Tədris şöbəsi

Şöbə haqqında

Tədris şöbəsi (bundan sonra “şöbə” adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa, “Ali təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə”yə, Mingəçevir Dövlət Universiteinin Nizamnaməsinə və digər normativ sənədlərə uyğun fəaliyyət göstərir. Şöbə Mingəçevir Dövlət Universitetinin struktur bölmələrindən biri olub, Mingəçevir Dövlət Universitetinin Nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilmiş funksiyaları yerinə yetirir. Universitetin Nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində təhsil sisteminə daxil olan müəssisə və təşkilatlarla tədrislə bağlı əlaqələr qurur. Öz fəaliyyətilə bağlı rektora və Elmi Şuraya hesabat verir. Şöbədə tədrisin təşkili, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi və monitorinqi, eləcə də istehsalat təcrübəsinin təşkili, karyera və məzunlar üzrə işlər aparılır. Rektor tərəfindən təyin olunmuş müdir rəhbərlik edir. Müdir rektor qarşısında cavabdehlik daşıyır və Elmi Şurada hesabat verir. Şöbənin iş (fəaliyyət) planı hər tədris ili üçün ayrıca tərtib olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir.

Tədris şöbəsi 3 bölmədən ibarətdir: Tədris işinin təşkili bölməsi, Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi, Təcrübə bölməsi

Şöbədə görülən işlər

  • Tədris işinin təşkili bölməsi ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə tədris planlarının tərtib olunmasına və icrasına nəzarət edir. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə, təsdiq edilməsinə və yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət edir. Fakültələr üzrə dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibinə rəhbərlik edir, onun optimal variantlarının işlənib hazırlanması üçün təklifləri ümumiləşdirir, dərs cədvəllərinə düzgün əməl olunmasına nəzarət edir. Tələbələrin növbəti tədris ilinə keçirilməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi, akademik məzuniyyət verilməsi, digər təhsil müəssisələrinə köçürülməsi, tələbələrə təqaüd təyin edilməsi və s. barədə əmr layihələri hazırlayır. Tədrislə bağlı bütün statistik məlumatların hazırlanması və lazımi orqanlara göndərilməsini təmin edir. Fakültələrin, kafedraların və digər struktur bölmələrin fəaliyyəti barədə illik hesabatları qəbul edir, ümumiləşdirir və universitet illik hesabatlar hazırlayır. Tədris prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması üçün təkliflər hazırlayır. Tələbə kontingentinin hərəkətini nəzarətdə saxlayır. İşçi tədris planlarının tədris planları əsasında hazırlanmasına nəzarət edir. Təhsil haqqı ödənişindən azad olan məcburi köçkün və imtiyazlı tələbələr haqqında əmr layihəsi hazırlayır.
  • Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi universitetdə təhsilin keyfiyyətinin monitorinqi, məlumatların toplanması, rəhbərlik tərəfindən idarəetmədə optimal qərarların verilməsini təmin etmək üçün analitik informasiyanı hazırlayır. Tədris proqramlarının dövlət standartlarına və tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirir. Daxili və xarici qiymətləndirmələrin nəticələrinə müvafiq olaraq ortaya çıxan və təkmilləşdirməyə, inkişaf etdirilməyə ehtiyac duyulan sahələrlə bağlı zəruri işləri həyata keçirir. Təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə təsir göstərən səbəbləri araşdırır və aradan qaldırılması yollarının təklif edir. Universitetin professor –müəllim heyətinin tədris- metodik fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni tədris planlarının, normativlərin, planlaşdırılmaların, hesabatların və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Normativ aktlarla müvafiq işlərini təşkil edir.
  • Təcrübə bölməsi respublikanın ayrı-ayrı regionlarında, o cümlədən Aran İqtisadi Regionunda fəaliyyət göstərən dövlət və özəl şirkətlərlə işgüzar əlaqələrin qurulmasına, təcrübəkeçmə müəssisələri üçün razılıq məktublarının hazırlanmasına, Təcrübə müqavilələrinin hazırlanması və bağlanmasına, təcrübə proqramlarının hazırlanmasında təcrübə obyektlərinin təkliflərinin nəzərə alınmasına, dövlət və özəl şirkətlərin vakansiyaları haqqında məlumatların təcrübəçi-tələbələrə çatdırılmasına, əmək bazarında tələbələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, onlara peşə inkişafı seçiminə yardım edir. Tələbələri təşkil olunmuş təlimlər vasitəsilə ilə CV hazırlama, iş axtarma, işə müraciət və müsabiqədə iştirak qaydaları haqqında maarifləndirir. Universitetdə tələbə qəbulu aparılan təhsil proqramlarını (ixtisasların) geniş təbliğ edir. Biznes dairələri ilə əlaqələri genişləndirir. Biznes sahəsində və elmi-pedaqoji fəaliyyətdə uğur qazanmış insanlarla görüşlər təşkil edir.

