stansiyaları

İxtisas: 06066322 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri                                  

İxtisaslaşma: İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılması sistemləri

İxtisas: 060649 Ekologiya mühəndisliyi                                                           

İxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması

İxtisas: 060622 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi                                            

İxtisaslaşma: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

İxtisas: 060608 Elektroenergetika mühəndisliyi                    

İxtisaslaşma: Elektroenergetika

İxtisas: 060113 İnformatika müəllimliyi                                                              

İxtisaslaşma: İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası