Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Sənayenin təşkili və idarəetmə kafedrası

“Sənayenin təşkili və idarəetmə” kafedrası 1994-cü ildə yaradılmış və müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərmişdir. Belə ki, yarandığı vaxtda kafedra “İdarəetmə nəzəriyyəsinın əsasları”, 1996-cı ildə “İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi”, 2006-cı ildə “Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə”, 2014-cü ildə “Sənayenin təşkili və idarə olunması” kafedrası adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Buna uyğun olaraq, yenidən formalaşan kafedra universitet rektorunun müvafiq əmri ilə  “Sənayenin təşkili və idarəetmə” kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərir.

Fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə kafedra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali məktəblərin kafedraları haqqında əsasnamə”ni rəhbər tutmuş və işini bu əsasnamənin müddəalarına əsasən qurmuşdur. Kafedrada tədris təhsilin bakalavr (əyani və qiyabi) və magistratura səviyyələri üzrə aparılır. Kafedranın əməkdaşları tələbə və magistrantlarla səmə­rə­li iş qurmağa çalışırlar. Zəruri hallarda tələbə və magistrantlara tədris olunan fənlər, tədqiqat aparılan problemlərə dair müvafiq ədəbiyyat və elektron resurslarla təminat baxımından yaxından köməklik göstərirlər.

Kafedranın əməkdaşları tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, tələbələrin elmi-yaradıcılıq  qabiliyyətinin yüksəldilməsi və kitabla işləmə bacarığının formalaşdırılması üçün universitet kitabxanasının imkanlarından istifadə etməyə çalışırlar. Əməkdaşlar həmçinin universitet kitabxanasının dərslik, dərs vəsaitləri və fənlərə dair elektron resurslarla təmin edilməsində yaxından iştirak edirlər. Müasir dövrdə tədrisin tələblərindən irəli gələrək kafedrada tədris olunan fənlərə dair mahazirə, fənn proqramları və sillabuslar daim təkmilləşdirilir.

1994-1999-cu illərə qədər kafedrada tədris bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə  İİ020000 Mühəndis iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə (ixtisaslaşma: İİ020100 İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)) aparılmışdır. 1999-cu ildən 2010-cu ilə qədər tədris  bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə İİ020000 Mühəndis iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə (ixtisaslaşma: İİ020100 İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)), İİ020400 Biznesin təşkili və idarə edilməsi, magistratura təhsil səviyyəsi üzrə İİM020000  Mühəndis iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə (ixtisaslaşma: İİM020100 İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)) ixtisaslarını əhatə etmişdir. 2010-2016-cı ilə qədər bakalavriat təhsil səviyyəsində 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması ixtisası üzrə tədris həyata keçirilmişdir. 2016-cı tədris ilindən 2019-cu tədris iliniə qədər kafedranın fəaliyyətini əhatə edən ixtisaslar 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması, 050407 Menecment, 050408 Marketinq, 050409 Biznesin idarə edilməsi, 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, 060405  Sənayenin təşkili və idarə edilməsi ixtisaslarından ibarət olmuş, 2019-cu ildə  kafedranı əhatə edən ixtisaslara 050411 Kommersiya (bakalavriat), 060409 Biznesin idarə edilməsi (magistratura), 060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi (magistratura) ixtisasları əlavə olunmuşdur.

Hal-hazırda  “Sənayenin təşkili və idarəetmə kafedrasında” tədris 9 ixtisas istiqaməti üzrə həyata keçirilir, o cümlədən bakalavriat təhsil səviyyəsində 6 ixtisas - 050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması, 050407 Menecment, 050408 Marketinq, 050409 Biznesin idarə edilməsi, 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi, 050411 Kommersiya, magistratura təhsil səviyyəsində isə 3 ixtisas - 060405  Sənayenin təşkili və idarə edilməsi, 060409 Biznesin idarə edilməsi (magistratura), 060410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi.

Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətədavamlı dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi,  regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları, milli iqtisadiyyatın sektorları üzrə strateji yol xəritələrində nəzərdə tutulmuş vəzifələrin uğurla icra edilməsinə nail olunması üçün, həmçinin  əmək bazarının  tələblərinə uyğun iqtisadçı-idarəetmə kadrlarının hazırlanmasına böyük ehtiyac var.

Kafedranın tərkibinə aşağıdakı ixtisaslar daxildir:

1.050402 “Biznesin idarə edilməsi” (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə);

2.050404 “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə);

3.050405 “Sənayenin təşkili və idarə olunması” (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə) -2019-cu ilin sentyabrından ixtisasların təsnifatından çıxarılıb;

4.050407 “Marketinq” (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə);  

5.050408 “Menecment” (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə);  

6.050411 “Kommersiya” ” (bakalavr təhsil səviyyəsi üzrə) - 2019-cu ilin sentyabrından ixtisasların təsnifatından çıxarılıb;

7.060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi “ (sahələr üzrə) (magistratura təhsil səviyyəsi üzrə);

8.060409  “Biznesin idarə edilməsi” (magistratura təhsil səviyyəsi üzrə);

9.060410 “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” (magistratura təhsil səviyyəsi üzrə).

050402 “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası  biznes fəaliyyəti – ticarət-istehsal-ticarət sxemi üzrə əmtəənin (satılacaq məhsulun) alıcıya çatdırılması üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi istiqamətində kadr hazırlığını təmsil edir. “050402 – Biznesin idarə edilməsi” ixtisasına yiyələnənlər gəlir əldə etmək məqsədilə biznes fəaliyyətinin səmərəli təşkili və idarə edilməsi üzrə nəzəri və praktik bilikləri öyrənirlər. İxtisası mənimsəməklə tələbələr biznesin təşkili, idarəetmə, istehsalın təşkili, təşkilatı davranış, insan resurslarının idarə edilməsi, mühasibatlıq və maliyyə işlərinin təşkili, marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində,  biznes proseslərin idarə edilməsi, biznes planın hazırlanması, proseslərin dizaynı, təchizat zəncirinin, keyfiyyətin, əməliyyat risklərinin idarə edilməsi üzrə kompetensiyalara yiyələnəcəklər.

Bu ixtisasın məzunları həm özəl, həm də dövlət sektorunda idarəetmə, insan resurslarının və istensalın idarə edilməsi, maliyyə, mühasibat, marketinq, tədqiqat və inkişaf, ictimaiyyətlə əlaqələr kimi sahələrdə işləyə, hətta öz biznesini qura bilərlər. Eyni zamanda məzunlar menecer, strateji idarəetmə,istehsalat, layihələrin idarə edilməsi, CEO, CFO, biznes analitik üzrə mütəxəssis işləyə bilərlər.

 

050404 “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası - tələbələrin ümumi idarəetmə biliklərinə yiyələnməsini təmin edir. Bu ixtisas tələbələrə dövlət və bələdiyyə orqanlarında işlərin təşkili və idarə edilməsinə imkan verən peşəkar və inzibati bacarıqlar öyrədir. Dövlət və bələdiyyə orqanlarının daha səmərəli idarə edilməsi məsələləri bu ixtisasın qarşısında duran ən mühüm vəzifələrindəndir.

“050404 – Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları mərkəzi və yerli dövlət idarəetmə orqanlarında, yerli özünüidarıetmə orqanlarında, yerli və regional mərkəzlərdə, təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq ictimai əhəmiyyətli qurum və şirkətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, mövcud qaydalara riayət edilməklə müxtəlif elm və təhsil müəssisələrinin müvafiq bölmələrində və peşə-ixtisasına uyğun strukturlarda işləyə bilərlər.

 

050405 “Sənayenin təşkili və idarə olunması” ixtisası - mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq  sənayenin bütün sahələrində fəaliyyət göstərən iqtisadi struktur bölmələrinin fəaliyyətinin təşkili və idarə olunmasına töhfə verə biləcək istiqamətdə kadr hazırlığını təmsil edir.

