Riyaziyyat kafedrası

Kafedra haqqında

Kafedra “Ali riyaziyyat” kafedrası kimi Mingəçevir Politexnik İnstitutunda 1991-95-ci tədris ilinə qədər qeyri-ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərmiş 1995-96-cı tədris ilindən isə ixtisas kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Belə ki, həmin tədris ilindən kafedraya İİ 02.15 “İqtisadi informasiya və avtomatik idarəetmə sistemləri” ixtisası verilmiş və ona görə də institutda “İqtisadiyyat və idarəetmə” və “Elektroenergetika və mexanika” fakültələrini əhatə edən 8 ixtisas üzrə keçirilən və aşağıda adları qeyd  olunan, “İqtisadi informasiya və AİS” ixtisası üzrə bütün ixtisas fənləri daxil olmaqla 31 fənn tədris olunmuşdur.

Fəaliyyəti dövründə kafedrada 2 dosent, 2 f.r.e.n., baş müəllim, 3 baş müəllim, 5 assistent, 2 müəllim və 1 laboratoriya müdiri olmaqla 15 əməkdaş olmuşdur.

1996-2002-ci tədris illərində kafedraya  f.r.e.n. Q.T.Kələşov rəhbərlik etmişdir. 2002-2003-cü tədris ilindən isə kafedraya f.r.e.n. dosent S.M.Mustafayev rəhbərlik edir.

2002-2003-cü tədris ilindən kafedrada 10 nəfər müəllim, 1 nəfər baş laborant fəaliyyətə başlamışdır. Onlardan 2 nəfər dosent, 2 nəfər f.r.e.n. baş müəllim, 3 nəfər baş müəllim, 3 nəfər müəllim, 1 nəfər baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2004-2005-ci tədris ilindən etibarən “Riyaziyyat və informatika” kafedrası ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərirmişdir. Kafedraya TE100200 “İnformatika” ixtisası verilmiş, ona görə də kafedra yenidən ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

2010-2011-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət standartına uyğun olaraq ixtisasın (proqramın) sifri və adı: 050509 Kompüter elmləri” olduğuna görə kafedranın adı “Riyaziyyat və kompüter elmləri” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1059 saylı 11.09.2008-ci il tarixli əmri ilə müvəqqəti əsasnaməyə uyğun olaraq 2011-2012-ci tədris ilindən kafedrada tədris kredit sistemilə aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq, yenidən formalaşan “Riyaziyyat və kompyuter elmləri”, sonradan isə “Riyaziyyat” kafedrası kimi, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə “Pedaqoji” fakültənin tərkibində fəaliyyətini davam etdirir.

Universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə 2016-cı ildən etibarən “İnformasiya texnologiyaları” kafedrası ilə birləşərək “Riyaziyyat” kafedrası özündə aşağıdakı ixtisaslarla əhatə olunmuşdur:

–   Kompüter elmləri

–   Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

–   Riyaziyyat müəllimliyi

–   İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

–   İnformasiya texnologiyaları

2018-ci ilin sentyabr ayından universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə “Riyaziyyat” kafedrasının tərkibindən “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası ayrılmış və yeni kafedra kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Kafedra hazırda özündə aşağıdakı ixtisaslarla əhatə olunmuşdur:

Bakalavr səviyyəsi üzrə:

050106 Riyaziyyat müəllimliyi

050105 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Magistr səviyyəsi üzrə:

060105 Riyaziyyat müəllimliyi

060113 İnformatika müəllimliyi

Hazırda kafedrada 22 professor-müəllim və 2 laborant fəaliyyət göstərir. Onlardan 6 nəfər dosent, 6 nəfər baş müəllim, 10 nəfər  müəllim və 2 nəfər laborantdır. Kafedrada hazırda bakalavr səviyyəsi üzrə 36, magistratura səviyyəsi üzrə 19 fənn tədris olunur.

Kafedrada 2021-2025-ci illər üçün “Riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyatın tədrisinin təkmilləşdirilməsi”, “İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyasının təkmilləşdirmək”elmi-tədqiqat işinin problemlərinin araşdırılması planlaşdırılmışdır.

İxtisas haqqında

Hazırda kafedranın tabeliyində bakalavr səviyyəsi üzrə 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” və 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisasları fəaliyyət göstərir.

Kafedrada bakalavr səviyyəsi ilə yanaşı 2016/2017-ci tədris ilindən magistr səviyyəsində 060105 “Riyaziyyat müəllimliyi” və 060113 “İnformatika müəllimliyi”, ixtisasları üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qeyd olunan ixtisaslar fəaliyyət göstərir.

Hər bir xalqın təhsilə olan ehtiyacının formalaşmasında ən vacib amil yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır. Bu gün, sabah və gələcəkdə, istər ölkə daxilində, istərsədə xaricdə ixtisasına mükəmməl yiyələnmiş kadrlara ehtiyac var. Müasir dövrdə ən çox istifadə edilən İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ilə davranmaqdan ötrü mütləq Riyaziyyat və informatika  biliklərinə yiyələnmək lazımdır. Bizim Mingəçevir Dövlət Universiteti lazımi ümummədəni və peşə kompetensiyalarına yiyələnən mütəxəssis hazırlığına tam şərait yaradır.

Universitetdə texnologiya kabinetləri, komputrer mərkəzi, zəngin kitabxana “Riyaziyyat müəllimliyi” və “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasları üzrə kazırlanan kadrlara yüksək  biliklər verməyə zəmin yaradır.  Universitetimizin yüksək ixtisaslı professor – müəllim heyəti tərəfindən ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların önündə getməyə hazır kadrlar yetişdirmək üçün hər cür imkanlar yaradılır.

Əməkdaşlar
 

Sahib Mustafayev 

sahibmustafa@mail.ru

sahib.mustafayev@mdu.edu.az

Dosent

Mehman Rəsulov 

resulov.1956@mail.ru

mehman.resulov@mdu.edu.az

Dosent

Rizvan Bağırov 

rizvanbagirov38@gmail.com

rizvan.bagirov@mdu.edu.az

Dosent

Müsəllim Hümbətov 

musallim.hummatov@mail.ru

musellim.hummetov@mdu.edu.az

Dosent

Məlahət İsmayılova 

malaxat.ismayilova.72@mail.ru

melahet.ismayilova@mdu.edu.az

Dosent

Məhəmməd Məmmədov 

Memmedov.mehemmed56@mail.ru

Mehemmed.memmedov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Vilayət  Əhmədov 

vilayete42@gmail.com

vilayet.ehmedov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Natəvan  Kələşova 

natavankalashova@mail.ru

natevan.keleshova@mdu.edu.az

Baş müəllim

Sabir Babuşov 

sabir.1112a@gmail.com

sabir.babushov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Vaqif Abdullayev

vaqifabdullayev5556@gmail.com

vaqif.abdullayev@mdu.edu.az

Baş müəllim

 

Məhparə Məmmədova 

mehparememmedova@mail.ru

mehpare.memmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Səriyyə Allahverdiyeva 

seriye_allahverdiyeva@mail.ru

seriyye.allahverdiyeva@mdu.edu.az

 Müəllim

İradə Məmmədova 

gunew-80@mail.ru

irade.memmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Tofiq Orucov 

tofiqsarvazoqlu@mail.ru

tofiq.orucov@mdu.edu.az

 Müəllim

Günel Sadıqova 

gunelehmedova19962019@gmail.com

gunnel.ehmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Niyaməddin Məmmədov 

niyameddin.mammadov91@gmail.com

niyameddin.memmedov@mdu.edu.az

 Müəllim

Gülnigar Osmanova 

gulnigarosmanova@mail.ru

gulnigar.osmanova@mdu.edu.az

 Müəllim

Səyyarə Yusifova 

seyyare.bekirova@gmail.com     

seyyare.yusifova@mdu.edu.az

 Müəllim

Rima Məmmədova 

sevincsamedova2016@mail.ru

rima.memmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Ulviyyə Aşurova 

ashurova_ulvdyye@mail.ru

ulviyye.ashurova@mdu.edu.az

Laborant

Ramazan Rəsulov 

123abcnzs@gmail.com

rustam.rasulov@mdu.edu.az

Laborant

Tədris olunan fənlər

060113 “İnformatika müəllimliyi” ixtisası üzrə (magistratura səviyyəsi)

 üzrə tədris edilən fənlər

 1. İnformatikanın tədrisi metodikasının elmi əsasları
 2. Kompyüter riyaziyyatının tədrisi metodikası
 3. İnformatika dərsliklərinin və proqramlarının formalaşdırılması metodikası
 4. İnformatika fənninin kurikulumuna dair bəzi məsələlər

 

060105 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə (magistratura səviyyəsi)

üzrə tədris edilən fənlər

 1. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
 2. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 3. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları
 4. Riyaziyyat təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
 5. Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası
 6. Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması
 7. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi strukturun elementlərinin tədrisi metodikası
 8. Məktəb riyaziyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası
 9. Məktəb riyaziyyat kursunda triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklərin həlli metodikası
 10. Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi
 11. Həcmlərin öyrənilməsi metodikası

 

050114 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə (bakalavriat səviyyəsi)

 üzrə tədris edilən fənlər

 

 1. Riyazi analiz 1
 2. Riyazi analiz 2
 3. Riyazi analiz 3
 4. Riyazi analiz 4
 5. Cəbr 1
 6. Cəbr 2
 7. Analitik həndəsə 1
 8. Analitik həndəsə 2
 9. Elementar riyaziyyat 1
 10. Elementar riyaziyyat 2
 11. Adi diferensial tənliklər
 12. Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 13. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri
 14. Hesablama riyaziyyatı
 15. Proyektiv həndəsə və qurma məsələləri
 16. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 17. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 18. Riyazi fizika tənlikləri
 19. Çoxhədlilər cəbri
 20. Riyaziyyatın tədrisi metodikası 2
 21. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri
 22. Funksional analiz
 23. Trionometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
 24. Riyaziyyat təlimində interaktiv üsulun tətbiqi

 

050115 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə (bakalavriat səviyyəsi) üzrə tədris edilən fənlər

 1. Riyazi analiz 1
 2. Riyazi analiz 2
 3. Riyazi analiz 3
 4. Riyazi analiz 4
 5. Cəbr 1
 6. Cəbr 2
 7. Analitik həndəsə 1
 8. Analitik həndəsə 2
 9. Proyektiv həndəsə və qurma məsələləri
 10. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri
 11. Elementar riyaziyyat 1
 12. Elementar riyaziyyat 2
 13. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 14. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 15. Müstəvi üzərində qurma üsulları
 16. Çoxhədlilər cəbri
 17. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 18. Trionometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər
 19. Hesablama riyaziyyatı
 20. Funksional analiz
 21. Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
 22. S/fənn: xətti proqramlaşdırma məsələləri
 23. Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli
 24. Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri
 25. Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 26. Trionometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Laboratoriyalar

İnformatika laboratoriyasından istifadə olunur.

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masala
Layihələr

Mingəçevir Təhsil şöbəsi və ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə yardım edilməsi məqsədilə riyaziyyat bölmələrinin tədrisi metodikasına həsr olunmuş konfrans.

Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Müəllimlərin adı, soyadı

  Məqalənin adı

  Jurnalın adı

  Mustafayev Sahib Mustafa

  «Али рийазиййатдан чалышмалар» Dərs vəsaiti,

  Минэячевир,2000

  Сярщяд мясяляси цчцн лимит удулма принсипи вя Парсиал шяртляр

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил

  Йарымсонсуз дцз хятт цчцн бир сярщяд мясялясинин щялли

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил

  Об устойчивости решений многомерных интегральных уравнений Вольтера на полуоси

  «Су тясяррцфаты вя мцщяндис коммуникасийа системляри» факцлтясинин елми ясярляр топлусу. Аз.МИУ.,Бакы.2004-сц ил.

  «Диференсиал тянликляр» дярс вясаити

  Минэячевир,2004-жц ил.

  Об однозначной разрешимости одной краевой задачи для уравнения Гельмгольца.

  БДУ, Елми конфрансынын материаллары, (нойабр 2006)

  «Бязи игтисади динамик мясялялярин рийази моделляшмяси»

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянжя 2008

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010

  Рийази физика тянликляри, dərs vəsaiti

  Бакы-2011, 214 сящ

  Proqramın hazırlanması texnologiyası: Layihələndirmə və testləşdirmə 

   

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Cəmiyyət və işsizlik(Cəmiyyətin işsizlik problemindən necə qurtulmaq olar?)

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin perspektivləri

  “Heydər Əliyev və Azərbaycanda Energetikanin inkişafi“ mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfransının materialları, Mingəçevir 2014-cü il, 66-68

  О соударении клина с гибкой неоднородной нитью

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр»№21 Эянcя 2015

  Sonsuz çubuqda istilikkeçirmə tənliyi üçün Koşi məsələsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Rezultatdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması”

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016

  Bərk cisimlə zərbədən qeyri-bircins çevik elastik sapın qırılmasının riyazi modeli

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016

  `İşsizliyin riyazi modelinin qurulması haqqında

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması nəzəriyyəsi və metodikası

  Dərs vəsaiti, Mingəçevir 2018

  Situasiya məsələləri şagirdlərin riyazi təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi resursu kimi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar”movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

  Riyaziyyat təlimində şagirdlərin vizual – qrafiki informasiyanı riyaziləşdirmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar” Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Kələşov Qəhrəman Tapdıq

  Хрупкое разрушение клепаной панели, ослабленном бесконечным рядом прямолинейных трещин

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции сб. АзТУ. Баку, 1992, с. 4-6

  Укругопластичемкое разрушение тонкой пластины, усиленной периодической системой ребер жесткости из металического компазиционного материала.

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции cб.Аз.ТУ. Баку, 1992, С 13-15

  Контактная задача для клепанной пластины, ослабленной периодической системной трещин.

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции cб. Аз.ТУ. Баку, 1992, С. 17-20

  Сяртлик габырьалары иля эцжляндирилмиш вя кянарлары гаршылыглы тясирдя олан чатларын дюври системи иля зяифлядилмиш еластики лювщя цчцн ялагя мясяляси.

  МПИ-нин 5 иллийиня щяср олунмуш конфрансın материаллары. Минэячевир, 1996, səhifə 46-51.

  Хятти жябрин елементляри вя аналитик щяндяся

  Минэячевир, Сяда, 1998, 200 сящifə

  Али рийазиййат курсу üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1998, 22 səhifə

  Информатика фянни üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1999, 18 сящifə

  Nazik elastik lövhədə çatın böhran anına kimi inkişafının diaqramı

  Аз.ТУ  елми ясярляри, Bakı, 1999, səhifə 139-142.

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн Али рийазиййат курсу цзря методик эюстяришляр.

  Минэячевир, Сяда, 1999, 64 сящifə

  Фортран ЫВ

  Минэячевир, Сяда, 1999, 70 сящifə

  Бакалавр пиллясиндя тящсил алан тялябялярин тяжрцбя кечмяляри цчцн цмуми програм вя методик эюстяриш.

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1999, 15 сящifə

  Автомаитлашдырылмыш лайищяляндирмя системляринин ясаслары фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 18 сящifə

  Автоматлашдырылмыш лайищяляндирмя системляринин рийази вя лингвистик тяминаты  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 12 сящifə

   

  Информасийанын ишлянмясинин вя идаряетмянин автоматлашдырылмыш системляринин аппарат вя програм васитяляри  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 14 сящifə

  Информасийа емалынын телекоммуникасийа васитяляри  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 14 сящифя

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Минэячевир, Сяда, 2000, 400 сящifə

  Сащя вектор кими

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın материаллары. Минэячевир, 2002, səhifə  53-57

  Конденсаторда вакумун азалмасынын тящлили алгоритми

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансын материаллары. 2002,  səhifə  59-62.

  Хятти програмлашдырма

  Минэячевир, Сяда, 2002, 205 сящифя

  Бязи иникасларын Йакобианы щаггында

  Азярбайжан мемарлыг вя иншаат университети. Су тясяррцфаты вя мцщяндис коммуникасийа системляри факцлтясинин елми ясярляр топлусу.

  № 7. Бакы, Елм-2003, səhifə 403-407.

  Диференсиал тянликляр

  Минэячевир, Сяда, 2004, 130 сящифя

  Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı

  Mingəçevir, Сяда, 2009, 131 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2010, 28 səhifə

  Qüvvət sırasının yığılma intervalı və radiusu

  Минэячевир Политехниk Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın mатериаллары. Минэячевир, 2011, səhifə 18-20.

  Elementar funksiyaların Makloren sırasına ayrılışı

  Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 20 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Минэячевир, 2011, səhifə 21-22

  Mцsbət hədli sıraların yığılması haqqında Koşi-Maklorenin inteqral əlaməti

  Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər. (19-20).  Gəncə, 2011. səhifə 13-15.

  Sıralar

  Mingəçevir, Səda, 2012, 114 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 24 səhifə

  Tam əmsallı n dərəcəli tənliklərin köklərinin axtarılması üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2015, səhifə 41-43

   

  Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan  məsələlərin həlli fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 14 səhifə.

  Orta məktəbdə Xətlərlə hüdudlanmış fiqurların sahələrinin və fırlanmadan alınan cisimlərin həcmlərinin hesablanmasına müəyyən inteqralın tətbiqləri

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 149-153

  Rasional tənliklərin həlli

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 251-254

  Riyazi analiz fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2016,  24 səhifə

   

  Üstlü tənliklərin həll üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2019

  Sistem tənliklərin həlli üsulları

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” MDU-nun 11-12 dekabr 2020-ci ildə keçiriləcək konfransının materialları

  Rəsulov Mehman Bulud

  Определение деформированного состояния несущего каркаса зеркальной антенны радиотелескопа РТ-70 под действием собтсвенного веса

  Изв. АН Аз.ССР, Сер.физ.-техн. и мат. Наук, 1981, № 6, с. 116-123

  Торможение роста периодической системы  прямолинейных трещин с инородными включениями

  Матер, УΙ респ. Конф Молодых ученых по матем. и мех., посвящ. 40-летию По-беды АН Аз.ССР,Баку: Элм,1985, Ч.2,С.157-160.

  Оптимизация торможения роста периодических прямолинейных трещин с инородными  периодическими упругими  включениями

   Изв. АН Аз.ССР сер. ФТМН,1986, Т.7,№5 С.149-155.

  Определение оптималъноного натяга в двоякопериодической решетке с инородными включениями

  АН А.ССР Ин-т матема- еики механики-Баку, 1987,17с. Ι ил.-Библиогр.: 6 назв.-Рус.-Деп. В  ВИНИТИ 02.04.87,

  № 2403-В87

  Напряженно-деформированное  состояние двоякопериодической решетки, ослабленной  двоякопериодической системой прямолинейных трещин, при посадочных  напряжениях

  АН А.ССР Ин-т математики механики-Баку, 1988,20с. 3 ил.-Библиогр.: 6 назв.-Рус.-Деп. В  ВИНИТИ 01.03.88,

  № 1647-В88

  Напряженно-деформированное  состояние пластины, ослабленной  периодической системой круговых отверстий и прямолинейных трещин, при посадочных напряжениях

  В сб.”некоторые вопросы математического моделирования” Баку Изд-во ЕЛМ,1988 с.189-199

  Упругое равновесие пластины, ослабленной периодической системой круговых отверстий и прямолинейных трещин, при посадочных напряжениях

  Матер. lX респ.конф. молодых ученых по  матем. и мех./АН Аз. ССР ИММ, Баку: ЕЛМ, 1989 с.264-265

  Упругое равновесие пластины, ослабленной двоякопериодической системой круговых отверстий, при рабочих и посадочных напряжениях

  Матер. Х респ. Конф. Молодых ученых по математике и механике./АН Аз.ССР ИММ, Баку: ЭЛМ, 1991, С.204-205

  Дюври дцзхятли чатлар системи иля зяифлядилмиш мцстявидя даиряви харижи материалын отурдулмасындан йаранан эярэинлик-деформасийа вязиййяти

  МПИ-нин 5 иллийиня щяср олунмуш елми-практики конфрансын материаллары. Минэячевир, 1996. Сящ. 28-32

  Ейлер дцстурунун мцхтялиф  цсулларла чыхарылышы

  Сан-Марино БЕА Академик Мяркязи Азярб. Филиалынын (Минэячевир ш.) илк бурахылышына щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Минэячевир, 1997. Сящ.140-143

  Икили-дюври дцзхятли чатлар системи иля зяифлядилмиш мцстявидя даиряви харижи материалын отурдулмасындан йаранан эярэинлик-деформасийа вязиййяти

  Сан-Марино БЕА Академик Мяркязи Азярб. Филиалынын (Минэячевир ш.) илк бурахылышына щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Минэячевир, 1997. Сящ.144-148

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Минэячевир,2000

   

  Эмпирическая формула для расчета поверхностного натяжения жидких насышенных углеводородов с открытой цепью на границе с воздухом

  «Кимyа  вя нефткимйасы» jурналы.2001. №3 сящ 51-52

  Гейри- хятти тянлийин тякрарланан кюкляринин Нйутон цсулу иля тапылмасы

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил, səh.66-73

  Гцввянин оха нязярян моментинин тядрис методикасы

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-cи ил, səh.90-93

  «Хятти програмлашдырма»

  Минэячевир,2002

  «Riyazi analiz» фянни

  Минэячевир,2004

  Чохюлчцлц Евклит фязасынын симплексин цз щипермцстявиляри иля щиссяляря бюлцнмяси

  Азярбайжан Техники Университетинин Елми Ясярляри, 2004, №1 сящ 82-83

  Ики мяжщуллу хятти програмлашдырма мясялясинин щялли цчцн алгоритм

  Екологийа вя Су Тясяррцфаты. Елми –Техники вя Итещсалат jурналы. 2004, №1 сящ 109-112

  «Инфоrmатика» фянни

  Минэячевир,2008

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010, №17-18 сящ 109

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin kompleks nöqtədə qiymətini hesablamaq üçün Hörner sxeminin ümumiləşməsi

  Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans Gəncə, 2011 səh.110-112

  Məntiq funksiyalarının hesabi şəkildə ifadə olunması

  Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans Gəncə, 2011 səh.104-106

  Qeyri-xətti tənliyin sadə və təkrar köklərinin tapılması

  Mingəçevir Politexnik İstitutunun 20 illiyinə  həsr olunmuş Konfrans,2011 səh 38-40

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Mingəçevir Politexnik İstitutunun 20 illiyinə  həsr olunmuş Konfrans 2011 səh 41-42

  Riyazi məntiq fənni üzrə

  Минэячевир,2011

   

  Aran iqtisadi rayonu üzrə məktəblilərin təhsilində İKT-nin rolu.

  Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu.: Reallıqlar və Perspektiv inkişaf Respublika Elmi-praktik konfransının materialları. (6-7 dekabr 2013-cü il) Mingəçevir 2013. səh 122-124

  “Aran iqtisadi rayon üzrə məktəblilərin təhsılındə İKT-nin rolu”

  “Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: Reallıqlar və prespektiv inkişaf” adlı respublika elmi konfransının materialları, 2013

  Verilmiş zaman intervalında en kəsikli naqildən keçən elektrik yükünün hesablanması zamanı Simpson (parabola) və düzbucaqlılar metodunun dəqiqliyinin müqayisə edilməsi

  H.Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı. Respublika Elmi konfransınin materialları, 28-29 noyabr 2014-cü il, səh 83-87

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014, №1, səh.72-75

  Leverye üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin əmsallarının EXCEL-də hesablanması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015,   səh.5-6

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin EXCEL-də qurulması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015,   səh.14-15

  Məxsusi ədədlərin qismən tapılması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015, səh.16-17

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015, səh.24-25

  “İnformatika” fənni

  Mingəçevir  2015

  “Analitik həndəsə” fənni

  Mingəçevir  2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015, səh.84-86

  Matrisin xarakteristik çoxhədlisinin tapılması üçün tətbiq olunan metodların əlaqələndirilməsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015, səh.82-84

  Diri Baba türbəsi YUNESKO siyahısına layiq abidədir

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016, səh.68-70

  Çoxhədlinin köklərinin məxsusi qiymət kimi tapılması

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016, səh.162-165

  Eyni matrisdən istifadə etməklə çoxhədlinin hasilinin və müxtəlif tərtibli matrislərin xarakteristik çoxhədlisinin Excel cədvəl prosessorunda tapılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.63-64

   

  Dərəcəni azaltma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.133-134

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.294-295

  “Rekursiv üsulla xaraktreistik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.296-297

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin yüksək tərtibli törəmələrinin determinantlarla ifadə olunması

  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2018, səh.253

  Təpələrindən keçən hipermüstəvilərin tənlikləri verilmiş simpleksin təpələrinin taplması

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 6-7 dekabr 2019, səh.586

  Məxsusi ədədlərin paralel axtarılması

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagrışlar” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Hümmətov Müsəllim Möhsüm

  Dərəcəni azaltma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.133-134

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.294-295

  “Rekursiv üsulla xaraktreistik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.296-297

  Xətti cəbr və analitik həndəsənin elementləri

  Bakı, Səda, 1978

  Ali riyaziyyatdan çalışmalar

  Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2000

  Системы линейных уравнений над кольцами главных идеалов

  Mingəçevir Pİ-n-n 10-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2002

  Ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda sahə anlayışı

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2007, №4

  Bəzi Dedekind halqaları üzərində xətti tənliklər sistemi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2008, №4

  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

  Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2008

  Parçada kəsilməz funksiyanın xassələrinin bərabərsizliklərin həllinə tətbiqi

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2008, №4

  Применение производной к решению некоторых задач повышенной трудности школьного курса математики

  Перспективы развития современной школы. Научно методический журнал. Воронежский государственный педагогический университет. “Мастеринг”, 2009, №2

  Həndəsi fiqurların kombinasiyasına aid ekstremal məsələlərin həllinə törəmənin tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2009, №2

  Fiziki xarakterli bəzi məsələlərin həllinə törəmənin tətbiqi

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009,  №2

  Inteqral anlayışı fəndaxili və fənlərarası əlaqənin reallaşdırılması vasitəsi kimi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2009, №6

  Məktəb riyaziyyat kursunda diferensial anlayışı və onun tətbiqləri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009,  №3-4

   

  Применение производной к решению некоторых задач повышенной трудности школьного курса математики

  “Высшая школа Казахстана” Международное научно- педагогическое издание, 2012, №2

  Məktəb riyaziyyat kursunda analizin əsas anlayışlarının mənimsənilməsindəki bəzi çətinliklərin psixoloj-məntiqi əsasları, onların aradan qaldırılmasının yolları və vasitələri

  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika konfransı, tezislər. Qafqaz Universiteti” 06-07 may2010-cu il

  Riyazi analizin bəzi mühüm anlayışlarının məktəb riyaziyyat məsələlərinin həllinə tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2011, №2

  Respublikamızda müəllim hazırlığının vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr

  “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları

  Parçada kəsilməz funksiyanın xassələrinin bərabərsizliklərin həllinə tətbiqi

  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların ümumrespublika konfransının materialları

  Психолого-педагогические основы трудностей усвоение основных понятий математического анализа, пути способы их устранения

  Материалы XI международной научно-практической конференции. Теории и методика преподавание фундаментальных науки. Украины, Криворойский национальный университет. 11-12 апрель 2013

  Təqribi hesablamalara törəmənin tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2011, №5

  Riyaziyyat-6   (məsləhətçi statusu ilə)

  “Şərq-Qərb” nəşriyyat evi. 2013-cü il

  Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın kəsilməzlik və monotonluq xassəsinin bəzi tənliklərin həllinə tətbiqi

   

  Maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi anlayışının bəzi həndəsə məsələlərinin həllinə tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2015, №1

  Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın kəsilməzlik və monotonluq xassəsinin bəzi tənliklərin həllinə tətbiqi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Həndəsi fiqurların kombinasiyasına aid ekstremal məsələlərin həllinə  törəmənin tətbiqi

  “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”.. Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

  Dirixle prinsiri

  Şəxssiyyət, cəmiyyət, dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar. Respublika elmi konfransının materialları. 6-7 dekabr 2019-cu il. Mingəçevir Dövlət Universiteti.

  Dirixle prinsiri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil institutu. Elmi əsərlər, №1, 2020

  İsmayılova Məlahət Fərrux

  О регулярной размеши-мости одного класса операторно-диффе-ренциальных уравнений  четвертого порядка эллиптического типа

   

  Бакинский Государственный Университет, Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена корреспондента  НАНА, заслуженного деятеля науки, доктора физико-математичес-ких наук, профессора Арифа Алигейдар оглы Бабаева, Баку, 2004, с.87

  Чохюлчцлц евклид фязасынын симплексин цз щипермцстявиляри  иля щиссяляря бюлцнмяси

  Азярбайжан Техники Университети, Елми ясярляр, ХЫЫЫ жилд, № 1, Бакы, 2004 , с. 82-83

  Дифференсиал тянликляр (дярс вясаити)

  Азярбайжан Республикасы «Минэячевир  Полиграфийа мцяссисяси» ММЖ, Минэячевир, 2004

  On the solvaility of one class of fourth order elliptic type operator-differen-tial equations

  Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы, Рийазиййат вя Механика Институтунун  ясярляри, ХХЫЫЫ, Бакы, Елм, 2005, с.53-57

  О разрешимости одного  класса оперативно-дифференциальных уравнений эллиптического типа четвертого  порядка

   АМЕА–нин мцхбир  цзвц, профессор И.Т.Мяммядовун анадан олмасынын 50-иллийиня  щяср  олунмуш рийазиййат  вя  механика  цзря Бейнялхалг конфрансын тезисляри, Бакы, 2005, с.99

  О разрешимости одного  класса операторно-дифферен-циальных уравнений в частных производных чет-вертого  порядка в гильбер-товом пространстве.

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 4, 2006, с. 5-10

  О существовпнии и единственности регулярно решения одного класса операторно – дифференциальных уравнений четвертого порядка

  Нахчыван Мцяллимляр Институту «Рийазиийат, механика вя информатиканын мцасир проблемляри» бейнялхалг симпозиумум тезисляри, Нахчыван, 2007, сящ. 47

  О разрешимости одного  класса операторно-дифферен-циальных уравнений четвертого  порядка на весовых пространствах.

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 3, 2008, с.47-52

  О некоторых оценках норм операторов промежуточных производных

  Бакы Дювлят Университети-нин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг елми конфранс материаллары,  2009, s. 45-47

  On solvabity of fourth order operator diferential equations of elliptic type on weight spaces

  Tibilisi International Centre of Mathematics and Informatics,

  Bulletin of TICMI, Volume 13, 2009, s.21-29

  Об обобщенных решенииях некоторых операторно-диффе-ренцильных уравнений четвертого порядка

  Бакы Дювлят Университе-тинин Хябярляри ъурналында № 1, 2011, 52-58

  О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых ространствах

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Условия разрешимости одного класса операторно дифференциальных уравнений четвертого порядка в частных производных

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 3, 2012, səh 79-87

  Азярбайжанда електрон юдямя системляри

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  Bir spektral məsələnin requlyarlaşmış izinin hesablanması

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, səh. 110-113.2014

  Banax fəzalarında sürüşmə operatorları

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası”,  Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaların asimptotikası”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

   

  Kompaktda təyin olunmuş kəsilməz funksiyaların Banax fəzasında izometrik sürüşmə operatorunun tipləri

  Respublika Elmi Konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qlobal Tendensiyalar və Müasir Azərbaycan movzusunda Respublika Elmi Konfransı”. 7-8 may 2018

  “Müasir dünyada fundamental və tətbiqi tədqiqatlar”

  XXV Beynəlxalq Elmi və Praktik konfransın,  Sankt-Peterburq 2019

  Parçada kəsilməz funksiyalar fəzasının tədqiqi”

  Respublika Elmi Konfransın Mingəçevir Dövlət Universitetində “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 2019

  Dörd tərtibli xüsusi törəməli operator-diferensial tənliklərin həll olunmasının tədqiqi

  2019-cu ilin noyabr ayında Almaniyada olan LAMBERT Academıc Publishing adlı nəşriyyatda monoqrafiya

  “Yüksək tərtibli elliptik tip operator-diferensial tənliklərin bir sinfinin həll olunması haqqında”

  Respublika Elmi Konfransının “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagrışlar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 11-12 dekabr 2020

  Hilbert fəzasında dördtərtibli xüsusi tötəməli operator-diferensial tənliklərin umümiləşmiş həll olunması haqqında

  Pereyaslav şəhərində  İscience (Интернаука) jurnalında cap edilmişdir. 2020-ci ilin iyul ayında

   

  Bağırov Rizvan Yusif

  О применении метода Пикара к решению нелинейных  интегральных уравнений с запаздывающим аргументом

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.947 10 səh.

  Об ограниченных решениях  интегро-дифференциальных уравнений нейтрального  типа

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.948  9 səh.

  О начальных задачах для интегро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументами

  Деп. ВИНИТИ, №3069-82  УДК517.968.7  20 səh.

  Об ограниченных решениях  функционально-дифференциальных уравнений

  Деп. ВИНИТИ, №3070-82 УДК517.947  6 səh.

  О краевых задачах для интегро-дифференциальных уравнений в Гильбертовом пространстве с авторегулируемым отклонением аргумента

  Деп. ВИНИТИ, №4159-88 УДК517.929.7  38 səh.

  Orta məktəbdə həndəsə dərsləri səmərələliyinin artırılması yolları.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik şurasının 08.07.1997 ci il qərarı. ADP 1997.   48 səh.

  Краевая задача для системы интегро-дифференциальных уравнений нейтрального  типа

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası N1-2 1997.  8 səh.

  Həndəsi anlayışların öyrədilməsində ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası N3, 1998.  4 səh.

  Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX  sinifləri üçün riyaziyyat proqramı və yoxlama yazı işləri.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik şurasının 15.05.2006 tarixli qərarı 2006.  95 səh.

  О применении метода Пикара к решению нелинейных  интегральных уравнений с запаздывающим аргументом

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.947 10 səh.

  Ümumtəhsil məktəblilərinin X-XI  sinifləri üçün riyaziyyat proqramı və yoxlama yazı işləri.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik şurasının 15.05.2006 ci il tarixli qərarı. 2007.  88 səh.

  V  sinif şagirdləri üçün riyaziyyatdan diferensiasiyalı test tapşırıqları.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi metodik. 15.05.2006 qərarı. 2008.              77 səh.

  Funksional diferensial tənliklərin həllinin məhdudluğu haqqında.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri.N3, 2009.             4 səh.

  Краевая задача линейных  интегро-дифференциальных операторных  уравнений с отклоняющимся аргументами

  Pedaqoji Universitet xəbərləri.N4, 2009.             8 səh.

  Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları

  Mingəçevir. 2011. 238 səh.

  Neytral tip inteqro-diferensial tənliklərin həllinin məhdudluğu haqqında.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4, 2013.            4 səh.

  О начальной  задаче  для одной системы интегрально-дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4, 2014.           4 səh.

  Pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursunda “Funksiya və onun xassələri ” mövzusunun tədrisinə dair.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N2, 2014.            3 səh.

  Pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursunda “Nisbət və tənasüb” mövzusunun tədrisinə dair.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4,  2014.          4 səh.

   

  Parametrdən asılı bəzi məsələlərin həlli

  Respublika Elmi Konfransın Mingəçevir Dövlət Universitetində “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 2019

  Hissə-hissə inteqrallamanın tədrisinə dair

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

   

  Məmmədov Məhəmməd Nazim

  «Али рийазиййат»

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1998

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн «Али рийазиййат» курсу üzrə metodik göstərişlər

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 1999-жу ил, 1-68

  Бакалавр пиллясиндя тящсил алан тялябяляр цчцн «Али рийазиййатдан чалышмалар»

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 2000-жи ил, 1-375

  «Йарымсонсуз дцз хятт цчцн бир сярщяд мясялясинин щялли»

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2001-жи ил

  «Хятти програмлашдырма»

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 2002-жи ил, 205

  «Тятбиги рийазиййат» фянни 

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2003-жц ил,8

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн «Тятбиги рийазиййат» фянни

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2003-жц ил,15

  «Диференсиал тянликляр»

  Минэячевир,2004-cц ил, сящ.130

  Об одной модели гидроупругой задачи при поперечном ударе твёрдым телом по гибкой связи

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №5-6, Эянжя-2007

  Решение задачи о поперечном ударе конусом по гибкой упругопластической мембране

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №7-8, Эянжя-2008

  Гейри-сялис заман сыраларынын модификасийа олунмуш цсулла прогнозлашдырылмасы

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №9-10, Эянжя-2008

  «Рийазиййат» фянни

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2009

  «Бирдяйишянли функсийаларын интеграл щесабы»

  Минэячевир ш. Мятбяяси 2009-жу ил

  Верилянлярин пайланма сыхлыьы ясасында гейри-сялис заман сыраларынын прогнозлашдырылмасы

  Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми хябярляр ъурналы, №15-16, Эянжя-2010 сящ.13-21

  Рийази физика тянликляри

  Бакы-2011 214сящ

  «О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых пространствах»

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Verilmiş zaman intervalında en kəsikli naqildən keçən elektrik yükünün hesablanması zamanı Simpson(parabola) düzbucaqlılar metodunun dəqiqliyinin müqayısə edilməsi”

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, 2014

  Sonsuz çubuqda istilikkeçirmə tənliyi üçün Koşi məsələsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının  materialları 2015

   

  Rezultantdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının materialları 2016

  “Məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaların asimptotikası”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Amortizasiya və amortizasiyanın xətti modeli

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

  İqtisadi proseslərdə limitin analizi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

  Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin statistik metodu adlı məqalə

  Respublika Elmi Konfransı Mingəçevir Dövlət Universiteti Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar”, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Əhmədov Vilayət Uğurlu

  «Бязи аналитик функсийалар сырасы щаггында»

  Азербайcан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин Елми ясярляр топлусу 2003.

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Азярбыйжан Республикасы «Минэячевир Полиграфийа мцяссисяси» ММС. Минэячевир 2004.

  «Чохъюлчцлц Евклид фязанын симплексин цз щипермцстявиляри иля щиссяляря бюлцнмяси»

  Азярбайжан Техники Университетин Елми ясярляр топлусу 2004.

  «Чевик  еластик  пластик мембранйа конусла ениня зярбя щагда мясялянин щялли»

  Азярбайжан Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» 7-8 2008

  «Харижи мцщитин тязйигини нязяря алмагла чевик сапа бярк жисимля зярбя мясялясинин рийази модели »

  Азярбайжан Технолоэийа Университети: Республика Елми-Практик конфрансынын материаллары.   Жилд-2  ил 2010

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinini tapılması üçün alqoritm”

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Universal çoxluğu faiz dəyişməsi olan qeyri-səlis zaman sıralarının proqnozlaşdırılması”

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Aran iqtisadi rayon üzrə məktəblilərin təhsılındə İKT-nin rolu”

  “Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: Reallıqlar və prespektiv inkişaf” adlı respublika elmi konfransının materialları, 2013

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universiteti. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin EXCEL-də qurulması”

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Rezultatdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması”

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin determinantlarla ifadəsi

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi əsərlər” toplusu, Gəncə,2017

  Ümumiləşmiş funksiyaların tətbiqləri

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin, Mühəndislik fakültəsi,elmi konfrans  materialları, Mingəçevir 2017

  Kompaktda təyin olunmuş kəsilməz funksiyaların Banax fəzasında izometrik sürüşmə operatorunun tipləri

  Heydər Əliyevin 95-ci  ildönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans, Mingəçevir, may 2018

   

  Kompleks əmsallı çoxhədlilər

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

  Babuşov Sabir Nəriman

  “İkili dövrü düz xətlə çatlar sistemi ilə zəiflədilmiş müstəvidə dairəvı xarici materialın oturdulmasından yaranan gərginlik deformasiya vəziyyəti”

  Elmi konfrans

  San-MarinoBEA, AMİ Mingəçevir filialı. Mingəçevir-1997, səh 144-148

  “Funksiyanın qabarıqlığı və bərabərsizliklərin isbatı”

  Elmi əsərlər”San-MarinoBEA, AM Mingəçevir filialı.Bakı-1999 səh 172-176

  “Respublikamızda  müəllim hazırlığınin vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr”

  Beynəlxalq Elmi konfrans 28-29sentyabr .Bakı-2009           səh 310-311

  “Təhsildə kompüterin rolu.Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnalogiyalarınin rolu”

  Respublika elmi metodiki konfrans

  Bakı-2011 səh34-36

  Görkəmli alim Zahid Xəlilovun anadan olmasınin 100-illiyi.

