Abituriyentlər üçün

Abituriyentlər üçün

Abituriyentlər üçün

Bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisaslar

Bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasları

I qrup

Fizika müəllimliyi

Riyaziyyat müəllimliyi

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Kompüter elmləri

Ekologiya mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi (qiyabi)

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

Elektrik və elektronika mühəndisliyi (qiyabi)

Energetika mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi (qiyabi)

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

İnformasiya təhlükəsizliyi

İnformasiya təhlükəsizliyi (qiyabi)

İnformasiya texnologiyaları

İnformasiya texnologiyaları (qiyabi)

Kompüter mühəndisliyi

Kompüter mühəndisliyi (qiyabi)

Nəqliyyat mühəndisliyi

Nəqliyyat mühəndisliyi (qiyabi)

Sənaye mühəndisliyi

II qrup

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin idarə edilməsi (qiyabi)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (qiyabi)

İqtisadiyyat

İqtisadiyyat (qiyabi)

Maliyyə

Maliyyə (qiyabi)

Marketinq

Marketinq (qiyabi)

Menecment

Menecment (qiyabi)

Mühasibat

Mühasibat (qiyabi)

Turizm bələdçiliyi

Turizm bələdçiliyi (qiyabi)

Turizm işinin təşkili

Turizm işinin təşkili (qiyabi)

III qrup

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

İbtidai sinif müəllimliyi

Məktəbəqədər təhsil

Tarix müəllimliyi

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

Sosial iş

IV qrup

Kimya müəllimliyi

Ekologiya

Ekologiya (qiyabi)

 

I qrup

Fizika müəllimliyi

Riyaziyyat müəllimliyi

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Kompüter elmləri

Ekologiya mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi (qiyabi)

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

Elektrik və elektronika mühəndisliyi (qiyabi)

Energetika mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi (qiyabi)

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

İnformasiya təhlükəsizliyi

İnformasiya təhlükəsizliyi (qiyabi)

İnformasiya texnologiyaları

İnformasiya texnologiyaları (qiyabi)

Kompüter mühəndisliyi

Kompüter mühəndisliyi (qiyabi)

Nəqliyyat mühəndisliyi

Nəqliyyat mühəndisliyi (qiyabi)

Sənaye mühəndisliyi

II qrup

Biznesin idarə edilməsi

Biznesin idarə edilməsi (qiyabi)

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (qiyabi)

İqtisadiyyat

İqtisadiyyat (qiyabi)

Maliyyə

Maliyyə (qiyabi)

Marketinq

Marketinq (qiyabi)

Menecment

Menecment (qiyabi)

Mühasibat

Mühasibat (qiyabi)

Turizm bələdçiliyi

Turizm bələdçiliyi (qiyabi)

Turizm işinin təşkili

Turizm işinin təşkili (qiyabi)

III qrup

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

İbtidai sinif müəllimliyi

Məktəbəqədər təhsil

Tarix müəllimliyi

Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə)

Sosial iş

IV qrup

Kimya müəllimliyi

Ekologiya

 

Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə ixtisaslar və ixtisaslaşmalar

İxtisas: 060101  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

İxtsaslaşma: Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisas: 060103  Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

İxtsaslaşma: Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili) 

İxtisas: 060105  Riyaziyyat müəllimliyi

İxtsaslaşma: Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 

İxtisas: 060111  Tarix müəllimliyi

İxtsaslaşma: Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 

İxtisas: 060113  İnformatika müəllimliyi

İxtisaslaşma: İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 

İxtisas: 060115  İbtidai sinif müəllimliyi

İxtisaslaşma: İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası                       

İxtisas: 060403 Maliyyə   

İxtisaslaşma: Maliyyə nəzarəti və audit 

İxtisas: 060404  İqtisadiyyat

İxtisaslaşma: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

İxtisas: 060405 – Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

İxtisaslaşma: İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

İxtisas: 060409  Biznesin idarə edilməsi

İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi 

İxtisas: 060410  Dövlət və bələdiyyə idraəetməsi

İxtisaslaşma: Regional idarəetmə

İxtisas: 060510 Ekologiya           

İxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası

İxtisas: 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi

İxtisaslaşma:  Elektroenergetika

İxtisas: 060609  İstilik energetikası mühəndisliyi

İxtisaslaşma:  İstilik elektrik stansiyaları 

İxtisas: 060622  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

İxtisas: 060632  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisaslaşma: İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri 

İxtisas: 060649  Ekologiya mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

 

 

İxtisas: 060101  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

İxtsaslaşma: Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası

İxtisas: 060103  Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

İxtsaslaşma: Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası (ingilis dili) 

İxtisas: 060105  Riyaziyyat müəllimliyi

İxtsaslaşma: Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası 

İxtisas: 060111  Tarix müəllimliyi

İxtsaslaşma: Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 

İxtisas: 060113  İnformatika müəllimliyi

İxtisaslaşma: İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası 

İxtisas: 060115  İbtidai sinif müəllimliyi

İxtisaslaşma: İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası                       

İxtisas: 060403 Maliyyə   

İxtisaslaşma: Maliyyə nəzarəti və audit 

İxtisas: 060404  İqtisadiyyat

İxtisaslaşma: İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

İxtisas: 060405 – Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

İxtisaslaşma: İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

İxtisas: 060409  Biznesin idarə edilməsi

İxtisaslaşma: Biznesin təşkili və idarə edilməsi 

İxtisas: 060410  Dövlət və bələdiyyə idraəetməsi

İxtisaslaşma: Regional idarəetmə

İxtisas: 060510 Ekologiya           

İxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası

İxtisas: 060608 – Elektroenergetika mühəndisliyi

İxtisaslaşma:  Elektroenergetika

İxtisas: 060609  İstilik energetikası mühəndisliyi

İxtisaslaşma:  İstilik elektrik stansiyaları 

İxtisas: 060622  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

İxtisas: 060632  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

İxtisaslaşma: İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri 

İxtisas: 060649  Ekologiya mühəndisliyi

İxtisaslaşma: Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması