Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

İqtisadiyyat kafedrası

Müstəqil ixtisas kafedrası kimi ilk dəfə “İctimai fənlər” kafedrasından ayrılaraq “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası kimi formalaşmışdır. Sonradan “İstehsalın təşkili” ixtisasının “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasına təhkim edilməsi ilə əlaqədar olaraq kafedranın bazası əsasında “İqtisadi nəzəriyyə və istehsalın təşkili” kafedrası yaradılmışdır. Növbəti islahatlar zamanı “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisası qeyd edilən kafedraya təhkim edilməklə kafedranın adı “Ümumi iqtisadiyyat” olmuşdur. İxtisaslaşmanın və islahatların növbəti mərhələsi kimi İnstitut Elmi Şurasının 28 fevral 2006-cı il tarixli qərarı ilə “Ümumi iqtisadiyyat” kafedrasının bazası əsasında “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisas kafedrası yaradılmışdır. Mingəçevir Politexnik İnstitutunun Elmi Şurasının 15 sentyabr 2010-cu il tarixli qərarı və rektorun 15.09.2010-cu il tarixli 97 saylı əmri ilə təhsil sahəsində aparılan növbəti islahatların və ixtisasların təsnifləşdirilməsinin tələblərinə uyğun olaraq “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrası ləğv edilərək, onun bazasında “İqtisadiyyat” ixtisas kafedrası yaradılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 iyul 2015-ci il tarixli 1335 nömrəli Sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitunun bazasında Mingəşevir Dövlət Universiteti yaradıldıqdan sonra kafedranın fəaliyyəti təkmilləşdirilmiş,  ixtisasların, fənlərin sayı  və akademik heyətin tərkibi genişlənmişdi.  Hazırda “İqtisadiyyat” kafedrası Mingəçevir Dövlət Universiteti, “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin ixtisas kafedrası kimi fəaliyyət göstərir.

Kafedranın missiyası innovativ tədris metodlarından istifadə etməklə müasir  əmək bazarının tələblərinə uyğun  səriştələrə malik yeni nəsil mütəxəssislər yetişdirilmək, tələbələrin ömürboyu təlim konsepsiyasını inkişaf etdirmək, elmi araşdırmaları genişləndirməklə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafına, təhsil sisteminə töhfələr vermək və  tədqiqat prosesində aktiv iştirak etməkdir.

 

Kafedranın əsas fəaliyyət istiqamətləri.

 

İqtisadiyyat kafedrası  fənlər üzrə tədris, metodiki, elmi tədqiqat, elmi-pedaqoji işçilərin hazırlanmasını və təhsilalanlar arasında tərbiyə işlərini həyata keçirir. İqtisadiyyat kafedrası mövcud tələblərə uyğun olaraq üzərinə düşən aşağıdakı  vəzifələri yerinə yetirir:

 1. Bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirələrin, seminar

   və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılması;

 1. Magistrlik dissertasiya mövzularına , istehsalat və digər təcrübələrə, tələbələrin

  sərbəst işlərinə rəhbərlik edilməsi;

 1. Kollokviumların keçirilməsi;
 2. Təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili;
 3. Kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq üçün təqdim olunması, həmçinin digər kafedraların hazırladıqları tədris proqramlarına rəy verilməsi;
 4. Elmi tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik edilməsi;
 5. Tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsi;
 6. Kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi;
 7. Tədris prosesində İKT vasitələrdən istifadə edilməsi ilə bağlı əməkdaşlara bacaqrıqların öyrədilməsi;
 8. Elmi-pedaqoji və elmi kadrların hazırlanması;
 9. Əməkdaşlardan tərəfindən kənar müəssisələrdən daxil olan dissertasiyalarının müzakirə edilib rəy verilməsi;
 10. Tədris texnologiyaları üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və onlara elmi-texniki köməklik göstərilməsi məqsədi ilə müxtəlif müəssisə və təşkilatlarla əlaqələrin təşkil edilməsi;
 11. Ali təhsil müəssisəsinin məzunları ilə daim əlaqənin təşkil edilməsi;
 12. Elmi biliklərin təbliğ edilməsi;

Seminar və dəyirmi masaların keçirilməsi. 

050402 “Mühasibat” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

Mühasibat” ixtisası hər hansısa bir müəssisənin gələcək fəaliyyətini müəyyən edən sahələrdən biridir. Mühasibat uçotunun və maliyyə təhlilinin aparılması üçün baza riyazi bilikləri olan, diqqətli, analitik düçüncəyə sahib olan abituriyentlər mühasibat ixtisasına yiyələnə bilərlər.
 “Mühasibat ” ixtisasını bitirən məzunlar  mühasibat uçotu və auditin təşkili və aparılması sahəsində ixtisaslaşmış peşəyə malik olmalıdır.  Müəssisələrdə mühasibat uçotunun təşkili, illik he-sabatların hazırlanması, daxili nəzarət sisteminin yaradılması və təşkilini bacarmalıdır. Bundan əlavə məzunlar korparativ maliyyə, audit və nəzarət, idarəetmə uçotu üzrə biliklərdən  istifadə etməklə maliyyə təhlili, effektiv təminatın aparılması və daha geniş biznes və  texnoloji mühitdə inkişaf və performansın idarəedilməsi kimi səriştələrə yiyələnəcəklər.  Mühasibat ixtisasını bitirən məzunların  peşə fəaliyyətinin sahəsi dövlət və qeyri-dövlət müəssisələrində maliyyə, vergi, əmlakın idarə edilməsi, sosial-müdafiə sahəsi, audit firmaları, hesablama palatası, bank, sığorta, qiymətli kağızlar sahəsi və s. hesab edilir.  Həmçinin konsaltinq, maliyyə menecmenti  və transmilli şirkətlərdə peşəkar mühasibatlıq sahələrində mütəxəssis kimi işləyə bilərlər.