  “Mingəçevir işıqları”-2012 səh 4

  Məktəb riyaziyyat kursunda  diferensial tənlik anlayışı və onun tətbiqləri

  Az.Resp.Təhsil pr. inst. Elmi əsərləri. Bakı-2009. №3          səh 145-149

  “Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı buraxılan səhvlər və onların korreksiya edilməsi”

  “Fizika ,riyaziyyat və astranomiya tədrisi”№3, 2014 səh 46-51

  “Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasınin  köməyi ilə ikidəyişənli tənliklərin həlli”

  “Fizika ,riyaziyyat və astranomiya tədrisi”№1, 2015 səh 26-31

  Vektorların skalyar hasili haqqında Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin çətinliyi yüksək olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Respublika Elmi konfransının materialları Mingəçevir Dövlət Universiteti 2015 noyabr  səh 130-134

  Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması

  Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi Əsərləri   N 1 2016

  “Funksional analiz” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üçün

  Mingəçevir-2016

  “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üçün

  Mingəçevir-2016

   

  “Həndəsə” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Bəzi tip istehsal məsələlərinin optimal həllinin tapılmasında analitik həndəsənin tətbiqi”

  Qloballaşma və regional inteqrasiya Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016 noyabr.     səh 302-303

  Ümumtəhsil məktəblərdə bəzi riyazi anlayışların

  formalaşdırılmasında məsələlərdən  istifadə

  Universitetin Pedaqoji fakültəsi.    Azərbaycanda  Təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar adlı konfrans, 2017

  Pedaqoji  təcrübə  üçün  proqram

  Pedaqoji fakültənin elmi şurası pr.2 /2015

  Riyyaziyat  dərslərində şagirdlərin  məntiqi  təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  Şagirdlərin sərbəst düşünmə qabiliyyətinin inkişafında həndəsə məsələlərinin rolu

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

  Bəzi bərabərsizliklərin həndəsi məsələlərə tətbiqi

  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  2020  

  Abdullayev Vaqif Şahismayıl

  Riyazi induksiya mütodundan istifadə etmədən bəzi cəm düsturlarının çıxarılışı və onların tətbiqi

  Elm, təhsil və həyat qəzeti Bakı 2012-ci il

  Bəzi kvadrat kök daxil olan ifadələrin qiymətlərinin səmərəli üsulla tapılması

  Bakı-2012

  İensen bərabərsizliyi və onun olimpiada tipli çalışmalara tətbiqi. Təhsil problemləri istitutu

  Bakı-2013

  Vektorların skalyar hasili haqqında Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin çətinliyi olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  MDU. Mingəçevir-2015

  Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması. Təhsil problemləri istitutu.

  Bakı-2016

  “Funksional analiz” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Riyazi analiz kursundan məsələ və misallar” adlı dərs vəsaiti, kitabı.

  Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi

  MDU EŞ Protokol № 02,02.11.2017

  Bərabərsizliklərin bəzi üsullarla isbatı haqqında

  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  7-8 may  2018

  İbtidai funksiyanın çətinliyi yüksəık olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

  Bəzi bərabərsizliklərin həndəsi məsələlərə tətbiqi

  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  2020   

  Kələşova Natəvan Həmdiyyə

  Чевик еластик-пластик сапа кцт пазла сяс сцрятиндян бюйцк реъимдя  зярбя        

  «Елми хябярляр» № 13-14  Азярбайжан Технолоэийа Университети 2009

  Чевик гейри хятти еластик сапа кцт пазла сяс сцрятиндян бюйцк реъимдя  зярбя

  «Йейинти, тохужулуг вя йцнэцл сянайе сащяляринин актуал проблемляри» мювзусунда елми практик конфранс, 2011

  Qüvvət sırasının yığılma intervalı və radiusu

  Минэячевир Политехниk Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın mатериаллары. Минэячевир, 2011, səhifə 18-20.

  Elementar funksiyaların Makleron sırasına ayrılışı

  Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 20 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Минэячевир, 2011, səhifə 21-22

  Mцsbət hədli sıraların yığılması haqqında Koşi-Makleronun inteqral əlaməti

  Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər. (19-20).  Gəncə, 2011. səhifə 13-15.

  Sıralar

  Mingəçevir, Səda, 2012, 114 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 24 səhifə

  Tam əmsallı n dərəcəli tənliklərin köklərinin axtarılması üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2015, səhifə 41-43

  Banax fəzalarında sürüşmə operatorları

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası”,  Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan  məsələlərin həlli fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 14 səhifə.

  Rasional tənliklərin həlli

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 251-254

  Riyazi analiz fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2016,  24 səhifə

   

   

   

  Məmmədova Məhparə Səməd

  О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых пространствах

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Bir spektral məsələnin requlyarlaşmış izinin hesablanması

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, səh. 110-113.2014

  Азярбайжанда електрон юдямя системляри

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014

  Leverye üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin əmsallarının EXCEL-də hesablanması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Analitik həndəsə” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti,  2015

  “Riyaziyyat” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti,  2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Orta məktəbdə “Xətlərlə hüdudlanmış fiqurların sahələrinin və fırlanmadan alınan cisimlərin həcmlərinin hesablanması”na müəyyən inteqralın tətbiqləri

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının materialları 2016,səh.153-155

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Минэячевир, 2016

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin determinantlarla ifadəsi

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi əsərlər” toplusu, Gəncə,2017

  Ümumtəhsil məktəblərdə bəzi riyazi anlayışların

  formalaşdırılmasında məsələlərdən  istifadə

  Universitetin Pedaqoji fakültəsi.    Azərbaycanda  Təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar adlı konfrans, 2017

  “Elementar riyaziyyat” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti, 2018

  Riyyaziyat  dərslərində şagirdlərin  məntiqi  təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi

  Heydər Əliyevin 95-ci  ildönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans, may,2018

  Hissə-hissə inteqrallamanın tədrisinə dair

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

  Allahverdiyeva Səriyyə İnqilab

   O некоторых свойствах коэффицентами

  İnformasiya  texnologiyaları  və tətbiqi proqramlar  mövzusunda gənc tədqiqatçıların III respublika elmi konfransının  materialları.  Bakı  Dövlət Universiteti. Bakı – may – 2004. Səh.67-68

  “ O соотношениях между некоторыми коэффициентами многошагового метода типа Обрешкова”

   

  Тезисы научной конференции , посвященной 70-летию  члена –корреспондента  НАНА,заслуженного деятеля науки , доктора физико- математических наук , прфессора Арифа Алигейдар оглы Бабаева БГУ.  30.XI.04 – 01.XII.04 Баку. Səh.44-46

  “ Об одной модификации многошагового метода “

  Техналогии и методики в образовании Научно – Тнхнический журнал, 2011. №4 Воронеж  2011. Səh. 27-30

  «Применение гибридного метода к решнию интeгро-диффернциалных уравнений типа Вольтерра

   Bakı  Dövlət Universiteti  Mexanika –Riyaziyyat fakultəsi.

  Azərbaycannın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin ahadan olmasınin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Riyaziyyat və Mexanıkanın actual problemləri “ adlı Respublika elmi konfransının  materialları.

  (07-08 may 2013 –cü il ). Bakı -2013. Səh. 181

  “ Об одном применении модификации многошагового метода к решению интегрвльного уравнения Вольтерра второго рода “

   

  Bakı  Dövlət Universiteti.Görkəmli alim və ictimai xadim,AMEA –nın müxbir üzvü Dövlət mükafatı laureatı , Əməkdar elm vadimi , BDU – nun sabiq rektoru , fizika –riyaziyyat elmləri doktoru professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 10 dekabr . 2015 –ci il. Səh. 210-213

  Об одной краевой задаче для уравнения Буссинеска-Лява с нелокальными    интегральными по времени условиями второго рода

   

   

  Azərbaycan  Respublikasi  Təhsil Nazirliyi, Sumqayit  Dövlət  Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Riyaziyyat və mexanika Institutu .  Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunur.Riyaziyyatin nəzəri və tətbiqi problemləri Beynəlxalq  Elmi Konfransin  materiallari. 25-26  may  2017-ci il.Səh158-159

  Линейные обратные задачи для гиперболического  уравнения с нелокальным по времени условиям     .

   

  Международной научно-технической конференции «Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем», г.Пенза.

   

  Korparativ informasiya sistemləri

  AKU-nun Elmi Metodiki Şurasının 28 fevral 2019-cu il 6 saylı protokolu, Elm və təhsil, Bakı – 2019

  Методы обучения информатике в начальной школе

  Azərbaycan  Respublikasi  Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Təhsildə İKT,  Elmi metodiki jurnal, Bakı – 2019

  Hesablama riyaziyyatı üzrə praktiki iş

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi metodiki Şurasının 27 sentyabr 2019-cu il 1 saylı protokol, bakı – 2019

  Aспекты организации взаимодействия пользователей единого информационного пространства предприятия

  East european scientific Journal. Volume 1     9(61),2020   part 1

   

  An inverse boundary value problem for the boussinesq-love equation with nonlocal integral condition

  Turkic World  Mathematical Society (TWMS) Journal of Pure and Applied Mathematics., V.11, N.2, 2020. Pp.226-237

  İnformatika elminin formalaşması və inkişafi

  Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi Respublika elmi konfransının materialları Bakı 2020

   

  Nonlinear inverse boundary value problem for the boussinesq-love equation with integral conditions

  Proceedings of the 7 th International Conference on control and optimization with industrial applications Volume II 26-28 August, 2020

  Babayev Rövşən Fərrux

  The embedding theorems in generalized Sobolev-Morrey type space

  Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri  beynəlxalq elmi konfransı, 2017” Səh 30

  “Some properties of functions from generalized Sobolev-Morrey type spaces”

  Mathematica Aeterna. Bolqarıstan. Sofiya. №4, 2017

  Məmmədova İradə Əli

  Bərabərsizliklərin bəzi üsullarla isbatı haqqında

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  İnformasiya və kommunikasiya texnlogiyalarının cəmiyyətdə və təhsildə əhəmiyyəti

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin təhsildə əhəmiyyəti

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

  Riyaziyyat  dərslərində  keyfiyyətin  inkişaf  etdirilməsinin  əhəmiyyəti

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar” Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Ismayılova Sevda Camal

  Orta  məktəb  riyaziyyat  kursunda  məsələnin  şərhinə  görə  tənlik  tərtibi

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı Bakı, 2014

   

  Məsələ həllində  yol verilən metodik səhvlər

  Kurikulum elmi-metodik jurnalı, Oktyabr – dekabr 2015

   

  V-IX siniflərdə Riyaziyyatın  tədrisində yaranan problemlərin həlli yolları

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı, 2016

   

  Fənlərarası əlaqələrin şagirdlərin riyazi təfəkkürünn  inkişafında  rolu

  Azərbaycan Respublikasının Bakı Qızlar İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı 2018

   

  Студенттердин математикалык ой жугуртуусун онуктуруу окутуунун башкы максаттарынын бири болуп саналат

  Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана 2018

   

  Tənlik  tərtib etməklə  məsələ həllində  şagirdlərin  yaradıcı  fəaliyyətinin  xüsusiyyətləri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı 2018

   

  Formation  of  independent problem compilation skills of the student

  Педагогика  и психология  в современном мире: Теоретические и практичес­кие  исследования Avqust 2019

   

  Təfəkkürün  inkişafı  problemlərinin araşdırılmasında  riyaziyyatın rolu

  Qloballaşma  və Regional  İnteqrasiya  – Respublika elmi konfransının  materialları Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

   

  Milli dəyərlərin aşılanmasında riyaziyyatın rolu

  Milli – mədəni irs və onun qloballaşma  şəraitində təbıliği  məsələləri Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

   

  Методологические ошибки, допущенные при решении задач

  World Science, Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Russia, 2016

   

  The importance of  solving the  problem  by equating in formation students  mathematical  thinking

  Riyaziyyat  və mexanikanın  müasir  problem­ləri, akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr  olunmuş  Beynəlxalq  konfrans Bakı 2017

   

  Orucov Tofiq Sərvaz

  “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması nəzəriyyəsi və metodikası”

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin 12.12.2018-ci il tarixli 182 № li əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Mingəçevir 2018

   

   

  “Riyaziyyat dərslərində fənlərarası əlaqənin təmin edilməsi”

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Elmi metodik jurnal, 2011, №2

   

  “Tərs funksiyanın proobraz vasitəsi ilə təyini, xassələri və tapılması üsulları”

  Fizika, Riyaziyyat və İnformatika tədrisi. Elmi metodiki məcmuə, 2012, №2, səh21-25

   

  “Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı buraxılan səhvlər və onların korreksiya edilməsi”

  Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi metodik məcmuə 3(203) 2014 səh. 46- 51

   

  “Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin tapılmasının köməyi ilə ikidəyişənli tənliklərin həlli”.

  Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi metodik məcmuə 1(205) 2015 səh. 26-31

   

  “ Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin riyazi – kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi”

  “ Kurikulum” 2015 № 2,XXX cild(vol) səh. 77-80

   

  Situasiya məsələləri şagirdlərin riyazi təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi resursu kimi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar”movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

   

  Sadıqlı Günel İlqar

  Parametrdən asılı bəzi məsələlərin həlli

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

Elanlar

Kafedranın ixtisaslarına  2021-2022-ci tədris ili üçün abituriyentlərə müraciət edilib.

Əlaqə

Riyaziyyat kafedrası

Kafedra haqqında

Kafedra “Ali riyaziyyat” kafedrası kimi Mingəçevir Politexnik İnstitutunda 1991-95-ci tədris ilinə qədər qeyri-ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərmiş 1995-96-cı tədris ilindən isə ixtisas kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Belə ki, həmin tədris ilindən kafedraya İİ 02.15 “İqtisadi informasiya və avtomatik idarəetmə sistemləri” ixtisası verilmiş və ona görə də institutda “İqtisadiyyat və idarəetmə” və “Elektroenergetika və mexanika” fakültələrini əhatə edən 8 ixtisas üzrə keçirilən və aşağıda adları qeyd  olunan, “İqtisadi informasiya və AİS” ixtisası üzrə bütün ixtisas fənləri daxil olmaqla 31 fənn tədris olunmuşdur.

Fəaliyyəti dövründə kafedrada 2 dosent, 2 f.r.e.n., baş müəllim, 3 baş müəllim, 5 assistent, 2 müəllim və 1 laboratoriya müdiri olmaqla 15 əməkdaş olmuşdur.

1996-2002-ci tədris illərində kafedraya  f.r.e.n. Q.T.Kələşov rəhbərlik etmişdir. 2002-2003-cü tədris ilindən isə kafedraya f.r.e.n. dosent S.M.Mustafayev rəhbərlik edir.

2002-2003-cü tədris ilindən kafedrada 10 nəfər müəllim, 1 nəfər baş laborant fəaliyyətə başlamışdır. Onlardan 2 nəfər dosent, 2 nəfər f.r.e.n. baş müəllim, 3 nəfər baş müəllim, 3 nəfər müəllim, 1 nəfər baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2004-2005-ci tədris ilindən etibarən “Riyaziyyat və informatika” kafedrası ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərirmişdir. Kafedraya TE100200 “İnformatika” ixtisası verilmiş, ona görə də kafedra yenidən ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

2010-2011-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət standartına uyğun olaraq ixtisasın (proqramın) sifri və adı: 050509 Kompüter elmləri” olduğuna görə kafedranın adı “Riyaziyyat və kompüter elmləri” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1059 saylı 11.09.2008-ci il tarixli əmri ilə müvəqqəti əsasnaməyə uyğun olaraq 2011-2012-ci tədris ilindən kafedrada tədris kredit sistemilə aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq, yenidən formalaşan “Riyaziyyat və kompyuter elmləri”, sonradan isə “Riyaziyyat” kafedrası kimi, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə “Pedaqoji” fakültənin tərkibində fəaliyyətini davam etdirir.

Universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə 2016-cı ildən etibarən “İnformasiya texnologiyaları” kafedrası ilə birləşərək “Riyaziyyat” kafedrası özündə aşağıdakı ixtisaslarla əhatə olunmuşdur:

–   Kompüter elmləri

–   Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

–   Riyaziyyat müəllimliyi

–   İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

–   İnformasiya texnologiyaları

2018-ci ilin sentyabr ayından universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə “Riyaziyyat” kafedrasının tərkibindən “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası ayrılmış və yeni kafedra kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Kafedra hazırda özündə aşağıdakı ixtisaslarla əhatə olunmuşdur:

Bakalavr səviyyəsi üzrə:

050106 Riyaziyyat müəllimliyi

050105 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Magistr səviyyəsi üzrə:

060105 Riyaziyyat müəllimliyi

060113 İnformatika müəllimliyi

Hazırda kafedrada 22 professor-müəllim və 2 laborant fəaliyyət göstərir. Onlardan 6 nəfər dosent, 6 nəfər baş müəllim, 10 nəfər  müəllim və 2 nəfər laborantdır. Kafedrada hazırda bakalavr səviyyəsi üzrə 36, magistratura səviyyəsi üzrə 19 fənn tədris olunur.

Kafedrada 2021-2025-ci illər üçün “Riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyatın tədrisinin təkmilləşdirilməsi”, “İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyasının təkmilləşdirmək”elmi-tədqiqat işinin problemlərinin araşdırılması planlaşdırılmışdır.

İxtisas haqqında

Hazırda kafedranın tabeliyində bakalavr səviyyəsi üzrə 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” və 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisasları fəaliyyət göstərir.

Kafedrada bakalavr səviyyəsi ilə yanaşı 2016/2017-ci tədris ilindən magistr səviyyəsində 060105 “Riyaziyyat müəllimliyi” və 060113 “İnformatika müəllimliyi”, ixtisasları üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qeyd olunan ixtisaslar fəaliyyət göstərir.

Hər bir xalqın təhsilə olan ehtiyacının formalaşmasında ən vacib amil yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır. Bu gün, sabah və gələcəkdə, istər ölkə daxilində, istərsədə xaricdə ixtisasına mükəmməl yiyələnmiş kadrlara ehtiyac var. Müasir dövrdə ən çox istifadə edilən İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ilə davranmaqdan ötrü mütləq Riyaziyyat və informatika  biliklərinə yiyələnmək lazımdır. Bizim Mingəçevir Dövlət Universiteti lazımi ümummədəni və peşə kompetensiyalarına yiyələnən mütəxəssis hazırlığına tam şərait yaradır.

Universitetdə texnologiya kabinetləri, komputrer mərkəzi, zəngin kitabxana “Riyaziyyat müəllimliyi” və “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasları üzrə kazırlanan kadrlara yüksək  biliklər verməyə zəmin yaradır.  Universitetimizin yüksək ixtisaslı professor – müəllim heyəti tərəfindən ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların önündə getməyə hazır kadrlar yetişdirmək üçün hər cür imkanlar yaradılır.

Əməkdaşlar
 

Qəhrəman Kələşov 

qahraman.kalashov@mail.ru

qehreman.keleshov@mdu.edu.az

Dosent

Mehman Rəsulov 

resulov.1956@mail.ru

mehman.resulov@mdu.edu.az

Dosent

Rizvan Bağırov 

rizvanbagirov38@gmail.com

rizvan.bagirov@mdu.edu.az

Dosent

Müsəllim Hümbətov 

musallim.hummatov@mail.ru

musellim.hummetov@mdu.edu.az

Dosent

Məlahət İsmayılova 

malaxat.ismayilova.72@mail.ru

melahet.ismayilova@mdu.edu.az

Dosent

Məhəmməd Məmmədov 

Memmedov.mehemmed56@mail.ru

Mehemmed.memmedov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Vilayət  Əhmədov 

vilayete42@gmail.com

vilayet.ehmedov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Natəvan  Kələşova 

natavankalashova@mail.ru

natevan.keleshova@mdu.edu.az

Baş müəllim

Sabir Babuşov 

sabir.1112a@gmail.com

sabir.babushov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Vaqif Abdullayev

vaqifabdullayev5556@gmail.com

vaqif.abdullayev@mdu.edu.az

Baş müəllim

Rövşən Babayev 

rovsanbaba77@gmail.com

rovshen.babayev@mdu.edu.az

 Müəllim

Məhparə Məmmədova 

mehparememmedova@mail.ru

mehpare.memmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Səriyyə Allahverdiyeva 

seriye_allahverdiyeva@mail.ru

seriyye.allahverdiyeva@mdu.edu.az

 Müəllim

İradə Məmmədova 

gunew-80@mail.ru

irade.memmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Tofiq Orucov 

tofiqsarvazoqlu@mail.ru

tofiq.orucov@mdu.edu.az

 Müəllim

Günel Sadıqova 

gunelehmedova19962019@gmail.com

gunnel.ehmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Niyaməddin Məmmədov 

niyameddin.mammadov91@gmail.com

niyameddin.memmedov@mdu.edu.az

 Müəllim

Gülnigar Osmanova 

gulnigarosmanova@mail.ru

gulnigar.osmanova@mdu.edu.az

 Müəllim

Səyyarə Yusifova 

seyyare.bekirova@gmail.com     

seyyare.yusifova@mdu.edu.az

 Müəllim

Rima Məmmədova 

sevincsamedova2016@mail.ru

rima.memmedova@mdu.edu.az

 Müəllim

Ulviyyə Aşurova 

ashurova_ulvdyye@mail.ru

ulviyye.ashurova@mdu.edu.az

Laborant

Ramazan Rəsulov 

123abcnzs@gmail.com

rustam.rasulov@mdu.edu.az

Laborant

Tədris olunan fənlər

060113 “İnformatika müəllimliyi” ixtisası üzrə (magistratura səviyyəsi)

 üzrə tədris edilən fənlər

 1. İnformatikanın tədrisi metodikasının elmi əsasları
 2. Kompyüter riyaziyyatının tədrisi metodikası
 3. İnformatika dərsliklərinin və proqramlarının formalaşdırılması metodikası
 4. İnformatika fənninin kurikulumuna dair bəzi məsələlər

 

060105 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə (magistratura səviyyəsi)

üzrə tədris edilən fənlər

 1. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
 2. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 3. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları
 4. Riyaziyyat təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
 5. Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası
 6. Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması
 7. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi strukturun elementlərinin tədrisi metodikası
 8. Məktəb riyaziyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası
 9. Məktəb riyaziyyat kursunda triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklərin həlli metodikası
 10. Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi
 11. Həcmlərin öyrənilməsi metodikası

 

050114 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə (bakalavriat səviyyəsi)

 üzrə tədris edilən fənlər

 

 1. Riyazi analiz 1
 2. Riyazi analiz 2
 3. Riyazi analiz 3
 4. Riyazi analiz 4
 5. Cəbr 1
 6. Cəbr 2
 7. Analitik həndəsə 1
 8. Analitik həndəsə 2
 9. Elementar riyaziyyat 1
 10. Elementar riyaziyyat 2
 11. Adi diferensial tənliklər
 12. Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 13. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri
 14. Hesablama riyaziyyatı
 15. Proyektiv həndəsə və qurma məsələləri
 16. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 17. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 18. Riyazi fizika tənlikləri
 19. Çoxhədlilər cəbri
 20. Riyaziyyatın tədrisi metodikası 2
 21. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri
 22. Funksional analiz
 23. Trionometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
 24. Riyaziyyat təlimində interaktiv üsulun tətbiqi

 

050115 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə (bakalavriat səviyyəsi) üzrə tədris edilən fənlər

 1. Riyazi analiz 1
 2. Riyazi analiz 2
 3. Riyazi analiz 3
 4. Riyazi analiz 4
 5. Cəbr 1
 6. Cəbr 2
 7. Analitik həndəsə 1
 8. Analitik həndəsə 2
 9. Proyektiv həndəsə və qurma məsələləri
 10. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri
 11. Elementar riyaziyyat 1
 12. Elementar riyaziyyat 2
 13. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 14. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 15. Müstəvi üzərində qurma üsulları
 16. Çoxhədlilər cəbri
 17. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 18. Trionometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər
 19. Hesablama riyaziyyatı
 20. Funksional analiz
 21. Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
 22. S/fənn: xətti proqramlaşdırma məsələləri
 23. Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli
 24. Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri
 25. Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 26. Trionometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Laboratoriyalar

İnformatika laboratoriyasından istifadə olunur.