050405 “Sənayenin təşkili və idarə olunması” ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları  İxtisası mənimsəməklə tələbələr sənayenin və onun ayrı-ayrı sahələrinin, təşkilatların, firma və müəssisələrin biznesinin təşkili  və idarə edilmsiə, istehsalın təşkili, təşkilatı davranış, insan resurslarının idarə edilməsi,həm özəl, həm də dövlət sektorunda layihə menecmenti, ictimaiyyətlə əlaqələr, biznes proseslərin idarə edilməsi, biznes planın hazırlanması, proseslərin dizaynı,logistika - təchizat zəncirinin, keyfiyyətin, əməliyyat risklərinin idarə edilməsi üzrə kompetensiyalara yiyələnəcəklər.

050405 “Sənayenin təşkili və idarə olunması” ixtisasının məzunları  mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərə­cə­sinə uy­ğun gələn istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklər, iqtisadi bloka da­xil olan nazirlik və komitələrdə və s. işləyə bilərlər.

 

050407 “Marketinq“ ixtisası - Marketinq istənilən müasir təşkilatda əsas proseslərdən biridir. Marketinq – bazarda aparılan məqsədyönlü fəaliyyətdir. Marketinq – bazarda alıcıların tələbatlarının, hansı məhsulu istədiklərinin araşdırılması, bu istəklərə uyğun məhsul hazırlanması, məhsulun bazara çıxarılması, satışının təşkili, satışın həvəsləndirilməsi, reklam üzrə fəaliyyəti öyrənir.

“050407 – Marketinq” ixtisasına yiyələnənlər bazar tədqiqatları aparmaq, potensial müştəriləri axtarmaq, müştərilərlə əlaqələrin qurmaq, tələbatlarını müəyyənləşdirmək, bazarı seqmentlərə bölmək və seçmək, şirkətin və onun ayrı-ayrı məhsullarının bazarda mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi, məhsul çeşidini formalaşdırmaq, marka yaratmaq və "təşviq etmək", məhsulun satışının həyata keçirlməsi, müştəriləri məhsulun alınmasına həvəsləndrilməsi, məhsulun reklam işləri ilə məşğul olurlar.

“050407 – Marketinq” ixtisası üzrə Təhsil Proqramının məzunları həm özəl, həm də dövlət sektorunda kommunikasiya, logistika, marketinq, ictimaiyyətlə əlaqələr, məhsul meneceri, brend menecer, müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi kimi sahələrdə marketinq mütəxəssisi, satış meneceri, merchandiser, brend menecer, reklam mütəxəssisi, ictimaiyyətlə əlaqələr, marketinq tədqiqatçısı, biznes analitik, müştəri əlaqələri idarəçisi, rəqəmsal marketinq mütəxəssisi, sosial media meneceri, kommunikasiyaların idarə edilməsi, brendinq mütəxəssisi, brend menecer, e-ticarət mütəxəssisi, istehsalat mütəxəssisi, təchizat zənciri mütəxəssisi, SEO/SEM üzrə mütəxəssis, databaza marketinqi mütəxəssisi, təchizat üzrə menecer peşələrində işləyə bilərlər.

 

050408 “Menecment” ixtisası  - ayrı-ayrı sahələr (istehsal menecmenti, maliyyə menecmenti, bank menecementi, innovasiya menecementi, kadr menecmenti (insan resurslarının idarə edilməsi  üzrə səmərəli idarəetməni öyrədir.

“050408 – Menecment” ixtisasına yiyələnməklə tələbələr  menecment və təşkilatla bağlı baza biliklərə yiyələnmək, ixtisas üzrə məlumatları analitik və sistematik şəkildə təhlil edə bilmək; menecmentdəki və təşkilatdakı mövcud problemləri qavrama və həlli yollarını təklif etmək; biznesin idarə edilməsi üzrə müvafiq fəaliyyət və metodları təklif etmək və planlaşdırmaq, onların qısa və uzunmüddətli nəticələrini təhlil etmək; təşkilatın məqsədlərinin, missiyasının, vizyonunun müəyyən edilməsində iştirak etmək, təşkilatın gələcəyinə dair proqnoz vermək və strateji qərərarların alınması üçün baza məlumatlarını hazırlamaq; təşkilati məqsəd və hədəflərə çatmaq üçün təşkilati strukturun optimal formada dizayn etmək; kollektivdə öz həmkarları ilə birgə işləməyi, optimal qərarlar qəbul etməyi, idarəetmə metodlarına yiyələnmək və onları tətbiq etmək; istehsal və qeyri-istehsal sferasında fəaliyyət göstərən təşkilatlarda keyfiyyəti idarəetmə sisteminin qurulması işində iştirak etmək və s. bacarıqlara yiyələnəcəklər.