050403 “Maliyyə” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə);

İqtisadiyyat istiqamətli ixtisaslardan biri olub, müəssisə və dövlət səviyyəsində maliyyə resurslarının təmini və idrəedilməsini öyrənir. Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə xidmətinin təşkili və idarə edilməsinin əsasları, təsərrüfat vahidlərinin maliyyə departamentlərinin strukturu və onun formalaşdırılması məsələləri, ölkənin maliyyə, bank-kredit, vergi siyasətini həyata keçirən orqanlarında fəaliyyət istiqamətlərini, müəssisə və təşkilatların maliyyə departamentlərində xidmətin təşkili və onun hüquqi əsasları maliyyə ixtisasında öyrədilir. Maliyyə ixtisasının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ixtisasın məzunları iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən AR Maliyyə Nazirliyində, İqtisadiyyat Nazirliyində, bank sektorunda, sığorta təşkilatalrında və digər maliyyə qurumlarında bilik və bacarıqlarından istifadə etnəklə yüksək əmək haqqı ilə işləyə bilərlər. Məzunlar maliyyə-bank meneceri, kredit mütəxəssisi, sığorta agenti,maliyyə vasitəçiliyi üzrə agent və digər müvafiq peşələrdə çalışa bilərlər.

050404 “İqtisadiyyat” (bakalavriat və magistratura təhsil səviyyəsi üzrə);

“İqtisadiyyat” ixtisası iqtisadi fəaliyyəti planlaşdırmağı, təşkil etməyi, reallaşdırmağı təmin etməyi, nəzarət və səmərəliliyi təhlil etməyi bacaran mütəxəssislər yetişdirir. "İqtisadiyyat” ixtisasını bitirən məzunlar iqtisadçı peşəsinə sahib olur və  ixtisasın sayəsində istehsal və xidmət müəssisənin təşkilati strukturu və onun formalaşdırılması, sahibkarklıq subyektlərinin təşkili və idarə edilməsinin əsaslarını, iqtisadi idarəetmə qərarlarının qəbul olunması və onların reallaşdırılması yollarını  öyrənirlər. “İqtisadiyyat” ixtisasını bitirənlər dövlət strukturlarının müvafiq bölmələrində, özəl şirkətlərdə, xarici iqtisadi faəliiyətlə məşğul olan müəssisələrdə və digər biznes strukturlarında çalışa bilərlər.  Bundan əlavə tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə uyğun gələn istənilən iqtisadi bloka daxil olan nazilrik və komitələrdə, həmçinin biznes və maliyyə sahəsində mütəxəssis olaraq çalışa bilərlər.

050810 “Turizm işinin təşkili” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə).

“Turizm işinin təşkili” ixtisasının əsas məqsədi turizm sənayesi üçün müştəri xidmətləri, satış və idarəetmə mövzularında müasir dövrün tələblərinə uyğun nəzəri və praktiki biliklərə malik, həmçinin özündə qlobal turizm sənayesində baş verən dəyişiklikləri düzgün təhlil etmə və uyğunlaşma bacarıqlarını cəmləşdirən kadrların hazırlanmasıdır. İxtisas məzunları beynəlxalq turizm bazarında mövcud və potensial meylləri müqayisə etməklə, turizm menecmenti və turizm destinasiyasının idarə edilmməsi sahəsində qazanılmış bilikləri, bacarıqları turizmin müxtəlif fəaliyyət sahələrinə tətbiq etməyi və turizm məhsulunun qiymətini müəyyən etməyi bacarmalıdırlar. Bu ixtisas üzrə məzun olmuş şəxslər tur operatorlar, tur menecerlər, turizm tədqiqatçıları adlanırlar.
 “Turizm işinin təşkili” ixtisasının məzunları ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən mehmanxana şəbəkələrində, turizm şirkətlərində, beynəlxalq turizm təşkilatlarında, Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyi və s. kimi uyğun təyinatlı dövlət qurumlarında çalışa bilərlər. Eyni zamanda turizm və xidmət sahələri üzrə layihə, istehsalat-texnoloji və təşkilati-inzibatçıllq istiqamətlərində istənilən uyğun peşədə işləyə bilərlər.

1.     

İqtisadiyyata giriş

2.     

Mikroiqtisadiyyat

3.     

Makroiqtisadiyyat

4.     