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masala
Layihələr

Mingəçevir Təhsil şöbəsi və ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə yardım edilməsi məqsədilə riyaziyyat bölmələrinin tədrisi metodikasına həsr olunmuş konfrans.

Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Müəllimlərin adı, soyadı

  Məqalənin adı

  Jurnalın adı

  Mustafayev Sahib Mustafa

  «Али рийазиййатдан чалышмалар» Dərs vəsaiti,

  Минэячевир,2000

  Сярщяд мясяляси цчцн лимит удулма принсипи вя Парсиал шяртляр

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил

  Йарымсонсуз дцз хятт цчцн бир сярщяд мясялясинин щялли

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил

  Об устойчивости решений многомерных интегральных уравнений Вольтера на полуоси

  «Су тясяррцфаты вя мцщяндис коммуникасийа системляри» факцлтясинин елми ясярляр топлусу. Аз.МИУ.,Бакы.2004-сц ил.

  «Диференсиал тянликляр» дярс вясаити

  Минэячевир,2004-жц ил.

  Об однозначной разрешимости одной краевой задачи для уравнения Гельмгольца.

  БДУ, Елми конфрансынын материаллары, (нойабр 2006)

  «Бязи игтисади динамик мясялялярин рийази моделляшмяси»

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянжя 2008

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010

  Рийази физика тянликляри, dərs vəsaiti

  Бакы-2011, 214 сящ

  Proqramın hazırlanması texnologiyası: Layihələndirmə və testləşdirmə 

   

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Cəmiyyət və işsizlik(Cəmiyyətin işsizlik problemindən necə qurtulmaq olar?)

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin perspektivləri

  “Heydər Əliyev və Azərbaycanda Energetikanin inkişafi“ mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfransının materialları, Mingəçevir 2014-cü il, 66-68

  О соударении клина с гибкой неоднородной нитью

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр»№21 Эянcя 2015

  Sonsuz çubuqda istilikkeçirmə tənliyi üçün Koşi məsələsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Rezultatdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması”

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016

  Bərk cisimlə zərbədən qeyri-bircins çevik elastik sapın qırılmasının riyazi modeli

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016

  `İşsizliyin riyazi modelinin qurulması haqqında

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması nəzəriyyəsi və metodikası

  Dərs vəsaiti, Mingəçevir 2018

  Situasiya məsələləri şagirdlərin riyazi təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi resursu kimi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar”movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

  Riyaziyyat təlimində şagirdlərin vizual – qrafiki informasiyanı riyaziləşdirmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar” Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Kələşov Qəhrəman Tapdıq

  Хрупкое разрушение клепаной панели, ослабленном бесконечным рядом прямолинейных трещин

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции сб. АзТУ. Баку, 1992, с. 4-6

  Укругопластичемкое разрушение тонкой пластины, усиленной периодической системой ребер жесткости из металического компазиционного материала.

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции cб.Аз.ТУ. Баку, 1992, С 13-15

  Контактная задача для клепанной пластины, ослабленной периодической системной трещин.

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции cб. Аз.ТУ. Баку, 1992, С. 17-20

  Сяртлик габырьалары иля эцжляндирилмиш вя кянарлары гаршылыглы тясирдя олан чатларын дюври системи иля зяифлядилмиш еластики лювщя цчцн ялагя мясяляси.

  МПИ-нин 5 иллийиня щяср олунмуш конфрансın материаллары. Минэячевир, 1996, səhifə 46-51.

  Хятти жябрин елементляри вя аналитик щяндяся

  Минэячевир, Сяда, 1998, 200 сящifə

  Али рийазиййат курсу üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1998, 22 səhifə

  Информатика фянни üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1999, 18 сящifə

  Nazik elastik lövhədə çatın böhran anına kimi inkişafının diaqramı

  Аз.ТУ  елми ясярляри, Bakı, 1999, səhifə 139-142.

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн Али рийазиййат курсу цзря методик эюстяришляр.

  Минэячевир, Сяда, 1999, 64 сящifə

  Фортран ЫВ

  Минэячевир, Сяда, 1999, 70 сящifə

  Бакалавр пиллясиндя тящсил алан тялябялярин тяжрцбя кечмяляри цчцн цмуми програм вя методик эюстяриш.

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1999, 15 сящifə

  Автомаитлашдырылмыш лайищяляндирмя системляринин ясаслары фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 18 сящifə

  Автоматлашдырылмыш лайищяляндирмя системляринин рийази вя лингвистик тяминаты  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 12 сящifə

   

  Информасийанын ишлянмясинин вя идаряетмянин автоматлашдырылмыш системляринин аппарат вя програм васитяляри  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 14 сящifə

  Информасийа емалынын телекоммуникасийа васитяляри  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 14 сящифя

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Минэячевир, Сяда, 2000, 400 сящifə

  Сащя вектор кими

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın материаллары. Минэячевир, 2002, səhifə  53-57

  Конденсаторда вакумун азалмасынын тящлили алгоритми

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансын материаллары. 2002,  səhifə  59-62.

  Хятти програмлашдырма

  Минэячевир, Сяда, 2002, 205 сящифя

  Бязи иникасларын Йакобианы щаггында

  Азярбайжан мемарлыг вя иншаат университети. Су тясяррцфаты вя мцщяндис коммуникасийа системляри факцлтясинин елми ясярляр топлусу.

  № 7. Бакы, Елм-2003, səhifə 403-407.

  Диференсиал тянликляр

  Минэячевир, Сяда, 2004, 130 сящифя

  Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı

  Mingəçevir, Сяда, 2009, 131 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2010, 28 səhifə

  Qüvvət sırasının yığılma intervalı və radiusu

  Минэячевир Политехниk Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın mатериаллары. Минэячевир, 2011, səhifə 18-20.

  Elementar funksiyaların Makloren sırasına ayrılışı

  Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 20 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Минэячевир, 2011, səhifə 21-22

  Mцsbət hədli sıraların yığılması haqqında Koşi-Maklorenin inteqral əlaməti

  Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər. (19-20).  Gəncə, 2011. səhifə 13-15.

  Sıralar

  Mingəçevir, Səda, 2012, 114 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 24 səhifə

  Tam əmsallı n dərəcəli tənliklərin köklərinin axtarılması üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2015, səhifə 41-43

   

  Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan  məsələlərin həlli fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 14 səhifə.

  Orta məktəbdə Xətlərlə hüdudlanmış fiqurların sahələrinin və fırlanmadan alınan cisimlərin həcmlərinin hesablanmasına müəyyən inteqralın tətbiqləri

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 149-153

  Rasional tənliklərin həlli

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 251-254

  Riyazi analiz fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2016,  24 səhifə

   

  Üstlü tənliklərin həll üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2019

  Sistem tənliklərin həlli üsulları

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” MDU-nun 11-12 dekabr 2020-ci ildə keçiriləcək konfransının materialları

  Rəsulov Mehman Bulud

  Определение деформированного состояния несущего каркаса зеркальной антенны радиотелескопа РТ-70 под действием собтсвенного веса

  Изв. АН Аз.ССР, Сер.физ.-техн. и мат. Наук, 1981, № 6, с. 116-123

  Торможение роста периодической системы  прямолинейных трещин с инородными включениями

  Матер, УΙ респ. Конф Молодых ученых по матем. и мех., посвящ. 40-летию По-беды АН Аз.ССР,Баку: Элм,1985, Ч.2,С.157-160.

  Оптимизация торможения роста периодических прямолинейных трещин с инородными  периодическими упругими  включениями

   Изв. АН Аз.ССР сер. ФТМН,1986, Т.7,№5 С.149-155.

  Определение оптималъноного натяга в двоякопериодической решетке с инородными включениями

  АН А.ССР Ин-т матема- еики механики-Баку, 1987,17с. Ι ил.-Библиогр.: 6 назв.-Рус.-Деп. В  ВИНИТИ 02.04.87,

  № 2403-В87

  Напряженно-деформированное  состояние двоякопериодической решетки, ослабленной  двоякопериодической системой прямолинейных трещин, при посадочных  напряжениях

  АН А.ССР Ин-т математики механики-Баку, 1988,20с. 3 ил.-Библиогр.: 6 назв.-Рус.-Деп. В  ВИНИТИ 01.03.88,

  № 1647-В88

  Напряженно-деформированное  состояние пластины, ослабленной  периодической системой круговых отверстий и прямолинейных трещин, при посадочных напряжениях

  В сб.”некоторые вопросы математического моделирования” Баку Изд-во ЕЛМ,1988 с.189-199

  Упругое равновесие пластины, ослабленной периодической системой круговых отверстий и прямолинейных трещин, при посадочных напряжениях

  Матер. lX респ.конф. молодых ученых по  матем. и мех./АН Аз. ССР ИММ, Баку: ЕЛМ, 1989 с.264-265

  Упругое равновесие пластины, ослабленной двоякопериодической системой круговых отверстий, при рабочих и посадочных напряжениях

  Матер. Х респ. Конф. Молодых ученых по математике и механике./АН Аз.ССР ИММ, Баку: ЭЛМ, 1991, С.204-205

  Дюври дцзхятли чатлар системи иля зяифлядилмиш мцстявидя даиряви харижи материалын отурдулмасындан йаранан эярэинлик-деформасийа вязиййяти

  МПИ-нин 5 иллийиня щяср олунмуш елми-практики конфрансын материаллары. Минэячевир, 1996. Сящ. 28-32

  Ейлер дцстурунун мцхтялиф  цсулларла чыхарылышы

  Сан-Марино БЕА Академик Мяркязи Азярб. Филиалынын (Минэячевир ш.) илк бурахылышына щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Минэячевир, 1997. Сящ.140-143

  Икили-дюври дцзхятли чатлар системи иля зяифлядилмиш мцстявидя даиряви харижи материалын отурдулмасындан йаранан эярэинлик-деформасийа вязиййяти

  Сан-Марино БЕА Академик Мяркязи Азярб. Филиалынын (Минэячевир ш.) илк бурахылышына щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Минэячевир, 1997. Сящ.144-148

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Минэячевир,2000

   

  Эмпирическая формула для расчета поверхностного натяжения жидких насышенных углеводородов с открытой цепью на границе с воздухом

  «Кимyа  вя нефткимйасы» jурналы.2001. №3 сящ 51-52

  Гейри- хятти тянлийин тякрарланан кюкляринин Нйутон цсулу иля тапылмасы

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил, səh.66-73

  Гцввянин оха нязярян моментинин тядрис методикасы

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-cи ил, səh.90-93

  «Хятти програмлашдырма»

  Минэячевир,2002

  «Riyazi analiz» фянни

  Минэячевир,2004

  Чохюлчцлц Евклит фязасынын симплексин цз щипермцстявиляри иля щиссяляря бюлцнмяси

  Азярбайжан Техники Университетинин Елми Ясярляри, 2004, №1 сящ 82-83

  Ики мяжщуллу хятти програмлашдырма мясялясинин щялли цчцн алгоритм

  Екологийа вя Су Тясяррцфаты. Елми –Техники вя Итещсалат jурналы. 2004, №1 сящ 109-112

  «Инфоrmатика» фянни

  Минэячевир,2008

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010, №17-18 сящ 109

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin kompleks nöqtədə qiymətini hesablamaq üçün Hörner sxeminin ümumiləşməsi

  Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans Gəncə, 2011 səh.110-112

  Məntiq funksiyalarının hesabi şəkildə ifadə olunması

  Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans Gəncə, 2011 səh.104-106

  Qeyri-xətti tənliyin sadə və təkrar köklərinin tapılması

  Mingəçevir Politexnik İstitutunun 20 illiyinə  həsr olunmuş Konfrans,2011 səh 38-40

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Mingəçevir Politexnik İstitutunun 20 illiyinə  həsr olunmuş Konfrans 2011 səh 41-42

  Riyazi məntiq fənni üzrə

  Минэячевир,2011

   

  Aran iqtisadi rayonu üzrə məktəblilərin təhsilində İKT-nin rolu.

  Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu.: Reallıqlar və Perspektiv inkişaf Respublika Elmi-praktik konfransının materialları. (6-7 dekabr 2013-cü il) Mingəçevir 2013. səh 122-124

  “Aran iqtisadi rayon üzrə məktəblilərin təhsılındə İKT-nin rolu”

  “Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: Reallıqlar və prespektiv inkişaf” adlı respublika elmi konfransının materialları, 2013

  Verilmiş zaman intervalında en kəsikli naqildən keçən elektrik yükünün hesablanması zamanı Simpson (parabola) və düzbucaqlılar metodunun dəqiqliyinin müqayisə edilməsi

  H.Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı. Respublika Elmi konfransınin materialları, 28-29 noyabr 2014-cü il, səh 83-87

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014, №1, səh.72-75

  Leverye üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin əmsallarının EXCEL-də hesablanması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015,   səh.5-6

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin EXCEL-də qurulması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015,   səh.14-15

  Məxsusi ədədlərin qismən tapılması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015, səh.16-17

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015, səh.24-25

  “İnformatika” fənni

  Mingəçevir  2015

  “Analitik həndəsə” fənni

  Mingəçevir  2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015, səh.84-86

  Matrisin xarakteristik çoxhədlisinin tapılması üçün tətbiq olunan metodların əlaqələndirilməsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015, səh.82-84

  Diri Baba türbəsi YUNESKO siyahısına layiq abidədir

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016, səh.68-70

  Çoxhədlinin köklərinin məxsusi qiymət kimi tapılması

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016, səh.162-165

  Eyni matrisdən istifadə etməklə çoxhədlinin hasilinin və müxtəlif tərtibli matrislərin xarakteristik çoxhədlisinin Excel cədvəl prosessorunda tapılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.63-64

   

  Dərəcəni azaltma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.133-134

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.294-295

  “Rekursiv üsulla xaraktreistik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.296-297

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin yüksək tərtibli törəmələrinin determinantlarla ifadə olunması

  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2018, səh.253

  Təpələrindən keçən hipermüstəvilərin tənlikləri verilmiş simpleksin təpələrinin taplması

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 6-7 dekabr 2019, səh.586

  Məxsusi ədədlərin paralel axtarılması

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagrışlar” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Hümmətov Müsəllim Möhsüm

  Dərəcəni azaltma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.133-134

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.294-295

  “Rekursiv üsulla xaraktreistik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.296-297

  Xətti cəbr və analitik həndəsənin elementləri

  Bakı, Səda, 1978

  Ali riyaziyyatdan çalışmalar

  Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2000

  Системы линейных уравнений над кольцами главных идеалов

  Mingəçevir Pİ-n-n 10-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2002

  Ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda sahə anlayışı

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2007, №4

  Bəzi Dedekind halqaları üzərində xətti tənliklər sistemi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2008, №4

  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

  Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2008

  Parçada kəsilməz funksiyanın xassələrinin bərabərsizliklərin həllinə tətbiqi

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2008, №4

  Применение производной к решению некоторых задач повышенной трудности школьного курса математики

  Перспективы развития современной школы. Научно методический журнал. Воронежский государственный педагогический университет. “Мастеринг”, 2009, №2

  Həndəsi fiqurların kombinasiyasına aid ekstremal məsələlərin həllinə törəmənin tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2009, №2

  Fiziki xarakterli bəzi məsələlərin həllinə törəmənin tətbiqi

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009,  №2

  Inteqral anlayışı fəndaxili və fənlərarası əlaqənin reallaşdırılması vasitəsi kimi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2009, №6

  Məktəb riyaziyyat kursunda diferensial anlayışı və onun tətbiqləri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009,  №3-4

   

  Применение производной к решению некоторых задач повышенной трудности школьного курса математики

  “Высшая школа Казахстана” Международное научно- педагогическое издание, 2012, №2

  Məktəb riyaziyyat kursunda analizin əsas anlayışlarının mənimsənilməsindəki bəzi çətinliklərin psixoloj-məntiqi əsasları, onların aradan qaldırılmasının yolları və vasitələri

  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika konfransı, tezislər. Qafqaz Universiteti” 06-07 may2010-cu il

  Riyazi analizin bəzi mühüm anlayışlarının məktəb riyaziyyat məsələlərinin həllinə tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2011, №2

  Respublikamızda müəllim hazırlığının vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr

  “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları

  Parçada kəsilməz funksiyanın xassələrinin bərabərsizliklərin həllinə tətbiqi

  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların ümumrespublika konfransının materialları

  Психолого-педагогические основы трудностей усвоение основных понятий математического анализа, пути способы их устранения

  Материалы XI международной научно-практической конференции. Теории и методика преподавание фундаментальных науки. Украины, Криворойский национальный университет. 11-12 апрель 2013

  Təqribi hesablamalara törəmənin tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2011, №5

  Riyaziyyat-6   (məsləhətçi statusu ilə)

  “Şərq-Qərb” nəşriyyat evi. 2013-cü il

  Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın kəsilməzlik və monotonluq xassəsinin bəzi tənliklərin həllinə tətbiqi

   

  Maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi anlayışının bəzi həndəsə məsələlərinin həllinə tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2015, №1

  Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın kəsilməzlik və monotonluq xassəsinin bəzi tənliklərin həllinə tətbiqi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Həndəsi fiqurların kombinasiyasına aid ekstremal məsələlərin həllinə  törəmənin tətbiqi

  “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”.. Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

  Dirixle prinsiri

  Şəxssiyyət, cəmiyyət, dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar. Respublika elmi konfransının materialları. 6-7 dekabr 2019-cu il. Mingəçevir Dövlət Universiteti.

  Dirixle prinsiri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil institutu. Elmi əsərlər, №1, 2020

  İsmayılova Məlahət Fərrux

  О регулярной размеши-мости одного класса операторно-диффе-ренциальных уравнений  четвертого порядка эллиптического типа

   

  Бакинский Государственный Университет, Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена корреспондента  НАНА, заслуженного деятеля науки, доктора физико-математичес-ких наук, профессора Арифа Алигейдар оглы Бабаева, Баку, 2004, с.87

  Чохюлчцлц евклид фязасынын симплексин цз щипермцстявиляри  иля щиссяляря бюлцнмяси

  Азярбайжан Техники Университети, Елми ясярляр, ХЫЫЫ жилд, № 1, Бакы, 2004 , с. 82-83

  Дифференсиал тянликляр (дярс вясаити)

  Азярбайжан Республикасы «Минэячевир  Полиграфийа мцяссисяси» ММЖ, Минэячевир, 2004

  On the solvaility of one class of fourth order elliptic type operator-differen-tial equations

  Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы, Рийазиййат вя Механика Институтунун  ясярляри, ХХЫЫЫ, Бакы, Елм, 2005, с.53-57

  О разрешимости одного  класса оперативно-дифференциальных уравнений эллиптического типа четвертого  порядка

   АМЕА–нин мцхбир  цзвц, профессор И.Т.Мяммядовун анадан олмасынын 50-иллийиня  щяср  олунмуш рийазиййат  вя  механика  цзря Бейнялхалг конфрансын тезисляри, Бакы, 2005, с.99

  О разрешимости одного  класса операторно-дифферен-циальных уравнений в частных производных чет-вертого  порядка в гильбер-товом пространстве.

