Daxili nəzarət şöbəsi

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) Daxili nəzarət şöbəsi (bundan sonra – Şöbə) MDU-nun struktur bölmələrinin funksional fəaliyyəti və əməkdaşlarının əmək fəaliyyəti üzrə daxili nəzarət tədbirlərini həyata keçirən struktur bölmədir. Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin aktları, MDU-nun nizamnaməsi, həmçinin MDU-nun rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, habelə daxili Əsasnaməni rəhbər tutur.

Şöbə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən MDU-nun strukturuna daxil olan qurumlarla, həmçinin dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Daxili nəzarət Şöbəsi elmi-pedoqoji və inzibati heyət tərəfindən əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi və etik davranış qaydalarına riayət edilməsi vəziyyətini öyrənir və iş rejiminin normal gedişatını təmin edir, təhsilalanlarla münasibətlərin qanunvericiliyə uyğun qurulması və davam etdirilməsi prosesində iştirak edir.

Şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölmələrində monitorinqlər keçirmək, MDU-nun struktur bölmələrinin fəaliyyətini özündə əks elətdirən sənədləri qüvvədə olan təlimat və əsasnamələrə uyğun olaraq plan və xüsusi tapşırıq əsasında təftiş etmək, bölmələrdə əmək intizamının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən əmək intizamına və etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək kimi məsələlər əsas vəzifələrdəndir.

Daxili nəzarət şöbəsi

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) Daxili nəzarət şöbəsi (bundan sonra – Şöbə) MDU-nun struktur bölmələrinin funksional fəaliyyəti və əməkdaşlarının əmək fəaliyyəti üzrə daxili nəzarət tədbirlərini həyata keçirən struktur bölmədir. Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin aktları, MDU-nun nizamnaməsi, həmçinin MDU-nun rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, habelə daxili Əsasnaməni rəhbər tutur.

Şöbə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən MDU-nun strukturuna daxil olan qurumlarla, həmçinin dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Daxili nəzarət Şöbəsi elmi-pedoqoji və inzibati heyət tərəfindən əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi və etik davranış qaydalarına riayət edilməsi vəziyyətini öyrənir və iş rejiminin normal gedişatını təmin edir, təhsilalanlarla münasibətlərin qanunvericiliyə uyğun qurulması və davam etdirilməsi prosesində iştirak edir.

Şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölmələrində monitorinqlər keçirmək, MDU-nun struktur bölmələrinin fəaliyyətini özündə əks elətdirən sənədləri qüvvədə olan təlimat və əsasnamələrə uyğun olaraq plan və xüsusi tapşırıq əsasında təftiş etmək, bölmələrdə əmək intizamının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən əmək intizamına və etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək kimi məsələlər əsas vəzifələrdəndir.