“050408 – Menecment” ixtisası üzrə məzunlar həm özəl, həm dövlət sektorunda layihə menecmenti, insan resursları menecmenti,  ictimaiyyətlə əlaqələr, müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi, əməliyyatların idarə edilməsi, satış kimi sahələrdə layihə meneceri, insan resursları meneceri, strateji idarəetmə mütəxəssisi, sahibkar, dövlət qulluqçusu kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Bundan əlavə məzunlar özlərini turizm sahəsində, otel və restoran biznesində, satış sahəsində (“satış meneceri”) sınaya bilərlər.

“050408 – Menecment” ixtisası üzrə məzunları təhsillərini “İqtisadiyyat və idarəetmə” qrupuna daxil olan bütün magistr proqramlarında davam etdirə bilərlər.

 

050411 “Kommersiya” ixtisası -    ixtisas üzrə Təhsil Proqramı tabeliyindən, mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və həmin ixtisas üzrə bakalavr hazırlığını həyata keçirən bütün ali təhsil müəssisələri üçün kadr hazırlığını təmsil edir.  İxtisas üzrə Təhsil Proqramının məzunları ixtisası mənimsəməklə işgüzar münasibətlərin qurulması zamanı kommunikativ əlaqələrin qurulması; problemli, qeyri-standart şəraitlərdə təşkilati-idarəetmə qərarlarını qəbul etmək, kommersiya sövdələşmələrini həyata keçirmək, biznes-plan, uçot, hesabat işlərini aparmaq, təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi-maliyyə vəziyyətini təhlil etməyi bacarmaq, kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olan müxtəlif hesabatları hazırlamaq və təqdim etməyi bacarmaq kompetensiyalarına yiyələnəcək.

   050411 “Kommersiya” ixtisasının məzunları mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərəcəsinə  uyğun  gələn  istənilən  istehsal  sahələrində,  təşkilatlarda,  idarələrdə, müəssisələrdə, birliklərdə və s. sferalarda işləyə bilərlər.

 

 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” ixtisası (magistratura səviyyəsi) – mülkiyyət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq  sənayenin bütün sahələrində fəaliyyət göstərən iqtisadi struktur bölmələrinin fəaliyyətinin təşkili və idarə olunmasına töhfə verə biləcək istiqamətdə kadr hazırlığını təmsil edir.

 təşkilati-idarəetmə qərarlarını qəbul etmək, müasir proqram təminatlarmdan sənayenin təşkili və idarə edilməsi problemlərinin həllində istifadə etmək, beynəlxalq arenada işləmək, sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir iqtisadi problemlərini aşkar edə bilmək, sənayenin və onun ayrı-ayrı sahələrinin, habelə təşkilatların, firma və müəssisələrin qısa və uzunmüddətli iqtisadi inkişaf strategiyasının işlənilib hazırlanmasına rəhbərlik etmək, müxtəlif təşkilati - hüquqi və təşkilati - iqtisadi formalı firma və müəssisələrin iqtisadyönümlü inzibati - idarə, şöbə və bölmələrinə rəhbərlik etmək, peşəkar fəaliyyəti çərçivəsində gözlənilməz və mürəkkəb məsələləri həll etmək kompetensiyalarına yiyələnəcəklər.

060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” ixtisasının ” ixtisasının məzunları  mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərə­cə­sinə uy­ğun gələn istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklər, iqtisadi bloka da­xil olan nazirlik və komitələrdə və s. işləyə bilərlər. Eyni zamanda növbəti mərhələ elmi fəaliyyətlərini də davam etdirə bilərlər

 

060409 “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası (magistratura səviyyəsi) –biznes fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsi sahəsində elmi-tədqiqat, pedaqoji, layihə-iqtisadi, analitik, təşkilati-inzibatçılıq və s. üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi istiqamətində kadr hazırlığını təmsil edir.