İqtisadiyyat

5.     

Dünya iqtisadiyyatı

6.     

Maliyyə

7.     

Maliyyə nəzəriyyəsi

8.     

Müəssisənin maliyyəsi

9.     

Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

10.  

Bank işi

11.  

Qiymət və qiymətləndirmə

12.  

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

13.  

Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

14.  

Azərbaycan iqtisadiyyatı

15.  

Sığorta işi

16.  

Pul və banklar

17.  

Gəlir və əmək haqqı siyasəti

18.  

Vergilər və vergitutma

19.  

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi

20.  

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı

21.  

Aqrar iqtisadiyyat

22.  

Dövlətin iqtisadi siyasəti

23.  

İqtisadi hüquq

24.  

Mühasibat uçotu

25.  

Audit

26.  

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi

27.  

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

28.  

Korporativ maliyyə

29.  

Maliyyə və investisiyalar

30.  

Maliyyə uçotu

31.  

Maliyyə təhlili

32.  

İdarəetmə uçotu

33.  

İdarəetmə təhlili

34.  

Maliyyə hesabatları

35.  

Maliyyə hesabatlarının təhlili

36.  

Gömrük işi

37.  

Büdcə təşkilatlarında  mühasibat uçotu

38.  

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi

39.  

Maliyyə bazarları

40.  

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

41.  

Maliyyə nəzarəti və audit

42.  

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri

43.  

Büdcə və xəzinə uçotu

44.  

Vergi inzibatçılığı

45.  

Mühasibat və mühasibat məsələləri

46.  

Qiymətin əmələ gəlməsi

47.  

Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

48.  

Turizmə giriş

49.  

Turizmin coğrafiyası

50.  

Turizmin iqtisadiyyatı

51.  

Dünya turizm bazarı

52.  

Beynəlxalq turizmin əsasları

53.  

Beynəlxalq turizmin coğrafiyası

54.  

Servis fəaliyyəti

55.  

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi

56.  

Ekoloji turizm

57.  

Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

58.  

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası

59.  

Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili

60.  

Otel menecmenti

61.  

Kənd turizminin təşkili

62.  

Azərbaycan turizm sənayesi

63.  

Bronlaşdırma sistemləri

64.  

Azərbaycan turizm ehtiyatları

65.  

Destinasiya menecmenti

66.  

Karyera planlaması-1

67.  

Karyera planlaması-2 (soft skills)

 

Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə

 

1

İqtisadi təlimlər tarixinin təkamülü

2

Ali mikroiqtisadiyyat

3

Dövlətin iqtisadi siyasətinin strateji istiqamətləri

4

İqtisad elminin müasir problemləri

5

Dövlətin regional siyasəti

6

Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri

7

Tədqiqat metodları

8

Ali makroiqtisadiyyat

9

İqtisadi inkişaf  və iqtisadi artım

Kafedra iş planına uyğun olaraq aktual olan sosial-iqtisadi mövzular üzrə dəyirmi masalar və müzakirələr təşkil edir.  Maliyyə savadlılığının artırılması və genişləndirilməsi məqsədilə silsilə nəzəri-praktik seminarlar keçirir və əməkdaş universitetlərlə birgə konfranslar təşkil edir. 

- “Davamlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat: Milli Prioritetlər və strateji hədəflər” mövzusunda elmi seminar;

-“Tarixi qələbənin davamlı iqtisadi inkişafa potensial təsirləri” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

- “Maliyyə savadlılığının artırılması: nağdsız hesablaşmalar və onların təşkili formaları” mövzusunda nəzəri-praktik seminar;

- “İcbari tibbi sığorta” və “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası” mövzularında dəyirmi masa;

Azərbaycan Texniki Universiteti (AzTU) və Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin tətbiqi: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar

 1. Cari və perspektiv plani təsdiq edilib və “Milli iqtisadi inkişaf stratefiyasi: qlobal trendlər, müasir çağirişlar və strateji hədəflər” mövzusunda tədqiqatların aparılması planlaşdırılıb. Kafedra əməkdaşları üçün ümumi mövzu üzrə fərdi və ya qrup halında ___istiqamətdə elmi-tədqiqat obyektləri (mövzuları) seçilib və 5 il ərzində mərhələli şəkildə yerinə yetirilməsi planlaşdırılıb.
 2. ( Kafedranın iş planına və nəzərdə tutulmuş tədbirlərə uyğun əlavə layihələr də yazmaq olar, məs. Türkiyə Universitetləri və digər Universitetlərlə nəzərdə tutulmuş tədbirlər və s.)

Dərs və tədris  vəsaitləri

      “Milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi”- prof.V.S.Əyyubov, b/m.A.M.Tağıyev

      “Azərbaycan iqtisadiyyatı”-dos.C.Q.Musayeva, b/m.A.M.Tağıyev

      “İdarəetmə təhlili”- dos.N.A.Qədimli

      “İqtisadiyyata giriş”-dos.O.M.Səmədova

 

 

Email: kafedra_iqtisadiyyat@mdu.edu.az

Tel: (024) 275-81-46