Tədris şöbəsi Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə tədris planlarının tərtib olunmasına və icrasına nəzarət edir. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə, təsdiq edilməsinə və yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət edir. Fakültələr üzrə dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibinə rəhbərlik edir, onun optimal variantlarının işlənib hazırlanması üçün təklifləri ümumiləşdirir, dərs cədvəllərinə düzgün əməl olunmasına nəzarət edir. Tələbələrin növbəti tədris ilinə keçirilməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi, akademik məzuniyyət verilməsi, digər təhsil müəssisələrinə köçürülməsi, tələbələrə təqaüd təyin edilməsi və s. barədə əmr layihələri hazırlayır. Tədrislə bağlı bütün statistik məlumatların hazırlanması və lazımi orqanlara göndərilməsini təmin edir. Fakültələrin, kafedraların və digər struktur bölmələrin fəaliyyəti barədə illik hesabatlarını qəbul edir, ümumiləşdirir və universitet  illik hesabatlar hazırlayır. Tədris prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması üçün təkliflər hazırlayır. Tələbə kontingentinin hərəkətini nəzarətdə saxlayır. İşçi tədris planlarının tədris planları əsasında hazırlanmasına nəzarət edir. Təhsil haqqı ödənişindən azad olan məcburi köçkün və imtiyazlı tələbələr haqqında əmr layihəsi hazırlayır. Əmək bazarında tələbələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksədilməsi, onlara peşə inkişafı seçimində yardım edir. Tələbələri təşkil olunmuş təlimlər vasitəsilə ilə CV hazırlama, iş axtarma, işə  müraciət və müsabiqədə iştirak qaydaları haqqında maarifləndirir. Universitetdə tələbə qəbulu aparılan təhsil proqramlarını (ixtisasların) geniş təbliğ edir. Biznes dairələri ilə əlaqələri genişləndirir. Biznes sahəsində və elmi- pedaqoji fəaliyyətdə uğur qazanmış insanlarla görüşlər təşkil edir. Universitetdə təhsilin keyfiyyətinin monitorinqi, məlumatların toplanması, rəhbərlik tərəfindən idarəetmədə optimal qərarların verilməsini təmin etmək üçün analitik informasiyanı hazırlayır. Tədris proqramlarının dövlət standartlarına və tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirir. Daxili və xarici qiymətləndirmələrin nəticələrinə müvafiq olaraq ortaya çıxan və təkmilləşdirməyə, inkişaf etdirilməyə ehtiyac duyulan sahələrlə bağlı zəruri işləri həyata keçirir. Təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə təsir göstərən səbəbləri araşdırır və aradan qaldırılması yollarını təklif edir. Universitetin professor–müəllim heyətinin tədris-metodik fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni tədris planlarının, normativlərin, planlaşdırılmaların, hesabatların və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Normativ aktlarla müvafiq işlərini təşkil edir.