İxtisas üzrə Təhsil Proqramının məzunları müasir biznes əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsi, biznesin təşkilati strukturunun seçilməsi, biznesin restrukturizasiyası və biznes proseslərin təkmilləşdirilməsi metodlarını tətbiq etmək, onların idarə olunmasının strategiya və modellərini, biznes subyektlərin və müstəqil bazar infrastrukturlarının xüsusiyyətlərini,  biznes-layihələrinin reallaşmasının müasir təhlil metodlarını, bazar infrastrukturuna uyğun marketinq strategiyalarını,  müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin əsası göstəricilərinin təhlili, gəlir, mənfəət və pul axınlarının idarə edilməsi kimi kompetensiyalara yiyələnəcəklər.

060409 “Biznesin idarə edilməsi” ixtisasının məzunları  mülkiyyət formasından və tabeliyindən asılı olmayaraq peşəsinə və ixtisas dərə­cə­sinə uy­ğun gələn istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklər, iqtisadi bloka da­xil olan nazirlik və komitələrdə və s. işləyə bilərlər. Eyni zamanda növbəti mərhələ elmi fəaliyyətlərini də davam etdirə bilərlər.

 

060410 “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası (magistratura səviyyəsi)  -  dövlət, bələdiyyə və digər yerli idarəetmə orqanlarında  idarəetmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üzrə magistr kadr hazırlığını təmsil edir.

İxtisas üzrə Təhsil Proqramının məzunları dövlət və  bələdiyyə  idarəetməsi problemlərini tədqiq etmək, dövlət və bələdiyyə idarəetmə inkişafının əsas istiqamətləri üzrə müstəqil təhlil aparmaq, onların hazırlanmasına rəhbərlik etmək,  dövlət və bələdiyyə layihə və proqramların yerinə yetirilməsi üçün konkret standartlar hazırlamaq, dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin müasir aspektlərinin tədqiqini,  müasir dövlət və bələdiyyə qulluğunun təşkili, dövlət və bələdiyyə idarəçiliyində heyətlə (kadrlarla) işin aparılması mexanizmini müəyyən etmək,   innovativ yanaşma tələb edən mürəkkəb və gözlənilməz şəraitlərdə müstəqil şəkildə  fəaliyyət göstərmək, dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin strateji aspektlərinin tədqiqi, İşgüzar yazışmalar və oyunlar keçirilməsi təcrübəsinə yiyələnmək, dövlətin antiinhisar siyasətini həyata keçirmək, Azərbaycanda korporativ idarəetmənin xüsusiyyətlərini tədqiq etmək kimi kompetensiyalara yiyələnəcəklər.

Emiliya Hüseynova

Kafedra müdiri, dosent

emiliya.huseynova@mdu.edu.az

Rövşən Əliyev

Dosent

rovshen.aliyev@mdu.edu.az

Mayıs Gülalıyev

Dosent

mayis.gulaliyev@mdu.edu.az

Müslüm İbrahimov

i.e.d.