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 4, 2006, с. 5-10

  О существовпнии и единственности регулярно решения одного класса операторно – дифференциальных уравнений четвертого порядка

  Нахчыван Мцяллимляр Институту «Рийазиийат, механика вя информатиканын мцасир проблемляри» бейнялхалг симпозиумум тезисляри, Нахчыван, 2007, сящ. 47

  О разрешимости одного  класса операторно-дифферен-циальных уравнений четвертого  порядка на весовых пространствах.

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 3, 2008, с.47-52

  О некоторых оценках норм операторов промежуточных производных

  Бакы Дювлят Университети-нин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг елми конфранс материаллары,  2009, s. 45-47

  On solvabity of fourth order operator diferential equations of elliptic type on weight spaces

  Tibilisi International Centre of Mathematics and Informatics,

  Bulletin of TICMI, Volume 13, 2009, s.21-29

  Об обобщенных решенииях некоторых операторно-диффе-ренцильных уравнений четвертого порядка

  Бакы Дювлят Университе-тинин Хябярляри ъурналында № 1, 2011, 52-58

  О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых ространствах

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Условия разрешимости одного класса операторно дифференциальных уравнений четвертого порядка в частных производных

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 3, 2012, səh 79-87

  Азярбайжанда електрон юдямя системляри

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  Bir spektral məsələnin requlyarlaşmış izinin hesablanması

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, səh. 110-113.2014

  Banax fəzalarında sürüşmə operatorları

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası”,  Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaların asimptotikası”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

   

  Kompaktda təyin olunmuş kəsilməz funksiyaların Banax fəzasında izometrik sürüşmə operatorunun tipləri

  Respublika Elmi Konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qlobal Tendensiyalar və Müasir Azərbaycan movzusunda Respublika Elmi Konfransı”. 7-8 may 2018

  “Müasir dünyada fundamental və tətbiqi tədqiqatlar”

  XXV Beynəlxalq Elmi və Praktik konfransın,  Sankt-Peterburq 2019

  Parçada kəsilməz funksiyalar fəzasının tədqiqi”

  Respublika Elmi Konfransın Mingəçevir Dövlət Universitetində “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 2019

  Dörd tərtibli xüsusi törəməli operator-diferensial tənliklərin həll olunmasının tədqiqi

  2019-cu ilin noyabr ayında Almaniyada olan LAMBERT Academıc Publishing adlı nəşriyyatda monoqrafiya

  “Yüksək tərtibli elliptik tip operator-diferensial tənliklərin bir sinfinin həll olunması haqqında”

  Respublika Elmi Konfransının “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagrışlar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 11-12 dekabr 2020

  Hilbert fəzasında dördtərtibli xüsusi tötəməli operator-diferensial tənliklərin umümiləşmiş həll olunması haqqında

  Pereyaslav şəhərində  İscience (Интернаука) jurnalında cap edilmişdir. 2020-ci ilin iyul ayında

   

  Bağırov Rizvan Yusif

  О применении метода Пикара к решению нелинейных  интегральных уравнений с запаздывающим аргументом

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.947 10 səh.

  Об ограниченных решениях  интегро-дифференциальных уравнений нейтрального  типа

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.948  9 səh.

  О начальных задачах для интегро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументами

  Деп. ВИНИТИ, №3069-82  УДК517.968.7  20 səh.

  Об ограниченных решениях  функционально-дифференциальных уравнений

  Деп. ВИНИТИ, №3070-82 УДК517.947  6 səh.

  О краевых задачах для интегро-дифференциальных уравнений в Гильбертовом пространстве с авторегулируемым отклонением аргумента

  Деп. ВИНИТИ, №4159-88 УДК517.929.7  38 səh.

  Orta məktəbdə həndəsə dərsləri səmərələliyinin artırılması yolları.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik şurasının 08.07.1997 ci il qərarı. ADP 1997.   48 səh.

  Краевая задача для системы интегро-дифференциальных уравнений нейтрального  типа

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası N1-2 1997.  8 səh.

  Həndəsi anlayışların öyrədilməsində ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası N3, 1998.  4 səh.

  Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX  sinifləri üçün riyaziyyat proqramı və yoxlama yazı işləri.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik şurasının 15.05.2006 tarixli qərarı 2006.  95 səh.

  О применении метода Пикара к решению нелинейных  интегральных уравнений с запаздывающим аргументом

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.947 10 səh.

  Ümumtəhsil məktəblilərinin X-XI  sinifləri üçün riyaziyyat proqramı və yoxlama yazı işləri.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik şurasının 15.05.2006 ci il tarixli qərarı. 2007.  88 səh.

  V  sinif şagirdləri üçün riyaziyyatdan diferensiasiyalı test tapşırıqları.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi metodik. 15.05.2006 qərarı. 2008.              77 səh.

  Funksional diferensial tənliklərin həllinin məhdudluğu haqqında.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri.N3, 2009.             4 səh.

  Краевая задача линейных  интегро-дифференциальных операторных  уравнений с отклоняющимся аргументами

  Pedaqoji Universitet xəbərləri.N4, 2009.             8 səh.

  Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları

  Mingəçevir. 2011. 238 səh.

  Neytral tip inteqro-diferensial tənliklərin həllinin məhdudluğu haqqında.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4, 2013.            4 səh.

  О начальной  задаче  для одной системы интегрально-дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4, 2014.           4 səh.

  Pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursunda “Funksiya və onun xassələri ” mövzusunun tədrisinə dair.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N2, 2014.            3 səh.

  Pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursunda “Nisbət və tənasüb” mövzusunun tədrisinə dair.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4,  2014.          4 səh.

   

  Parametrdən asılı bəzi məsələlərin həlli

  Respublika Elmi Konfransın Mingəçevir Dövlət Universitetində “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 2019

  Hissə-hissə inteqrallamanın tədrisinə dair

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

   

  Məmmədov Məhəmməd Nazim

  «Али рийазиййат»

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1998

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн «Али рийазиййат» курсу üzrə metodik göstərişlər

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 1999-жу ил, 1-68

  Бакалавр пиллясиндя тящсил алан тялябяляр цчцн «Али рийазиййатдан чалышмалар»

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 2000-жи ил, 1-375

  «Йарымсонсуз дцз хятт цчцн бир сярщяд мясялясинин щялли»

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2001-жи ил

  «Хятти програмлашдырма»

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 2002-жи ил, 205

  «Тятбиги рийазиййат» фянни 

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2003-жц ил,8

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн «Тятбиги рийазиййат» фянни

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2003-жц ил,15

  «Диференсиал тянликляр»

  Минэячевир,2004-cц ил, сящ.130

  Об одной модели гидроупругой задачи при поперечном ударе твёрдым телом по гибкой связи

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №5-6, Эянжя-2007

  Решение задачи о поперечном ударе конусом по гибкой упругопластической мембране

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №7-8, Эянжя-2008

  Гейри-сялис заман сыраларынын модификасийа олунмуш цсулла прогнозлашдырылмасы

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №9-10, Эянжя-2008

  «Рийазиййат» фянни

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2009

  «Бирдяйишянли функсийаларын интеграл щесабы»

  Минэячевир ш. Мятбяяси 2009-жу ил

  Верилянлярин пайланма сыхлыьы ясасында гейри-сялис заман сыраларынын прогнозлашдырылмасы

  Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми хябярляр ъурналы, №15-16, Эянжя-2010 сящ.13-21

  Рийази физика тянликляри

  Бакы-2011 214сящ

  «О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых пространствах»

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Verilmiş zaman intervalında en kəsikli naqildən keçən elektrik yükünün hesablanması zamanı Simpson(parabola) düzbucaqlılar metodunun dəqiqliyinin müqayısə edilməsi”

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, 2014

  Sonsuz çubuqda istilikkeçirmə tənliyi üçün Koşi məsələsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının  materialları 2015

   

  Rezultantdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının materialları 2016

  “Məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaların asimptotikası”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Amortizasiya və amortizasiyanın xətti modeli

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

  İqtisadi proseslərdə limitin analizi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

  Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin statistik metodu adlı məqalə

  Respublika Elmi Konfransı Mingəçevir Dövlət Universiteti Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar”, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Əhmədov Vilayət Uğurlu

  «Бязи аналитик функсийалар сырасы щаггында»

  Азербайcан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин Елми ясярляр топлусу 2003.

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Азярбыйжан Республикасы «Минэячевир Полиграфийа мцяссисяси» ММС. Минэячевир 2004.

  «Чохъюлчцлц Евклид фязанын симплексин цз щипермцстявиляри иля щиссяляря бюлцнмяси»

  Азярбайжан Техники Университетин Елми ясярляр топлусу 2004.

  «Чевик  еластик  пластик мембранйа конусла ениня зярбя щагда мясялянин щялли»

  Азярбайжан Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» 7-8 2008

  «Харижи мцщитин тязйигини нязяря алмагла чевик сапа бярк жисимля зярбя мясялясинин рийази модели »

  Азярбайжан Технолоэийа Университети: Республика Елми-Практик конфрансынын материаллары.   Жилд-2  ил 2010

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinini tapılması üçün alqoritm”

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Universal çoxluğu faiz dəyişməsi olan qeyri-səlis zaman sıralarının proqnozlaşdırılması”

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Aran iqtisadi rayon üzrə məktəblilərin təhsılındə İKT-nin rolu”

  “Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: Reallıqlar və prespektiv inkişaf” adlı respublika elmi konfransının materialları, 2013

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universiteti. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin EXCEL-də qurulması”

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Rezultatdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması”

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin determinantlarla ifadəsi

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi əsərlər” toplusu, Gəncə,2017

  Ümumiləşmiş funksiyaların tətbiqləri

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin, Mühəndislik fakültəsi,elmi konfrans  materialları, Mingəçevir 2017

  Kompaktda təyin olunmuş kəsilməz funksiyaların Banax fəzasında izometrik sürüşmə operatorunun tipləri

  Heydər Əliyevin 95-ci  ildönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans, Mingəçevir, may 2018

   

  Kompleks əmsallı çoxhədlilər

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

  Babuşov Sabir Nəriman

  “İkili dövrü düz xətlə çatlar sistemi ilə zəiflədilmiş müstəvidə dairəvı xarici materialın oturdulmasından yaranan gərginlik deformasiya vəziyyəti”

  Elmi konfrans

  San-MarinoBEA, AMİ Mingəçevir filialı. Mingəçevir-1997, səh 144-148

  “Funksiyanın qabarıqlığı və bərabərsizliklərin isbatı”

  Elmi əsərlər”San-MarinoBEA, AM Mingəçevir filialı.Bakı-1999 səh 172-176

  “Respublikamızda  müəllim hazırlığınin vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr”

  Beynəlxalq Elmi konfrans 28-29sentyabr .Bakı-2009           səh 310-311

  “Təhsildə kompüterin rolu.Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnalogiyalarınin rolu”

  Respublika elmi metodiki konfrans

  Bakı-2011 səh34-36

  Görkəmli alim Zahid Xəlilovun anadan olmasınin 100-illiyi.

  “Mingəçevir işıqları”-2012 səh 4

  Məktəb riyaziyyat kursunda  diferensial tənlik anlayışı və onun tətbiqləri

  Az.Resp.Təhsil pr. inst. Elmi əsərləri. Bakı-2009. №3          səh 145-149

  “Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı buraxılan səhvlər və onların korreksiya edilməsi”

  “Fizika ,riyaziyyat və astranomiya tədrisi”№3, 2014 səh 46-51

  “Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasınin  köməyi ilə ikidəyişənli tənliklərin həlli”

  “Fizika ,riyaziyyat və astranomiya tədrisi”№1, 2015 səh 26-31

  Vektorların skalyar hasili haqqında Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin çətinliyi yüksək olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Respublika Elmi konfransının materialları Mingəçevir Dövlət Universiteti 2015 noyabr  səh 130-134

  Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması

  Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi Əsərləri   N 1 2016

  “Funksional analiz” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üçün

  Mingəçevir-2016

  “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üçün

  Mingəçevir-2016

   

  “Həndəsə” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Bəzi tip istehsal məsələlərinin optimal həllinin tapılmasında analitik həndəsənin tətbiqi”

  Qloballaşma və regional inteqrasiya Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016 noyabr.     səh 302-303

  Ümumtəhsil məktəblərdə bəzi riyazi anlayışların

  formalaşdırılmasında məsələlərdən  istifadə

  Universitetin Pedaqoji fakültəsi.    Azərbaycanda  Təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar adlı konfrans, 2017

  Pedaqoji  təcrübə  üçün  proqram

  Pedaqoji fakültənin elmi şurası pr.2 /2015

  Riyyaziyat  dərslərində şagirdlərin  məntiqi  təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  Şagirdlərin sərbəst düşünmə qabiliyyətinin inkişafında həndəsə məsələlərinin rolu

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

  Bəzi bərabərsizliklərin həndəsi məsələlərə tətbiqi

  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  2020  

  Abdullayev Vaqif Şahismayıl

  Riyazi induksiya mütodundan istifadə etmədən bəzi cəm düsturlarının çıxarılışı və onların tətbiqi

  Elm, təhsil və həyat qəzeti Bakı 2012-ci il

  Bəzi kvadrat kök daxil olan ifadələrin qiymətlərinin səmərəli üsulla tapılması

  Bakı-2012

  İensen bərabərsizliyi və onun olimpiada tipli çalışmalara tətbiqi. Təhsil problemləri istitutu

  Bakı-2013

  Vektorların skalyar hasili haqqında Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin çətinliyi olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  MDU. Mingəçevir-2015

  Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması. Təhsil problemləri istitutu.

  Bakı-2016

  “Funksional analiz” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Riyazi analiz kursundan məsələ və misallar” adlı dərs vəsaiti, kitabı.

  Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi

  MDU EŞ Protokol № 02,02.11.2017

  Bərabərsizliklərin bəzi üsullarla isbatı haqqında

  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  7-8 may  2018

  İbtidai funksiyanın çətinliyi yüksəık olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

  Bəzi bərabərsizliklərin həndəsi məsələlərə tətbiqi

  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  2020   

  Kələşova Natəvan Həmdiyyə

  Чевик еластик-пластик сапа кцт пазла сяс сцрятиндян бюйцк реъимдя  зярбя        

  «Елми хябярляр» № 13-14  Азярбайжан Технолоэийа Университети 2009

  Чевик гейри хятти еластик сапа кцт пазла сяс сцрятиндян бюйцк реъимдя  зярбя

  «Йейинти, тохужулуг вя йцнэцл сянайе сащяляринин актуал проблемляри» мювзусунда елми практик конфранс, 2011

  Qüvvət sırasının yığılma intervalı və radiusu

  Минэячевир Политехниk Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın mатериаллары. Минэячевир, 2011, səhifə 18-20.

  Elementar funksiyaların Makleron sırasına ayrılışı

  Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 20 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Минэячевир, 2011, səhifə 21-22

  Mцsbət hədli sıraların yığılması haqqında Koşi-Makleronun inteqral əlaməti

  Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər. (19-20).  Gəncə, 2011. səhifə 13-15.

  Sıralar

  Mingəçevir, Səda, 2012, 114 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 24 səhifə

  Tam əmsallı n dərəcəli tənliklərin köklərinin axtarılması üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2015, səhifə 41-43

  Banax fəzalarında sürüşmə operatorları

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası”,  Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan  məsələlərin həlli fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 14 səhifə.

  Rasional tənliklərin həlli

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 251-254

  Riyazi analiz fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2016,  24 səhifə

   

   

   

  Məmmədova Məhparə Səməd

  О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых пространствах

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Bir spektral məsələnin requlyarlaşmış izinin hesablanması

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, səh. 110-113.2014

  Азярбайжанда електрон юдямя системляри

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014

  Leverye üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin əmsallarının EXCEL-də hesablanması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Analitik həndəsə” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti,  2015

  “Riyaziyyat” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti,  2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Orta məktəbdə “Xətlərlə hüdudlanmış fiqurların sahələrinin və fırlanmadan alınan cisimlərin həcmlərinin hesablanması”na müəyyən inteqralın tətbiqləri

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının materialları 2016,səh.153-155

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Минэячевир, 2016

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin determinantlarla ifadəsi

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi əsərlər” toplusu, Gəncə,2017

  Ümumtəhsil məktəblərdə bəzi riyazi anlayışların

  formalaşdırılmasında məsələlərdən  istifadə

  Universitetin Pedaqoji fakültəsi.    Azərbaycanda  Təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar adlı konfrans, 2017

  “Elementar riyaziyyat” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti, 2018

  Riyyaziyat  dərslərində şagirdlərin  məntiqi  təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi

  Heydər Əliyevin 95-ci  ildönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans, may,2018

  Hissə-hissə inteqrallamanın tədrisinə dair

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

  Allahverdiyeva Səriyyə İnqilab

   O некоторых свойствах коэффицентами

  İnformasiya  texnologiyaları  və tətbiqi proqramlar  mövzusunda gənc tədqiqatçıların III respublika elmi konfransının  materialları.  Bakı  Dövlət Universiteti. Bakı – may – 2004. Səh.67-68

  “ O соотношениях между некоторыми коэффициентами многошагового метода типа Обрешкова”

   

  Тезисы научной конференции , посвященной 70-летию  члена –корреспондента  НАНА,заслуженного деятеля науки , доктора физико- математических наук , прфессора Арифа Алигейдар оглы Бабаева БГУ.  30.XI.04 – 01.XII.04 Баку. Səh.44-46

  “ Об одной модификации многошагового метода “

  Техналогии и методики в образовании Научно – Тнхнический журнал, 2011. №4 Воронеж  2011. Səh. 27-30

  «Применение гибридного метода к решнию интeгро-диффернциалных уравнений типа Вольтерра

   Bakı  Dövlət Universiteti  Mexanika –Riyaziyyat fakultəsi.

  Azərbaycannın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin ahadan olmasınin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Riyaziyyat və Mexanıkanın actual problemləri “ adlı Respublika elmi konfransının  materialları.

  (07-08 may 2013 –cü il ). Bakı -2013. Səh. 181

  “ Об одном применении модификации многошагового метода к решению интегрвльного уравнения Вольтерра второго рода “

   

  Bakı  Dövlət Universiteti.Görkəmli alim və ictimai xadim,AMEA –nın müxbir üzvü Dövlət mükafatı laureatı , Əməkdar elm vadimi , BDU – nun sabiq rektoru , fizika –riyaziyyat elmləri doktoru professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 10 dekabr . 2015 –ci il. Səh. 210-213

  Об одной краевой задаче для уравнения Буссинеска-Лява с нелокальными    интегральными по времени условиями второго рода

   

   

  Azərbaycan  Respublikasi  Təhsil Nazirliyi, Sumqayit  Dövlət  Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Riyaziyyat və mexanika Institutu .  Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunur.Riyaziyyatin nəzəri və tətbiqi problemləri Beynəlxalq  Elmi Konfransin  materiallari. 25-26  may  2017-ci il.Səh158-159

  Линейные обратные задачи для гиперболического  уравнения с нелокальным по времени условиям     .

   

  Международной научно-технической конференции «Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем», г.Пенза.