Şöbə müdiri

Üzeyir Zeynalov

Tədris şöbəsinin müdiri

uzeyir.zeynalov@mdu.edu.az

tel: 055 916 12 81

Əməkdaşlar

Səbuhi Qəhramanov

tex.f.d. dosent, Tədris şöbəsinin müdir müavini

sansey_8181@mail.ru

sabuhi.qahramanov@mdu.edu.az

Günel Baxşiyeva

Tədrisin təşkili bölməsi, böyük mütəxəssis

gunel.baxshiyeva@mdu.edu.az

Elçin Tağıyev

Tədrisin təşkili bölməsi, mütəxəssis

elchin.taghiyev@mdu.edu.az

 tel: 050 978 76 88

Azad Mirzəbəyov

Tədrisin təşkili bölməsi, mütəxəssis

azad.mirzabayov@mdu.edu.az

tel: 050 712 50 60

Zenfira Tahirova 

Tədrisin təşkili bölməsi, operator-kargüzar

Lamiyə İbrahimova 

Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi, böyük mütəxəssis

tedris_keyfiyyet@mdu.edu.az

Gülnarə Qurbanova 

Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi, mütəxəssis

gulnara.qurbanova@mdu.edu.az

Nuran Cəfərov

Təcrübə bölməsi, mütəxəssis

nuran.cafarov@mdu.edu.az

Aysel Verdiyeva

Akademik məsləhətçi

aysel.verdiyeva@mdu.edu.az

Jalə Qasımova

Akademik məsləhətçi

jala.qasimova@mdu.edu.az

Zülfiyyə Yusibova

Statist

Şəfəq Məmmədova

Operator

Günay Sultanova 

Operator-kargüzar

Şəfiqə Məmmədova 

Operator

Xəbərlər

Elanlar

Tədrislə əlaqəli sənədlər

əmrlər, cədvəllər, imtahanlar, suallar

Əlaqə

024-27-5-85-49 tedris_shobesi@mdu.edu.az

Telefon: 024-27-5-85-49

Email: tedris_shobesi@mdu.edu.az

Ünvan:

İş günləri:I-V günlər, saat 09:00-18:00

Tədris şöbəsi

Şöbə haqqında

Tədris şöbəsi (bundan sonra “şöbə” adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa, “Ali təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə”yə, Mingəçevir Dövlət Universiteinin Nizamnaməsinə və digər normativ sənədlərə uyğun fəaliyyət göstərir. Şöbə Mingəçevir Dövlət Universitetinin struktur bölmələrindən biri olub, Mingəçevir Dövlət Universitetinin Nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilmiş funksiyaları yerinə yetirir. Universitetin Nizamnaməsi ilə müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri çərçivəsində təhsil sisteminə daxil olan müəssisə və təşkilatlarla tədrislə bağlı əlaqələr qurur. Öz fəaliyyətilə bağlı rektora və Elmi Şuraya hesabat verir. Şöbədə tədrisin təşkili, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi və monitorinqi, eləcə də istehsalat təcrübəsinin təşkili, karyera və məzunlar üzrə işlər aparılır. Rektor tərəfindən təyin olunmuş müdir rəhbərlik edir. Müdir rektor qarşısında cavabdehlik daşıyır və Elmi Şurada hesabat verir. Şöbənin iş (fəaliyyət) planı hər tədris ili üçün ayrıca tərtib olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir.

Tədris şöbəsi 3 bölmədən ibarətdir: Tədris işinin təşkili bölməsi, Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi, Təcrübə bölməsi