muslum.ibrahimov@mdu.edu.az

Həmid İnsaf oğlu Həmidov

Dosent

hamid.hemidov@mdu.edu.az

Tural  Xəlilov

i.f.d., baş müəllim

tural.xalilov@mdu.edu.az

Maarif Qarayev

Dosent

maarif.qarayev@mdu.edu.az

Murad Tağıyev

i.f.d., baş müəllim

murad.tagiyev@mdu.edu.az

Ruhiyyə Hüseynova

i.f.d., baş müəllim

ruhiyya.huseynova@mdu.edu.az

Təranə Səfərova

baş müəllim

tarana.safarova@mdu.edu.az

Zaur Rəsulov

baş müəllim

zaur.rasulov@mdu.edu.az

Təranə Əliyeva

baş müəllim

tarana.aliyeva@mdu.edu.az

Xəyalə Xəlilova

müəllim

xayala.xalilova@mdu.edu.az

Aynur Namazova

müəllim

aynur.namazova@mdu.edu.az

Təranə Süleymanova

müəllim

tarana.suleymanova@mdu.edu.az

Saqib Məmmədov

müəllim

saqib.mamedov@mdu.edu.az

Arifə Nəsibova

müəllim

arifa.nasibova@mdu.edu.az

Günel Kərimli

müəllim

gunel.kerimli@mdu.edu.az

Nuran Cəfərov

müəllim

nuran.jafarov@mdu.edu.az

Azər Hacıyev

müəllim

azer.hacıyev@mdu.edu.az

Xəlil Xəlilov

müəllim

xelil.xelilov@mdu.edu.az

Babək Hüsüyev

müəllim

babek.husuyev@mdu.edu.az

Nuranə Abbasova-Zeynalova

Laborant

nurana.abbasova@mdu.edu.az

Kəmalə Kərimova

Laborant

kamala.kerimova@mdu.edu.az

Nurlan Əzizli

laborant

nurlan.azizli@mdu.edu.az

050402 “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası  üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Statistika

2

Ekonometrika

3

Menecment

4

Biznesin əsasları

5

Təşkilati davranış

6

İnsan resurslarının idarə edilməsi

7

Marketinq

8

Biznes strategiyası

9

Beynəlxalq biznes

10

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

11

Reklam işi

12

Layihələrin idarə edilməsi

13

Liderlik

14

Risk və nəzarət

15

Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi

16

İdarəetmə iqtisadiyyatı

17

Biznes etikası

18

Firmanın iqtisadiyyatı

19

Karyera planlaması

20

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

21

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

050404 “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Dövlət idarəçiliyi nəzəriyyəsi

2

Statistika

3

Menecment

4

İnsan inkişafının əsasları

5

Dövlət qulluğu

6

Regional idarəetmə

7

Dövlət idarəçiliyində etika

8

Davamlı və inklüziv inkişafın idarə edilməsi

9

İnsan resurslarının idarə edilməsi

10

Strateji idarəetmə

11

Milli təhlükəsizlik

12

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

13

İctimaiyyətlə əlaqələr

14

Firmanın iqtisadiyyatı

15

Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi

16

Dövlət təşkilatlarında maliyyə menecmenti

17

İnstitutsional iqtisadiyyat

18

İnkişafın idarə edilməsi

19

Qərar qəbulu metodları

20

Karyera planlaması

21

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

22

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

  

050405 “Sənayenin təşkili və idarə olunması” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Ekonometrika

2

Statistika

3

Keyfiyyətə nəzarət

4

Erqonomika və iş təhlükəsizliyi

5

Menecment

6

Marketinq

7

İnsan resurslarının idarə edilməsi

8

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

9

İşgüzar yazışmalar

10

Müəssisənin iqtisadiyyatı

11

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

12

Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti

13

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

14

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı

15

Standartlaşdırma və sertifikasiya

16

Biznesin əsasları

17

Logistika

18

Kommersiya işi

19

Heyətin idarə olunması

20

Biznes-plan

21

İnnovasiya menecmenti

  

050407 “Marketinq“ ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Statistika

2

Ekonometrika

3

Menecment

4

Marketinq

5

İstehlakçı davranışları

6

Marketinq tədqiqatları

7

Strateji marketinq

8

Reklam işi

9

Satışın idarə edilməsi

10

Pərakəndə ticarət marketinqi

11

Rəqəmsal marketinq

12

Biznesin əsasları

13

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

14

Beynəlxalq marketinq

15

Brendinqin əsasları

16

Firmanın iqtisadiyyatı

17

Beynəlxalq marketinq strategiyaları

18

Sosial media marketinq

19

Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi

20

Karyera planlaması

21

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

22

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

  

050408”Menecment” ixtisası üzrə tədris olunan fənlər:

 

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Statistika

2

Ekonometrika

3

Menecment

4

Biznesin əsasları

5

Korporativ idarəetmə

6

İnsan resurslarının idarə edilməsi

7

Strateji menecment

8

İnnovasiya menecmenti

9

Keyfiyyətin idarə edilməsi

10

Layihələrin idarə edilməsi

11

Xərclərin idarə edilməsi

12

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

13

Marketinq

14

Müasir idarəetmə yanaşmaları

15

Beynəlxalq menecment

16

Firmanın iqtisadiyyatı

17

İşçi seçmə və yerləşdirmə

18

Kommersiya hüququ

19

Biznes analitikası və risklərin idarə edilməsi

20

Karyera planlaması

21

Yumşaq bacarıqlar (Soft skills)

