Respublika səviyyəli Elmi konfranslar

 1. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV DÜHASI VƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN” (4-5 may 2022-ci il, 6 məruzə, 116 tezis)
 2. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ QAZANDIĞIMIZ TARİXİ ZƏFƏR HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİNİN TƏNTƏNƏSİDİR” mövzusunda ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN MATERİALLARI (4 may 2021-ci il) 
 3. Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar (11-12 dekabr 2020-ci il, 5 məruzə, 239 tezis)
 4. Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar (6-7 dekabr 2019-cu il, 4 məruzə, 298 tezis)
 5. Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan (7-8 may 2018-ci il, 4 məruzə, 223 tezis)
 6. Qloballaşma və regional inteqrasiya (23-24 dekabr 2016-cı il, 4 məruzə, 78 tezis) 
 7. Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri (22-23 aprel 2016-cı il, 4 məruzə, 124 tezis) 
 8. Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası (27-28 noyabr 2015-ci il, 3 məruzə, 193 tezis)
 9. Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı (28-29 noyabr 2014-cü il, 6 məruzə, 78 tezis) 
 10. Dövlətin regional siyasətinin reallaşdırılmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: reallıqlar və perspektiv inkişaf. (6-7 dekabr 2013-cü il, Mingəçevir Politexnik İnstitutu AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Aran regional bölməsi ilə birlikdə, 6 məruzə, 87 tezis) 

Respublika səviyyəli Elmi və praktik konfranslar

 1. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “HEYDƏR ƏLİYEV DÜHASI VƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN” (4-5 may 2022-ci il, 6 məruzə, 116 tezis)
 2. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ QAZANDIĞIMIZ TARİXİ ZƏFƏR HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİNİN TƏNTƏNƏSİDİR” mövzusunda ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN MATERİALLARI
 3. Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar (11-12 dekabr 2020-ci il, 5 məruzə, 239 tezis)
 4. Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı münasibətlərə müasir yanaşmalar (6-7 dekabr 2019-cu il, 4 məruzə, 298 tezis)
 5. Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan (7-8 may 2018-ci il, 4 məruzə, 223 tezis)
 6. Qloballaşma və regional inteqrasiya (23-24 dekabr 2016-cı il, 4 məruzə, 78 tezis) 
 7. Milli-mədəni irs və onun qloballaşma şəraitində təbliği məsələləri (22-23 aprel 2016-cı il, 4 məruzə, 124 tezis) 
 8. Davamlı inkişafın milli modeli və strategiyası (27-28 noyabr 2015-ci il, 3 məruzə, 193 tezis)
 9. Heydər Əliyev və Azərbaycanda energetikanın inkişafı (28-29 noyabr 2014-cü il, 6 məruzə, 78 tezis) 
 10. Dövlətin regional siyasətinin reallaşdırılmasında Aran iqtisadi rayonunun rolu: reallıqlar və perspektiv inkişaf. (6-7 dekabr 2013-cü il, Mingəçevir Politexnik İnstitutu AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Aran regional bölməsi ilə birlikdə, 6 məruzə, 87 tezis)