Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Mühasibatlıq

Mingəçevir Dövlət Universitetinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu mərkəzi Mühasibatlıq tərəfindən aparılır.

Hazırda universitetin mühasibatlığı inkişaf edərək dövrün müasir tələblərinə cavab verən müasir proqramlar əsasında tam avtomatlaşdırılmışdır. Mühasibatlıq aşağıdakı şöbə və bölmələrdən ibarətdir.

- Əmək haqqının uçotu bölməsi

- Ödənişli təhsilin və təqaüdün uçotu

- Momerial qiymətlilərin uçotu bölməsi

- İqtisadiyyat bölməsi

- Maliyyə bölməsi

Universitetin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti şöbələr və fakültələrlə əlaqənin səmərəliliyini təmin etmək, rektorluğun göstərişlərini operativ yerinə yetirmək, təhsil müəssisəsində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqində, təkliflərin hazırlanmasında rektorun maliyyə məsələləri üzrə müşaviri ilə koordinasiya olunur.

Şahin Muradov - baş mühasib 

Nərgiz Mustafayeva  - baş mühasibin müavini

Sevda Zeynalova - mühasib

Yeganə Səfərova  - mühasib


Nailə Yusifova - operator

Ülvi Seyidov  - mühasib

muhasib@mdu.edu.az

Mühasibatlıq

Mingəçevir Dövlət Universitetinin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin uçotu mərkəzi Mühasibatlıq tərəfindən aparılır.

Hazırda universitetin mühasibatlığı inkişaf edərək dövrün müasir tələblərinə cavab verən müasir proqramlar əsasında tam avtomatlaşdırılmışdır. Mühasibatlıq aşağıdakı şöbə və bölmələrdən ibarətdir.

- Əmək haqqının uçotu bölməsi

- Ödənişli təhsilin və təqaüdün uçotu

- Momerial qiymətlilərin uçotu bölməsi

- İqtisadiyyat bölməsi

- Maliyyə bölməsi

Universitetin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti şöbələr və fakültələrlə əlaqənin səmərəliliyini təmin etmək, rektorluğun göstərişlərini operativ yerinə yetirmək, təhsil müəssisəsində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqində, təkliflərin hazırlanmasında rektorun maliyyə məsələləri üzrə müşaviri ilə koordinasiya olunur.

Şahin Muradov - baş mühasib 

Nərgiz Mustafayeva  - baş mühasibin müavini

Sevda Zeynalova - mühasib

Yeganə Səfərova  - mühasib


Nailə Yusifova - operator

Ülvi Seyidov  - mühasib

muhasib@mdu.edu.az