22

Sərt bacarıqlar (Hard skills)

  

050411 “Kommersiya” ixtisası    üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Ekonometrika

2

Statistika

3

Menecment

4

Marketinq

5

İnsan resurslarının idarə edilməsi

6

İşgüzar yazışmalar

7

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

8

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

9

Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi

10

Reklam

11

Elektron ticarət

12

Ticarətin təşkili

13

İstehlak bazarının idarə edilməsi

14

Sahibkarlığın əsasları

15

Firmanın iqtisadiyyatı

16

Biznes-plan

17

Beynəlxalq daşımaların təşkili və idarə edilməsi

18

Birja fəaliyyəti və kommersiya

  

060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” ixtisası (magistratura səviyyəsi) üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri

2

Tədqiqat metodları

3

Sənaye müəssisələrində riskin idarə edilməsi

4

İnnovasiyaların idarə edilməsi

5

İnvestisiyaların idarə edilməsi

6

Layihələrin idarə edilməsi

7

Energetika istehsalının təşkili və idarə edilməsi problemləri

8

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları

9

Energetika sənayesinin iqtisadiyyatı problemləri

10

Energetika müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları

060409 “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası (magistratura səviyyəsi) üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Biznesin  idarə edilməsinin müasir problemləri

2

Tədqiqat metodları

3

Strateji idarəetmə

4

Müasir idarəetmə nəzəriyyələri

5

Strateji insan resursları idarəetməsi

6

Təçkilatda davranış və liderlik

7

Maliyyə menecmenti

8

Biznes strategiyaları

9

Strateji marketinq idarəetməsi

10

Biznesdə qərar vermə metodları

 

060410 “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisası (magistratura səviyyəsi)üzrə tədris olunan fənlər:

s/s

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1

Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin  müasir problemləri

2

Tədqiqat metodları

3

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları

4

Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi

5

Dövlət idarəçiliyinin informasiya təminatı

6

Bələdiyyə menecmenti

7

Dövlət idarəetməsində kadr siyasəti

8

Şəhər təsərrüfatının idarə edilməsi

9

Regional layihələrin idarə edilməsi

10

İdarəetmə qərarları

Kafedranın tədris və elmi fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq tədris ili ərzində əməkdaşlar plan üzrə elmi-tədqiqat mözularının işlənməsi ilə yanaşı respublika səviyyəli, universitet konfransları, seminar və dəyirmi masalarda fəal iştirak ediblər. Fakültədə keçirilən elmi-nəzəri konfransda kafedranın əməkdaşları aktiv iştirak ediblər, həmçinin tələbə və magistrantların elmi-nəzəri konfrans və seminarlarda məruzə və tezislərlə çıxış  etməsinə rəhbərlik ediblər.

Kafedranın təşkil və iştirak etdiyi tədbirlərə aşağıdakılar aiddir:

- “Davamlı və rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyat: Milli Prioritetlər və strateji hədəflər” mövzusunda elmi seminar;

-“Tarixi qələbənin davamlı iqtisadi inkişafa potensial təsirləri” mövzusunda nəzəri-praktiki seminar;

- “Sığorta və onun insanların sosial müdafiəsində rolu”, “Azərbaycanda sığorta bazarının inkişaf istiqamətləri” mövzularında sığorta işinin təşkili və təbliği ilə bağlı bir könüllülərlə təlim,  “İcbari tibbi sığorta” və “Daşınmaz əmlakın icbari sığortası” mövzularında dəyirmi masa;

-“14 iyul 1969-cu il: Tərəqqiyə aparan yolun başlandığı və qüdrətli Azərbaycan dövlətinin bünövrəsinin qoyulduğu gün” mövzusunda elmi konfrans; 

-“Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” mövzusunda respublika Elmi konfransı;

- doktorant, dissertant və gənc tədqiqatçıların iştirakı ilə “Elm Gününə” həsr edilmiş elmi-nəzəri seminar;

- Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU) və Kiyev Milli İqtisadiyyat Universiteti (Kiev National Economic University – KNEU) arasında əməkdaşlıq çərçivəsində növbəti mühazirə;

-Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev: Vətənimiz Azərbaycana həsr olunmuş ömür” mövzusunda dəyirmi masa;

- Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı;
- Ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanın inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi” mövzusunda multidissiplinar Respublika elmi-praktik konfransı.