   

  Korparativ informasiya sistemləri

  AKU-nun Elmi Metodiki Şurasının 28 fevral 2019-cu il 6 saylı protokolu, Elm və təhsil, Bakı – 2019

  Методы обучения информатике в начальной школе

  Azərbaycan  Respublikasi  Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Təhsildə İKT,  Elmi metodiki jurnal, Bakı – 2019

  Hesablama riyaziyyatı üzrə praktiki iş

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi metodiki Şurasının 27 sentyabr 2019-cu il 1 saylı protokol, bakı – 2019

  Aспекты организации взаимодействия пользователей единого информационного пространства предприятия

  East european scientific Journal. Volume 1     9(61),2020   part 1

   

  An inverse boundary value problem for the boussinesq-love equation with nonlocal integral condition

  Turkic World  Mathematical Society (TWMS) Journal of Pure and Applied Mathematics., V.11, N.2, 2020. Pp.226-237

  İnformatika elminin formalaşması və inkişafi

  Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi Respublika elmi konfransının materialları Bakı 2020

   

  Nonlinear inverse boundary value problem for the boussinesq-love equation with integral conditions

  Proceedings of the 7 th International Conference on control and optimization with industrial applications Volume II 26-28 August, 2020

  Babayev Rövşən Fərrux

  The embedding theorems in generalized Sobolev-Morrey type space

  Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri  beynəlxalq elmi konfransı, 2017” Səh 30

  “Some properties of functions from generalized Sobolev-Morrey type spaces”

  Mathematica Aeterna. Bolqarıstan. Sofiya. №4, 2017

  Məmmədova İradə Əli

  Bərabərsizliklərin bəzi üsullarla isbatı haqqında

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  İnformasiya və kommunikasiya texnlogiyalarının cəmiyyətdə və təhsildə əhəmiyyəti

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin təhsildə əhəmiyyəti

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

  Riyaziyyat  dərslərində  keyfiyyətin  inkişaf  etdirilməsinin  əhəmiyyəti

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar” Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Ismayılova Sevda Camal

  Orta  məktəb  riyaziyyat  kursunda  məsələnin  şərhinə  görə  tənlik  tərtibi

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı Bakı, 2014

   

  Məsələ həllində  yol verilən metodik səhvlər

  Kurikulum elmi-metodik jurnalı, Oktyabr – dekabr 2015

   

  V-IX siniflərdə Riyaziyyatın  tədrisində yaranan problemlərin həlli yolları

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı, 2016

   

  Fənlərarası əlaqələrin şagirdlərin riyazi təfəkkürünn  inkişafında  rolu

  Azərbaycan Respublikasının Bakı Qızlar İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı 2018

   

  Студенттердин математикалык ой жугуртуусун онуктуруу окутуунун башкы максаттарынын бири болуп саналат

  Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана 2018

   

  Tənlik  tərtib etməklə  məsələ həllində  şagirdlərin  yaradıcı  fəaliyyətinin  xüsusiyyətləri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı 2018

   

  Formation  of  independent problem compilation skills of the student

  Педагогика  и психология  в современном мире: Теоретические и практичес­кие  исследования Avqust 2019

   

  Təfəkkürün  inkişafı  problemlərinin araşdırılmasında  riyaziyyatın rolu

  Qloballaşma  və Regional  İnteqrasiya  – Respublika elmi konfransının  materialları Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

   

  Milli dəyərlərin aşılanmasında riyaziyyatın rolu

  Milli – mədəni irs və onun qloballaşma  şəraitində təbıliği  məsələləri Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

   

  Методологические ошибки, допущенные при решении задач

  World Science, Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Russia, 2016

   

  The importance of  solving the  problem  by equating in formation students  mathematical  thinking

  Riyaziyyat  və mexanikanın  müasir  problem­ləri, akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr  olunmuş  Beynəlxalq  konfrans Bakı 2017

   

  Orucov Tofiq Sərvaz

  “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması nəzəriyyəsi və metodikası”

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin 12.12.2018-ci il tarixli 182 № li əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Mingəçevir 2018

   

   

  “Riyaziyyat dərslərində fənlərarası əlaqənin təmin edilməsi”

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Elmi metodik jurnal, 2011, №2

   

  “Tərs funksiyanın proobraz vasitəsi ilə təyini, xassələri və tapılması üsulları”

  Fizika, Riyaziyyat və İnformatika tədrisi. Elmi metodiki məcmuə, 2012, №2, səh21-25

   

  “Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı buraxılan səhvlər və onların korreksiya edilməsi”

  Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi metodik məcmuə 3(203) 2014 səh. 46- 51

   

  “Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin tapılmasının köməyi ilə ikidəyişənli tənliklərin həlli”.

  Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi metodik məcmuə 1(205) 2015 səh. 26-31

   

  “ Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin riyazi – kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi”

  “ Kurikulum” 2015 № 2,XXX cild(vol) səh. 77-80

   

  Situasiya məsələləri şagirdlərin riyazi təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi resursu kimi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar”movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

   

  Sadıqlı Günel İlqar

  Parametrdən asılı bəzi məsələlərin həlli

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

Elanlar

Kafedranın ixtisaslarına  2021-2022-ci tədris ili üçün abituriyentlərə müraciət edilib.

Əlaqə

Riyaziyyat kafedrası

Kafedra haqqında

Kafedra “Ali riyaziyyat” kafedrası kimi Mingəçevir Politexnik İnstitutunda 1991-95-ci tədris ilinə qədər qeyri-ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərmiş 1995-96-cı tədris ilindən isə ixtisas kafedrası kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Belə ki, həmin tədris ilindən kafedraya İİ 02.15 “İqtisadi informasiya və avtomatik idarəetmə sistemləri” ixtisası verilmiş və ona görə də institutda “İqtisadiyyat və idarəetmə” və “Elektroenergetika və mexanika” fakültələrini əhatə edən 8 ixtisas üzrə keçirilən və aşağıda adları qeyd  olunan, “İqtisadi informasiya və AİS” ixtisası üzrə bütün ixtisas fənləri daxil olmaqla 31 fənn tədris olunmuşdur.

Fəaliyyəti dövründə kafedrada 2 dosent, 2 f.r.e.n., baş müəllim, 3 baş müəllim, 5 assistent, 2 müəllim və 1 laboratoriya müdiri olmaqla 15 əməkdaş olmuşdur.

1996-2002-ci tədris illərində kafedraya  f.r.e.n. Q.T.Kələşov rəhbərlik etmişdir. 2002-2003-cü tədris ilindən isə kafedraya f.r.e.n. dosent S.M.Mustafayev rəhbərlik edir.

2002-2003-cü tədris ilindən kafedrada 10 nəfər müəllim, 1 nəfər baş laborant fəaliyyətə başlamışdır. Onlardan 2 nəfər dosent, 2 nəfər f.r.e.n. baş müəllim, 3 nəfər baş müəllim, 3 nəfər müəllim, 1 nəfər baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2004-2005-ci tədris ilindən etibarən “Riyaziyyat və informatika” kafedrası ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərirmişdir. Kafedraya TE100200 “İnformatika” ixtisası verilmiş, ona görə də kafedra yenidən ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

2010-2011-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət standartına uyğun olaraq ixtisasın (proqramın) sifri və adı: 050509 Kompüter elmləri” olduğuna görə kafedranın adı “Riyaziyyat və kompüter elmləri” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1059 saylı 11.09.2008-ci il tarixli əmri ilə müvəqqəti əsasnaməyə uyğun olaraq 2011-2012-ci tədris ilindən kafedrada tədris kredit sistemilə aparılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universitetinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq, yenidən formalaşan “Riyaziyyat və kompyuter elmləri”, sonradan isə “Riyaziyyat” kafedrası kimi, universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə “Pedaqoji” fakültənin tərkibində fəaliyyətini davam etdirir.

Universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə 2016-cı ildən etibarən “İnformasiya texnologiyaları” kafedrası ilə birləşərək “Riyaziyyat” kafedrası özündə aşağıdakı ixtisaslarla əhatə olunmuşdur:

–   Kompüter elmləri

–   Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

–   Riyaziyyat müəllimliyi

–   İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

–   İnformasiya texnologiyaları

2018-ci ilin sentyabr ayından universitetin rektorunun müvafiq əmri ilə “Riyaziyyat” kafedrasının tərkibindən “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası ayrılmış və yeni kafedra kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Kafedra hazırda özündə aşağıdakı ixtisaslarla əhatə olunmuşdur:

Bakalavr səviyyəsi üzrə:

050106 Riyaziyyat müəllimliyi

050105 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Magistr səviyyəsi üzrə:

060105 Riyaziyyat müəllimliyi

060113 İnformatika müəllimliyi

Hazırda kafedrada 22 professor-müəllim və 2 laborant fəaliyyət göstərir. Onlardan 6 nəfər dosent, 6 nəfər baş müəllim, 10 nəfər  müəllim və 2 nəfər laborantdır. Kafedrada hazırda bakalavr səviyyəsi üzrə 36, magistratura səviyyəsi üzrə 19 fənn tədris olunur.

Kafedrada 2021-2025-ci illər üçün “Riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyatın tədrisinin təkmilləşdirilməsi”, “İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyasının təkmilləşdirmək”elmi-tədqiqat işinin problemlərinin araşdırılması planlaşdırılmışdır.

İxtisas haqqında

Hazırda kafedranın tabeliyində bakalavr səviyyəsi üzrə 050105 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” və 050106 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisasları fəaliyyət göstərir.

Kafedrada bakalavr səviyyəsi ilə yanaşı 2016/2017-ci tədris ilindən magistr səviyyəsində 060105 “Riyaziyyat müəllimliyi” və 060113 “İnformatika müəllimliyi”, ixtisasları üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş qeyd olunan ixtisaslar fəaliyyət göstərir.

Hər bir xalqın təhsilə olan ehtiyacının formalaşmasında ən vacib amil yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır. Bu gün, sabah və gələcəkdə, istər ölkə daxilində, istərsədə xaricdə ixtisasına mükəmməl yiyələnmiş kadrlara ehtiyac var. Müasir dövrdə ən çox istifadə edilən İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları ilə davranmaqdan ötrü mütləq Riyaziyyat və informatika  biliklərinə yiyələnmək lazımdır. Bizim Mingəçevir Dövlət Universiteti lazımi ümummədəni və peşə kompetensiyalarına yiyələnən mütəxəssis hazırlığına tam şərait yaradır.

Universitetdə texnologiya kabinetləri, komputrer mərkəzi, zəngin kitabxana “Riyaziyyat müəllimliyi” və “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasları üzrə kazırlanan kadrlara yüksək  biliklər verməyə zəmin yaradır.  Universitetimizin yüksək ixtisaslı professor – müəllim heyəti tərəfindən ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların önündə getməyə hazır kadrlar yetişdirmək üçün hər cür imkanlar yaradılır.

Əməkdaşlar
 

Qəhrəman Kələşov

qahraman.kalashov@mail.ru

qehreman.keleshov@mdu.edu.az

Dosent

Mehman Rəsulov 

resulov.1956@mail.ru

mehman.resulov@mdu.edu.az

Dosent

Rizvan Bağırov 

rizvanbagirov38@gmail.com

rizvan.bagirov@mdu.edu.az

Dosent

Müsəllim Hümbətov 

musallim.hummatov@mail.ru

musellim.hummetov@mdu.edu.az

Dosent

Məlahət İsmayılova 

malaxat.ismayilova.72@mail.ru

melahet.ismayilova@mdu.edu.az

Dosent

Məhəmməd Məmmədov 

Memmedov.mehemmed56@mail.ru

Mehemmed.memmedov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Vilayət  Əhmədov 

vilayete42@gmail.com

vilayet.ehmedov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Natəvan  Kələşova 

natavankalashova@mail.ru

natevan.keleshova@mdu.edu.az

Baş müəllim

Sabir Babuşov 

sabir.1112a@gmail.com

sabir.babushov@mdu.edu.az

Baş müəllim

Vaqif Abdullayev

vaqifabdullayev5556@gmail.com

vaqif.abdullayev@mdu.edu.az

Baş müəllim

Rövşən Babayev 

rovsanbaba77@gmail.com

rovshen.babayev@mdu.edu.az

Müəllim

Məhparə Məmmədova 

mehparememmedova@mail.ru

mehpare.memmedova@mdu.edu.az

Müəllim

Səriyyə Allahverdiyeva 

seriye_allahverdiyeva@mail.ru

seriyye.allahverdiyeva@mdu.edu.az

Müəllim

İradə Məmmədova 

gunew-80@mail.ru

irade.memmedova@mdu.edu.az

Müəllim

Tofiq Orucov 

tofiqsarvazoqlu@mail.ru

tofiq.orucov@mdu.edu.az

Müəllim

Günel Sadıqova 

gunelehmedova19962019@gmail.com

gunnel.ehmedova@mdu.edu.az

Müəllim

Niyaməddin Məmmədov 

niyameddin.mammadov91@gmail.com

niyameddin.memmedov@mdu.edu.az

Müəllim

Gülnigar Osmanova 

gulnigarosmanova@mail.ru

gulnigar.osmanova@mdu.edu.az

Müəllim

Səyyarə Yusifova 

seyyare.bekirova@gmail.com

seyyare.yusifova@mdu.edu.az

Müəllim

Rima Məmmədova

sevincsamedova2016@mail.ru

rima.memmedova@mdu.edu.az

Müəllim

Ulviyyə Aşurova 

ashurova_ulvdyye@mail.ru

ulviyye.ashurova@mdu.edu.az

Laborant

Ramazan Rəsulov 

123abcnzs@gmail.com

rustam.rasulov@mdu.edu.az

Laborant

Tədris olunan fənlər

060113 “İnformatika müəllimliyi” ixtisası üzrə (magistratura səviyyəsi)

 üzrə tədris edilən fənlər

 1. İnformatikanın tədrisi metodikasının elmi əsasları
 2. Kompyüter riyaziyyatının tədrisi metodikası
 3. İnformatika dərsliklərinin və proqramlarının formalaşdırılması metodikası
 4. İnformatika fənninin kurikulumuna dair bəzi məsələlər

 

060105 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə (magistratura səviyyəsi)

üzrə tədris edilən fənlər

 1. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
 2. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 3. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları
 4. Riyaziyyat təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
 5. Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası
 6. Riyaziyyatın tədrisində yaradıcı təfəkkürün formalaşdırılması
 7. Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi strukturun elementlərinin tədrisi metodikası
 8. Məktəb riyaziyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası
 9. Məktəb riyaziyyat kursunda triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklərin həlli metodikası
 10. Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi
 11. Həcmlərin öyrənilməsi metodikası

 

050114 “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üzrə (bakalavriat səviyyəsi)

 üzrə tədris edilən fənlər

 

 1. Riyazi analiz 1
 2. Riyazi analiz 2
 3. Riyazi analiz 3
 4. Riyazi analiz 4
 5. Cəbr 1
 6. Cəbr 2
 7. Analitik həndəsə 1
 8. Analitik həndəsə 2
 9. Elementar riyaziyyat 1
 10. Elementar riyaziyyat 2
 11. Adi diferensial tənliklər
 12. Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 13. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri
 14. Hesablama riyaziyyatı
 15. Proyektiv həndəsə və qurma məsələləri
 16. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 17. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 18. Riyazi fizika tənlikləri
 19. Çoxhədlilər cəbri
 20. Riyaziyyatın tədrisi metodikası 2
 21. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika elementləri
 22. Funksional analiz
 23. Trionometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
 24. Riyaziyyat təlimində interaktiv üsulun tətbiqi

 

050115 “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə (bakalavriat səviyyəsi) üzrə tədris edilən fənlər

 1. Riyazi analiz 1
 2. Riyazi analiz 2
 3. Riyazi analiz 3
 4. Riyazi analiz 4
 5. Cəbr 1
 6. Cəbr 2
 7. Analitik həndəsə 1
 8. Analitik həndəsə 2
 9. Proyektiv həndəsə və qurma məsələləri
 10. Diskret riyaziyyat və məntiq elementləri
 11. Elementar riyaziyyat 1
 12. Elementar riyaziyyat 2
 13. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 14. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 15. Müstəvi üzərində qurma üsulları
 16. Çoxhədlilər cəbri
 17. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
 18. Trionometrik çevirmələr, tənliklər və bərabərsizliklər
 19. Hesablama riyaziyyatı
 20. Funksional analiz
 21. Müstəvi üzərində həndəsi çevirmələr və onların tətbiqləri
 22. S/fənn: xətti proqramlaşdırma məsələləri
 23. Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli
 24. Orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri
 25. Riyaziyyatın tədrisi metodikası
 26. Trionometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər
Laboratoriyalar

İnformatika laboratoriyasından istifadə olunur.

Konfranslar, seminarlar, dəyirmi masala
Layihələr

Mingəçevir Təhsil şöbəsi və ümumtəhsil məktəblərinin müəllimlərinə yardım edilməsi məqsədilə riyaziyyat bölmələrinin tədrisi metodikasına həsr olunmuş konfrans.

Xəbərlər
Elmi nəşrlər
 1. Müəllimlərin adı, soyadı

  Məqalənin adı

  Jurnalın adı

  Mustafayev Sahib Mustafa

  «Али рийазиййатдан чалышмалар» Dərs vəsaiti,

  Минэячевир,2000

  Сярщяд мясяляси цчцн лимит удулма принсипи вя Парсиал шяртляр

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил

  Йарымсонсуз дцз хятт цчцн бир сярщяд мясялясинин щялли

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил

  Об устойчивости решений многомерных интегральных уравнений Вольтера на полуоси

  «Су тясяррцфаты вя мцщяндис коммуникасийа системляри» факцлтясинин елми ясярляр топлусу. Аз.МИУ.,Бакы.2004-сц ил.

  «Диференсиал тянликляр» дярс вясаити

  Минэячевир,2004-жц ил.

  Об однозначной разрешимости одной краевой задачи для уравнения Гельмгольца.

  БДУ, Елми конфрансынын материаллары, (нойабр 2006)

  «Бязи игтисади динамик мясялялярин рийази моделляшмяси»

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянжя 2008

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010

  Рийази физика тянликляри, dərs vəsaiti

  Бакы-2011, 214 сящ

  Proqramın hazırlanması texnologiyası: Layihələndirmə və testləşdirmə 

   

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Cəmiyyət və işsizlik(Cəmiyyətin işsizlik problemindən necə qurtulmaq olar?)

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin perspektivləri

  “Heydər Əliyev və Azərbaycanda Energetikanin inkişafi“ mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfransının materialları, Mingəçevir 2014-cü il, 66-68

  О соударении клина с гибкой неоднородной нитью

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр»№21 Эянcя 2015

  Sonsuz çubuqda istilikkeçirmə tənliyi üçün Koşi məsələsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Rezultatdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması”

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016

  Bərk cisimlə zərbədən qeyri-bircins çevik elastik sapın qırılmasının riyazi modeli

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016

  `İşsizliyin riyazi modelinin qurulması haqqında

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması nəzəriyyəsi və metodikası

  Dərs vəsaiti, Mingəçevir 2018

  Situasiya məsələləri şagirdlərin riyazi təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi resursu kimi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar”movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

  Riyaziyyat təlimində şagirdlərin vizual – qrafiki informasiyanı riyaziləşdirmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar” Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Kələşov Qəhrəman Tapdıq

  Хрупкое разрушение клепаной панели, ослабленном бесконечным рядом прямолинейных трещин

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции сб. АзТУ. Баку, 1992, с. 4-6

  Укругопластичемкое разрушение тонкой пластины, усиленной периодической системой ребер жесткости из металического компазиционного материала.

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции cб.Аз.ТУ. Баку, 1992, С 13-15

  Контактная задача для клепанной пластины, ослабленной периодической системной трещин.

  Механика разрушенния деформируемых тел и конструкции cб. Аз.ТУ. Баку, 1992, С. 17-20

  Сяртлик габырьалары иля эцжляндирилмиш вя кянарлары гаршылыглы тясирдя олан чатларын дюври системи иля зяифлядилмиш еластики лювщя цчцн ялагя мясяляси.

  МПИ-нин 5 иллийиня щяср олунмуш конфрансın материаллары. Минэячевир, 1996, səhifə 46-51.

  Хятти жябрин елементляри вя аналитик щяндяся

  Минэячевир, Сяда, 1998, 200 сящifə

  Али рийазиййат курсу üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1998, 22 səhifə

  Информатика фянни üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1999, 18 сящifə

  Nazik elastik lövhədə çatın böhran anına kimi inkişafının diaqramı

  Аз.ТУ  елми ясярляри, Bakı, 1999, səhifə 139-142.

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн Али рийазиййат курсу цзря методик эюстяришляр.

  Минэячевир, Сяда, 1999, 64 сящifə

  Фортран ЫВ

  Минэячевир, Сяда, 1999, 70 сящifə

  Бакалавр пиллясиндя тящсил алан тялябялярин тяжрцбя кечмяляри цчцн цмуми програм вя методик эюстяриш.

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1999, 15 сящifə

  Автомаитлашдырылмыш лайищяляндирмя системляринин ясаслары фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 18 сящifə

  Автоматлашдырылмыш лайищяляндирмя системляринин рийази вя лингвистик тяминаты  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 12 сящifə

   

  Информасийанын ишлянмясинин вя идаряетмянин автоматлашдырылмыш системляринин аппарат вя програм васитяляри  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 14 сящifə

  Информасийа емалынын телекоммуникасийа васитяляри  фянни  üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2000, 14 сящифя

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Минэячевир, Сяда, 2000, 400 сящifə

  Сащя вектор кими

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın материаллары. Минэячевир, 2002, səhifə  53-57

  Конденсаторда вакумун азалмасынын тящлили алгоритми

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансын материаллары. 2002,  səhifə  59-62.

  Хятти програмлашдырма

  Минэячевир, Сяда, 2002, 205 сящифя

  Бязи иникасларын Йакобианы щаггында

  Азярбайжан мемарлыг вя иншаат университети. Су тясяррцфаты вя мцщяндис коммуникасийа системляри факцлтясинин елми ясярляр топлусу.

  № 7. Бакы, Елм-2003, səhifə 403-407.

  Диференсиал тянликляр

  Минэячевир, Сяда, 2004, 130 сящифя

  Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı

  Mingəçevir, Сяда, 2009, 131 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2010, 28 səhifə

  Qüvvət sırasının yığılma intervalı və radiusu

  Минэячевир Политехниk Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın mатериаллары. Минэячевир, 2011, səhifə 18-20.

  Elementar funksiyaların Makloren sırasına ayrılışı

  Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 20 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Минэячевир, 2011, səhifə 21-22

  Mцsbət hədli sıraların yığılması haqqında Koşi-Maklorenin inteqral əlaməti

  Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər. (19-20).  Gəncə, 2011. səhifə 13-15.

  Sıralar

  Mingəçevir, Səda, 2012, 114 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 24 səhifə

  Tam əmsallı n dərəcəli tənliklərin köklərinin axtarılması üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2015, səhifə 41-43

   

  Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan  məsələlərin həlli fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 14 səhifə.