Şöbədə görülən işlər

  • Tədris işinin təşkili bölməsi ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə tədris planlarının tərtib olunmasına və icrasına nəzarət edir. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə, təsdiq edilməsinə və yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət edir. Fakültələr üzrə dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibinə rəhbərlik edir, onun optimal variantlarının işlənib hazırlanması üçün təklifləri ümumiləşdirir, dərs cədvəllərinə düzgün əməl olunmasına nəzarət edir. Tələbələrin növbəti tədris ilinə keçirilməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi, akademik məzuniyyət verilməsi, digər təhsil müəssisələrinə köçürülməsi, tələbələrə təqaüd təyin edilməsi və s. barədə əmr layihələri hazırlayır. Tədrislə bağlı bütün statistik məlumatların hazırlanması və lazımi orqanlara göndərilməsini təmin edir. Fakültələrin, kafedraların və digər struktur bölmələrin fəaliyyəti barədə illik hesabatları qəbul edir, ümumiləşdirir və universitet illik hesabatlar hazırlayır. Tədris prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması üçün təkliflər hazırlayır. Tələbə kontingentinin hərəkətini nəzarətdə saxlayır. İşçi tədris planlarının tədris planları əsasında hazırlanmasına nəzarət edir. Təhsil haqqı ödənişindən azad olan məcburi köçkün və imtiyazlı tələbələr haqqında əmr layihəsi hazırlayır.
  • Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi universitetdə təhsilin keyfiyyətinin monitorinqi, məlumatların toplanması, rəhbərlik tərəfindən idarəetmədə optimal qərarların verilməsini təmin etmək üçün analitik informasiyanı hazırlayır. Tədris proqramlarının dövlət standartlarına və tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirir. Daxili və xarici qiymətləndirmələrin nəticələrinə müvafiq olaraq ortaya çıxan və təkmilləşdirməyə, inkişaf etdirilməyə ehtiyac duyulan sahələrlə bağlı zəruri işləri həyata keçirir. Təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə təsir göstərən səbəbləri araşdırır və aradan qaldırılması yollarının təklif edir. Universitetin professor –müəllim heyətinin tədris- metodik fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni tədris planlarının, normativlərin, planlaşdırılmaların, hesabatların və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Normativ aktlarla müvafiq işlərini təşkil edir.
  • Təcrübə bölməsi respublikanın ayrı-ayrı regionlarında, o cümlədən Aran İqtisadi Regionunda fəaliyyət göstərən dövlət və özəl şirkətlərlə işgüzar əlaqələrin qurulmasına, təcrübəkeçmə müəssisələri üçün razılıq məktublarının hazırlanmasına, Təcrübə müqavilələrinin hazırlanması və bağlanmasına, təcrübə proqramlarının hazırlanmasında təcrübə obyektlərinin təkliflərinin nəzərə alınmasına, dövlət və özəl şirkətlərin vakansiyaları haqqında məlumatların təcrübəçi-tələbələrə çatdırılmasına, əmək bazarında tələbələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə, onlara peşə inkişafı seçiminə yardım edir. Tələbələri təşkil olunmuş təlimlər vasitəsilə ilə CV hazırlama, iş axtarma, işə müraciət və müsabiqədə iştirak qaydaları haqqında maarifləndirir. Universitetdə tələbə qəbulu aparılan təhsil proqramlarını (ixtisasların) geniş təbliğ edir. Biznes dairələri ilə əlaqələri genişləndirir. Biznes sahəsində və elmi-pedaqoji fəaliyyətdə uğur qazanmış insanlarla görüşlər təşkil edir.