 1. Kafedra əməkdaşları tərəfindən müvafiq  ixtisaslar üzrə Təhsil Nazirliyinin qrifi əsasında müxtəlif fənn proqramları,  dərs vəsaitləri və metodik göstərişlər hazırlanıb nəşr etdirilmişdir.

   

  1.M.Gülalıyev, M.Zülfüqarlı və b. Yerli üzünüidarə: Avropa təcrübəsi. Monoqrafiya. Bakı. 2003

  1. M.Gülalıyev, M.Zülfüqarlı və b. Yerli özünüidarənin demokratik əsasları. Monoqrafiya. Bakı. 2003

  3.M.Gülalıyev. Yaxşı idarəetmə nədir. Monoqrafiya. Bakı. 2005

  4.M.Gülalıyev, F.Qəmbərov və b. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri: nailiyyətlər və perspektivlər. Monoqrafiya. Bakı. 2015

  1. M.Gülalıyev. Xarici iqtisadi fəaliyyət: tənzimləmə ilə liberallığın tarazlığı. Monoqrafiya. Bakı. 2016
  2. M.Gülalıyev, S.Abbasova və b. İS(S)İ-2015: Liberallıq potensialı. Monoqrafiya. Bakı. 2017

  7.М.Гюлалиев и др. ИЛ(П)Э-2015: Потенциал либеральности экономики. Монография. Баку. 2017

  1. M.Gülalıyev. Xarici iqtisadi fəaliyyət: tənzimləmə ilə liberallığın tarazlığı (yenidən işlənmiş ikinci nəşr). Monoqrafiya. Bakı. 2018

  9.E.Hüseynova, Z.Rəsulov. İşgüzar yazışmalar. Dərs vəsaiti. Mingəçevir. 2019

  10.R.Əliyev, F.Məmmədov, V.Əyyubov Regional idarəetmə. Dərs vəsaiti. Gəncə-Mingəçevir. 2013

  1. 11. М.Гараев , К.Иманов. Модели экономического прогнозирования. Учебное пособие. Баку. Элм. 1988
  2. 12.Tağıyev, X.Nəsibova. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər. Dərs vəsaiti. Gəncə. 2018
  3. E.Hüseynova, Z.Rəsulov. Menecment. Metodik vəsait. Mingəçevir. 2017

  14.R.Əliyev, T.Kərimov. Gön-dəridən olan məmulatların kimyəvi texnologiyası. Metodik vəsait. Gənсə - 1998

  1. R.Əliyev, Ş.Əliyev, H.Kərimov. Rusca-azərbaycanca toxuculuq va yüngül sənaye terminləri lügəti. Metodik vəsait. Gənсə - 2000
  2. R.Əliyev. Yüngül sənaye materiallarının fiziki-mexaniki xassələri və onların keyfiyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi. Metodik vəsait. Bakı. 2000
  3. Р.Алиев. Разработка и организации безотходного технологичес­кого процесса при производстве обуви. Монография. Баку. Элм. 2002
  4. F.İsgəndərov. “Şərabçılığın texnologyası” ixtisası üçün diplom işinin iqtisadi hissəsinin yerinə yetirilməsi üzrə metodiki vəsait. Gəncə-1988

   

  Kafedra əməkdaşları elmi-tədqiqat  işlərinin aparılması və onların nəticələrinin məqalə, tezis, məruzə şəklində ölkədaxili və xarici mətbu orqanlarda nəşr etdirilməsinə böyük maraq göstərirlər. Eyni zamanda həmin elmi-tədqiqat işinin nəticələrindən tədris prosesində geniş istifadə olunur. Son iki ildə kafedra əməkdaşlarının ---çox məqalə və tezisləri elmi yurnallarda nəşr edilmişdir.