  Orta məktəbdə Xətlərlə hüdudlanmış fiqurların sahələrinin və fırlanmadan alınan cisimlərin həcmlərinin hesablanmasına müəyyən inteqralın tətbiqləri

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 149-153

  Rasional tənliklərin həlli

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 251-254

  Riyazi analiz fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2016,  24 səhifə

   

  Üstlü tənliklərin həll üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2019

  Sistem tənliklərin həlli üsulları

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” MDU-nun 11-12 dekabr 2020-ci ildə keçiriləcək konfransının materialları

  Rəsulov Mehman Bulud

  Определение деформированного состояния несущего каркаса зеркальной антенны радиотелескопа РТ-70 под действием собтсвенного веса

  Изв. АН Аз.ССР, Сер.физ.-техн. и мат. Наук, 1981, № 6, с. 116-123

  Торможение роста периодической системы  прямолинейных трещин с инородными включениями

  Матер, УΙ респ. Конф Молодых ученых по матем. и мех., посвящ. 40-летию По-беды АН Аз.ССР,Баку: Элм,1985, Ч.2,С.157-160.

  Оптимизация торможения роста периодических прямолинейных трещин с инородными  периодическими упругими  включениями

   Изв. АН Аз.ССР сер. ФТМН,1986, Т.7,№5 С.149-155.

  Определение оптималъноного натяга в двоякопериодической решетке с инородными включениями

  АН А.ССР Ин-т матема- еики механики-Баку, 1987,17с. Ι ил.-Библиогр.: 6 назв.-Рус.-Деп. В  ВИНИТИ 02.04.87,

  № 2403-В87

  Напряженно-деформированное  состояние двоякопериодической решетки, ослабленной  двоякопериодической системой прямолинейных трещин, при посадочных  напряжениях

  АН А.ССР Ин-т математики механики-Баку, 1988,20с. 3 ил.-Библиогр.: 6 назв.-Рус.-Деп. В  ВИНИТИ 01.03.88,

  № 1647-В88

  Напряженно-деформированное  состояние пластины, ослабленной  периодической системой круговых отверстий и прямолинейных трещин, при посадочных напряжениях

  В сб.”некоторые вопросы математического моделирования” Баку Изд-во ЕЛМ,1988 с.189-199

  Упругое равновесие пластины, ослабленной периодической системой круговых отверстий и прямолинейных трещин, при посадочных напряжениях

  Матер. lX респ.конф. молодых ученых по  матем. и мех./АН Аз. ССР ИММ, Баку: ЕЛМ, 1989 с.264-265

  Упругое равновесие пластины, ослабленной двоякопериодической системой круговых отверстий, при рабочих и посадочных напряжениях

  Матер. Х респ. Конф. Молодых ученых по математике и механике./АН Аз.ССР ИММ, Баку: ЭЛМ, 1991, С.204-205

  Дюври дцзхятли чатлар системи иля зяифлядилмиш мцстявидя даиряви харижи материалын отурдулмасындан йаранан эярэинлик-деформасийа вязиййяти

  МПИ-нин 5 иллийиня щяср олунмуш елми-практики конфрансын материаллары. Минэячевир, 1996. Сящ. 28-32

  Ейлер дцстурунун мцхтялиф  цсулларла чыхарылышы

  Сан-Марино БЕА Академик Мяркязи Азярб. Филиалынын (Минэячевир ш.) илк бурахылышына щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Минэячевир, 1997. Сящ.140-143

  Икили-дюври дцзхятли чатлар системи иля зяифлядилмиш мцстявидя даиряви харижи материалын отурдулмасындан йаранан эярэинлик-деформасийа вязиййяти

  Сан-Марино БЕА Академик Мяркязи Азярб. Филиалынын (Минэячевир ш.) илк бурахылышына щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Минэячевир, 1997. Сящ.144-148

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Минэячевир,2000

   

  Эмпирическая формула для расчета поверхностного натяжения жидких насышенных углеводородов с открытой цепью на границе с воздухом

  «Кимyа  вя нефткимйасы» jурналы.2001. №3 сящ 51-52

  Гейри- хятти тянлийин тякрарланан кюкляринин Нйутон цсулу иля тапылмасы

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-жи ил, səh.66-73

  Гцввянин оха нязярян моментинин тядрис методикасы

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, Минэячевир 2002-cи ил, səh.90-93

  «Хятти програмлашдырма»

  Минэячевир,2002

  «Riyazi analiz» фянни

  Минэячевир,2004

  Чохюлчцлц Евклит фязасынын симплексин цз щипермцстявиляри иля щиссяляря бюлцнмяси

  Азярбайжан Техники Университетинин Елми Ясярляри, 2004, №1 сящ 82-83

  Ики мяжщуллу хятти програмлашдырма мясялясинин щялли цчцн алгоритм

  Екологийа вя Су Тясяррцфаты. Елми –Техники вя Итещсалат jурналы. 2004, №1 сящ 109-112

  «Инфоrmатика» фянни

  Минэячевир,2008

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010, №17-18 сящ 109

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin kompleks nöqtədə qiymətini hesablamaq üçün Hörner sxeminin ümumiləşməsi

  Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans Gəncə, 2011 səh.110-112

  Məntiq funksiyalarının hesabi şəkildə ifadə olunması

  Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfrans Gəncə, 2011 səh.104-106

  Qeyri-xətti tənliyin sadə və təkrar köklərinin tapılması

  Mingəçevir Politexnik İstitutunun 20 illiyinə  həsr olunmuş Konfrans,2011 səh 38-40

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Mingəçevir Politexnik İstitutunun 20 illiyinə  həsr olunmuş Konfrans 2011 səh 41-42

  Riyazi məntiq fənni üzrə

  Минэячевир,2011

   

  Aran iqtisadi rayonu üzrə məktəblilərin təhsilində İKT-nin rolu.

  Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu.: Reallıqlar və Perspektiv inkişaf Respublika Elmi-praktik konfransının materialları. (6-7 dekabr 2013-cü il) Mingəçevir 2013. səh 122-124

  “Aran iqtisadi rayon üzrə məktəblilərin təhsılındə İKT-nin rolu”

  “Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: Reallıqlar və prespektiv inkişaf” adlı respublika elmi konfransının materialları, 2013

  Verilmiş zaman intervalında en kəsikli naqildən keçən elektrik yükünün hesablanması zamanı Simpson (parabola) və düzbucaqlılar metodunun dəqiqliyinin müqayisə edilməsi

  H.Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı. Respublika Elmi konfransınin materialları, 28-29 noyabr 2014-cü il, səh 83-87

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014, №1, səh.72-75

  Leverye üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin əmsallarının EXCEL-də hesablanması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015,   səh.5-6

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin EXCEL-də qurulması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015,   səh.14-15

  Məxsusi ədədlərin qismən tapılması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015, səh.16-17

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015, səh.24-25

  “İnformatika” fənni

  Mingəçevir  2015

  “Analitik həndəsə” fənni

  Mingəçevir  2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015, səh.84-86

  Matrisin xarakteristik çoxhədlisinin tapılması üçün tətbiq olunan metodların əlaqələndirilməsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015, səh.82-84

  Diri Baba türbəsi YUNESKO siyahısına layiq abidədir

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016, səh.68-70

  Çoxhədlinin köklərinin məxsusi qiymət kimi tapılması

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016, səh.162-165

  Eyni matrisdən istifadə etməklə çoxhədlinin hasilinin və müxtəlif tərtibli matrislərin xarakteristik çoxhədlisinin Excel cədvəl prosessorunda tapılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.63-64

   

  Dərəcəni azaltma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.133-134

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.294-295

  “Rekursiv üsulla xaraktreistik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.296-297

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin yüksək tərtibli törəmələrinin determinantlarla ifadə olunması

  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2018, səh.253

  Təpələrindən keçən hipermüstəvilərin tənlikləri verilmiş simpleksin təpələrinin taplması

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 6-7 dekabr 2019, səh.586

  Məxsusi ədədlərin paralel axtarılması

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagrışlar” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Hümmətov Müsəllim Möhsüm

  Dərəcəni azaltma üsulu ilə çoxhədlinin vuruqlara ayrılması

  Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları adlı III Respublika Elmi Konfransının materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti,15-16 dekabr 2016, səh.133-134

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.294-295

  “Rekursiv üsulla xaraktreistik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Mingəçevir 2016, səh.296-297

  Xətti cəbr və analitik həndəsənin elementləri

  Bakı, Səda, 1978

  Ali riyaziyyatdan çalışmalar

  Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2000

  Системы линейных уравнений над кольцами главных идеалов

  Mingəçevir Pİ-n-n 10-illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans. Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2002

  Ibtidai siniflərin riyaziyyat kursunda sahə anlayışı

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2007, №4

  Bəzi Dedekind halqaları üzərində xətti tənliklər sistemi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2008, №4

  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

  Mingəçevir şəhər poliqrafiya müəssisəsi, 2008

  Parçada kəsilməz funksiyanın xassələrinin bərabərsizliklərin həllinə tətbiqi

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2008, №4

  Применение производной к решению некоторых задач повышенной трудности школьного курса математики

  Перспективы развития современной школы. Научно методический журнал. Воронежский государственный педагогический университет. “Мастеринг”, 2009, №2

  Həndəsi fiqurların kombinasiyasına aid ekstremal məsələlərin həllinə törəmənin tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2009, №2

  Fiziki xarakterli bəzi məsələlərin həllinə törəmənin tətbiqi

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009,  №2

  Inteqral anlayışı fəndaxili və fənlərarası əlaqənin reallaşdırılması vasitəsi kimi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2009, №6

  Məktəb riyaziyyat kursunda diferensial anlayışı və onun tətbiqləri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, 2009,  №3-4

   

  Применение производной к решению некоторых задач повышенной трудности школьного курса математики

  “Высшая школа Казахстана” Международное научно- педагогическое издание, 2012, №2

  Məktəb riyaziyyat kursunda analizin əsas anlayışlarının mənimsənilməsindəki bəzi çətinliklərin psixoloj-məntiqi əsasları, onların aradan qaldırılmasının yolları və vasitələri

  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Gənc tədqiqatçıların ümumrespublika konfransı, tezislər. Qafqaz Universiteti” 06-07 may2010-cu il

  Riyazi analizin bəzi mühüm anlayışlarının məktəb riyaziyyat məsələlərinin həllinə tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2011, №2

  Respublikamızda müəllim hazırlığının vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr

  “Müəllim hazırlığının müasir problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları

  Parçada kəsilməz funksiyanın xassələrinin bərabərsizliklərin həllinə tətbiqi

  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların ümumrespublika konfransının materialları

  Психолого-педагогические основы трудностей усвоение основных понятий математического анализа, пути способы их устранения

  Материалы XI международной научно-практической конференции. Теории и методика преподавание фундаментальных науки. Украины, Криворойский национальный университет. 11-12 апрель 2013

  Təqribi hesablamalara törəmənin tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2011, №5

  Riyaziyyat-6   (məsləhətçi statusu ilə)

  “Şərq-Qərb” nəşriyyat evi. 2013-cü il

  Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın kəsilməzlik və monotonluq xassəsinin bəzi tənliklərin həllinə tətbiqi

   

  Maddi nöqtələr sisteminin kütlə mərkəzi anlayışının bəzi həndəsə məsələlərinin həllinə tətbiqi

  Pedaqoji Universitet xəbərləri, 2015, №1

  Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyanın kəsilməzlik və monotonluq xassəsinin bəzi tənliklərin həllinə tətbiqi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Həndəsi fiqurların kombinasiyasına aid ekstremal məsələlərin həllinə  törəmənin tətbiqi

  “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”.. Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

  Dirixle prinsiri

  Şəxssiyyət, cəmiyyət, dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar. Respublika elmi konfransının materialları. 6-7 dekabr 2019-cu il. Mingəçevir Dövlət Universiteti.

  Dirixle prinsiri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil institutu. Elmi əsərlər, №1, 2020

  İsmayılova Məlahət Fərrux

  О регулярной размеши-мости одного класса операторно-диффе-ренциальных уравнений  четвертого порядка эллиптического типа

   

  Бакинский Государственный Университет, Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена корреспондента  НАНА, заслуженного деятеля науки, доктора физико-математичес-ких наук, профессора Арифа Алигейдар оглы Бабаева, Баку, 2004, с.87

  Чохюлчцлц евклид фязасынын симплексин цз щипермцстявиляри  иля щиссяляря бюлцнмяси

  Азярбайжан Техники Университети, Елми ясярляр, ХЫЫЫ жилд, № 1, Бакы, 2004 , с. 82-83

  Дифференсиал тянликляр (дярс вясаити)

  Азярбайжан Республикасы «Минэячевир  Полиграфийа мцяссисяси» ММЖ, Минэячевир, 2004

  On the solvaility of one class of fourth order elliptic type operator-differen-tial equations

  Азярбайжан Милли Елмляр Академийасы, Рийазиййат вя Механика Институтунун  ясярляри, ХХЫЫЫ, Бакы, Елм, 2005, с.53-57

  О разрешимости одного  класса оперативно-дифференциальных уравнений эллиптического типа четвертого  порядка

   АМЕА–нин мцхбир  цзвц, профессор И.Т.Мяммядовун анадан олмасынын 50-иллийиня  щяср  олунмуш рийазиййат  вя  механика  цзря Бейнялхалг конфрансын тезисляри, Бакы, 2005, с.99

  О разрешимости одного  класса операторно-дифферен-циальных уравнений в частных производных чет-вертого  порядка в гильбер-товом пространстве.

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 4, 2006, с. 5-10

  О существовпнии и единственности регулярно решения одного класса операторно – дифференциальных уравнений четвертого порядка

  Нахчыван Мцяллимляр Институту «Рийазиийат, механика вя информатиканын мцасир проблемляри» бейнялхалг симпозиумум тезисляри, Нахчыван, 2007, сящ. 47

  О разрешимости одного  класса операторно-дифферен-циальных уравнений четвертого  порядка на весовых пространствах.

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 3, 2008, с.47-52

  О некоторых оценках норм операторов промежуточных производных

  Бакы Дювлят Университети-нин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг елми конфранс материаллары,  2009, s. 45-47

  On solvabity of fourth order operator diferential equations of elliptic type on weight spaces

  Tibilisi International Centre of Mathematics and Informatics,

  Bulletin of TICMI, Volume 13, 2009, s.21-29

  Об обобщенных решенииях некоторых операторно-диффе-ренцильных уравнений четвертого порядка

  Бакы Дювлят Университе-тинин Хябярляри ъурналында № 1, 2011, 52-58

  О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых ространствах

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Условия разрешимости одного класса операторно дифференциальных уравнений четвертого порядка в частных производных

  Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри ъурналында № 3, 2012, səh 79-87

  Азярбайжанда електрон юдямя системляри

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  Bir spektral məsələnin requlyarlaşmış izinin hesablanması

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, səh. 110-113.2014

  Banax fəzalarında sürüşmə operatorları

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası”,  Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaların asimptotikası”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

   

  Kompaktda təyin olunmuş kəsilməz funksiyaların Banax fəzasında izometrik sürüşmə operatorunun tipləri

  Respublika Elmi Konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qlobal Tendensiyalar və Müasir Azərbaycan movzusunda Respublika Elmi Konfransı”. 7-8 may 2018

  “Müasir dünyada fundamental və tətbiqi tədqiqatlar”

  XXV Beynəlxalq Elmi və Praktik konfransın,  Sankt-Peterburq 2019

  Parçada kəsilməz funksiyalar fəzasının tədqiqi”

  Respublika Elmi Konfransın Mingəçevir Dövlət Universitetində “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 2019

  Dörd tərtibli xüsusi törəməli operator-diferensial tənliklərin həll olunmasının tədqiqi

  2019-cu ilin noyabr ayında Almaniyada olan LAMBERT Academıc Publishing adlı nəşriyyatda monoqrafiya

  “Yüksək tərtibli elliptik tip operator-diferensial tənliklərin bir sinfinin həll olunması haqqında”

  Respublika Elmi Konfransının “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagrışlar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 11-12 dekabr 2020

  Hilbert fəzasında dördtərtibli xüsusi tötəməli operator-diferensial tənliklərin umümiləşmiş həll olunması haqqında

  Pereyaslav şəhərində  İscience (Интернаука) jurnalında cap edilmişdir. 2020-ci ilin iyul ayında

   

  Bağırov Rizvan Yusif

  О применении метода Пикара к решению нелинейных  интегральных уравнений с запаздывающим аргументом

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.947 10 səh.

  Об ограниченных решениях  интегро-дифференциальных уравнений нейтрального  типа

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.948  9 səh.

  О начальных задачах для интегро-дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументами

  Деп. ВИНИТИ, №3069-82  УДК517.968.7  20 səh.

  Об ограниченных решениях  функционально-дифференциальных уравнений

  Деп. ВИНИТИ, №3070-82 УДК517.947  6 səh.

  О краевых задачах для интегро-дифференциальных уравнений в Гильбертовом пространстве с авторегулируемым отклонением аргумента

  Деп. ВИНИТИ, №4159-88 УДК517.929.7  38 səh.

  Orta məktəbdə həndəsə dərsləri səmərələliyinin artırılması yolları.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-metodik şurasının 08.07.1997 ci il qərarı. ADP 1997.   48 səh.

  Краевая задача для системы интегро-дифференциальных уравнений нейтрального  типа

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası N1-2 1997.  8 səh.

  Həndəsi anlayışların öyrədilməsində ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası N3, 1998.  4 səh.

  Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX  sinifləri üçün riyaziyyat proqramı və yoxlama yazı işləri.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik şurasının 15.05.2006 tarixli qərarı 2006.  95 səh.

  О применении метода Пикара к решению нелинейных  интегральных уравнений с запаздывающим аргументом

  Деп. ВИНИТИ, №2187-81 УДК517.947 10 səh.

  Ümumtəhsil məktəblilərinin X-XI  sinifləri üçün riyaziyyat proqramı və yoxlama yazı işləri.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodik şurasının 15.05.2006 ci il tarixli qərarı. 2007.  88 səh.

  V  sinif şagirdləri üçün riyaziyyatdan diferensiasiyalı test tapşırıqları.

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi metodik. 15.05.2006 qərarı. 2008.              77 səh.

  Funksional diferensial tənliklərin həllinin məhdudluğu haqqında.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri.N3, 2009.             4 səh.

  Краевая задача линейных  интегро-дифференциальных операторных  уравнений с отклоняющимся аргументами

  Pedaqoji Universitet xəbərləri.N4, 2009.             8 səh.

  Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları

  Mingəçevir. 2011. 238 səh.

  Neytral tip inteqro-diferensial tənliklərin həllinin məhdudluğu haqqında.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4, 2013.            4 səh.

  О начальной  задаче  для одной системы интегрально-дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4, 2014.           4 səh.

  Pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursunda “Funksiya və onun xassələri ” mövzusunun tədrisinə dair.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N2, 2014.            3 səh.

  Pedaqoji fakültənin riyaziyyat kursunda “Nisbət və tənasüb” mövzusunun tədrisinə dair.

  Pedaqoji Universitet xəbərləri. N4,  2014.          4 səh.

   

  Parametrdən asılı bəzi məsələlərin həlli

  Respublika Elmi Konfransın Mingəçevir Dövlət Universitetində “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda  Respublika Elmi Konfransı, 2019

  Hissə-hissə inteqrallamanın tədrisinə dair

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

   

  Məmmədov Məhəmməd Nazim

  «Али рийазиййат»

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 1998

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн «Али рийазиййат» курсу üzrə metodik göstərişlər

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 1999-жу ил, 1-68

  Бакалавр пиллясиндя тящсил алан тялябяляр цчцн «Али рийазиййатдан чалышмалар»

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 2000-жи ил, 1-375

  «Йарымсонсуз дцз хятт цчцн бир сярщяд мясялясинин щялли»

  Минэячевир Политехник Институтунун 10 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2001-жи ил

  «Хятти програмлашдырма»

  Азярбайжан Республикаси Мятбуат вя Информасийа Назирлийи Минэячевир шящяр полиграфийа мцяссисяси, 2002-жи ил, 205

  «Тятбиги рийазиййат» фянни 

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2003-жц ил,8

  Гийаби тящсил алан тялябяляр цчцн «Тятбиги рийазиййат» фянни

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2003-жц ил,15

  «Диференсиал тянликляр»

  Минэячевир,2004-cц ил, сящ.130

  Об одной модели гидроупругой задачи при поперечном ударе твёрдым телом по гибкой связи

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №5-6, Эянжя-2007

  Решение задачи о поперечном ударе конусом по гибкой упругопластической мембране

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №7-8, Эянжя-2008

  Гейри-сялис заман сыраларынын модификасийа олунмуш цсулла прогнозлашдырылмасы

  Азярбайжан Республикасы Тящсил Назирлийи Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми-хябярляр №9-10, Эянжя-2008

  «Рийазиййат» фянни

  Минэячевир Политехник Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2009

  «Бирдяйишянли функсийаларын интеграл щесабы»

  Минэячевир ш. Мятбяяси 2009-жу ил

  Верилянлярин пайланма сыхлыьы ясасында гейри-сялис заман сыраларынын прогнозлашдырылмасы

  Азярбайжан Технолоэийа Университети, Елми хябярляр ъурналы, №15-16, Эянжя-2010 сящ.13-21

  Рийази физика тянликляри

  Бакы-2011 214сящ

  «О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых пространствах»

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Verilmiş zaman intervalında en kəsikli naqildən keçən elektrik yükünün hesablanması zamanı Simpson(parabola) düzbucaqlılar metodunun dəqiqliyinin müqayısə edilməsi”

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, 2014

  Sonsuz çubuqda istilikkeçirmə tənliyi üçün Koşi məsələsi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının  materialları 2015

   

  Rezultantdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının materialları 2016

  “Məxsusi ədəd və məxsusi funksiyaların asimptotikası”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Amortizasiya və amortizasiyanın xətti modeli

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

  İqtisadi proseslərdə limitin analizi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

  Məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin statistik metodu adlı məqalə

  Respublika Elmi Konfransı Mingəçevir Dövlət Universiteti Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar”, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Əhmədov Vilayət Uğurlu

  «Бязи аналитик функсийалар сырасы щаггында»

  Азербайcан Мемарлыг вя Иншаат Университетинин Елми ясярляр топлусу 2003.