Tədris şöbəsi Ali təhsilin bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə tədris planlarının tərtib olunmasına və icrasına nəzarət edir. Tədris ili üçün dərs yüklərinin kafedralar üzrə bölgüsünə, təsdiq edilməsinə və yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət edir. Fakültələr üzrə dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibinə rəhbərlik edir, onun optimal variantlarının işlənib hazırlanması üçün təklifləri ümumiləşdirir, dərs cədvəllərinə düzgün əməl olunmasına nəzarət edir. Tələbələrin növbəti tədris ilinə keçirilməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi, akademik məzuniyyət verilməsi, digər təhsil müəssisələrinə köçürülməsi, tələbələrə təqaüd təyin edilməsi və s. barədə əmr layihələri hazırlayır. Tədrislə bağlı bütün statistik məlumatların hazırlanması və lazımi orqanlara göndərilməsini təmin edir. Fakültələrin, kafedraların və digər struktur bölmələrin fəaliyyəti barədə illik hesabatlarını qəbul edir, ümumiləşdirir və universitet  illik hesabatlar hazırlayır. Tədris prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması üçün təkliflər hazırlayır. Tələbə kontingentinin hərəkətini nəzarətdə saxlayır. İşçi tədris planlarının tədris planları əsasında hazırlanmasına nəzarət edir. Təhsil haqqı ödənişindən azad olan məcburi köçkün və imtiyazlı tələbələr haqqında əmr layihəsi hazırlayır. Əmək bazarında tələbələrin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksədilməsi, onlara peşə inkişafı seçimində yardım edir. Tələbələri təşkil olunmuş təlimlər vasitəsilə ilə CV hazırlama, iş axtarma, işə  müraciət və müsabiqədə iştirak qaydaları haqqında maarifləndirir. Universitetdə tələbə qəbulu aparılan təhsil proqramlarını (ixtisasların) geniş təbliğ edir. Biznes dairələri ilə əlaqələri genişləndirir. Biznes sahəsində və elmi- pedaqoji fəaliyyətdə uğur qazanmış insanlarla görüşlər təşkil edir. Universitetdə təhsilin keyfiyyətinin monitorinqi, məlumatların toplanması, rəhbərlik tərəfindən idarəetmədə optimal qərarların verilməsini təmin etmək üçün analitik informasiyanı hazırlayır. Tədris proqramlarının dövlət standartlarına və tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirir. Daxili və xarici qiymətləndirmələrin nəticələrinə müvafiq olaraq ortaya çıxan və təkmilləşdirməyə, inkişaf etdirilməyə ehtiyac duyulan sahələrlə bağlı zəruri işləri həyata keçirir. Təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə təsir göstərən səbəbləri araşdırır və aradan qaldırılması yollarını təklif edir. Universitetin professor–müəllim heyətinin tədris-metodik fəaliyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni tədris planlarının, normativlərin, planlaşdırılmaların, hesabatların və digər sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Normativ aktlarla müvafiq işlərini təşkil edir.

Şöbə müdiri

Üzeyir Zeynalov

Tədris şöbəsinin müdiri

uzeyir.zeynalov@mdu.edu.az

tel: 055 916 12 81

Əməkdaşlar

Səbuhi Qəhramanov

tex.f.d. dosent, Tədris şöbəsinin müdir müavini

sansey_8181@mail.ru

sabuhi.qahramanov@mdu.edu.az

Günel Baxşiyeva

Tədrisin təşkili bölməsi, böyük mütəxəssis

gunel.baxshiyeva@mdu.edu.az

Elçin Tağıyev

Tədrisin təşkili bölməsi, mütəxəssis

elchin.taghiyev@mdu.edu.az

 tel: 050 978 76 88

Azad Mirzəbəyov

Tədrisin təşkili bölməsi, mütəxəssis

azad.mirzabayov@mdu.edu.az

tel: 050 712 50 60

Zenfira Tahirova 

Tədrisin təşkili bölməsi, operator-kargüzar

Lamiyə İbrahimova 

Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi, böyük mütəxəssis

tedris_keyfiyyet@mdu.edu.az

Gülnarə Qurbanova 

Tədrisin keyfiyyətinə təminat və qiymətləndirmə bölməsi, mütəxəssis

gulnara.qurbanova@mdu.edu.az

Nuran Cəfərov

Təcrübə bölməsi, mütəxəssis

nuran.cafarov@mdu.edu.az

Aysel Verdiyeva

Akademik məsləhətçi

aysel.verdiyeva@mdu.edu.az

Jalə Qasımova

Akademik məsləhətçi

jala.qasimova@mdu.edu.az

Zülfiyyə Yusibova

Statist

Şəfəq Məmmədova

Operator

Günay Sultanova 

Operator-kargüzar

Şəfiqə Məmmədova 

Operator

Xəbərlər

Elanlar

Tədrislə əlaqəli sənədlər

əmrlər, cədvəllər, imtahanlar, suallar

Əlaqə

024-27-5-85-49 tedris_shobesi@mdu.edu.az

Telefon: 024-27-5-85-49

Email: tedris_shobesi@mdu.edu.az

Ünvan:

İş günləri:I-V günlər, saat 09:00-18:00