Dear friends! 

Located in the fourth largest city of our country, Mingachevir State University (MSU) is a higher education institution that carries out the mission of preparing highly qualified specialists and comprehensively developing young people. The slogan of our university “modern education, right choice and successful career” is based on this mission. 
All the activities at MSU, taking important steps towards the strategic goals of becoming a university of the new era, providing higher education services…

Əziz dostlar!

Ölkəmizin dördüncü ən böyük şəhərində yerləşən Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU) yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlamaq və gəncləri hərtərəfli inkişaf etdirmək missiyasını həyata keçirən ali təhsil müəssisəsidir. Universitetimizin “müasir təhsil, doğru seçim və uğurlu karyera” sloqanı da məhz bu missiyaya əsaslanır.

Yeni dövrün universitetinə çevrilmək, paytaxtın qabaqcıl universitetləri səviyyəsində ali təhsil xidmətləri göstərmək, ölkəmizin, o cümlədən regionun…

Admission to bachelor’s and master’s degrees at Mingachevir State University is carried out on the basis of a state order (at the expense of the state budget) or on a paid basis. According to Article 5.4 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On Education”, the state guarantees the right of those studying at each level of higher education to receive free education only once.
In our university, admission to certain specializations for groups I, II, III and IV is being conducted at the bachelor’s level…

abituriyentler_uchun

Mingəçevir Dövlət Universitetində bakalavriat və magistratura səviyyələrinə qəbul dövlət sifarişi əsasında (dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına) və ya ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.4-cü maddəsinə əsasən, dövlət ali təhsilin hər bir səviyyəsində təhsilalanların yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq hüququnu təmin edir.

Universitetimizdə bakalavriat səviyyəsinə I, II, III və IV qruplar üzrə müəyyən ixtisaslara qəbul aparılır…

abituriyentler_uchun
Brendimiz

In order to modernize the image and reputation of Mingachevir State University (MSU), rebranding was carried out and a new corporate style of the university was approved. The corporate style reflects the new logo of MSU, colors, artistic design, the general ideological content of the brand and other elements.

The logo symbolically means the initial letter of the name of the city of Mingahevir, where the university is located. Along with this, the logo – the source of reason and science – resembles a book and reflects an open door leading to a successful future…

Brendimiz

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) imicinin və nüfuzunun modernləşdirilməsi məqsədilə rebrendinq həyata keçirilib və universitetin yeni korporativ stili təsdiq olunub. Korporativ stildə MDU-nun yeni loqosu, rənglər, bədii tərtibat, brendin ümumi ideoloji məzmunu və digər elementlər öz əksini tapıb.

Loqo şərti olaraq universitetin yerləşdiyi şəhərin – Mingəçevirin baş hərfini əks etdirir. Bununla yanaşı, loqo elm və bilik mənbəyi olan kitaba bənzəyir və universitetin uğurlu gələcəyə açılan qapı olduğunu əks etdirir.

 

Currently, there are 4 faculties and 1 center where staff training is carried out at Mingachevir State University (MSU):

– Faculty of Education

– Faculty of Economics and Management

– Faculty of Engineering

– Faculty of Information Technologies – newly established

– Master’s and Doctorate Education Center

fakültələr


Hazırda Mingəçevir Dövlət Universitetində (MDU) kadr hazırlığının həyata keçirildiyi 4 fakültə və 1 mərkəz fəaliyyət göstərir:
– Təhsil fakültəsi
– İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
– Mühəndislik fakültəsi
– İnformasiya Texnologiyaları fakültəsi – yeni yaradılıb
– Magistratura və Doktorantura Təhsil Mərkəzi

fakültələr
beynelxalq_emekdashliq2

Special attention was paid to the expansion of international relations at Mingachevir State University (MSU) in order to strengthen existing capacity, improve management, teaching and research activities in accordance with modern requirements and upgrade the quality of staff training. MSU has developed relations with leading universities of Turkiye, Ukraine, Kazakhstan, Belarus and Germany, has been actively represented in Erasmus+ program, has been admitted to International Universities Association, and as well as Belt and Road University Alliance…

beynelxalq_emekdashliq2

 

Mövcud potensialın gücləndirilməsi, idarəetmə, tədris və tədqiqat fəaliyyətlərinin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi və kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Mingəçevir Dövlət Universitetində (MDU) beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. MDU qabaqcıl Türkiyə, Ukrayna, Qazaxıstan, Belarus və Almaniya universitetləri ilə əlaqələri inkişaf etdirmiş, Erasmus+ proqramında fəal təmsil olunmuş, Beynəlxalq Universitetlər Assosiasiyasına, Kəmər və Yol Universitet Alyansına üzv qəbul edilmişdir.

Short videos

Loading

Qısa videolar

Loading

Our partners

Tərəfdaşlarımız

Useful links

Faydalı keçidlər

Əlaqələr

D.Əliyeva küçəsi, 21
         Mingəçevir  AZ4500
         Azərbaycan
info@mdu.edu.az   
(+99424) 275-32-72
(+99424) 275-32-72
https://mdu.edu.az

Əlaqələr

D.Əliyeva küçəsi, 21
         Mingəçevir  AZ4500
         Azərbaycan
info@mdu.edu.az   
(+99424) 275-32-72
(+99424) 275-32-72
https://mdu.edu.az

Əziz dostlar!

Ölkəmizin dördüncü ən böyük şəhərində yerləşən Mingəçevir Dövlət Universiteti (MDU) yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlamaq və gəncləri hərtərəfli inkişaf etdirmək missiyasını həyata keçirən ali təhsil müəssisəsidir. Universitetimizin “müasir təhsil, doğru seçim və uğurlu karyera” sloqanı da məhz bu missiyaya əsaslanır…

abituriyentler_uchun

Mingəçevir Dövlət Universitetində bakalavriat və magistratura səviyyələrinə qəbul dövlət sifarişi əsasında (dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına) və ya ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.4-cü maddəsinə əsasən, dövlət ali təhsilin hər bir səviyyəsində təhsilalanların yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq hüququnu təmin edir…

Brendimiz

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) imicinin və nüfuzunun modernləşdirilməsi məqsədilə rebrendinq həyata keçirilib və universitetin yeni korporativ stili təsdiq olunub. Korporativ stildə MDU-nun yeni loqosu, rənglər, bədii tərtibat, brendin ümumi ideoloji məzmunu və digər elementlər öz əksini tapıb…

fakültələr

Hazırda Mingəçevir Dövlət Universitetində (MDU) kadr hazırlığının həyata keçirildiyi 4 fakültə və 1 mərkəz fəaliyyət göstərir:
– Təhsil fakültəsi
– İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
– Mühəndislik fakültəsi
– İnformasiya Texnologiyaları fakültəsi – yeni yaradılıb

beynelxalq_emekdashliq2

Mövcud potensialın gücləndirilməsi, idarəetmə, tədris və tədqiqat fəaliyyətlərinin müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsi və kadr hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Mingəçevir Dövlət Universitetində (MDU) beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. MDU qabaqcıl Türkiyə, Ukrayna,…

Qısa videolar

Loading

Tərəfdaşlarımız

Faydalı keçidlər

Əlaqələr

D.Əliyeva küçəsi, 21
         Mingəçevir  AZ4500
         Azərbaycan
info@mdu.edu.az   
(+99424) 275-32-72
(+99424) 275-32-72
https://mdu.edu.az