  Али рийазиййатдан чалышмалар

  Азярбыйжан Республикасы «Минэячевир Полиграфийа мцяссисяси» ММС. Минэячевир 2004.

  «Чохъюлчцлц Евклид фязанын симплексин цз щипермцстявиляри иля щиссяляря бюлцнмяси»

  Азярбайжан Техники Университетин Елми ясярляр топлусу 2004.

  «Чевик  еластик  пластик мембранйа конусла ениня зярбя щагда мясялянин щялли»

  Азярбайжан Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» 7-8 2008

  «Харижи мцщитин тязйигини нязяря алмагла чевик сапа бярк жисимля зярбя мясялясинин рийази модели »

  Азярбайжан Технолоэийа Университети: Республика Елми-Практик конфрансынын материаллары.   Жилд-2  ил 2010

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin vuruqlara ayrılması”

  Аз.Технолоэийа Университети «Елми хябярляр» Эянcя 2010

  “Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinini tapılması üçün alqoritm”

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Universal çoxluğu faiz dəyişməsi olan qeyri-səlis zaman sıralarının proqnozlaşdırılması”

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  “Aran iqtisadi rayon üzrə məktəblilərin təhsılındə İKT-nin rolu”

  “Dövlətin regional siyasətinin reallaşmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: Reallıqlar və prespektiv inkişaf” adlı respublika elmi konfransının materialları, 2013

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014

  Həqiqi əmsallı çoxhədlinin sadə və təkrar köklərinin tapılması üçün alqoritm

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universiteti. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  “Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin EXCEL-də qurulması”

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Rezultatdan istifadə etməklə çoxhədlinin köklərinin tapılması”

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2016

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. 2016

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin determinantlarla ifadəsi

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi əsərlər” toplusu, Gəncə,2017

  Ümumiləşmiş funksiyaların tətbiqləri

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin, Mühəndislik fakültəsi,elmi konfrans  materialları, Mingəçevir 2017

  Kompaktda təyin olunmuş kəsilməz funksiyaların Banax fəzasında izometrik sürüşmə operatorunun tipləri

  Heydər Əliyevin 95-ci  ildönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans, Mingəçevir, may 2018

   

  Kompleks əmsallı çoxhədlilər

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

  Babuşov Sabir Nəriman

  “İkili dövrü düz xətlə çatlar sistemi ilə zəiflədilmiş müstəvidə dairəvı xarici materialın oturdulmasından yaranan gərginlik deformasiya vəziyyəti”

  Elmi konfrans

  San-MarinoBEA, AMİ Mingəçevir filialı. Mingəçevir-1997, səh 144-148

  “Funksiyanın qabarıqlığı və bərabərsizliklərin isbatı”

  Elmi əsərlər”San-MarinoBEA, AM Mingəçevir filialı.Bakı-1999 səh 172-176

  “Respublikamızda  müəllim hazırlığınin vəziyyətinə dair bəzi mülahizələr”

  Beynəlxalq Elmi konfrans 28-29sentyabr .Bakı-2009           səh 310-311

  “Təhsildə kompüterin rolu.Fasiləsiz pedaqoji təhsildə elektron təlim texnalogiyalarınin rolu”

  Respublika elmi metodiki konfrans

  Bakı-2011 səh34-36

  Görkəmli alim Zahid Xəlilovun anadan olmasınin 100-illiyi.

  “Mingəçevir işıqları”-2012 səh 4

  Məktəb riyaziyyat kursunda  diferensial tənlik anlayışı və onun tətbiqləri

  Az.Resp.Təhsil pr. inst. Elmi əsərləri. Bakı-2009. №3          səh 145-149

  “Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı buraxılan səhvlər və onların korreksiya edilməsi”

  “Fizika ,riyaziyyat və astranomiya tədrisi”№3, 2014 səh 46-51

  “Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasınin  köməyi ilə ikidəyişənli tənliklərin həlli”

  “Fizika ,riyaziyyat və astranomiya tədrisi”№1, 2015 səh 26-31

  Vektorların skalyar hasili haqqında Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin çətinliyi yüksək olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Respublika Elmi konfransının materialları Mingəçevir Dövlət Universiteti 2015 noyabr  səh 130-134

  Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması

  Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi Əsərləri   N 1 2016

  “Funksional analiz” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat müəllimliyi” ixtisası üçün

  Mingəçevir-2016

  “Cəbr” fənninin proqramı “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üçün

  Mingəçevir-2016

   

  “Həndəsə” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Bəzi tip istehsal məsələlərinin optimal həllinin tapılmasında analitik həndəsənin tətbiqi”

  Qloballaşma və regional inteqrasiya Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016 noyabr.     səh 302-303

  Ümumtəhsil məktəblərdə bəzi riyazi anlayışların

  formalaşdırılmasında məsələlərdən  istifadə

  Universitetin Pedaqoji fakültəsi.    Azərbaycanda  Təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar adlı konfrans, 2017

  Pedaqoji  təcrübə  üçün  proqram

  Pedaqoji fakültənin elmi şurası pr.2 /2015

  Riyyaziyat  dərslərində şagirdlərin  məntiqi  təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  Şagirdlərin sərbəst düşünmə qabiliyyətinin inkişafında həndəsə məsələlərinin rolu

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

  Bəzi bərabərsizliklərin həndəsi məsələlərə tətbiqi

  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  2020  

  Abdullayev Vaqif Şahismayıl

  Riyazi induksiya mütodundan istifadə etmədən bəzi cəm düsturlarının çıxarılışı və onların tətbiqi

  Elm, təhsil və həyat qəzeti Bakı 2012-ci il

  Bəzi kvadrat kök daxil olan ifadələrin qiymətlərinin səmərəli üsulla tapılması

  Bakı-2012

  İensen bərabərsizliyi və onun olimpiada tipli çalışmalara tətbiqi. Təhsil problemləri istitutu

  Bakı-2013

  Vektorların skalyar hasili haqqında Koşi-Bunyakovski bərabərsizliyinin çətinliyi olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  MDU. Mingəçevir-2015

  Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işə hazırlanması. Təhsil problemləri istitutu.

  Bakı-2016

  “Funksional analiz” fənninin proqramı

  Mingəçevir-2016

  “Riyazi analiz kursundan məsələ və misallar” adlı dərs vəsaiti, kitabı.

  Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi

  MDU EŞ Protokol № 02,02.11.2017

  Bərabərsizliklərin bəzi üsullarla isbatı haqqında

  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  7-8 may  2018

  İbtidai funksiyanın çətinliyi yüksəık olan bəzi çalışmaların həllinə tətbiqi

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

  Bəzi bərabərsizliklərin həndəsi məsələlərə tətbiqi

  Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  2020   

  Kələşova Natəvan Həmdiyyə

  Чевик еластик-пластик сапа кцт пазла сяс сцрятиндян бюйцк реъимдя  зярбя        

  «Елми хябярляр» № 13-14  Азярбайжан Технолоэийа Университети 2009

  Чевик гейри хятти еластик сапа кцт пазла сяс сцрятиндян бюйцк реъимдя  зярбя

  «Йейинти, тохужулуг вя йцнэцл сянайе сащяляринин актуал проблемляри» мювзусунда елми практик конфранс, 2011

  Qüvvət sırasının yığılma intervalı və radiusu

  Минэячевир Политехниk Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш елми практик конфрансın mатериаллары. Минэячевир, 2011, səhifə 18-20.

  Elementar funksiyaların Makleron sırasına ayrılışı

  Mingəçevir Politexnik İnstitutunun 20 illiyinə həsr olunmuş elmi praktik konfransın materialları. Минэячевир, 2011, səhifə 21-22

  Mцsbət hədli sıraların yığılması haqqında Koşi-Makleronun inteqral əlaməti

  Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Elmi xəbərlər. (19-20).  Gəncə, 2011. səhifə 13-15.

  Sıralar

  Mingəçevir, Səda, 2012, 114 səhifə

  Riyaziyyat fənni üzrə tədris proqramı

  Мingəçevir Politexnik Институтунун Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 24 səhifə

  Tam əmsallı n dərəcəli tənliklərin köklərinin axtarılması üsulları

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2015, səhifə 41-43

  Banax fəzalarında sürüşmə operatorları

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası”,  Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Riyaziyyatdan çətinlik dərəcəsi yüksək olan  məsələlərin həlli fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2015, 14 səhifə.

  Rasional tənliklərin həlli

  Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən “Qloballaşma və regional inteqrasiya” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Минэячевир, 2016, səhifə 251-254

  Riyazi analiz fənni üzrə tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin Компцтер Тядрис Мяркязи, 2016,  24 səhifə

   

   

   

  Məmmədova Məhparə Səməd

  О некоторых оценках типа промежуточных производных в весовых пространствах

  Минэячевир Политехник Институтунун 20 иллийиня щяср олунмуш Елми-практик конфрансын материаллары, 2011-жи ил

  Bir spektral məsələnin requlyarlaşmış izinin hesablanması

  Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı, Respublika elmi konfransın materialları Минэячевир Политехник Институту, səh. 110-113.2014

  Азярбайжанда електрон юдямя системляри

  Dövlət Regional Siyasətinin reallaşmasında Aran İqtisadi Rayonunun rolu: reallıqlar və perspekriv inkişaf. Respublika Elmi Konfrans materialları Минэячевир Политехник Институту, 2013.

  “Cəbrı  xəttı tənlıklər sistemının həllı üçün  tətbıq olunan Kramer üsulunun EXCEL-də realızə olunma variantları”

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi məqalələr” toplusu, 2014

  Leverye üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin əmsallarının EXCEL-də hesablanması

  Азярбайжан Технолоэийа Университетиnin “Elmi xəbərlər” № 21 Gəncə 2015

  “Analitik həndəsə” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti,  2015

  “Riyaziyyat” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti,  2015

  “Həqiqi və kompleks kökləri məlum olan çoxhədlinin qurulması”

  “Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfrans materialları 2015

  Orta məktəbdə “Xətlərlə hüdudlanmış fiqurların sahələrinin və fırlanmadan alınan cisimlərin həcmlərinin hesablanması”na müəyyən inteqralın tətbiqləri

  “Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri” Mingəçevir Dövlət Universitet. Respublika Elmi Konfransının materialları 2016,səh.153-155

  “İnterpolyasiya üsulu ilə xarakteristik çoxhədlinin bölənlərinin EXCEL cədvəl prosessorunda tapılması”

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Qloballaşma və regional inteqrasiya movzusunda Respublika elmi konfransı”. Минэячевир, 2016

  Laqranj interpolyasiya çoxhədlisinin determinantlarla ifadəsi

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “elmi əsərlər” toplusu, Gəncə,2017

  Ümumtəhsil məktəblərdə bəzi riyazi anlayışların

  formalaşdırılmasında məsələlərdən  istifadə

  Universitetin Pedaqoji fakültəsi.    Azərbaycanda  Təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar adlı konfrans, 2017

  “Elementar riyaziyyat” fənninin tədris proqramı

  Mingəçevir Dövlət Universiteti, 2018

  Riyyaziyat  dərslərində şagirdlərin  məntiqi  təfəkkürünün  inkişaf etdirilməsi

  Heydər Əliyevin 95-ci  ildönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans, may,2018

  Hissə-hissə inteqrallamanın tədrisinə dair

  Aqrar Universitetinin  1 saylı Elmi jurnalı

  Allahverdiyeva Səriyyə İnqilab

   O некоторых свойствах коэффицентами

  İnformasiya  texnologiyaları  və tətbiqi proqramlar  mövzusunda gənc tədqiqatçıların III respublika elmi konfransının  materialları.  Bakı  Dövlət Universiteti. Bakı – may – 2004. Səh.67-68

  “ O соотношениях между некоторыми коэффициентами многошагового метода типа Обрешкова”

   

  Тезисы научной конференции , посвященной 70-летию  члена –корреспондента  НАНА,заслуженного деятеля науки , доктора физико- математических наук , прфессора Арифа Алигейдар оглы Бабаева БГУ.  30.XI.04 – 01.XII.04 Баку. Səh.44-46

  “ Об одной модификации многошагового метода “

  Техналогии и методики в образовании Научно – Тнхнический журнал, 2011. №4 Воронеж  2011. Səh. 27-30

  «Применение гибридного метода к решнию интeгро-диффернциалных уравнений типа Вольтерра

   Bakı  Dövlət Universiteti  Mexanika –Riyaziyyat fakultəsi.

  Azərbaycannın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin ahadan olmasınin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Riyaziyyat və Mexanıkanın actual problemləri “ adlı Respublika elmi konfransının  materialları.

  (07-08 may 2013 –cü il ). Bakı -2013. Səh. 181

  “ Об одном применении модификации многошагового метода к решению интегрвльного уравнения Вольтерра второго рода “

   

  Bakı  Dövlət Universiteti.Görkəmli alim və ictimai xadim,AMEA –nın müxbir üzvü Dövlət mükafatı laureatı , Əməkdar elm vadimi , BDU – nun sabiq rektoru , fizika –riyaziyyat elmləri doktoru professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 10 dekabr . 2015 –ci il. Səh. 210-213

  Об одной краевой задаче для уравнения Буссинеска-Лява с нелокальными    интегральными по времени условиями второго рода

   

   

  Azərbaycan  Respublikasi  Təhsil Nazirliyi, Sumqayit  Dövlət  Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Riyaziyyat və mexanika Institutu .  Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunur.Riyaziyyatin nəzəri və tətbiqi problemləri Beynəlxalq  Elmi Konfransin  materiallari. 25-26  may  2017-ci il.Səh158-159

  Линейные обратные задачи для гиперболического  уравнения с нелокальным по времени условиям     .

   

  Международной научно-технической конференции «Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем», г.Пенза.

   

  Korparativ informasiya sistemləri

  AKU-nun Elmi Metodiki Şurasının 28 fevral 2019-cu il 6 saylı protokolu, Elm və təhsil, Bakı – 2019

  Методы обучения информатике в начальной школе

  Azərbaycan  Respublikasi  Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Təhsildə İKT,  Elmi metodiki jurnal, Bakı – 2019

  Hesablama riyaziyyatı üzrə praktiki iş

  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi metodiki Şurasının 27 sentyabr 2019-cu il 1 saylı protokol, bakı – 2019

  Aспекты организации взаимодействия пользователей единого информационного пространства предприятия

  East european scientific Journal. Volume 1     9(61),2020   part 1

   

  An inverse boundary value problem for the boussinesq-love equation with nonlocal integral condition

  Turkic World  Mathematical Society (TWMS) Journal of Pure and Applied Mathematics., V.11, N.2, 2020. Pp.226-237

  İnformatika elminin formalaşması və inkişafi

  Riyaziyyatın fundamental problemləri və intellektual texnologiyaların təhsildə tətbiqi Respublika elmi konfransının materialları Bakı 2020

   

  Nonlinear inverse boundary value problem for the boussinesq-love equation with integral conditions

  Proceedings of the 7 th International Conference on control and optimization with industrial applications Volume II 26-28 August, 2020

  Babayev Rövşən Fərrux

  The embedding theorems in generalized Sobolev-Morrey type space

  Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri  beynəlxalq elmi konfransı, 2017” Səh 30

  “Some properties of functions from generalized Sobolev-Morrey type spaces”

  Mathematica Aeterna. Bolqarıstan. Sofiya. №4, 2017

  Məmmədova İradə Əli

  Bərabərsizliklərin bəzi üsullarla isbatı haqqında

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  İnformasiya və kommunikasiya texnlogiyalarının cəmiyyətdə və təhsildə əhəmiyyəti

  Heydər Əliyevin 95-ci il dönümü və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş  Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan  adlı Elmi Konfrans

   

  Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin təhsildə əhəmiyyəti

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

  Riyaziyyat  dərslərində  keyfiyyətin  inkişaf  etdirilməsinin  əhəmiyyəti

  “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çagırışlar” Respublika Elmi Konfransı, MDU 11-12 dekabr 2020-ci il.

   

  Ismayılova Sevda Camal

  Orta  məktəb  riyaziyyat  kursunda  məsələnin  şərhinə  görə  tənlik  tərtibi

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı Bakı, 2014

   

  Məsələ həllində  yol verilən metodik səhvlər

  Kurikulum elmi-metodik jurnalı, Oktyabr – dekabr 2015

   

  V-IX siniflərdə Riyaziyyatın  tədrisində yaranan problemlərin həlli yolları

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı, 2016

   

  Fənlərarası əlaqələrin şagirdlərin riyazi təfəkkürünn  inkişafında  rolu

  Azərbaycan Respublikasının Bakı Qızlar İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı 2018

   

  Студенттердин математикалык ой жугуртуусун онуктуруу окутуунун башкы максаттарынын бири болуп саналат

  Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана 2018

   

  Tənlik  tərtib etməklə  məsələ həllində  şagirdlərin  yaradıcı  fəaliyyətinin  xüsusiyyətləri

  Azərbaycan Respublikasının Təhsil  Problemləri İnstitutu, Elmi əsərlər jurnalı 2018

   

  Formation  of  independent problem compilation skills of the student

  Педагогика  и психология  в современном мире: Теоретические и практичес­кие  исследования Avqust 2019

   

  Təfəkkürün  inkişafı  problemlərinin araşdırılmasında  riyaziyyatın rolu

  Qloballaşma  və Regional  İnteqrasiya  – Respublika elmi konfransının  materialları Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

   

  Milli dəyərlərin aşılanmasında riyaziyyatın rolu

  Milli – mədəni irs və onun qloballaşma  şəraitində təbıliği  məsələləri Mingəçevir Dövlət Universiteti 2016

   

  Методологические ошибки, допущенные при решении задач

  World Science, Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Russia, 2016

   

  The importance of  solving the  problem  by equating in formation students  mathematical  thinking

  Riyaziyyat  və mexanikanın  müasir  problem­ləri, akademik Akif Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr  olunmuş  Beynəlxalq  konfrans Bakı 2017

   

  Orucov Tofiq Sərvaz

  “Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması nəzəriyyəsi və metodikası”

  Mingəçevir Dövlət Universitetinin 12.12.2018-ci il tarixli 182 № li əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq edilmişdir. Mingəçevir 2018

   

   

  “Riyaziyyat dərslərində fənlərarası əlaqənin təmin edilməsi”

  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Elmi metodik jurnal, 2011, №2

   

  “Tərs funksiyanın proobraz vasitəsi ilə təyini, xassələri və tapılması üsulları”

  Fizika, Riyaziyyat və İnformatika tədrisi. Elmi metodiki məcmuə, 2012, №2, səh21-25

   

  “Loqarifmik tənlik və bərabərsizliklərin həlli zamanı buraxılan səhvlər və onların korreksiya edilməsi”

  Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi metodik məcmuə 3(203) 2014 səh. 46- 51

   

  “Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin tapılmasının köməyi ilə ikidəyişənli tənliklərin həlli”.

  Fizika, Riyaziyyat və informatika tədrisi. Elmi metodik məcmuə 1(205) 2015 səh. 26-31

   

  “ Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin riyazi – kommunikativ bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi”

  “ Kurikulum” 2015 № 2,XXX cild(vol) səh. 77-80

   

  Situasiya məsələləri şagirdlərin riyazi təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi resursu kimi

  Respublika elmi konfransı. Mingəçevir Dövlət Universiteti “Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar”movzusunda Respublika elmi konfransı”. 6-7 dekabr 2019

   

  Sadıqlı Günel İlqar

  Parametrdən asılı bəzi məsələlərin həlli

  Şəxsiyyət, cəmiyyət, Dövlət: Qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar Respublika elmi konfransının materialları.Mingəçevir Dövlət Universiteti  6-7 dekabr  2019    

   

Elanlar

Kafedranın ixtisaslarına  2021-2022-ci tədris ili üçün abituriyentlərə müraciət edilib.

Əlaqə